25 januari 2022 | Nieuws | Deelname, Diversiteit

Weinig voortuitgang in sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking

Mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Ook sporten, fietsen en wandelen ze minder vaak in hun vrije tijd dan mensen zonder beperking. Sinds 2001 zien we alleen bij wandelen een groei in deelname. Dit geldt zowel voor mensen met als zonder beperking. Dit blijkt uit een trendanalyse van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking die het Mulier Instituut in samenwerking met het RIVM in 2021 heeft uitgevoerd.

Lees verder
24 januari 2022 | Nieuws | Evenementen

Nederlanders missen sportevenementen – sector balanceert tussen overleven en ondernemen

Miljoenen Nederlanders missen de sportevenementen die vanwege de coronacrisis niet plaats kunnen vinden. Organisatoren en leveranciers balanceren tussen overleven en ondernemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
20 januari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Jongens spelen vaker veel buiten dan meisjes

Geslacht, leeftijd en etniciteit hangen samen met veel buitenspelen: jongens, jonge kinderen (4-6 jaar) en kinderen zonder migratieachtergrond spelen vaker veel buiten dan meisjes, oudere kinderen (10-11 jaar) en kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut op basis van GGD kindmonitoren onder ouders van 4-11-jarigen.

Lees verder
19 januari 2022 | Nieuws | Financiën

Uitgaven gemeenten aan sport blijven ook in coronajaar 2020 stijgen

Net als in de voorgaande jaren zijn de netto-uitgaven van gemeenten aan sport in 2020 gestegen. Die stijging lag deze keer, in tegenstelling tot in 2019, een stuk hoger dan de inflatie. Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten van het Mulier Instituut.

Lees verder
18 januari 2022 | In de media

Het MI bij het ED: verenigingen in coronatijd

Op de website van het ED is een artikel verschenen over de ontwikkeling van het aantal leden en vrijwilligers van sportverenigingen in coronatijd. Onderzoeker Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut licht hierin toe dat vooral kleine binnensportverenigingen veel leden hebben verloren. Ook hebben meer verenigingen een tekort aan vrijwilligers. Daarnaast vertelt Resie Hoeijmakers, promovendus bij het Mulier Instituut, over de toekomstbestendigheid van verenigingen, met verbinding als voornaamste kracht om te overleven.

Lees verder
18 januari 2022 | Nieuws | Deelname

Sport- en beweegbeleid gemeenten: aandacht voor ouderen, maar verbeteringen nodig

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.

Lees verder
13 januari 2022 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: een beweegvriendelijke omgeving

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in november 2021 een artikel verschenen over wat een beweegvriendelijke omgeving inhoudt. Onderzoeker Mark Noordzij van het Mulier Instituut gaat in op hoe de openbare ruimte sport en bewegen kan faciliteren en stimuleren en op hoe we die ruimte zo beweegvriendelijk mogelijk kunnen inrichten. Daarbij gaat het niet alleen om voldoende speelplekken, maar om bijvoorbeeld georganiseerd aanbod en aansluiting bij demografische ontwikkelingen.

Lees verder
23 december 2021 | Nieuws | Financiën

Contributies sportverenigingen volgen grotendeels inflatie

De hoogte van de contributies bij verenigingen in een tiental sporttakken volgt over het algemeen de inflatie. Dat blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Lees verder
21 december 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Financiën belangrijkste belemmering voor aanbod schoolzwemmen op basisscholen

26 procent van de basisscholen biedt schoolzwemmen aan of maakt gebruik van het schoolzwemmen van de gemeente. De voornaamste reden om geen schoolzwemmen aan te bieden is het gebrek aan financiering door de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
20 december 2021 | Nieuws

Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Mulier Instituut

De Raad van Toezicht (RvT) van het Mulier Instituut heeft drie nieuwe leden: Joëlle Staps, Jan Rijpstra en Olaf van Haver. Zij vormen nu samen met Henk Wals en Dick Schiethart de RvT.

Lees verder
14 december 2021 | Nieuws | Diversiteit

Ouderen en vrouwen met migratieachtergrond sporten minder vaak

Nederlandse ouderen en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond sporten minder vaak dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar sportgedrag van en ervaren racisme door biculturele Nederlanders.

Lees verder
10 december 2021 | Nieuws | Diversiteit

Homoacceptatie steeds vaker op beleidsagenda sportverenigingen

Sportverenigingen hebben steeds vaker beleid gericht op het tegengaan van discriminatie. Het aantal sportverenigingen met antidiscriminatiebeleid is verdubbeld ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.

Lees verder
9 december 2021 | In de media

Het MI bij NL Actief: redenen en gevolgen opzeggen fitnessabonnementen

In het Ezine van NL Actief is een artikel verschenen over de fitnessbranche. Daarin beschrijven onderzoekers Paul Hover en Eva Heijnen van het Mulier Instituut de belangrijkste redenen dat mensen hun abonnement bij een fitnesscentrum opzeggen. Ook gaan ze in op de gevolgen van die opzeggingen voor de sportdeelname en op wat fitnesscentra kunnen doen om de kans te vergroten dat leden lid blijven.

Lees verder
7 december 2021 | In de media | Leren bewegen

Het MI bij S&S: hoe staat het bewegingsonderwijs ervoor?

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over de stand van zaken in het Nederlandse bewegingsonderwijs. Onderzoeker Sofie Vrieswijk van het Mulier Instituut beantwoordt daar vijf vragen over. Ze gaat in op de nieuwe wettelijke norm, het aantal vakleerkrachten, aandacht voor motorische vaardigheden en de verantwoordelijkheid van scholen. Ook beschrijft ze hoe scholen daarbij via beleid kunnen worden ondersteund.

Lees verder
3 december 2021 | Nieuws

Informatie over toegankelijkheid sportaccommodaties moet verbeteren

Op vrijdag 3 december, internationale dag van mensen met een beperking, tekenen Nike Boor (Fonds Gehandicaptensport), Hugo van der Poel (Mulier Instituut) en Gerard de Nooij (Ongehinderd) een intentieverklaring om samen de informatievoorziening omtrent toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking aan te pakken. Iedereen met een beperking moet namelijk de weg naar een toegankelijke sportclub of – vereniging weten te vinden.

Lees verder
2 december 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Zoektocht naar passende zwemles voor kinderen met beperking uitdaging voor ouders

Ouders moeten de nodige hobbels nemen om passende zwemles te vinden voor hun kinderen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier instituut.  

Lees verder
2 december 2021 | In de media

Het MI in TvS&R: criminele inmenging bij amateursportverenigingen

In het Tijdschrift voor Sport en Recht is een artikel verschenen over criminele inmenging bij amateursportverenigingen. De auteurs, onder wie Vidar Stevens en Rens Cremers van het Mulier Instituut, beschrijven hoe deze inmenging eruit kan zien. Ook gaan ze in op wat verenigingen ertegen kunnen doen, bij wie ze voor hulp terecht kunnen en hoe de lokale sportakkoorden hierbij een rol kunnen spelen.

Lees verder
1 december 2021 | Nieuws | Deelname

Aantal buurtsportcoaches en cultuurcoaches groeit tot ruim 6.100

In 2021 nemen 348 gemeenten (99%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), van waaruit buurtsportcoaches en cultuurcoaches worden aangesteld. Er zijn inmiddels 6.169 coaches, goed voor 3.532 fte. Dat blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021.

Lees verder
30 november 2021 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Ondersteuning voor sportverenigingen bij positieve sportcultuur

De gemeente Den Haag ondersteunt sportverenigingen al een aantal jaar bij het creëren van een positieve sportcultuur. Nu wil zij graag weten hoe sportverenigingen deze ondersteuning ervaren, of die heeft bijgedragen aan een positieve sportcultuur op de verenging, waarom dit bij sommige verenigingen beter loopt dan bij andere en wat zij kan doen om beter aan te sluiten bij de behoeften van verenigingen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder
30 november 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Gemeenten en sportverenigingen blijven ondanks corona investeren in duurzaamheid sportaccommodaties

Ook in coronatijd hebben gemeenten en sportverenigingen geïnvesteerd in maatregelen om sportaccommodaties duurzamer te maken. Dat blijkt uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021’ van het Mulier Instituut.

Lees verder
29 november 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

Lokale sportakkoorden stimuleren betere samenwerking sport- en beweegorganisaties

Vrijwel alle trekkers (‘kerngroepen’) van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de uitvoering van de lokale sportakkoorden.

Lees verder
26 november 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

De sportsector halverwege 2021: veerkracht en uitdagingen

Sportverenigingen en sportondernemers blijken veerkrachtig in de coronacrisis. Tegelijk hebben ze nog steeds te maken met grote uitdagingen. Dat blijkt uit de vierde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
23 november 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: sport voor mensen met een beperking

In een column in het vaktijdschrift Sport & Strategie schrijft onderzoeker Caroline van Lindert van het Mulier Instituut over de sportdeelname van mensen met een beperking. Die blijft nog altijd achter, ondanks beleid. Ze gaat in op het mogelijke effect van beleid en roept op te focussen op succesverhalen.

Lees verder
22 november 2021 | Nieuws | Leren bewegen, Voorzieningen

Zwembadmedewerkers hebben behoefte aan kennis en innovatie in de zwembranche

Zwembadmedewerkers willen graag meer kennis over en innovatie voor het verbeteren van de zwemveiligheid, de zwemles en het activiteitenaanbod bij zwembaden. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder leidinggevenden, toezichthouders en zwemonderwijzers in de zwembranche.

Lees verder
18 november 2021 | In de media

Het MI in Sportaccom: het belang van sportaanbieders

In het vaktijdschrift Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Hij gaat in op het belang van de diversiteit aan sportaanbieders in het Nederlandse sportaanbod en roept op om, juist in deze coronaperiode, te blijven inzetten op versterking van deze aanbieders.

Lees verder
16 november 2021 | Nieuws | Deelname, Financiën, Voorzieningen

Sport- en beweegbeleid heeft stevige positie binnen gemeenten

De beleidsaandacht voor sport en bewegen is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Sport staat ook vaker op de politieke agenda van het college van B&W en de gemeenteraad. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren sport.

Lees verder
15 november 2021 | Nieuws

Nederland scoort goed op sportinnovatie

Nederlandse sportorganisaties zijn innovatiever dan de gemiddelde Nederlandse organisatie. En sportorganisaties die goed scoren op sportinnovatie, leveren ook hogere prestaties. Zowel op sportief, economisch als maatschappelijk gebied.

Lees verder
12 november 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: corona en ongelijkheid in sportdeelname

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in september 2021 een artikel verschenen over de verschillen in sportdeelname naar opleidingsniveau. Hierin beschrijven Remco Hoekman en Malou Grubben deze verschillen en laten ze zien hoe deze in coronatijd zijn toegenomen. Met name laagopgeleiden zijn namelijk minder gaan sporten. De auteurs pleiten voor meer aandacht voor sport in het onderwijs en meer aandacht voor deze ongelijkheden in sportstimuleringsbeleid.

Lees verder
9 november 2021 | In de media

Het MI in TSG: integrale aanpak van overgewicht

In het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen is een artikel verschenen over werkzame elementen bij een integrale aanpak van overgewicht. Hierbij zoomen de onderzoekers, onder wie Vicky Dellas en Dorine Collard van het Mulier Instituut, in op twee kwetsbare groepen: mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Lees verder
5 november 2021 | Nieuwe projecten | Gezondheid

Lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen wil de lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies verder stimuleren. Daarom wil het weten wie lokaal bepalen of zo’n interventie wordt ingezet, hoe dat beslissingsproces verloopt, welke belemmeringen en stimulansen daarbij een rol spelen en welke ondersteuning hierbij zou kunnen helpen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder
4 november 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Steeds meer basisscholen met vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs

Op steeds meer basisscholen in Nederland wordt het bewegingsonderwijs (deels) gegeven door een vakleerkracht. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs.

Lees verder
2 november 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: doelen van lokaal sportbeleid

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in september 2021 een infographic verschenen over de doelstellingen van het lokale sportbeleid. Hierin laat onderzoeker Ad Hoogendam van het Mulier Instituut zien wat gemeenten met hun sportbeleid willen bereiken. Voor de sport en voor de maatschappij. Ook laat hij zien op welke van die twee aspecten het zwaartepunt van het beleid ligt.

Lees verder
1 november 2021 | Nieuws | Diversiteit

Ontwikkeling en betekenis lhbt+-sportclubs in Nederland in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft de ontwikkelingen van sportdeelname in ‘eigen kring’ door homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vanaf 1980 in kaart gebracht in het boek ‘Homosportclubs in Nederland 1980-2020’.

Lees verder
29 oktober 2021 | Nieuws | Evenementen

Sport in coronatijd vooral via media gevolgd: bezoek sportevenementen gehalveerd

Nederlanders volgden sport in 2020 vooral via media. Het aantal Nederlanders dat sportwedstrijden of ‑evenementen bezocht is sterk teruggelopen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
28 oktober 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: institutioneel gewring

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in september 2021 een column verschenen van Hugo van der Poel. Hierin gaat hij in op de worsteling die vaak ontstaat als innovatieve ideeën een plek moeten krijgen in het bestaande sportlandschap. Er wordt veel ingezet op sport als middel, maar wat betekent dat voor bestaande structuren als de sportvereniging?

Lees verder
27 oktober 2021 | Nieuws | Gezondheid

Buurtsportcoach kan grotere rol spelen bij doorgeleiding (ex-)kankerpatiënten naar sport

Doorgeleiding van mensen die kanker hebben (gehad) vanuit oncologische fysiotherapie naar sport en bewegen buiten de zorg krijgt nog te weinig tijd en aandacht. Fysiotherapeuten werken hierbij nog nauwelijks samen met buurtsportcoaches, terwijl dit wel van meerwaarde kan zijn. Dat blijkt uit afstudeeronderzoek begeleid door het Mulier Instituut.  

Lees verder
26 oktober 2021 | In de media

Het MI bij Nieuwsuur: motorische fitheid van kinderen en topsport

Bij Nieuwsuur is een artikel verschenen over de motorische fitheid van kinderen. Deze gaat steeds verder achteruit, en dat heeft ook gevolgen voor de topsport. Het duurt bijvoorbeeld langer voor kinderen fit genoeg zijn en ze raken vaker geblesseerd.

Lees verder
19 oktober 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Beweegvriendelijkheid van Nederland in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft het brancherapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’ uitgebracht. Daarin brengen we de verschillende aspecten van de beweegvriendelijke omgeving in kaart.

Lees verder
14 oktober 2021 | Nieuws | Deelname

Sportdeelname stabiel, maar lidmaatschap sportvereniging neemt geleidelijk af

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 weinig veranderd. Wel is het percentage dat lid is van een sportvereniging licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
12 oktober 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag vereisen blijvende aandacht van sportverenigingen

Er is blijvende aandacht nodig voor maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
11 oktober 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname

Sportondernemers minder optimistisch over toekomst na corona dan bonden en verenigingen

Sportondernemers zagen hun toekomst in april 2021 somberder in dan sportverenigingen en sportbonden. Zij verwachtten hun onderneming minder lang overeind te kunnen houden, waren minder veerkrachtig en hadden overheidssteun harder nodig. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
1 oktober 2021 | In de media

Het MI bij Straatbeeld: de opkomst van urban sports

Op de website van Straatbeeld is een artikel verschenen over de ontwikkeling van urban sports. Onderzoeker Jo Lucassen van het Mulier Instituut beschrijft hierin wat urban sports zijn, hoe deze in Nederland als sport én als cultuur zijn opgekomen en wat we weten over de deelname aan deze vormen van sport in de openbare ruimte. Hij concludeert dat urban sports een plek moeten krijgen in gemeentelijk beleid. Dat zou waardevol zijn voor zowel de stad als de (vaak jonge) sporters.

Lees verder
1 oktober 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: hardloopevenementen en gezondheid

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over waarom hardloopevenementen goed zijn voor de gezondheid. Onderzoeker Linda Ooms van het Mulier Instituut beantwoordt vijf vragen over dit onderwerp.

Lees verder
1 oktober 2021 | In de media

Het MI bij NL Actief: fitnessondernemers in coronatijd

In Ezine 24 van NL Actief is een artikel verschenen over de invloed van de coronamaatregelen op de fitnesssector. Onderzoekers Jo Lucassen en Peter van Eldert bespreken hierin de omzet- en ledenontwikkeling van fitnessondernemingen, maar ook de innovaties die fitnesscentra in deze periode hebben doorgevoerd. Fitnessondernemers blijken over veel innovatievermogen en veranderkracht te beschikken, en dat biedt hoop voor de toekomst.

Lees verder
30 september 2021 | Nieuws | Topsport

Sportcarrières talentvolle sporters sterk veranderd in coronatijd

Drie op de tien talentvolle sporters geven aan dat hun sportcarrière negatief is beïnvloed door de coronacrisis. Bijna de helft ervaarde zowel negatieve als positieve effecten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder
24 september 2021 | Nieuwe projecten

Waarom halen kinderen geen (volgend) zwemdiploma?

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) wil graag weten om welke redenen kinderen geen zwemdiploma behalen of niet doorgaan met zwemles na het behalen van hun A-diploma. Daarom doet het Mulier Instituut hier onderzoek naar.

Lees verder
20 september 2021 | Nieuws | Deelname

Een zevende deel van alle sport vindt thuis plaats

Van de totale sporttijd vindt maar liefst 14 procent plaats in eigen huis of tuin. 22 procent van de bevolking sport wel eens thuis; van de sporters is dat een derde (32%). Met name tijdens het coronajaar 2020 zijn meer mensen thuis gaan sporten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
20 september 2021 | In de media

Het MI in Uncover: coronamaatregelen en sportdeelname

In de editie van Uncover magazine uit september 2021 is een artikel verschenen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportdeelname. Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, beschrijft welke vormen van sport het hardst zijn geraakt of juist van de coronamaatregelen hebben geprofiteerd en wat er met verschillende sporttakken kan gebeuren als de maatregelen wegvallen. Ook gaat hij in op de afgenomen totale sportdeelname, de toegenomen verschillen daarin tussen bijvoorbeeld inkomensgroepen, en hoe een Sportwet onderdeel van de oplossing zou kunnen zijn.

Lees verder
20 september 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Slachtofferverhalen van misbruik in de sport bevorderen actief omstandersgedrag

Door misbruikervaringen te delen herkennen sporters mogelijke signalen van misbruik sneller en weten zij beter hoe ze kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is. Dat blijkt uit een verkenning van het Mulier Instituut in het kader van het Erasmus+-project Safe Sport Allies.

Lees verder
15 september 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Sportverenigingen nemen minder maatregelen tegen criminele inmenging vanwege beleidsvervreemding

Verenigingsbestuurders zijn niet altijd toegerust om criminele inmenging tegen te gaan op de club, omdat ze zich simpelweg vervreemd voelen van het te voeren beleid of het beleidsthema. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
14 september 2021 | Nieuws

Johan Steenbergen komt het Mulier Instituut versterken als senior onderzoeker

We zijn verheugd te melden dat Johan Steenbergen op 1 september 2021 is gestart bij het Mulier Instituut. Als senior onderzoeker zal hij leiding en uitvoering geven aan de thema’s ‘pedagogisch sportklimaat’, ‘leren bewegen’ en ‘ondernemende sportaanbieders’. Daarnaast zal Johan zijn kennis en expertise inzetten om te ondersteunen bij de verdere organisatieontwikkeling van het instituut.

Lees verder
14 september 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
9 september 2021 | Nieuwe projecten

Huurtarieven sportaccommodaties Lansingerland

De gemeente Lansingerland is bezig met een nieuwe huurtarievennota voor haar sportaccommodaties. Nu wil zij weten hoe de tarieven in Lansingerland zich verhouden tot de tarieven in andere gemeenten. Daarom stelt het Mulier Instituut een huurtarievenbenchmark op.

Lees verder
9 september 2021 | In de media

Het MI in Uncover: hoe overleven sportverenigingen?

In de editie van Uncover magazine uit september 2021 is een artikel verschenen over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. Hierin beschrijft Resie Hoeijmakers de overlevingsmechanismen van sportverenigingen die in coronatijd aan het licht zijn gekomen: maatschappelijke ruggensteun, de sociale binding met en tussen de leden, en het principe van verenigen. Het artikel is gebaseerd op de derde Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
7 september 2021 | Nieuws | Deelname

Buurtsportcoaches zetten steeds meer in op duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur

De thema’s duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur worden sinds 2019 een steeds belangrijker onderdeel van het werk van buurtsportcoaches. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten.

Lees verder
3 september 2021 | In de media

Het MI bij Zwembadbranche: de gevolgen van corona voor zwemondernemers

Op de website van Zwembadbranche is een artikel verschenen over de gevolgen van de lockdowns voor ondernemende zwemaanbieders. Onderzoekers Peter van Eldert en Peter Nafzger beschrijven de financiële gevolgen voor de zwemondernemers, of deze ondernemers nog vertrouwen hebben in de veerkracht van hun onderneming en wat dit alles voor de toekomst kan betekenen. Het artikel is gebaseerd op de derde Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
26 augustus 2021 | Nieuws

Webinar sporten en bewegen in de openbare ruimte: 8 september om 10:00 uur.

Op 8 september 2021 presenteren we het brancherapport Sporten en bewegen in de openbare ruimte. De beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid tijdens een webinar van 10:00 tot 12:00 uur.
Tijdens de webinar nemen we u mee in de belangrijkste thema’s van het brancherapport, gaan we in op de actualiteit en is er ruimte voor vragen en discussie. Wilt u deelnemen aan de webinar? Schrijf u dan in! 

Lees verder
26 augustus 2021 | Nieuwe projecten

Ruimte voor sport in gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum wil inzicht krijgen in de behoefte aan sportvoorzieningen in de gemeente. Het gaat haar daarbij om zowel de huidige als de toekomstige behoefte en om binnensport, buitensport en sport in de openbare ruimte. Daarom doet het Mulier Instituut hier onderzoek naar.

Lees verder
24 augustus 2021 | In de media

Het MI bij de NOS: sport voor mensen met een beperking

In het kader van de start van de Paralympische Spelen is onderzoeker Caroline van Lindert geïnterviewd door de NOS. Zij vertelt dat mensen met een beperking minder sporten dan mensen zonder beperking. Dat heeft onder meer te maken met persoonlijke drempels en omgevingsfactoren die het voor mensen met een beperking lastig maken om te sporten. Er is binnen gemeenten wel steeds meer oog voor deze doelgroep, maar dat leidt nog niet tot meer sportdeelname.

Lees verder
19 augustus 2021 | In de media

Het MI in Stad+Groen: het belang van goede speel- en beweegplekken

In het vakblad Stad+Groen vertellen onderzoekers Jorien Slot-Heijs en Rick Prins van het Mulier Instituut over ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van speel- en beweegplekken in Nederland.

Lees verder
17 augustus 2021 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Coronacrisis beperkt sport- en beweegstimulering door buurtsportcoach

Buurtsportcoaches zien dat verschillende groepen mensen door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Het bleek in coronatijd lastig deze groepen te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers uit april 2021.

Lees verder
16 augustus 2021 | In de media

Het MI bij Waterrecreatie Nederland

Waterrecreatie Nederland heeft directeur Hugo van der Poel van het Mulier Instituut geïnterviewd over ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van waterrecreatie. “Meebewegen op wat er gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid, dat biedt echt kansen voor de watersportsector”, geeft hij aan.

Lees verder
13 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een artikel verschenen over de aandacht die gemeenten hadden voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen tijdens COVID-19. Hierin is te lezen dat gemeenteambtenaren zien dat inwoners tijdens COVID-19 minder zijn gaan sporten en bewegen. Toch leidde dit nauwelijks tot extra aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen gemeenten. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met VSG.

Lees verder
12 augustus 2021 | Nieuws | Sportcultuur

14 procent profvoetballers heeft te maken gehad met discriminatie

Vier op de tien profvoetballers in Nederland geven aan dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaald voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken gehad. Onder spelers met een migratieachtergrond is dat zelfs een kwart. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder 118 mannelijke betaaldvoetbalspelers.

Lees verder
11 augustus 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws: motiveert het succes op de Olympische Spelen mensen om meer te gaan sporten?

Nederland is erg succesvol geweest op de Olympische Spelen. Maar motiveert dit succes Nederlanders ook om meer te gaan sporten en bewegen? Onderzoeker Paul Hover geeft antwoord op deze vraag in een artikel op de website van RTL Nieuws. “Het is enorm spraakmakend dat we zo hoog zijn geëindigd, maar je kan niet zeggen: hoe meer medailles, hoe meer mensen gaan sporten”. Het is volgens hem nu het moment voor sportmarketeers om aan de slag te gaan met meer onbekende sporten.

Lees verder
10 augustus 2021 | In de media

Het MI in de Sport, Bestuur en Management: adviseurs lokale sport

In het tijdschrift Sport, Bestuur en Management is in juli 2021 een artikel verschenen over kansen en uitdagingen voor adviseurs lokale sport. Hierin beschrijft onderzoeker Peter Nafzger wat deze adviseurs doen, welke invloed corona op hun werkzaamheden heeft gehad en waar nog winst te behalen valt. Het artikel is gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut naar de rol van adviseurs lokale sport en de (gewenste) ontwikkeling van die rol.

Lees verder
9 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld

In een column in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021 schreef Hugo van der Poel over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. Hierin schrijft hij over een onthutsend rapport van Olfers en van Wijk over misstanden in de gymnastiekwereld. Misstanden zoals afgeplakte oefenruimtes. ‘Geen afgeplakte oefenruimtes meer […] een stap op weg naar een veiliger en plezieriger sport’, schrijft van der Poel.

Lees verder
6 augustus 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws: Olympische Spelen in Nederland?

Komen de Olympische Spelen ooit nog naar Nederland? Over die vraag is een artikel verschenen op de website van RTL Nieuws. Onderzoeker Paul Hover van het Mulier Instituut komt daarin aan het woord over de kosten die verbonden zijn aan niet alleen de organisatie van de Spelen zelf, maar ook alle benodigde infrastructuur. Ook beschrijft hij wat we kunnen leren van de Spelen in Londen en waarop we moeten letten als we de Spelen binnen willen halen.

Lees verder
5 augustus 2021 | In de media

Het MI in EditieNL: de opmars van padel

Op de website van EditieNL is een artikel verschenen over de opkomst van de sport padel, waarvan dit jaar voor het eerst een internationaal evenement plaatsvindt in Nederland. Hierin komt Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, aan het woord. Hij geeft aan dat padel in binnen- én buitenland aan een opmars bezig is en in de toekomst misschien zelfs een olympische sport zou kunnen worden.

Lees verder
5 augustus 2021 | In de media

Het MI in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen: de buurtsportcoach

Op 9 juli 2021 verscheen het artikel ‘De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden’ in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. Hierin schrijven onderzoekers Wikke van Stam en Ine Pulles van het Mulier Instituut over de ontwikkelingen van de beroepsgroep buurtsportcoaches en de situatie op dit moment. Ze beschrijven inzichten over de doelstellingen die gemeenten nastreven met de inzet van buurtsportcoaches, over de opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches en over de beroepsgroep als geheel.

Lees verder
3 augustus 2021 | In de media

Het MI in CDV: de schaduwkanten van topsportsucces

In het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen is een artikel verschenen over hoe het Nederlandse succes in de topsport tot stand komt. Het topsportbeleid en de topsportcultuur brengen risico’s met zich mee. Onderzoekers Agnes Elling en Marit Dopheide gaan in op die risico’s en geven aan dat de sporters zelf niet de dupe mogen worden van onze jacht op medailles. Vooral voor jonge talenten is goede en moreel verantwoorde begeleiding cruciaal.

Lees verder
2 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sportaccom: het belang van goed bewegingsonderwijs

In het vakblad Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Daarin benadrukt hij het belang van bewegingsonderwijs. Er zijn mooie initiatieven om kinderen meer te laten bewegen, maar in de praktijk bestaat het bewegingsonderwijs te vaak nog uit enkel een paar uurtjes in een kleine gymzaal. Via meer verbinding tussen onderwijs en sport, ook qua ruimtelijke voorzieningen, is veel winst te behalen.

Lees verder
30 juli 2021 | In de media

Het MI in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen: de buurtsportcoach als sportbeleidsinstrument

Op 9 juli 2021 verscheen in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen een artikel over het monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach. In het artikel bespreken onderzoekers Ad Hoogendam en Caroline van Lindert op welke manier het model van Jolley, een model voor de planning, implementatie en evaluatie van lokale gezondheidsprogramma’s, is toegepast bij een grootschalig evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) in 2016 en 2017.

Lees verder
29 juli 2021 | Nieuwe projecten

The Outdoor Generation: effect transformatie Krajicek Playgrounds

Binnen het project ‘The Outdoor Generation’ transformeert de Krajicek Foundation in 2021 en 2022 tien bestaande Krajicek Playgrounds, met als doel buitenspelen aantrekkelijk, uitdagend en interactief te maken voor iedereen in de buurt. Het Mulier Instituut onderzoekt de effecten van dit project als geheel en voor de afzonderlijke Playgrounds.

Lees verder
29 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport, Bestuur en Management: corona en sportverenigingen

In juli 2021 is in het tijdschrift Sport, Bestuur en Management een artikel verschenen over de situatie van sportverenigingen na de lockdown. Onderzoekers Janine van Kalmthout en Resie Hoeijmakers beschrijven hierin dat verenigingen zich nog altijd het meest zorgen maken over ledenverlies en financiën. De meeste verenigingen hebben wel vertrouwen in hun veerkracht en voortbestaan, maar ook op dat gebied bestaan zorgen. Dit artikel is gebaseerd op de bevindingen uit de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
28 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: topsportbegeleiders over dopinggebruik

In een online artikel van Sport & Strategie beantwoordt onderzoeker Agnes van Suijlekom van het Mulier Instituut vijf vragen over de rol en houding van topsportbegeleiders als het gaat om dopinggebruik. Ze beschrijft de visie van coaches, medisch begeleiders en ouders/partners van topsporters op de haalbaarheid van een dopingvrije sport, de invloed en verantwoordelijkheid die deze begeleiders zichzelf hierbij toedichten en de rol die zij op dit gebied (zouden kunnen) spelen. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek van het Mulier Instituut uit juni 2021.

Lees verder
28 juli 2021 | Nieuws | Aanbieders

Stand van zaken bij sportverenigingen: vertrouwen in overleven coronacrisis

Ondanks alle beperkende maatregelen voor de verenigingssport in 2020 zijn de meeste verenigingsbestuurders blijven vertrouwen in de veerkracht van hun sportvereniging om de coronacrisis te overleven. Dat blijkt uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2020, waarin het Mulier Instituut de belangrijkste resultaten bundelt van verschillende peilingen die in 2020 bij sportverenigingen zijn uitgevoerd. 

Lees verder
26 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: buurtsportcoaches en sportakkoorden

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een infographic verschenen over de rol van buurtsportcoaches in lokale sportakkoorden. Onderzoekers Wikke van Stam en Eva Heijnen geven hierin weer op welke deelakkoorden buurtsportcoaches inzetten en welke rol zij hebben in de sportakkoorden.

Lees verder
23 juli 2021 | In de media

Het MI in Trouw: is de Nederlandse sport wel divers genoeg?

In het dagblad Trouw is op 23 juli 2021 een artikel verschenen over diversiteit in de Nederlandse sport. De vraag wordt gesteld of het Nederlandse team voor de Olympische Spelen niet te wit is. Onderzoekers Rens Cremers en Agnes Elling van het Mulier Instituut komen aan het woord over waarom mensen met een migratieachtergrond vaak voor bepaalde sporten kiezen. Daarbij gaan ze onder meer in op factoren als de toegankelijkheid van verschillende sporten en de ondersteuning vanuit clubs voor talenten.

Lees verder
22 juli 2021 | In de media

Het MI in CDV: de maatschappelijke waarde van sport

In het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen is een artikel verschenen over de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Onderzoeker Ine Pulles gaat in op de voordelen en de schaduwkanten van sporten. Zowel qua gezondheid als voor de sociale cohesie in de samenleving levert sport veel op, maar ook voor negatieve kanten als uitsluiting en discriminatie moet aandacht zijn.

Lees verder
21 juli 2021 | In de media

Het MI in het EJSS: de relatie tussen beleid, praktijk en onderzoek

In een speciale uitgave van het European Journal for Sport and Society over sportbeleid is een artikel verschenen over de veranderende rol van professionals als het gaat om sportbeleid. Onderzoeker Ad Hoogendam beschrijft aan de hand van het voorbeeld van buurtsportcoaches hoe complexe maatschappelijke kwesties steeds vaker op buurtniveau worden aangepakt en welke strategieën er worden gebruikt om beleid en lokale behoeften bij elkaar te brengen.

Lees verder
19 juli 2021 | Nieuws | Aanbieders

Meer kwetsbare en minder vitale sportverenigingen dan vóór corona

Het aandeel vitale sportverenigingen in Nederland is afgenomen en het aandeel kwetsbare verenigingen is toegenomen. Met name bij binnensportverenigingen is de situatie zorgelijk. Dat blijkt uit een vergelijking van de vitaliteit van sportverenigingen tussen 2018 en 2021 door het Mulier Instituut.

Lees verder
16 juli 2021 | Nieuwe projecten

Verenigingsmonitor Capelle aan den IJssel

In opdracht van Sportief Capelle voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de stand zaken bij sportverenigingen in Capelle aan den IJssel. De resultaten bieden mogelijk aanknopingspunten voor beleid.

Lees verder
14 juli 2021 | Nieuws | Gezondheid

Sportimpulsprojecten hebben effect, maar jonge kinderen met overgewicht onvoldoende bereikt

Betrokken professionals, deelnemers en hun ouders zijn erg positief over de Sportimpulsprojecten Jeugd in lage-inkomensbuurten (JILIB) en Kinderen sportief op gewicht (KSG). Wel is de KSG-doelgroep jonge kinderen met (risico op) overgewicht maar beperkt bereikt. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten uit ronde 2018.

Lees verder
13 juli 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Speelplek veel meer gebruikt na transformatie naar interactieve generatietuin

Krajicek Plaza Boswinkel in Enschede wordt veel meer gebruikt sinds die in 2019 is getransformeerd naar een interactieve generatietuin in het kader van het initiatief Playground-in-one-Day van speeltoestellenfabrikant Yalp. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
12 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: praktijkvoorbeeld clubkadercoaching

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een artikel verschenen over clubkadercoaching bij sportverenigingen. Hierin beschrijven onderzoekers Marieke Reitsma en Mirjam Stuij hoe het proces van clubkadercoaching bij een specifieke vereniging is verlopen. Ook geven ze enkele tips om dit proces te laten slagen. Het artikel is gebaseerd op een evaluatie van het proeftuinenproces clubkadercoaching door het Mulier Instituut.

Lees verder
8 juli 2021 | Nieuws | Aanbieders

Bijscholing en kennisuitwisseling belangrijk voor kwaliteit kader NKBV

Kaderleden van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) moeten jaarlijks hun licentie verlengen. De bijscholing die zij daarvoor volgen en de onderlinge kennisuitwisseling daarbij leveren waardevolle kennis en vaardigheden op. Dat blijkt uit een kwalitatieve studie onder 28 kaderleden van de NKBV, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de NKBV.

Lees verder
7 juli 2021 | Nieuws | Deelname

Sociale ongelijkheid in sportdeelname toegenomen in coronatijd

De sociale ongelijkheid in sportdeelname is voor specifieke groepen licht toegenomen tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit een vergelijking van de sportdeelname van verschillende sociale groepen in 2019 en 2020 door het Mulier Instituut, in samenwerking met de Radboud Universiteit.

Lees verder
30 juni 2021 | Nieuwe projecten

Monitoring en evaluatie Wereldmeiden

Wereldmeiden is een project van Huis voor Beweging waarbij meiden die een maatschappelijke diensttijd (MDT) doen samen sporten met meiden met een vluchtelingenachtergrond. Al sportend worden contacten gelegd en wordt samen plezier gemaakt. Het Mulier Instituut heeft hiervoor eerder een procesonderzoek uitgevoerd en onderzoekt nu in hoeverre de doelen van het programma bereikt worden.

Lees verder
28 juni 2021 | Nieuws | Topsport

Beperkte aandacht voor talentontwikkeling in lokale sportakkoorden

In de lokale sportakkoorden, die zijn opgesteld in het verlengde van het Nationaal Sportakkoord, is maar beperkte aandacht voor het thema talentontwikkeling. Dat blijkt uit een analyse van lokale sportakkoorden door het Mulier Instituut, naar aanleiding van een inventarisatie van talentontwikkelingsinitiatieven. 

Lees verder
25 juni 2021 | Nieuwe projecten

Maatschappelijke baten European Para Championships 2023

De eerste editie van de European Para Championships (EPC) – Europese kampioenschappen voor verschillende parasporten – moet in  Rotterdam gaan plaatsvinden. Eerder onderzoek van het Mulier Instituut heeft al uitgewezen dat het draagvlak hiervoor groot is. Op verzoek van Team TOC, het ministerie van VWS en NOC*NSF verkennen Rebel en het Mulier Instituut nu de potentiële maatschappelijke waarde van de EPC 2023.

Lees verder
24 juni 2021 | Nieuws | Topsport

Topsportbegeleiders spelen belangrijke rol bij stimuleren dopingvrije sport

Coaches en medisch begeleiders denken een grote invloed te hebben op de houding en het gedrag van een topsporter ten aanzien van dopinggebruik, maar vinden dat de topsporter altijd zelf eindverantwoordelijk is voor zijn of haar gedrag. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut onder coaches, medisch begeleiders en naasten van Nederlandse topsporters, in opdracht van de Dopingautoriteit.

Lees verder
16 juni 2021 | Nieuws | Aanbieders

Sportarbeidsmarkt wordt steeds groter, arbeidssituatie voor verbetering vatbaar

De arbeidsmarkt voor sport en bewegen groeit sterk in omvang. De arbeidssituatie op deze markt, met veel tijdelijke en kleine contracten, is nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de ‘Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen’ van het Mulier Instituut, uitgevoerd voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees verder
15 juni 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

Uitvoering Nationaal Sportakkoord: op veel plekken beweging zichtbaar

Op veel plekken zit beweging in de uitvoering van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. De koplopers zijn van start, maar de grote massa moet nog volgen. Dat blijkt uit de vijfde rapportage van de Monitor Nationaal Sportakkoord, opgesteld door het Mulier Instituut. 

Lees verder
14 juni 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

Breedtesport lijdt in 2020 ruim 500 miljoen euro schade

Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Dat blijkt uit de derde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
10 juni 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws over buitenspelen

Op de website van RTL Nieuws is op 29 mei 2021 een artikel verschenen over huttenbouwpakketten, die bedoeld zijn om kinderen meer buiten te laten spelen en zo hun motorische vaardigheden te verbeteren. In het artikel wordt onderzoek van het Mulier Instituut aangehaald waaruit blijkt dat steeds minder kinderen minstens een uur per dag buitenspelen. Ook komt onderzoeker Jorien Slot-Heijs aan het woord over het belang van buitenspelen voor de ontwikkeling van een kind.

Lees verder
9 juni 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: naar buiten!

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in mei 2021 een column verschenen van Jorien Slot-Heijs. Ze beschrijft in haar column de verandering in het buitenspeelgedrag van kinderen. Waar het vroeger de normaalste zaak was om direct na school buiten te spelen met vriendjes, concurreert buitenspelen nu onder andere met schermtijd, sport- en muziekactiviteiten en meer gebruik van de buitenschoolse opvang. Jorien roept op om buitenspelen in de huidige samenleving meer te stimuleren. Bijvoorbeeld door games te gebruiken bij het buitenspelen en veilige beweegroutes door de wijk te maken.

Lees verder
9 juni 2021 | Nieuws | Diversiteit

Aandacht voor sociale ongelijkheid in sport nauwelijks toegenomen

Verschillende groepen inwoners zijn in coronatijd minder gaan sporten en bewegen, waardoor sociale verschillen in sport- en beweegdeelname lijken te zijn vergroot. Toch heeft dit nauwelijks geleid tot meer aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen gemeenten. Dat blijkt uit een online vragenlijst van het Mulier Instituut uit december 2020 onder gemeenteambtenaren sport.

Lees verder
8 juni 2021 | Nieuws | Diversiteit

Aandacht voor sporters met een beperking breed verankerd in denken en doen sportbonden

Twintig jaar nadat dit de verantwoordelijkheid van sportbonden is geworden, heeft meer dan de helft van de 77 sportbonden in Nederland aandacht voor sporters met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar inclusief sporten en bewegen voor sporters met een beperking.

Lees verder
7 juni 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Homoseksualiteit in betaald mannenvoetbal volgens profvoetballers onvoldoende geaccepteerd

Profvoetballers geven de algemene acceptatie van homoseksualiteit in het betaald voetbal een forse onvoldoende (4,6), vooral wat acceptatie door supporters betreft. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder 118 mannelijke betaaldvoetbalspelers.

Lees verder
3 juni 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Gezondheid

Buurtsportcoach zorgt voor samenwerking en bereikt kwetsbare groepen

Het werk van buurtsportcoaches, waarvan er inmiddels zo’n 4.700 in zo goed als alle Nederlandse gemeenten actief zijn, is zichtbaar: zowel gemeenten als de buurtsportcoaches zelf zien dat nieuwe samenwerkingen ontstaan en kwetsbare groepen worden bereikt. Gemeenten geven de inzet van buurtsportcoaches het rapportcijfer 8,1. Dat is te lezen in een websheet van het Mulier Instituut over de inzet van buurtsportcoaches. 

Lees verder
28 mei 2021 | Nieuwe projecten

Monitoring bezoek aan buitenzwemwater in en om Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht onderzoekt het Mulier Instituut het aanbod van en de vraag naar buitenzwemwater in en om de stad. Met de groei van de stad Utrecht en vanwege warmere zomers onder invloed van klimaatverandering neemt de druk op het buitenzwemwater toe. Het doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de drukte bij buitenzwemplekken in en om Utrecht op zomerse dagen. 

Lees verder
27 mei 2021 | Nieuws | Financiën

Lidmaatschap sportvereniging opgezegd in ruim 10 procent van de huishoudens

In 2019 is een lidmaatschap van een sportvereniging opgezegd in ruim één op de tien Nederlandse huishoudens met minstens één lidmaatschap. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en de HAN naar opzeggingen van lidmaatschappen van verenigingen en fitnesscentra.

Lees verder
25 mei 2021 | Nieuwe projecten

Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 10 september 2020 de motie ‘Sport toegankelijk voor iedereen’ aangenomen. In die motie wordt gevraagd om onderzoek naar de wensen, behoeften en belemmeringen van mensen met een beperking bij het (gaan) sporten en bewegen in de gemeente Rotterdam. Aanleiding hiervoor waren signalen van inwoners over het ontbreken van voldoende sportmogelijkheden voor mensen met een beperking en problemen met de toegankelijkheid van accommodaties. De gemeente Rotterdam heeft het Mulier Instituut gevraagd dit verder te onderzoeken.

Lees verder
25 mei 2021 | Nieuws | Aanbieders

Adviseurs lokale sport: verbindende kracht tussen nationale en lokale partijen

De grootste waarde van adviseurs lokale sport, die lokale sportpartijen ondersteunen bij de uitvoering van lokale sportakkoorden, ligt in verbinding en advies. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de rol van adviseurs lokale sport, in opdracht van NOC*NSF.

Lees verder
21 mei 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Mulier Instituut adviseert gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in rekenkamerrapport een sportvisie op te stellen met lokaal sportakkoord als uitgangspunt

Het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is gebaat bij een zelfstandige sportvisie, concretere beleidsdoelen en een betere samenwerking tussen de gemeente en sportverenigingen. Dat is het advies uit een rekenkameronderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht.

Lees verder
11 mei 2021 | Nieuws | Gezondheid

In gesprek gaan met ouderen is sleutel tot succes voor fietsprogramma Doortrappen

Om ouderen te laten deelnemen aan activiteiten van het programma Doortrappen, dat als doel heeft om ouderen zo lang én veilig mogelijk te laten fietsen, is het belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeentelijke coördinatoren en kwartiermakers.

Lees verder
10 mei 2021 | Nieuws | Gezondheid

Overgewicht bij kinderen heeft grote gevolgen voor individu en samenleving

Eén op de acht kinderen (4-18 jaar) in Nederland heeft (ernstig) overgewicht. Dit heeft grote gevolgen voor zowel het individu als de samenleving. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van JOGG-Zaanstad en GGD Zaanstreek-Waterland.

Lees verder
7 mei 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: armere jeugd beweegt minder

In een online artikel van Sport & Strategie beantwoordt onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut vijf vragen over de verschillen in sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren uit verschillende sociaaleconomische milieus. Ze beschrijft en verklaart deze verschillen voor zowel sporten als bewegen en geeft aan hoe beleid kan worden ingezet om de kloof te dichten. Haar antwoorden zijn gebaseerd op een onderzoek van het Mulier Instituut uit april 2021.

Lees verder
29 april 2021 | In de media | Voorzieningen

Het MI in Sportaccom: zwemveiligheid in buitenwater

In het vaktijdschrift Sportaccom is in april 2021 een column verschenen van Remco Hoekman over de veiligheid van zwemmen in buitenwater. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat de zwemlessen in zwembaden weer (beperkt) worden hervat in coronatijd, zodat we zwemvaardig de zomer tegemoet gaan.

Lees verder
22 april 2021 | Nieuws | Deelname

Kinderen van ouders met lager inkomen of opleidingsniveau sporten minder

Kinderen/jongeren van ouders met een laag opleidingsniveau en met lage gezinsinkomens sporten minder. Hoe hoger het opleidingsniveau en/of inkomen, hoe hoger de wekelijkse sportdeelname. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar het verband tussen sport- en beweegdeelname en het sociaaleconomische milieu waarin kinderen opgroeien.

Lees verder
21 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: vruchtbare samenwerking bij sportakkoorden hangt af van lokale context

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in maart 2021 een artikel verschenen van Ad Hoogendam en Peter Nafzger. Ze geven aan dat een succesvolle uitvoering van het lokale sportakkoord in hoge mate afhangt van de mate waarin de lokale partijen
tot vruchtbare samenwerking weten te komen. In het artikel geven ze aan welke lokale contextfactoren daarbij een rol spelen. 

Lees verder
20 april 2021 | Nieuwe projecten

Erasmus+-project Safe Sport Allies: Beschermen van kinderen tegen grensoverschrijdend gedrag bij lokale sportverenigingen

Te veel jonge sporters ervaren seksueel, psychisch of fysiek geweld in de sport. Een belangrijke factor in hun getuigenissen over geweld is het fenomeen passief omstandergedrag of wegkijkgedrag. Dit houdt het taboe van misbruik in stand, kan ervoor zorgen dat het misbruik langer voortduurt en is altijd in het voordeel van de pleger. Om ervoor te zorgen dat omstanders wel ingrijpen wanneer dit nodig is, moet iedereen in de sportclub weten hoe zij grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen, wanneer zij moeten ingrijpen en waar en hoe zij een melding kunnen maken.

Lees verder
20 april 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Behoefte aan ruimte voor de zaalsport moet anders worden bepaald

De richtlijnen waarmee de behoefte aan ruimte voor de zaalsport wordt bepaald, zijn verouderd, sluiten niet (meer) aan op de praktijk en moeten worden herzien. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenspraak met het werkveld (NOC*NSF, VSG, KVLO en diverse sportbonden).

Lees verder
19 april 2021 | In de media

Het MI in een artikel op nu.nl: buitenspelen moet weer vanzelfsprekend worden

Op nu.nl is een artikel verschenen over het belang van buitenspelen. Onderzoekster Jorien Slot-Heijs geeft in dit het artikel aan dat buitenspelen tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Daarvoor is niet één oorzaak aan te wijzen, maar spelen veel factoren mee.

Lees verder
16 april 2021 | In de media

Het MI in het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine: veerkracht sportverenigingen tijdens corona

In de tweede editie van het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine is een artikel verschenen van Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Hierin bespreekt zij in hoeverre verenigingen zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat ze in op hoeveel vertrouwen verenigingen erin hebben dat zij de coronacrisis kunnen overleven, ook als er een volgende stillegging komt.

Lees verder
13 april 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Twee derde verenigingsbestuurders ziet verbetermogelijkheden pedagogisch sportklimaat

Twee op de drie bestuurders van sportverenigingen zien mogelijkheden om het pedagogisch klimaat binnen de vereniging te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in het kader van het onderzoeksproject Kids First, towards a pedagogical sport climate (2018-2021) van Hogeschool Windesheim (lectoraat sportpedagogiek), in samenwerking met verschillende partijen.

Lees verder
9 april 2021 | In de media

Het MI in de Sport & Samenleving Podcast: armoede, corona en bewegen

Onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut komt aan het woord in de Sport & Samenleving Podcast van april 2021. In deze aflevering van de maandelijkse podcast van Team Sportservice vertelt zij over het verband tussen sociaaleconomische status en sport- en beweegdeelname: mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau bewegen vaak minder. Ook beschrijft ze hoe corona deze kloof groter heeft gemaakt en wat voor onderzoek hiernaar wordt gedaan.

Lees verder
6 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over het verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname. Hierin gaat hij in op het feit dat hogeropgeleiden in Nederland meer sporten dan lageropgeleiden en dat dit verschil steeds groter wordt. Ook bespreekt hij wat er nodig zou zijn om te voorkomen dat deze kloof blijft groeien en om niet-sporters te stimuleren een sport op te pakken.

Lees verder
2 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: de uitvoering van lokale sportakkoorden

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een infographic van het Mulier Instituut verschenen over lokale sportakkoorden. Daarin is te zien wat voor organisaties deze akkoorden hebben ondertekend en welke aandachtspunten belangrijk zijn voor de uitvoering daarvan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om concrete maatregelen, beschikbaarheid van voldoende budget en een grotere rol voor de gemeente.

Lees verder
1 april 2021 | Nieuws | Diversiteit

Regionale samenwerkingsverbanden voor inclusief sporten: samenwerking loopt goed, financiële borging kan beter

Bij de meerderheid van de regionale samenwerkingsverbanden voor inclusief sporten en bewegen loopt de samenwerking goed, maar over de financiële borging bestaan nog zorgen. Dat blijkt uit een online vragenlijst van het Mulier Instituut onder de regiocoördinatoren van deze verbanden.

Lees verder
30 maart 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: het belang van oudere verenigingsbestuurders

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in maart 2021 een column verschenen van Resie Hoeijmakers, promovendus bij het Mulier Instituut. Daarin benadrukt zij de waarde van oudere verenigingsbestuurders, nu er vaak wordt gehamerd op verjonging. Gezien de invulling van bestuursfuncties en de vergrijzing van de samenleving, moeten we misschien wel heel anders aankijken tegen oudere leden in het verenigingsbestuur.

Lees verder
29 maart 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Mulier Instituut adviseert gemeente Dordrecht in rekenkamerrapport om sportaccommodatiebeleid te herijken

Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht is gebaat bij herijkte beleidskaders, concretere beleidsdoelen en een verbeterde monitoring. Dat is het advies uit een rekenkameronderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Dordrecht.  

Lees verder
24 maart 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Een derde van de gemeenten biedt stimulering zwemvaardigheid volwassenen

Ruim een kwart van de gemeenten in Nederland heeft een eigen regeling om de zwemvaardigheid bij volwassenen te bevorderen en 5 procent is voor deze stimulering aangesloten bij het in 2020 opgerichte Volwassenfonds Sport en Cultuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar het beleid waarmee gemeenten zwemmen en zwemvaardigheid proberen te stimuleren. De regelingen worden vooral ingezet om groepen die achterblijven in de zwemvaardigheid te stimuleren, zoals asielzoekers en migranten.  

Lees verder
22 maart 2021 | Nieuws | Topsport

Geen duidelijke stijging in dopinggebruik onder Nederlandse topsporters, maar gebruik van medicatie wordt meer geaccepteerd.

De schatting van het dopinggebruik onder Nederlandse topsporters ligt op 12,5 procent, met een onzekerheidsmarge van 3,0 tot 24,7 procent. Dit houdt in dat in deze steekproef een schatting van 12,5 procent is gevonden en dat het werkelijke dopinggebruik ergens ligt tussen de 3,0 en 24,7 procent.

Lees verder
19 maart 2021 | In de media

Het MI in Vrijetijdstudies: de gevolgen van corona voor de sport

In het wetenschappelijke tijdschrift Vrijetijdstudies is een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over de gevolgen van corona voor de sport. Hierin gaat hij in op de gevoeligheid van de sportsector voor de coronamaatregelen, trends die daardoor worden versneld of juist vertraagd, welke sporten hierdoor meer of juist minder (zullen) worden beoefend en het belang van een nationaal vitaliteitskader. Het artikel is gebaseerd op de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
18 maart 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Bijna 1.900 zwembaden in Nederland

Nederland telt in totaal ongeveer 1.900 zwembaden, die ongelijk zijn verdeeld over de provincies. Dat blijkt uit een dataverzameling van het Mulier Instituut, waarvan de gegevens zijn opgenomen in de Database SportAanbod (DSA).

Lees verder
11 maart 2021 | Nieuws | Sportcultuur

De voetbalarbitrage anno 2020: nog vaak verbale vormen van geweld én roep om aandacht voor medische veiligheid

Arbiters in het amateurvoetbal krijgen te maken met verschillende vormen van ongewenst gedrag, het gaat dan met name om wegwerpgebaren, hoofdschudden of verbale vormen zoals discussies. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en scheidsrechtersvereniging COVS Nederland naar wedstrijdgedrag, cursus- en opleidingsaanbod en randvoorwaarden van het arbitersvak.

Lees verder
10 maart 2021 | Nieuws | Gezondheid

Bijna alle onderwijsterreinen in Nederland rookvrij

In 2020 hebben bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland een rookvrij onderwijsterrein gerealiseerd (97%). Op een rookvrij onderwijsterrein mag nergens en nooit gerookt worden. In 2018 was het aandeel rookvrije onderwijsterreinen aanzienlijk lager, met name in het middelbaar beroepsonderwijs. Een rookvrij onderwijsterrein is vanaf 1 augustus 2020 een wettelijke verplichting. Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) is deze wettelijke verplichting de reden om rookvrij te zijn. In het primair en voortgezet onderwijs zijn het bieden van een gezonde leeromgeving en het geven van het goede voorbeeld de meest genoemde redenen voor een rookvrij onderwijsterrein.

Lees verder
8 maart 2021 | Nieuws | Evenementen

European Para Championships: breed draagvlak, kansen voor sport en samenleving

Gezaghebbende personen in binnen- en buitenland staan positief tegenover het plan om de European Para Championships (EPC) in 2023 in Nederland te organiseren. Dit draagvlak vormt een solide basis om de plannen verder vorm te geven. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF.

Lees verder
3 maart 2021 | Nieuws | Gezondheid

Proefschrift: beweging in de zorg voor mensen met type 2 diabetes

Hoe gaan mensen na een diagnose met type 2 diabetes om met de boodschap dat het goed voor ze is om meer te bewegen? Welke ervaringen hebben zorgverleners met het overbrengen van deze boodschap? Deze vragen komen aan bod in het proefschrift van Mirjam Stuij, waar ze maandag 8 maart op promoveert aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan de hand van documentonderzoek, diepte-interviews en observaties in de zorg biedt ze inzicht in ervaringen met ‘beweegzorg’ en gaat ze in op hoe we deze zorg kunnen verbeteren.

Lees verder
25 februari 2021 | Nieuws

4 maart: verkiezingsdebat ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’

Op donderdag 4 maart van 16.00 tot 17.30 uur organiseert NOC*NSF in samenwerking met  sportbonden en 23 partners uit de zorg-, welzijns-, onderwijs- en sport- en beweegsector een verkiezingsdebat vanuit Nieuwspoort over ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’. Het Mulier Instituut is als kennispartner bij dit debat betrokken.

Lees verder
25 februari 2021 | Nieuws | Deelname

Motivatie om te bewegen in coronatijd niet toegenomen

Ondanks de extra aandacht voor het belang van sporten en bewegen vanwege de Covid-19- pandemie is de motivatie van volwassenen om te sporten en bewegen in 2020 nauwelijks toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut aan de hand van een enquête onder volwassenen in 2011, 2018 en 2020 (najaar).

Lees verder
23 februari 2021 | Blog | Diversiteit

Blog - Anything is possible: sporters met een beperking als inspiratie voor iedereen

Naast meervoudig wereldkampioenen Jan Frodeno en Daniela Ryf heeft de triathlonwereld er een nieuwe held bij: Chris Nikic. Hij finishte afgelopen november in Florida de Ironman. Daarmee is de pas 21-jarige Chris de eerste persoon met het syndroom van Down die een hele triathlon heeft volbracht. Triatleten trainen maanden, zo niet jaren, om deze wedstrijd (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km hardlopen) te finishen. Anything is possible luidt het motto van de Ironman-organisatie. Ironman Chris is daar een geweldig voorbeeld van.

Lees verder
18 februari 2021 | Nieuws

Goede trainingsbegeleiding, flexibele trainingstijden en sportmaatje belangrijkste voorwaarden lidmaatschap schaats- /skeeler- /inlineskatevereniging

Ongeorganiseerde schaatsers hebben interesse in een lidmaatschap van een vereniging als er goede begeleiding van trainers is (22%), er flexibele trainingstijden zijn (22%) en er binnen de vereniging een maatje is om mee te schaatsen (16%). Ongeorganiseerde skeeleraars/inlineskaters noemen dezelfde voorwaarden: zij hebben interesse in een lidmaatschap van een vereniging als er goede begeleiding van trainers is (16%), er flexibele trainingstijden zijn (13%) en er binnen de vereniging een maatje is om mee te skeeleren/skaten (11%).

Lees verder
16 februari 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Het middelbaar beroepsonderwijs: bewegen en sport voor bredere gezondheidsbevordering

De drijfveren voor het bieden van beweeg- en sportaanbod lijken binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) meer vanuit een bredere blik op gezondheidsbevordering dan specifiek vanuit sport- en beweegstimulering te komen. Sinds 2012 wordt binnen de beleidskaders in het mbo niet meer alleen over bewegen en sport gesproken, maar is gezonde leefstijl daar aan toegevoegd. De aandacht voor gezonde leefstijl neemt binnen mbo-instellingen sindsdien toe, blijkend uit een groeiend aantal Gezonde School-vignetten en een bundeling van organisaties en initiatieven gericht op gezondheidsthema’s in het onderwijs.  

Lees verder
11 februari 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Aanbod aan sportaccommodaties in Heerhugowaard voldoende, wel extra (ruimte in) sporthallen nodig

Over de gehele lijn heeft de gemeente Heerhugowaard het aanbod aan sportaccommodaties goed op orde. Aandachtspunten voor de komende periode liggen bij het aanbod van sporthallen (vergroten van het aanbod), verbeteren van de bezetting van de gymzalen, trainingscapaciteit bij voetbal, overschot aan tennisbanen, groei en verschuiving naar binnen van de handbalsport en de verlichting en niveauvereisten bij de honk- en softbalvelden.

Lees verder
11 februari 2021 | Nieuws | Financiën

In 2019 gaven gemeenten 65 euro per inwoner uit aan sport

De Nederlandse gemeenten hebben in 2019 1,1 miljard euro netto aan sport uitgegeven. Dit betreft 1,7 procent van alle uitgaven van de gemeenten. Per inwoner geven de gemeenten gemiddeld 65,3 euro aan sport uit. In 2018 was dat 63,6 euro. Rekening houdend met inflatie resteert geen groei van de uitgaven per inwoner (0,0%).  

Lees verder
10 februari 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Zoektocht naar passend meetinstrument in het speciaal onderwijs: de eerste veelbelovende stappen zijn gezet

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben behoefte aan een meetinstrument dat de motorische vaardigheden van de leerlingen in het speciaal onderwijs in kaart brengt. Volgens hen moet het meetinstrument voldoende aandacht hebben voor de diversiteit in de motorische ontwikkeling van de doelgroep.

Lees verder
8 februari 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Voortvarende start uitvoering maatregelen tegen racisme in het voetbal in coronajaar

Veel van de geplande maatregelen uit het actieplan ‘Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we discriminatie buitenspel’ zijn in 2020 ondanks corona al uitgevoerd. Daarbij gaat het vooral om aanpassingen in protocollen en juridische regelingen, zodat racistische en andere discriminerende uitlatingen effectiever kunnen worden voorkomen, opgespoord en aangepakt. Ook is er gewerkt aan nieuwe opsporingstechnologieën (zoals een meldingsapp voor voetbal en ‘slimme’ technologie) en scholingsactiviteiten. Het draagvlak voor het totale plan is onder zowel alle betrokkenen als de totale bevolking groot.

Lees verder
4 februari 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Selectie meetinstrument voor motorische vaardigheden is de eerste stap naar motorisch vaardigere kinderen

Veel kinderen bewegen niet genoeg. De zorgen over de motorische vaardigheden van kinderen nemen toe. Scholen en gemeenten kunnen een meetinstrument voor motorische vaardigheden inzetten. Dit kan helpen om in kaart te brengen welke kinderen ondersteund moeten worden in hun motorische ontwikkeling en op welke aspecten de ondersteuning zich moet richten. De keuze voor een meetinstrument voor motorische vaardigheden is afhankelijk van het gestelde doel en de beschikbare middelen van een school of gemeente.

Lees verder
2 februari 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Aanbod van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij jonge kinderen is groot, maar het ideale instrument bestaat (nog) niet

Het aanbod van meetinstrumenten om motorische vaardigheden te meten bij jonge kinderen is groot en divers. Een ideaal instrument bestaat echter niet. De selectie van een instrument is namelijk afhankelijk van wat men precies wil bereiken met de meting (bijvoorbeeld screenen of monitoren/bijhouden van ontwikkeling) en van de mate waarin het instrument aansluit bij de specifieke behoeftes van de setting waarin het instrument gebruikt gaat worden (bijvoorbeeld dat het niet teveel tijd mag kosten of dat van te voren uitgebreide training nodig is). De bestaande instrumenten voldoen in grote lijnen aan deze behoeftes maar er bestaat wel ruimte voor verbetering.

Lees verder
30 januari 2021 | Nieuws | Deelname

Gemis van samen sporten in tijden van corona onder OldStars deelnemers groot

OldStars walking football en walking hockey deelnemers hadden tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 een grote behoefte om weer samen te mogen sporten en bewegen. Ook de gezamenlijke kop koffie voor of na een training is erg gemist. Een deel van de deelnemers heeft tijdens de eerste lockdown individuele beweegalternatieven en mogelijkheden om elkaar (zowel online als fysiek) te zien en spreken gevonden. Het merendeel van de deelnemers wil graag zo lang mogelijk, met inachtneming van de coronamaatregelen, hun sport blijven beoefenen.

Lees verder
28 januari 2021 | Nieuws | Aanbieders

Drie kwart van ondervraagde zwembaden en zwemscholen wil graag met nieuwe organisaties samenwerken

Vrijwel alle ondervraagde zwemaanbieders hebben in 2019 met andere organisaties samengewerkt (98%) en drie kwart van de zwemaanbieders zou graag met nieuwe organisaties willen samenwerken. De vaakst genoemde partijen voor gewenste samenwerking zijn de na- en buitenschoolse opvang, (sport)fysiotherapeut/huisarts, JOGG (regisseur), buurt-/wijk-/welzijnsorganisaties en jeugdorganisaties. 

Lees verder
27 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Sporters met een beperking willen vaker sporten en bewegen

Sporters met een beperking willen vaker sporten en bewegen en dat doen op een manier die bij hun beperking past.  Verder zouden sommige sporters met een beperking willen sporten en/of bewegen met mensen zonder beperking. Een deel doet dit al. Sporters met een beperking sporten en/of bewegen vooral op een ongeorganiseerde manier (alleen of met vrienden/familie). Ook sport en/of beweegt een deel tijdens therapie. 

Lees verder
26 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

De Nationale Diabetes Challenge 2020: belangrijke mogelijkheid om met anderen te kunnen blijven bewegen

Veel deelnemers (80%) van de Nationale Diabetes Challenge (NDC) keken uit naar de wandeltrainingen die in september 2020 van start gingen, in een periode waarin de coronamaatregelen waren versoepeld. De motieven voor deelname waren vooral gerelateerd aan gezondheid en sociaal contact. Twee derde vond het belangrijk om tijdens het wandelen anderhalve meter afstand te houden. Betrokken professionals gaven aan dat het wel een uitdaging was om deze coronamaatregel te handhaven.  

Lees verder
22 januari 2021 | Blog

Blog - Het gemis van de sportvereniging als sociale ontmoetingsplek

Ik speelde met mijn voetbalteam op zondag 8 maart 2020 de ‘laatste’ voetbalcompetitiewedstrijd in het seizoen 2019-2020 in Bekkerveld (lees twee uur rijden met de bus vanuit Arnhem). We wonnen tegen de koploper met 1-0. In de bus terug barstte het feest los. Een week later, op zondag 15 maart, werd de ‘intelligente lockdown’ aangekondigd en ineens viel mijn hele sociale leven stil. Bij het schrijven van deze blog zijn we tien maanden verder, hebben we in dit seizoen 2020-2021 drie voetbalcompetitiewedstrijden gespeeld en zitten we wederom in lockdown.

Lees verder
22 januari 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Bevolkingsgroei en klimaatverandering vergroten belang van voldoende buitenzwemplekken

Tekorten aan buitenzwemwater kunnen leiden tot ongewenste gevolgen, zoals mensen die gaan zwemmen op ongewenste locaties (gevaarlijke plekken of slechte waterkwaliteit), te drukke zwemplekken met bijbehorende problematiek (overlast, verkeerstopstoppingen) en gezondheidsklachten (door hittestress in de dichtbevolkte stad). Het Mulier Instituut heeft daarom in opdracht van de gemeente Utrecht geïnventariseerd wat de huidige en toekomstige vraag naar buitenzwemwater is en hoe dit aansluit op het aanbod. 

Lees verder
20 januari 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Leerproces in proeftuinenproject clubkadercoaching positief gewaardeerd

Het proeftuinenproject clubkadercoaching experimenteerde met de inzet van buurtsportcoaches als clubkadercoach bij sportverenigingen en liep van januari 2019 tot november 2020. Het project werd geleid door NOC*NSF en de KNVB en uitgevoerd met twaalf gemeenten en acht sportbonden. De projectleiding creëerde en faciliteerde een leerproces waarin het proeftuinenproject gaandeweg verder werd ingevuld. De betrokken gemeente- en bondscoördinatoren vonden het waardevol om kennis en ervaringen rondom clubkadercoaching met elkaar te delen. Ook de mogelijkheid om andere organisaties te leren kennen werd gewaardeerd. De lessen uit de gezamenlijke bijeenkomsten werden gebruikt om de uitvoering van clubkadercoaching in de praktijk verder te verbeteren. De projectleiding stond open voor het erkennen en aanpassen van zaken die niet goed werkten.  

Lees verder
20 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Pijn en vermoeidheid grootste belemmeringen bij sporten en bewegen voor volwassenen met een beperking

De meerderheid van volwassenen (74%) en kinderen (60%) met een lichamelijke beperking ervaart bij sporten en bewegen tenminste één belemmering. Vooral volwassenen met een motorische beperking die een mobiliteitshulpmiddel gebruiken ervaren vaak belemmeringen.

Lees verder
19 januari 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Minder fysiek wedstrijdgedrag en een lagere wedstrijdspanning tijdens sportwedstrijden in coronatijd

In 2020 zijn er, vergeleken met voorgaande jaren, minder fysieke gedragingen, zoals omhelzen of handgeven, geregistreerd en spreken sporters elkaar vaker aan op hun wedstrijdgedrag. Ook de wedstrijdspanning is lager dan in 2019, mede door een absentie van toeschouwers.

Lees verder
18 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Aandacht voor diversiteit en inclusie nog niet vanzelfsprekend in sportopleidingen

De meeste mbo- en hbo-sportopleidingen geven op verschillende momenten binnen de opleiding aandacht aan de thema’s sociale diversiteit en inclusie. Daarbij gaat het om aspecten als meedoen en meepraten, sociale veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen, gericht op het tegengaan van sociale ongelijkheid. Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat inclusief sporten en bewegen lang niet overal een stevig onderdeel is van de basisopleidingen. Diversiteit en inclusie zijn voor de meeste studenten van sportopleidingen geen onderdeel van de kerncompetenties, maar eerder vrije keuze-onderdelen.

Lees verder
14 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Ruim de helft van transgender personen maakt wel eens negatieve gedragingen mee in de sport

Veel transgender personen blijken zichzelf te kunnen zijn in de sport en een relatief veilige sportomgeving te hebben gevonden. Toch heeft meer dan de helft van transgender personen in de sport wel eens te maken gehad met negatieve gedragingen die samenhangen met hun transgender achtergrond. Eén op de vijf geeft aan wel eens nageroepen of uitgescholden te zijn.

Lees verder
12 januari 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Een ruime meerderheid van ouders en verenigingsbestuurders beoordeelt de sociale veiligheid en pedagogisch klimaat op de sportvereniging als goed

Circa zes op de tien ouders beoordelen de sociale veiligheid (afwezigheid van ongewenst gedrag) tijdens wedstrijden en het pedagogisch klimaat binnen de vereniging met een rapportcijfer 8 of hoger. Bestuurders geven vaker hogere rapportcijfers dan ouders. Zo’n negen op de tien verenigingsbestuurders beoordelen de sociale veiligheid (tijdens wedstrijden) als goed en het pedagogisch sportklimaat krijgt van twee derde van de bestuurders een 8 of hoger. Om het sportklimaat plezieriger te maken en het pedagogisch handelen van trainers te verbeteren, is het belangrijk dat er een voortdurende dialoog is onder betrokkenen (kinderen, ouders, trainers, bestuurders) over voorwaarden voor en aandachtspunten van een pedagogisch sportklimaat. Sportverenigingen moeten blijvend worden gestimuleerd om op dit thema in te zetten en hierbij worden ondersteund door bonden en/of gemeenten.

Lees verder
7 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Grote bereidheid onder sportverenigingen om mensen met een beperking welkom te heten

Ongeveer drie kwart van de sportverenigingen is bereid en ziet mogelijkheden om (meer) mensen met een beperking deel te laten nemen in de vereniging (74%). De bereidheid en mate waarin verenigingen de mogelijkheid zien om (meer) mensen met een beperking welkom te heten in de vereniging verschilt per specifieke beperking van 26 procent voor mensen met psychische problemen tot 56 procent voor mensen met een auditieve beperking.

Lees verder
22 december 2020 | Voorzieningen

Vier op de tien gemeenten zijn van plan sportparken open te stellen voor algemeen gebruik

Het concept open sportaccommodaties, één van de drie speerpunten binnen het deelakkoord Duurzame Sportinfrastructuur uit het Nationaal Sportakkoord, heeft de laatste jaren veel aan (beleidsmatige) aandacht gewonnen. Hoewel het aantal sportparken dat momenteel vrij toegankelijk is beperkt lijkt te zijn, zijn vier op de tien gemeenten wel van plan om hekken te verwijderen bij (meer) sportparken en deze open te stellen voor algemeen gebruik.

Lees verder
11 december 2020 | Sportcultuur

Toegenomen draagvlak voor transgender personen in de sportvereniging

De acceptatie van homoseksualiteit en genderdiversiteit is onder (verenigings)sporters onverminderd groot. De acceptatie is groter onder mensen die zelf LHBTI-personen kennen, dan onder mensen die geen LHBTI-personen kennen. Onder verenigingssporters is een forse stijging zichtbaar in het draagvlak voor genderneutrale toiletten en kleedruimtes, van ruim een kwart in 2017 tot bijna de helft in 2020. Slechts 1 procent van de leden kent een transgender persoon binnen de eigen sportvereniging, terwijl drie op de tien leden wel iemand met een transgender achtergrond in hun eigen omgeving kennen.

Lees verder
10 december 2020 | Financiën

Contributiestijging sportverenigingen in de pas met inflatie

De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij basketbal-, korfbal-, rugby-, voetbal- en tennisverenigingen volgt ongeveer de inflatie. Bij basketbal en voetbal stijgt de gemiddelde contributie voor senioren sneller dan de inflatie (respectievelijk +3% en +1%), terwijl bij rugby en tennis de contributiestijging van senioren achterblijft op de inflatie (beiden -3%). De gemiddelde contributie voor seniorleden van korfbalverenigingen loopt in de pas met de inflatie.

Lees verder
2 december 2020 | Diversiteit

Duidelijk beeld van sport- en beweeggedrag van kinderen met een beperking ontbreekt

Kinderen met een beperking worden wel meegenomen in landelijke bevolkingsonderzoeken, maar gegevens over het sporten en bewegen van deze doelgroep worden niet gepubliceerd vanwege te lage aantallen. Ad hoc onderzoeken, vaak met kleine steekproeven, bieden beperkt zicht op de sport- en beweegdeelname van kinderen met verschillende soorten beperkingen. Daarnaast zijn de verschillen in uitkomsten van dit soort onderzoeken groot. Wel is duidelijk dat kinderen met een beperking minder vaak sporten en bewegen dan hun leeftijdsgenoten in de algemene bevolking.

Lees verder
30 november 2020 | Deelname

Doorbreken gewoonten lastig bij stimuleren beweegdeelname

Gedragsverandering is mede ingewikkeld omdat het om het doorbreken van (lang bestaande) gewoonten gaat. Om inslijten van ongezonde leefstijlen, zoals te weinig bewegen, zoveel mogelijk te voorkomen is het goed dit al op jonge leeftijd te bespreken en dat te blijven doen. Andere momenten voor dergelijke gesprekken zijn tijdstippen waar lang bestaande gewoonten worden doorbroken, zoals bij een zwangerschap, de pensionering of ziekte van een naaste.

Lees verder
26 november 2020 | Aanbieders

Zorgen bij sportverenigingen over toekomstperspectief nemen toe

Bij bijna de helft van de sportverenigingen in Nederland bestaan (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de toekomst van hun vereniging. De zorgen bij sportverenigingen over hun toekomstperspectief zijn licht toegenomen ten opzichte van de zomer 2020 en het voorjaar 2020. Verenigingen maken zich (ernstige) zorgen over het verlies van leden/vrijwilligers en hun financiële situatie. Binnensportverenigingen maken zich het vaakst (ernstige) zorgen over de toekomst. Ongeveer de helft van de binnensportverenigingen heeft met een ledendaling te maken. Dit kan het gevolg zijn van de langere sluiting van binnensportverenigingen.

Lees verder
26 november 2020 | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Topsport

Schade coronacrisis voor breedtesport boven 700 miljoen euro

Het omzetverlies in de breedtesportsector (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) komt in 2020 uit op 1,5 miljard euro. Na kostenbesparingen (350 miljoen euro) en compensatie uit diverse steunmaatregelen (450 miljoen euro) resteert een directe schade voor de breedtesportsector van ruim 700 miljoen euro. Deze schade wordt opgevangen door het aanspreken van reserves. Dit leidt tot aantasting van het investerings- en weerstandsvermogen van sportorganisaties en bedreigt het voortbestaan van deze organisaties.

Lees verder
26 november 2020 | Topsport

Nederlanders positief over maatschappelijke waarde topsport

Nederlanders zijn over het algemeen positief over topsport. Ze ervaren trots, plezier en verbondenheid aan topsport en zijn ook positief over de commerciële waarde ervan. Toch maken ze zich ook zorgen over de veelal tijdelijke en niet structurele werkgelegenheid, grensoverschrijdende gedrag en de negatieve impact op het milieu die ook aan topsport verbonden is.

Lees verder
25 november 2020 | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

Lokale sportakkoorden grote stap vooruit naar meer integraal sport- en beweegbeleid

In vrijwel alle Nederlandse gemeenten (344) zijn lokale sportakkoorden gesloten. In die gemeenten werken lokale allianties, bestaande uit sportorganisaties, maar ook organisaties uit sectoren als welzijn, zorg, onderwijs en jeugd, samen aan de ambities die zij met elkaar hebben geformuleerd op het gebied van sport en bewegen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar meer integraal lokaal sport- en beweegbeleid. Bovendien is nooit eerder zo nauw samengewerkt tussen het nationale en lokale beleid en sportorganisaties als nu in het kader van het Nationaal Sportakkoord.

Lees verder
24 november 2020 | Voorzieningen

Meer dan 1.000 energiebegeleidingstrajecten opgestart bij sportaanbieders

Meer dan 1.000 sportaanbieders zijn geholpen om inzicht te krijgen in mogelijkheden om hun eigen sportaccommodatie te verduurzamen. Uit de energiescans die hierbij zijn afgenomen blijkt dat op jaarbasis het gemiddeld besparingspotentieel per sportaanbieder op elektriciteit ongeveer 35.000 KWh (6.925 euro) is en op gas ongeveer 2.000 m3 (3.564 euro) is. In de komende jaren moet blijken wat de gerealiseerde besparing is als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen. Verder is in 2019 binnen de stimuleringsregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor ruim € 26 miljoen aan subsidie verstrekt voor duurzaamheidsmaatregelen. Aan deze verstrekte subsidie is een duurzaamheidsinvestering van sportverenigingen en stichtingen gekoppeld van ongeveer € 75 miljoen.

Lees verder
24 november 2020

Kids in Aktie

Ondanks de vele preventieve programma’s is het aantal kinderen met overgewicht en obesitas nog steeds schrikbarend hoog in Amsterdam. Daarnaast is gebleken dat veel kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische positie een ongezondere levensstijl hebben, en daardoor een grotere kans hebben op overgewicht. Een goede manier om deze problematiek aan te pakken is via Participatief Actie Onderzoek (PAR), waarbij degenen waar het onderzoek over gaat actief betrokken worden bij het probleem waar zij zelf mee te maken hebben.

Lees verder
23 november 2020 | Deelname

Ruim 6.000 buurtsportcoaches en cultuurcoaches werkzaam in Nederland

In totaal nemen 350 Nederlandse gemeenten (99%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), van waaruit buurtsportcoaches en cultuurcoaches worden aangesteld. Op 1 september 2020 realiseerden zij in totaal 3.468 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. Het gaat hierbij om 6.012 personen die vanuit de BRC werkzaam zijn. Zij hebben als doel om alle Nederlanders te motiveren een leven lang te sporten, bewegen en culturele activiteiten te beoefenen. Dit doen zij door middel van het tot stand brengen van lokale verbindingen tussen verschillende sectoren. Het gaat om taken als verenigingsondersteuning, ontwikkeling van sportaanbod in zorginstellingen, buurtbewoners samen aan het bewegen krijgen of lessen op scholen verzorgen.

Lees verder
20 november 2020 | Sportcultuur

Amateursportverenigingen kwetsbaar voor criminele inmenging

Één op de acht amateursportverenigingen heeft in de afgelopen twee jaar te maken gehad met serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging. Deze signalen bij amateursportverenigingen in Nederland beperken zich niet tot de voetbalsport. Binnen tien andere onderzochte sportbonden zijn ook serieus te nemen signalen aangetroffen van mogelijke criminele inmenging bij amateursportverenigingen. Het fenomeen doet zich voor in het hele land en kan daarmee niet worden afgedaan als enkel een probleem van de Randstad of hotspots voor ondermijnende criminaliteit, zoals Zuid-Nederland. Amateursportverenigingen zijn zich nauwelijks bewust van de gevaren van criminele inmenging en wapenen zich er in een beperkte mate tegen. Wanneer verenigingen wél een hulpvraag hebben, weten zij amper bij wie ze terecht kunnen. Hierdoor blijven meldingen die sportbonden ontvangen achter bij de realiteit waar verenigingsbestuurders mee te maken hebben.

Lees verder
20 november 2020 | Aanbieders

Acht op de tien ondernemende sportaanbieders voelen een verantwoordelijkheid voor maatschappelijk ondernemerschap

80 procent van de ondernemers die sport aanbieden (fitnessaanbieders, paardensportaanbieders en zwembaden en -scholen) voelt een verantwoordelijkheid voor maatschappelijk ondernemerschap. Er is een positieve samenhang tussen de mate waarin de ondernemers een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en de mate waarin deze organisaties bezig zijn met het doorvoeren van innovaties.

Lees verder
19 november 2020

Advies Nederlandse Sportraad aangeboden aan minister Tamara van Ark

Het advies ‘De opstelling van het speelveld’ van de Nederlandse Sportraad is vanmiddag aangeboden aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en de partners van het Nationaal Sportakkoord Anneke van Zanen (NOC*NSF) en Lucas Bolsius (Vereniging Sport en Gemeenten).

Lees verder
10 november 2020 | Voorzieningen

Online planningsinstrument zwembaden: een eerste inzicht in de behoefte aan overdekt zwemwater

Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met het werkveld een planningsinstrument ontwikkeld voor het bepalen van de behoefte aan overdekt zwemwater. Het planningsinstrument is een hulpmiddel om vraag en aanbod van overdekt zwemwater beter in beeld te brengen voor vijf activiteiten: leren zwemmen, zwemsport, banenzwemmen, doelgroepenzwemmen en pretzwemmen.

Lees verder
9 november 2020 | Diversiteit

Eén op de vijf 55-plussers wandelt niet

20 procent van de 55-plussers geeft aan dat zij de afgelopen twaalf maanden geen wandeling van minimaal een half uur heeft gemaakt. In het wandelgedrag is vrijwel geen verschil te zien tussen 55-64-jarigen en 65-79-jarigen of naar geslacht. Wel is er een verschil naar opleidingsniveau. Van de lager opgeleiden heeft een kwart de afgelopen twaalf maanden niet gewandeld, terwijl dit bij de hoger opgeleiden slechts één op de tien is.

Lees verder
5 november 2020 | Voorzieningen

Drie kwart van de gemeenten heeft behoefte aan ondersteuning bij milieuvriendelijk beheer van grassportvelden

Veel gemeenten zitten met vragen over de veranderende wet- en regelgeving over het chemievrij beheer van grassportvelden. Een kwart van de gemeenten weet nog niet goed wat de wetswijziging inhoudt en eenzelfde deel is niet goed op de hoogte van het algehele verbod op gewasbeschermingsmiddelen per 2023. Vooralsnog is geringe aandacht voor Integrated Pest Management (IPM). Wel geeft de helft van de gemeenten aan behoefte te hebben aan een handreiking of stappenplan voor de inrichting van IPM. In totaal geeft drie kwart van de gemeenten aan behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van milieuvriendelijk beheer van grassportvelden.

Lees verder
3 november 2020 | Diversiteit

Buurtsportcoach voor mensen met een beperking is geen voltijd baan

Buurtsportcoaches die worden ingezet voor mensen met een beperking hebben per week gemiddeld 8,4 uur beschikbaar voor de doelgroep. Dit is gemiddeld 32 procent van hun volledige aanstelling. Bijna alle buurtsportcoaches voor mensen met een beperking worden ook voor andere doelgroepen ingezet (94%). Om (inclusief) sporten en bewegen voor mensen met een beperking te realiseren, verbinden de buurtsportcoaches partijen en leggen zij samenwerkingsverbanden in de gemeente, organiseren en plannen zij het aanbod, vergroten zij de bekendheid van het aanbod en ondersteunen zij sportaanbieders.

Lees verder
29 oktober 2020 | Diversiteit

Sporters met een verstandelijke beperking zijn welkom bij reguliere sportverenigingen

De bereidheid bij sportverenigingen om sporters met een verstandelijke beperking in hun vereniging te verwelkomen en voor hen aanbod te organiseren is groot. 53 procent van de reguliere sportverenigingen die nog geen leden met een verstandelijke beperking hebben, is bereid en ziet (misschien) mogelijkheden daartoe. Bij reguliere sportverenigingen die al leden met een verstandelijke beperking hebben, gaat het om bijna alle sportverenigingen (97%).  

Lees verder
28 oktober 2020 | Diversiteit

‘Iedereen is welkom’, maar inclusie van etnische minderheden niet vanzelfsprekend

Sportaanbieders in multiculturele wijken verschillen sterk in de etnische diversiteit van hun sporters én in de betekenis die zij geven aan ‘het open staan voor iedereen’. Verklaringen hiervoor liggen in de geschiedenis, cultuur en tradities van de aanbieders en de veranderende omgeving waarin zij gevestigd zijn. De inclusie (ook wel het opnemen) van etnische minderheden blijkt voor veel sportaanbieders bovendien een gevoelig thema, waar enigszins ongemakkelijk over wordt gesproken; onderwerpen als discriminatie en racisme blijven veelal onbenoemd.

Lees verder
20 oktober 2020 | Deelname

Grote verschillen in sportdeelname naar provincie

De rapportage ‘Sportdeelname naar provincie’ geeft een overzicht van de scores van Nederlandse provincies op de (wekelijkse) sportdeelname, de beoefende sporttakken, de manier van de deelname en het plezier dat mensen aan sport beleven. Zo beoefent in de provincie Utrecht een groter percentage inwoners wekelijks één of meer sporten dan in de provincies Drenthe en Zeeland. De gevonden verschillen hangen samen met verschillen in de samenstelling van de bevolking. Met name het opleidingsniveau lijkt verband te houden met de sportdeelname. 

Lees verder
13 oktober 2020 | Aanbieders, Deelname, Financiën, Voorzieningen

Coronamaatregelen zorgen voor structurele wijzigingen in het gemeentelijk sportbeleid

In juli gaven negen op de tien gemeenten aan door de coronamaatregelen problemen te verwachten in de uitvoering van het sportbeleid. Hierbij gaat het met name om de nieuwe eisen die aan het gebruik van sportaccommodaties worden gesteld (o.a. ventilatie), de mindere exploitatiemogelijkheden, afgelaste sportevenementen en de toegenomen vraag om verenigingsondersteuning. Verder leiden de coronamaatregelen tot structurele wijzigingen in het sportbeleid. Er komt meer aandacht voor de buitenruimte en om te komen tot een goede gezondheid van de populatie gaan sportambtenaren meer inzetten op de preventieve waarde van sport en bewegen.

Lees verder
8 oktober 2020 | Diversiteit

Nieuw project: onderzoek naar ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19

Het onderzoeksproject ‘Ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19’ onder leiding van Remco Hoekman (directeur van het Mulier Instituut en senior onderzoeker bij de Radboud Universiteit) heeft een half miljoen euro ontvangen van ZonMw. De komende twee jaar gaat het Mulier Instituut in samenwerking met de Radboud Universiteit daarmee onderzoek doen naar de invloed van COVID-19-pandemie op ongelijkheid in sportgedrag en actieve leefstijl.

Lees verder
8 oktober 2020 | Leren bewegen

Dalende trend in motorische fitheid van basisschoolkinderen

In de periode van 2006 tot en met 2017 is een (licht) dalende trend in de motorische fitheid van basisschoolkinderen (10-12 jaar) te zien. Een meerderheid van de kinderen scoort op de meeste elementen van motorische fitheid onder de Nederlandse normwaarden. Wanneer we de scores van de Nederlandse kinderen langs de Europese norm leggen, dan zien we een positiever beeld. Motorische fitheid is niet alleen essentieel om (met plezier) te kunnen en blijven deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten maar ook voor een optimale gezondheid.

Lees verder
6 oktober 2020 | Gezondheid

Meerderheid van sportverenigingen heeft jeugdtrainingen in de zomer hervat

De meerderheid van de ouders van 4- tot en met 12-jarigen geeft aan dat de sportverenigingen hun trainingen voor de jeugd na versoepeling van de coronamaatregelen voor de sportsector (na 29 april 2020) hebben hervat. Volgens ouders hanteren bijna alle sportverenigingen in eerste instantie maatregelen zoals: geen ouders bij de training, het sluiten van kleedkamers en kantines en 1,5 meter afstand van trainers houden. Een deel van deze maatregelen is na 1 juli vervallen.

Lees verder
1 oktober 2020 | Diversiteit

Vier op de tien gemeenten hebben beleidsdoelstellingen sporten en bewegen specifiek voor mensen met een beperking

40 procent van de gemeenten geeft aan beleidsdoelstellingen te hebben op het gebied van (inclusief) sporten en bewegen specifiek voor mensen met een beperking. In 42 procent van de gemeenten vallen deze onder de beleidsdoelstellingen voor (inclusief) sporten en bewegen in het algemeen. In 14 procent van de gemeenten worden de beleidsdoelstellingen voor mensen met een beperking nog ontwikkeld. Twee derde van de gemeenten geeft aan dat deze doelstellingen in het lokale sportakkoord zijn of worden vastgelegd (66%).

Lees verder
29 september 2020 | Voorzieningen

Veiligheid belangrijk voor sporten en bewegen in de openbare ruimte

Buurtkenmerken gerelateerd aan sociale of fysieke veiligheid, zoals een veilig gevoel op straat, goede verlichting en vrijliggende wandelpaden of fietspaden, worden door 16- tot 79-jarige Nederlanders het meest aangeduid als belangrijk om meer te sporten en bewegen in de openbare ruimte. Deze kenmerken worden echter nog lang niet altijd herkend in de buurt.

Lees verder
24 september 2020 | Gezondheid

Bekendheid met sportaanbod en passend sportaanbod zijn essentieel voor het succesvol verwijzen vanuit zorg naar sport

Om inactieve mensen met chronische klachten aan te sporen meer te gaan bewegen, wordt steeds vaker ingezet op de verbinding tussen zorg en sport. Hiermee worden patiënten vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg verwezen naar lokaal sport- en beweegaanbod buiten de zorg. Het verhogen van de motivatie bij patiënten en het ondersteunen naar passend sportaanbod zijn succesfactoren om mensen in beweging te brengen. Om te kunnen doorverwijzen moeten zorgprofessionals bekend zijn met het lokale sport- en beweegaanbod, of tenminste met de buurtsportcoach die de verbinding legt tussen zorg en sport.   

Lees verder
24 september 2020 | Diversiteit

Nederlanders overwegend positief over sporten door mensen met een beperking

De Nederlandse bevolking staat, net als in 2012, in 2020 overwegend positief tegenover sporten door mensen met een beperking. Negen op de tien Nederlanders zijn van mening dat ‘iedereen, dus ook mensen met een handicap, moet kunnen sporten en bewegen’. Het echt iets voor of samen met mensen met een beperking doen, vinden Nederlanders wat lastiger. De bereidheid daartoe is wel toegenomen ten opzichte van 2012. Mensen met een beperking zelf hebben ook het idee dat Nederlanders in het algemeen positief staan tegenover hun sportdeelname, maar een deel van hen geeft aan nog onbegrip of handelingsverlegenheid bij medeburgers of -sporters te ervaren.

Lees verder
23 september 2020 | Diversiteit

Hardnekkige sociale ongelijkheid in lidmaatschap van een sportvereniging onder middelbare scholieren

Nederlandse middelbare scholieren (12 t/m 16 jaar) met een lage gezinswelvaart (46%) en/of niet-westerse migratieachtergrond (51%) zijn het minst vaak lid van een sportvereniging. Van alle jongeren in deze leeftijdscategorie was in 2017 72 procent lid van een sportvereniging. Ook op basis van opleiding en geslacht zijn verschillen te zien in clublidmaatschap die tussen 2005 en 2017 nauwelijks kleiner zijn geworden. Vooral jongeren die zich in meervoudige posities van ongelijkheid bevinden (o.a. lager opleidingsniveau én lage gezinswelvaart; meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond) zijn relatief weinig lid van een sportvereniging.

Lees verder
22 september 2020 | Blog | Leren bewegen

Blog - Bewegen op school: een mes dat aan twee kanten snijdt?

Tegenwoordig delen veel juffen en meesters via een ouderapp filmpjes en verhalen van de kinderen in de klas. Op die manier kunnen wij als ouders zien wat onze kinderen zoal doen op school. Als moeder van een 7-jarige die op de vraag ‘Wat heb je vandaag op school allemaal gedaan?’ slechts zuinig informatie verstrekt, ben ik blij met die berichten en filmpjes.

Lees verder
21 september 2020 | Diversiteit

Mannentophockey: geen problemen met homoseksualiteit, maar homograppen ook ‘normaal’

Een overgrote meerderheid van de mannelijke tophockeyers geeft aan geen enkel probleem te hebben met (uitingen van) homoseksualiteit, ook niet binnen het tophockey. Tegelijkertijd onderkennen zij dat negatieve uitingen over homoseksualiteit regelmatig voorkomen. Deze worden meestal als grapje bedoeld en veelal niet – bewust of bedoeld  – om homoseksuele mannen te kwetsen.

Lees verder
17 september 2020 | Financiën

Bij ondernemers in de sportsector groeit vertrouwen in de continuïteit van hun bedrijf

De sportsector heeft flink te lijden onder de coronacrisis. Ruim drie kwart van de ondernemers in de sector Cultuur, sport en recreatie geeft aan dat het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar negatief is. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. In april verwachtte bijna 60 procent van de ondernemers de continuïteit van het bedrijf maximaal een halfjaar te kunnen garanderen bij het aanhouden van de coronacrisis. In juli is dit aandeel afgenomen tot 10 procent.

Lees verder
17 september 2020 | Diversiteit

Actieve mensen met een beperking ervaren negatieve gevolgen van de coronamaatregelen

De meerderheid van de actieve mensen met een beperking of chronische aandoening is in tijden van corona minder gaan sporten en bewegen. Ook ervaren actieve mensen met een beperking of chronische aandoening de gevolgen van de coronamaatregelen op hun sport- en beweeggedrag vooral als negatief.

Lees verder
8 september 2020 | Diversiteit

Een op de drie ouderen heeft interesse in sporten en bewegen in georganiseerd verband

Een derde van de zelfstandig wonende ouderen heeft interesse in sport- en beweegactiviteiten die speciaal voor ouderen worden georganiseerd. Ongeveer één op de zeven ouderen neemt deel of heeft dat wel eens gedaan. De actuele deelname is 2 procent. Zelfstandig wonende ouderen kiezen voor georganiseerde activiteiten vanwege de gezondheid, de begeleiding en het aangepaste programma. Ook de sociale functie en de lage prijs zijn belangrijk.

Lees verder
3 september 2020 | Gezondheid

Georganiseerde sport krijgt mensen in beweging, dit vraagt om lokale samenwerking

Regelmatig bewegen is belangrijk om fit en gezond te blijven. Sportstimuleringsprogramma’s die door sportverenigingen worden ingezet, zijn succesvol in het activeren van mensen die te weinig bewegen. Het is wel lastig om grote aantallen inactieve mensen voor dergelijke programma’s enthousiast te krijgen. Het zou daarom goed zijn als sportbonden en sportverenigingen (nog) meer samenwerken met partijen die direct contact hebben met de inactieve doelgroep. Op die manier kunnen zij het sportaanbod beter aanpassen aan de behoeften van de inactieve doelgroep en gerichter deelnemers werven.

Lees verder
3 september 2020 | Deelname

Een kwart van de Nederlanders is bekend met sport- en beweegfunctionarissen in hun buurt

Nederlanders zijn steeds minder op de hoogte van het actief zijn van sport- en beweegactiviteiten in hun buurt. Wanneer ze er wel bekend mee zijn, nemen ze in de loop van de jaren vaker deel aan die activiteiten. Ze weten dat de activiteiten in de buurt georganiseerd worden door sportaanbieders, organisaties in de gemeente (zoals een buurthuis of een school), buurtgenoten en de speciale sport- en beweegfunctionaris. 25 procent van de bevolking weet van deze sport- en beweegfunctionarissen (meestal onder de naam buurtsportcoaches), die activiteiten in de buurt organiseren.

Lees verder
1 september 2020 | Voorzieningen

Zeven mechanismen bevorderen de beweegvriendelijkheid van de leefomgeving

Op basis van een literatuurverkenning heeft het Mulier Instituut in kaart gebracht welke mechanismen van fysieke verandering van de leefomgeving inwerken op het beweeggedrag van volwassenen en ouderen. Er zijn zeven werkzame mechanismen geïdentificeerd.

Lees verder
31 augustus 2020 | Voorzieningen

Zes op de tien gemeenten ervaren geen problemen bij buitenzwemplekken als gevolg van de coronamaatregelen

Vanwege de coronamaatregelen en het mooie weer in de maand mei, rapporteerden de media herhaaldelijk over de drukte bij de stranden, parkeergelegenheden en recreatieplekken. Sommige recreatiegebieden en zwemplassen werden vanwege het niet kunnen naleven van de coronamaatregelen ontruimd of (tijdelijk) afgesloten. Zes op de tien gemeenten met een officiële buitenzwemplek geven zelf aan geen problemen bij buitenzwemplekken te ervaren als gevolg van de coronamaatregelen. 70 procent van de gemeenten waar zich (nog) geen problemen hebben voorgedaan, heeft al wel maatregelen getroffen. Voorlichting aan bezoekers en extra handhaving zijn de twee meest ingezette maatregelen.

Lees verder
27 augustus 2020 | Blog | Leren bewegen

Blog - De kracht van de glimlach tijdens de gymles

Als vakdocent bewegingsonderwijs ben ik blij als mijn leerlingen blij zijn: kinderen die blij worden van bewegen, zullen namelijk altijd makkelijker blijven bewegen. Maar hoe zorg ik voor die glimlach bij al mijn leerlingen? Ik richt mijn lessen zo in dat iedereen het leuk en uitdagend vindt, op zijn eigen niveau kan bewegen, samen kan werken met klasgenootjes en zijn eigen grote of kleine successen beleeft. Soms neem ik tussen alle chaos door de tijd om mijn les vanaf de zijlijn te bekijken. Dan besef ik hoe belangrijk het is dat leren bewegen voor kinderen gepaard gaat met het beleven van plezier daarvan. Zeker in deze tijden waar het zitgedrag van kinderen toeneemt en de motorische vaardigheden juist afnemen. Dan besef ik dat ik, als vakleerkracht bewegingsonderwijs, een belangrijke bijdrage kan leveren aan een actieve leefstijl. Bijvoorbeeld als leerlingen naar mij toe komen om te vertellen dat zij door de clinics in mijn gymles aan een nieuwe sport zijn begonnen.

Lees verder
27 augustus 2020 | Deelname

Een kwart van de volwassenen met een lage sociaaleconomische status heeft nog nooit gesport

Van de volwassenen met een lage sociaaleconomische status (ses) sport slechts een vijfde (21%) wekelijks, terwijl van de volwassenen met een hoge ses drie kwart wekelijks sport (74%). Daarin is de relatie van de wekelijkse sportdeelname met opleiding iets sterker dan die met inkomen. Van de volwassenen die wekelijks sporten zijn mensen met een hoge ses vaker lid van een vereniging (38%) of hebben een abonnement voor zwembad of sportschool (47%) dan mensen met een lage ses (respectievelijk 24% en 38%).

Lees verder
25 augustus 2020 | Deelname

Sportieve Young Urban Professionals zijn geneigd sporten en bewegen anders in te richten na versoepeling van de coronamaatregelen

Door toedoen van de coronamaatregelen misten Young Urban Professionals sporten en bewegen in groepsverband (70%), de structuur van sporten en bewegen op vaste momenten (51%) en het competitie-/wedstrijdelement (49%). Ze zijn meer gaan hardlopen, wandelen en aan yoga gaan doen. De helft van de respondenten (48%) geeft aan dat zij met hun ervaringen met sporten en bewegen opgedaan in de coronatijd, van plan zijn na het versoepelen of afschaffen van de coronamaatregelen het sporten en bewegen anders in te richten.

Lees verder
20 augustus 2020 | Diversiteit

Vergroten van de toegankelijkheid van het sport- en beweegaanbod voor Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden

De deelname aan sport- en beweegaanbod van meisjes en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond is relatief laag. Zo is 40 procent van de meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond lid van een sportvereniging, tegenover 65 procent van de jongens met een niet-westerse migratieachtergrond en drie kwart van de jongens en meisjes zonder migratieachtergrond. Op basis van interviews met jongeren- en sportprofessionals werden vier factoren onderscheiden die van invloed zijn op de sport- en beweegdeelname van Nederlands-Turkse en -Marokkaanse tienermeiden.

Lees verder
19 augustus 2020 | Deelname

Drie op de tien Nederlanders zijn in de afgelopen drie jaar met een sportactiviteit gestart

Drie op de tien Nederlanders (30%) zijn de afgelopen drie jaar met een (nieuwe) sport- of beweegactiviteit gestart. Belangrijkste redenen voor het starten van een sport- of beweegactiviteit zijn gezondheidsredenen, plezier, een prettige sfeer en persoonlijke aspecten (zoals betaalbaarheid en dichtbij huis). Ongeveer de helft van de personen die met een sportactiviteit is gestart, vindt het belangrijk om daarbij begeleid te worden door een trainer of instructeur. 38 procent heeft ook daadwerkelijk begeleiding gehad. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Sportonderzoek onder Nederlanders (16 t/m 79 jaar) dat in het najaar van 2019 door het Mulier Instituut is uitgevoerd.

Lees verder
17 augustus 2020 | Blog | Leren bewegen

Blog - Bewegen op school: elk stapje telt!

Vandaag begint voor een deel van de kinderen in Nederland een nieuw schooljaar. Zes weken lang was er geen school. Dat betekent veel tijd om te spelen! Hutten bouwen, badmintonnen, kamperen, fietsen, en met dit warme weer natuurlijk veel waterspelletjes. Genieten! De start van het nieuwe schooljaar is voor sommige kinderen dan ook een beetje dubbel: op school zie je eindelijk je klasgenootjes weer en een klas hoger is ook leuk, maar je moet ook weer van alles. Terug de schoolbanken in, oftewel: veel zitten.

Lees verder
17 augustus 2020 | Voorzieningen

Vier op de tien gemeenten hebben recent beheer van sportaccommodaties overgedragen aan derden

Gemeenten richten zich minder op uitvoeringstaken, en meer op regie. Ruim vier op de tien gemeenten hebben in de afgelopen collegeperiode (2014-2018) minimaal één sportaccommodatie op afstand geplaatst. Wanneer het een binnensportaccommodatie betrof, hebben gemeenten vaker voor externe verzelfstandiging gekozen, waarbij het exploitatierisico bij de gemeente blijft. Bij buitensportaccommodaties is vaker gekozen voor privatisering, waarbij zeggenschap en exploitatierisico worden overgedragen aan derden.

Lees verder
11 augustus 2020 | Voorzieningen

Kostendekkendheid van sportaccommodaties is 30 tot 50 procent

De kostendekkendheid van de sportaccommodatie wordt door gemeenten gemiddeld tussen de 30 en 50 procent geschat. Dit is afhankelijk van het type sportaccommodatie en type gemeente. Zes op de tien gemeenten hebben in de afgelopen collegeperiode (2014-2018) maatregelen getroffen om het exploitatietekort bij de sportaccommodaties terug te dringen en zo de kostendekkendheid te vergroten.

Lees verder
24 juli 2020 | Aanbieders, Deelname, Evenementen, Financiën, Topsport

Omzetderving sportsector loopt op naar 1,5 miljard euro

De omzetderving in de sportsector tot 1 augustus 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen wordt geschat op 1,5 miljard euro. Voor ongeveer een derde van dat bedrag kunnen kosten worden bespaard en nog eens een derde wordt gecompenseerd met steunmaatregelen van de overheid. De resterende schade zal moeten worden opgevangen door de inzet van reserves en onttrekkingen van het eigen vermogen van sportorganisaties en sportbedrijven. De daadwerkelijke omzetderving en schade voor de sport als gevolg van de coronacrisis over heel 2020 zal nog hoger zijn, doordat de coronamaatregelen deels nog blijven gelden na 1 juli 2020, en vanwege gevolgschade.

Lees verder
24 juli 2020 | Voorzieningen

Zwembaden Goeree-Overflakkee bieden weinig mogelijkheden tot verscheidenheid van het aanbod

In de gemeente Goeree-Overflakkee zijn drie gemeentelijke overdekte zwembaden gevestigd met een indeling die niet aansluit bij de huidige behoefte aan zwemwater in de gemeente. Alle drie de zwembaden beschikken over een vierbaans 25-meterbassin met een vrij hoge temperatuur. Voor de zwemsport biedt dit onvoldoende mogelijkheden voor trainingen en wedstrijden op het gewenste niveau. Voor banenzwemmen en doelgroepactiviteiten biedt de hoge watertemperatuur weinig mogelijkheden tot verscheidenheid in het aanbod.

Lees verder
24 juli 2020 | Topsport

Een kwart van de Nederlandse topsporters onderkent onveilige of oneerlijke situaties in eigen topsportomgeving

Hoewel nagenoeg alle (oud-)topsporters zich veilig voelen in de omgeving waarin zij topsport bedrijven, heeft ruim een kwart te maken gehad met of is getuige geweest van een onveilige/oneerlijke topsportomgeving. De ervaringen met integriteitskwesties blijken uiteenlopend van aard, waarbij doping en seksueel grensoverschrijdend gedrag het vaakst worden gerapporteerd. Dit blijkt uit een beknopt explorerend onderzoek over het thema integriteit in de Nederlandse topsport, uitgevoerd door het Mulier Instituut. Hoewel niet specifiek bevraagd, werden ook ervaringen met machtsmisbruik/mentale intimidatie relatief vaak expliciet benoemd.

Lees verder
24 juli 2020 | Blog

Blog - United by emotion

24 juli 2020, de dag die bij veel sportliefhebbers in hun agenda stond omcirkeld. Het startschot van een paar weken sport op het allerhoogste niveau. Vandaag zou het Olympisch Stadion in Tokio zich vullen met ruim 80.000 enthousiaste toeschouwers. Zij zouden deze avond getuige zijn van een spectaculaire openingsceremonie. Een strak geregisseerde show, met als apotheose het ontsteken van het Olympisch vuur om klokslag 20.00 uur. Duizenden sporters uitbundig zwaaiend naar het publiek, om daarna opeengepakt op het middenterrein plaats te nemen.

Lees verder
9 juli 2020 | Leren bewegen

Mulier Instituut haakt aan bij alliantie ‘De Buitenspelers’

De coronacrisis laat onder meer zien wat het potentieel is van sporten en bewegen in de buitenlucht. Dit geldt ook voor de activiteiten van kinderen en jongeren. Bevorderen van het buitenspelen is de inzet van een aantal ondertekenaars van het Nationaal Sportakkoord. Mede naar aanleiding van de verkenning Buitenspelen 2020, is een partnership gesloten tussen Jantje Beton, de Johan Cruijff Foundation, de Krajicek Foundation, het ministerie van VWS, Nickelodeon en het Mulier Instituut. Zij zullen het beleid op dit thema stimuleren via de alliantie ‘De Buitenspelers’. De ideeën van kinderen zelf, vormen daarbij een belangrijke bron voor actie. Zij kunnen zich als ambassadeur voor ‘De Buitenspelers’ aanmelden via buitenspelers.com. Het Mulier Instituut gaat de alliantie met beleidsgericht onderzoek ondersteunen.

Lees verder
8 juli 2020 | Topsport

Topsporters hebben meer vertrouwen in een ‘schone sport’ op nationaal niveau

Topsporters hebben toenemend vertrouwen in een ‘schone sport’ op nationaal niveau. Het aandeel topsporters dat beïnvloeding van de uitslagen van nationale topsportevenementen door dopinggebruik realistisch acht, daalde van 18 procent in 2015 naar 6 procent in 2019. Bij de uitslagen van internationale topsportevenementen worden (nog steeds) meer vraagtekens geplaatst. Dit blijkt uit onderzoek dat Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS heeft uitgevoerd.

Lees verder
7 juli 2020 | Evenementen

Belangstelling voor Oranjeleeuwinnen onverminderd groot

Bijna zes op de tien Nederlanders tussen de 16 en 80 jaar – 7,6 miljoen personen – hebben het WK vrouwenvoetbal 2019 in de media gevolgd. Dat bereik is vergelijkbaar met dat van het EK vrouwenvoetbal in 2017. Zowel in 2019 als in 2017 was een televisie-uitzending over de kampioenschappen, met zo’n 5,5 miljoen kijkers, het best bekeken programma van het jaar. Dit blijkt uit de factsheet ‘Belangstelling en verwachtingen WK vrouwenvoetbal 2019’ van het Mulier Instituut. De resultaten zijn precies een jaar na de gespeelde finale van het WK 2019 gepubliceerd.

Lees verder
6 juli 2020 | Leren bewegen

Beleid buitenspelen krijgt te weinig structurele aandacht

Structurele aandacht voor buitenspelen in het beleid van het Rijk en gemeenten ontbreekt. Buitenspelen staat de laatste jaren onder druk. Verkeersdrukte, verstedelijking en onvoldoende speelruimte belemmeren kinderen in hun buitenspeeldrang. Bovendien zijn ouders soms huiverig om kinderen te stimuleren om buiten te spelen vanwege de verwachte risico’s. Dit terwijl veel kinderen graag buitenspelen. Zij kunnen lekker bewegen, samen spelen en dingen ontdekken. Op die manier levert buiten spelen een bijdrage aan hun ontwikkeling. De aandacht voor het thema buitenspelen in het beleid wisselt echter voortdurend.

Lees verder
1 juli 2020 | Aanbieders, Deelname, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Topsport, Voorzieningen

Wat betekenen de coronamaatregelen voor sport en bewegen?

Het Mulier Instituut is gestart met onderzoek om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector in kaart te brengen. Hier vindt u een overzicht van de verschillende onderzoeken terug.

Lees verder
1 juli 2020 | Aanbieders, Deelname

Het Nationaal Sportakkoord heeft verbindende kracht

Van het Nationaal Sportakkoord gaat een verbindende kracht uit: niet eerder waren landelijk, lokaal en het beleid van de sportsector zelf zo nauw met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Niet eerder ook werd zo’n omvattende focus op de sportsector gehanteerd. Zo was ‘(duurzame) sportinfrastructuur’ tot voor kort iets waar alleen gemeenten zich mee bezig hielden en was ‘positieve sportcultuur’ iets waar vooral de georganiseerde sport aan werkte. Op alle thema’s wordt  door de drie partners in de UitvoeringsAlliantie (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) samengewerkt en er kan worden geconstateerd dat sprake is van ‘collectief gedeeld probleemeigenaarschap’.

Lees verder
30 juni 2020 | Aanbieders

Sportverenigingen in Nederland: sociale veiligheid op sportvereniging scoort een 8,5

Verenigingsbestuurders zijn positief over de sfeer en sociale veiligheid binnen hun eigen vereniging. Sfeer scoort een gemiddeld rapportcijfer van een 8,2 en sociale veiligheid op de vereniging scoort een 8,5. De voetbalverenigingen scoren met een rapportcijfer van een 8,0 op sfeer en sociale veiligheid in de vereniging net wat lager dan de andere verenigingen. Volgens twee derde van de verenigingsbestuurders (64%) vormt onwenselijk gedrag van leden en/of kader geen actueel probleem voor de vereniging. Bij 34 procent van de verenigingen vormt het nauwelijks een probleem volgens bestuurders. Bij voetbalverenigingen vormt onwenselijk gedrag wat vaker een probleem dan bij andere sportverenigingen.

Lees verder
23 juni 2020 | Deelname

De leefstijl van sporters is gezonder, maar gaat gepaard met meer alcoholconsumptie

Mensen die wekelijks of vaker sporten, hebben minder vaak overgewicht, roken minder, eten gezonder en bewegen vaker dan de gemiddelde Nederlander. Wel drinken meer (wekelijkse) sporters dan niet sporters alcohol. Dat betreft met name veldsporters zoals voetballers, hockeyers en tennissers.

Lees verder
22 juni 2020 | Leren bewegen

Ruim de helft van de basisschoolleerlingen heeft vanwege coronamaatregelen drie maanden geen gymles gehad

Van half maart tot 11 mei waren basisscholen dicht vanwege de coronamaatregelen. Ook na de gedeeltelijke openstelling in de periode van 11 mei tot en met 7 juni heeft 58% van de basisschoolleerlingen volgens de ouders geen gymles op school gehad. Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut via een online vragenlijst onder ouders van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Andere belangrijke uitkomsten zijn:

Lees verder
18 juni 2020 | Leren bewegen

The Daily Mile erkend als goed onderbouwde interventie

Vanaf heden is The Daily Mile als ‘goed onderbouwd’ opgenomen in de interventiedatabase van Loketgezondleven.nl. Het Mulier Instituut heeft JOGG, eigenaar van The Daily Mile, ondersteund in het erkenningstraject. De database biedt professionals een overzicht van leefstijlinterventies. Onafhankelijke experts uit wetenschap en praktijk stellen van deze interventies de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid vast. 

Lees verder
8 juni 2020 | Leren bewegen

Coronamaatregelen hebben negatieve gevolgen voor beheerde buitenspeellocaties

Vier op de tien beheerders van buitenspeeltuinen en kinderboerderijen met een speeltuin maken zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor hun speellocatie. Ze maken zich met name zorgen over de financiën, het onbekende van het nieuwe normaal en de verminderde mogelijkheid voor kinderen om te spelen en bewegen. 13 procent van de beheerders ziet de huidige beperkende maatregelen als een bedreiging voor het voortbestaan. Nog eens 27 procent ziet het voortbestaan van de speellocatie somber in als de verhuur voor bijvoorbeeld kinderfeestjes of het organiseren van evenementen na 1 september 2020 nog niet toegestaan zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut onder de leden van NUSO/Jantje Beton, vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) en Speeltuinwerk Limburg.

Lees verder
28 mei 2020 | Deelname

Buurtsportcoaches spelen grote rol bij realisatie ambities Nationaal Sportakkoord

In nagenoeg alle deelthema’s van het Nationaal Sportakkoord worden buurtsportcoaches ingezet om de beoogde doelen te realiseren. Op dit moment leveren de buurtsportcoaches door middel van hun activiteiten en werkzaamheden de grootste bijdrage aan het deelthema ‘Inclusief sporten en bewegen’ (in 95% van de gemeenten), ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ (92%) en ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ (87%). Dit blijkt uit peilingen van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren van alle gemeenten die meedoen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties, het panel van buurtsport- en cultuurcoaches en het panel van werkgevers van deze coaches. Deze peilingen zijn in het najaar van 2019 door het Mulier Instituut uitgezet met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees verder
15 mei 2020 | Deelname

Coronamaatregelen beïnvloeden het werk van elke buurtsportcoach

Buurtsportcoaches hebben hun werkzaamheden moeten aanpassen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit doen ze door taken op te pakken waar ze anders niet/nauwelijks aan toe komen (67%; denk aan doorontwikkeling van projecten), reguliere taken te doen op een aangepaste manier (57%; denk aan digitale beweeglessen), werk voor te bereiden (49%) en heel andere werkzaamheden uit te voeren (43%; denk aan kinderopvang). Dit blijkt uit een peiling onder buurtsportcoaches en uit interviews met werkgevers van buurtsportcoaches. Deze onderzoeken zijn in april 2020 door het Mulier Instituut uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees verder
14 mei 2020 | Aanbieders, Voorzieningen

Gemeentelijk sportbeleid aangepast na eerste coronamaatregelen

De uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid heeft aanpassingen ondergaan als gevolg van de coronamaatregelen. Drie kwart van de gemeenten heeft de sportstimuleringsactiviteiten op een andere wijze vormgegeven en de helft van de gemeenten heeft vanwege de sluiting van sportaccommodaties het onderhoud naar voren gehaald. Overigens was niet al het beleid ten tijde van de bevraging al uitgedacht en vastgelegd, maar waren wel eerste stappen gezet om te komen tot beleid en uitvoering dat past bij de ontstane situatie.

Lees verder
14 mei 2020 | Deelname

Nederlander zwemt vaker tijdens vakanties, maar minder vaak op andere momenten

Vijf op de zes Nederlanders gaf in 2019 aan te zwemmen tijdens vakanties. In 2008 was dit het geval bij vier op de zes Nederlanders. Het aantal Nederlanders dat zwemt bij mooi weer wijkt in 2019 niet af ten opzichte van 2008. Ongeveer 45 procent van de respondenten zwemt bij mooi weer. Wel is er een fors verschil te zien in de Nederlanders die (ook) op andere momenten zwemmen. Hier is een daling te zien  van 75 procent van de respondenten in 2008 naar 40 procent van de respondenten in 2019.

Lees verder
13 mei 2020 | Topsport

Topsporters waarderen de ondersteuning bij de overstap naar een volgende carrière

Sinds eind 2017 is NOC*NSF gestart met het programma TeamNL@work, dat zich richt op de begeleiding van (oud-)topsporters bij de overstap van topsporter naar een volgende carrière. Het programma biedt onder andere loopbaanbegeleiding, coaching op de werkvloer, arbeidsmarktoriëntatie en competentieontwikkeling.

Lees verder
12 mei 2020 | Voorzieningen

Planningsinstrument zwembaden: hulpmiddel bij bepalen zwemwaterbehoefte, nu en in de toekomst

Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met het werkveld een openbaar toegankelijk  planningsinstrument ontwikkeld voor het bepalen van de behoefte aan overdekt zwemwater. Dit planningsinstrument maakt gebruik van planologische, empirische, technische en beleidsmatige normen en onderscheidt vijf typen zwemactiviteiten bij het bepalen van de behoefte. Het planningsinstrument is een makkelijk te gebruiken hulpmiddel om vraag en aanbod van overdekt zwemwater, nu en in de toekomst, beter in beeld te brengen.

Lees verder
12 mei 2020 | Gezondheid

Bewegen heeft positieve effecten op psychische klachten

Regelmatig bewegen vermindert psychische klachten, zoals depressiviteit en angstgevoelens. Daarnaast blijkt sportdeelname een positief verband te hebben met de sociale gezondheid. Mensen die zich psychisch ongezond voelen of een depressie hebben gehad, bewegen veelal wekelijks, maar sporten minder vaak. Van de mensen die zich psychisch ongezond voelen, sport ruim een derde wekelijks. Onder mensen die een depressie hebben gehad, is dit percentage 42 procent. Dit is een stuk lager dan de wekelijkse sportdeelname van de Nederlandse bevolking (53%). 

Lees verder
8 mei 2020 | Gezondheid

Ruim 40 procent van de ouders schat in dat hun kind tijdens de intelligente lockdown minder beweegt

42 procent van de ouders schat in dat hun kind in het voorjaar van 2020 minder beweegt dan normaal in het voorjaar. Een kwart van de ouders schat in dat hun kind meer beweegt (25%) en een derde schat evenveel (33%). Over het algemeen blijven volgens de ouders kinderen die normaal in het voorjaar veel bewegen dat tijdens de intelligente lockdown van 2020 ook doen. Kinderen die normaal in het voorjaar weinig bewegen blijven tijdens de lockdown weinig bewegen.  

Lees verder
8 mei 2020 | Aanbieders

Zorgen over ledenbinding en inkomstenderving bij sportverenigingen

Vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich (ernstige) zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Sportverenigingen maken zich met name zorgen over verlies van leden/vrijwilligers en inkomstenderving. Ruim vier op de tien verenigingen verwachten minder nieuwe leden en één op de vijf verenigingen verwacht dat meer bestaande leden hun lidmaatschap gaan opzeggen. Hoewel sportverenigingen de consequenties van de coronacrisis voor de inkomsten op dit moment nog niet goed kunnen overzien, verwachten verenigingen bij sluiting van de vereniging tot en met 28 april gemiddeld 11 procent van de begrote inkomsten voor 2020 mis te lopen. Mocht de vereniging tot en met juli zijn gesloten, stijgen de gemiddelde verwachte misgelopen inkomsten naar 28 procent van de begrote inkomsten voor 2020. Over het algemeen hebben verenigingen met hogere (vaste) lasten, zoals (middel)grote verenigingen (meer dan 100 leden), veldsportverenigingen (o.a. voetbal, hockey, tennis), verenigingen met een eigen kantine en verenigingen met een eigen accommodatie in hogere mate te maken met inkomstenderving.

Lees verder
7 mei 2020 | Deelname

Volwassenen sporten en bewegen minder vanwege de coronamaatregelen

In de eerste weken na het ingaan van de coronamaatregelen zijn minder volwassenen gaan sporten/bewegen. Waar in een ‘normale’ lente 13 procent helemaal niet sport, is dat tijdens de intelligente lockdown 18 procent. Per saldo is de helft evenveel uren blijven sporten/bewegen (49%), 38 procent minder en 13 procent meer. De teruggang is vooral zichtbaar voor wandelen en fietsen naar het werk en sporten bij een sportclub. Veel andere zaken worden wat minder beoefend, zoals fitness, hardlopen en wielrennen. Individuele fitness staat slechts in beperkte mate onder druk. Een deel vond namelijk al thuis plaats en vanwege de coronamaatregelen zijn meer mensen dit thuis gaan beoefenen. De deelname aan recreatief wandelen/fietsen is vergelijkbaar met een ‘normale’ lente. Twee vijfde koos voor een andere sport en/of beweegactiviteiten (39%).

Lees verder
1 mei 2020 | Sportcultuur

Patronen in onsportief wedstrijdgedrag tijdens amateur voetbal- en hockeywedstrijden

De manier van fluiten van de scheidsrechter en coaching van trainers en begeleiders is van grote invloed op de mate van sportiviteit van het wedstrijdgedrag van amateur voetbal- en hockeyspelers. Zo vertonen spelers tijdens amateur voetbal- en hockeywedstrijden minder negatief wedstrijdgedrag wanneer scheidsrechters de dynamiek van het spel goed aanvoelen en de spelregels soepel hanteren. Verder blijkt dat een negatieve vorm van coaching samenhangt met negatieve gedragingen van spelers in het veld, zoals hoofdschudden of in discussie gaan met de arbitrage. Positief gedrag van ouders langs de kant van het veld compenseert nauwelijks voor de invloed van negatief coachgedrag op het handelen van spelers in het veld. 

Lees verder
30 april 2020 | Gezondheid

De meeste ouders laten hun kind buitenspelen in tijden van corona

91 procent van de ouders geeft aan dat hun kind, ondanks de coronamaatregelen, mag buitenspelen. Nagenoeg alle ouders hebben wel regels gesteld voor het buitenspelen. Met name voldoende afstand houden tot andere kinderen (52%) en alleen dicht bij huis spelen (45%) zijn veelgenoemde regels.

Lees verder
15 april 2020

Werken met lokale data in de sport

Om passend en effectief (sport)beleid te kunnen voeren, is het van essentieel belang te beschikken over goede en betrouwbare data. Om beleidsmedewerkers en professionals te ondersteunen bij het verzamelen en duiden van informatie is de handreiking ‘Werken met (lokale) data in de sport’ tot stand gekomen. De handreiking biedt een leidraad voor het werken met data en geeft inzicht in methoden en instrumenten die in de dagelijkse praktijk ingezet kunnen worden. Het is een gezamenlijk product van het consortium ‘Lokale data voor toekomstig lokaal sportbeleid’, waar naast Vereniging Sport en Gemeenten, Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF en RIVM ook het Mulier Instituut onderdeel van uitmaakt.

Lees verder
14 april 2020 | Sportcultuur

Betrokkenen zeer enthousiast over JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten, individueel maatwerk is belangrijk

Deelnemende kinderen en hun ouders zijn positief over de georganiseerde activiteiten binnen de Sportimpulsprojecten Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB) en Kinderen sportief op gewicht (KSG). Ook onder de uitvoerende professionals is het draagvlak voor de projecten groot. Wat betreft de aangeboden (sport- en beweeg)activiteiten voor kinderen en ouders, is het belangrijk om individueel maatwerk te bieden. Om dit te kunnen bieden, is het van belang om meer inzicht te krijgen in de behoeften en belemmeringen van de JILIB- en KSG-doelgroep (en hun ouders) en de samenwerking met partijen die in contact staan met de doelgroep te verbeteren.  

Lees verder
2 april 2020 | Gezondheid, Leren bewegen

Effectstudie The Daily Mile: positief resultaat op uithoudingsvermogen van kinderen

The Daily Mile is een beweeginitiatief voor basisscholen (groep 3 t/m 8). Een klas rent op minimaal drie schooldagen per week gedurende vijftien minuten. JOGG, initiatiefnemer van The Daily Mile, wil daarmee het uithoudingsvermogen van kinderen verbeteren. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat een groep kinderen (groep 5-8) die twaalf weken lang drie of vier keer per week The Daily Mile liepen, hun uithoudingsvermogen verbeterden. Bij een groep kinderen die The Daily Mile niet uitvoerden, bleef het uithoudingsvermogen gelijk.

Lees verder
25 maart 2020 | Gezondheid

JOGG 2015-2019: steeds meer focus, groter bereik en steviger netwerk

In de periode 2015-2019 heeft JOGG steeds meer focus in de manier van werken en de strategie aangebracht. Een voorbeeld is het centraal stellen van het gezonder maken van de verschillende omgevingen waarin kinderen en jongeren opgroeien in plaats van de focus op gezond gewicht. Gemeenten worden gestimuleerd om vanuit de omgevingen samenwerkingen te zoeken met relevante beleidsterreinen en betrokkenen. Ook heeft JOGG in de afgelopen jaren de ondersteuningsstructuur aan JOGG-gemeenten verder geprofessionaliseerd op basis van kennis en ervaringen.

Lees verder
19 maart 2020 | Evenementen

Twitteraars staan achter keuze UEFA om het EK voetbal uit te stellen

De keuze van de UEFA om het EK Voetbal deze zomer niet te laten doorgaan, komt de organisatie niet op kritiek te staan. Op basis van een sentimentanalyse van 1.797 Twitterberichten concludeert het Mulier Instituut dat er onder Twitteraars veel begrip is voor de keuzes van de UEFA. Er heerst weinig boosheid en Twitteraars zijn overwegend positief gestemd over hoe de UEFA heeft geanticipeerd op COVID-19.

Lees verder
12 maart 2020

Drie kwart van de sportformateurs ziet nieuwe verbindingen ontstaan door lokale sportakkoorden

Sportformateurs die in de periode april tot en met november 2019 de eerste 39 lokale sportakkoorden hebben begeleid, zien nieuwe samenwerking en contacten ontstaan tussen sportpartijen onderling, maar ook tussen de sport en andere sectoren en beleidsterreinen. Dit blijkt uit de rapportage ‘Tussenstand lokale sportakkoorden’ waarvoor het Mulier Instituut een documentanalyse van de 39 gesloten lokale sportakkoorden en een procesevaluatie heeft uitgevoerd middels een vragenlijst onder 34 sportformateurs die de lokale processen begeleidden.

Lees verder
11 maart 2020 | Sportcultuur

Positieve veranderingen in geobserveerd sportief gedrag van teamsporters

In lijn met de geobserveerde trend dat Nederlanders minder wangedrag op sportvelden ervaren, vindt het Mulier Instituut in de jaarlijkse Monitor Sportief Wedstrijdgedrag aanwijzingen dat over de tijd (tussen 2017 en 2019) meer wedstrijden van teamsporten sportief zijn verlopen. Nederlandse teamsporters op amateurniveau laten overwegend positieve gedragingen[1] op de sportvelden zien; 90 procent van de 145.000 geregistreerde gedragingen waren positief tot zeer positief. Het gaat daarbij om gedragingen als omhelzen, aanmoedigen, complimenteren/applaus, hand geven / high five / boks, excuses aanbieden, aanspreken op gedrag. Voor deze monitor beoordeelden observanten in totaal 1122 wedstrijden in de periode van 2017 tot en met 2019 met behulp van de SportklimaatApp. Dit jaar is daarnaast dieper ingegaan op voetbal en hockey; twee veldsporten die in de eerste Monitor Sportief Wedstrijdgedrag een ander sportiviteitsprofiel hadden. 

Lees verder
9 maart 2020 | Evenementen

Kansen voor Formule E race in Brainport Eindhoven regio

In de Brainport Eindhoven regio zijn er goede kansen voor een Formule E race in het seizoen 2021/2022. De kenmerken van Formule E – innovatie, duurzaamheid, smart city, smart mobility en technologie – sluiten aan bij die van de regio. Daarnaast is de houding van sleutelfiguren uit de regionale private en publieke sector ten opzichte van een Formule E-race overwegend positief en is er steun en bereidheid tot samenwerking uitgesproken. Dit blijkt uit de publicatie ‘Formula E race Brainport Eindhoven region, potential social and economic impact’ van het Mulier Instituut. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van BrabantSport.

Lees verder
5 maart 2020 | Voorzieningen

Groei van de stad Utrecht vraagt efficiënter gebruik van sportruimte én extra ruimte voor binnen- en buitensport

Hockeyverenigingen in Utrecht maken maximaal gebruik van de velden en hebben meer velden nodig. Voetbalverenigingen hebben gemeentebreed voldoende wedstrijdvelden, maar in de toekomst op zaterdag niet meer. Efficiënter gebruik van de ruimte door voetbalverenigingen behoort tot de mogelijkheden om tekorten te verkleinen. Een aantal tennisverenigingen kampt met ruimtetekort, terwijl andere tennisverenigingen een overschot aan banen hebben. De sporthallen worden in piekuren in het winterseizoen volop gebruikt. In andere tijdvakken en in andere maanden kunnen de sporthallen meer gebruikt worden. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut dat in opdracht van de gemeente Utrecht de huidige en toekomstige behoefte aan formele binnen- en buitensportaccommodaties onderzocht.

Lees verder
4 maart 2020 | Diversiteit

Budget beschikbaar voor competentieontwikkeling van sport- en cultuurcoaches

Ruim twee derde van de gemeenten (69,4%) geeft gehoor aan de oproep van het Rijk om in elk geval 2 procent van het personeelsbudget beschikbaar te stellen voor competentieontwikkeling van buurtsport- en cultuurcoaches. Gemiddeld stellen gemeenten 2,4 procent van het personeelsbudget beschikbaar voor dit doel. Dit blijkt uit peilingen van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren van alle gemeenten die meedoen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties, het panel van buurtsport- en cultuurcoaches en het panel van werkgevers. Deze peilingen zijn in 2018 en 2019 door het Mulier Instituut uitgezet met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees verder
3 maart 2020 | Leren bewegen

Schoolprofessionals zien meerwaarde van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling

Schoolprofessionals signaleren positieve opbrengsten van extra ondersteuning voor motorische ontwikkeling op de motoriek van leerlingen. Belemmeringen om meer ondersteuning te bieden zijn gebrek aan tijd, financiën en geringe ouderbetrokkenheid. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat door het Mulier Instituut is uitgevoerd. Interviews met schooldirecteuren en vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben tot deze inzichten geleid.

Lees verder
26 februari 2020 | Diversiteit

Bonden zien mogelijkheden verbetering beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen

De oprichting van het Centrum Veilige Sport Nederland is een belangrijke vernieuwing voortkomend uit het rapport van de commissie De Vries (2017) over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) in de sport. Uit een gespreksronde langs dertien olympische sportbonden door het Mulier Instituut, komt naar voren dat er op bondsniveau veel is verbeterd in de agendering en aanpak van SGG. Voor vrijwel alle bonden blijft het evenwel lastig om SGG-beleid bij verenigingen te prioriteren en te borgen en maatregelen uit te voeren.

Lees verder
25 februari 2020 | Deelname

Bij ouderen groeiende aandacht voor sport op televisie

Ouderen (65 jaar en ouder) keken in 2018 meer naar sport op televisie dan in 2010. Dat is een gecombineerd effect van meer kijktijd en een groter aandeel sport in de kijktijd. De volwassen bevolking als geheel kijkt in 2018 wat minder naar televisie dan in 2010, maar ook  daar is het aandeel sport in de kijktijd toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut waarvoor gebruik is gemaakt van de Vrijetijdsomnibus (2018 vergeleken met 2014) van het Sociaal en Cultureel Planbureau en van het kijkonderzoek van de Stichting Kijkonderzoek (2018 vergeleken met 2010).

Lees verder
19 februari 2020 | Gezondheid

Gemeenten enthousiast om te werken aan bevordering fietsveiligheid van de oudere fietser

Steeds meer gemeenten nemen deel aan Doortrappen en zijn enthousiast over het programma, dat is gericht op de bevordering van de fietsveiligheid van oudere fietsers. De meerderheid van deze gemeenten zit in de voorbereidende fase en werkt aan het bereiken van de doelgroep. Dit blijkt uit een vooronderzoek dat is uitgevoerd door het Mulier Instituut.

Lees verder
12 februari 2020 | Sportcultuur

Door Sportimpuls structureel sportaanbod gerealiseerd, maar bereiken JILIB- en KSG-doelgroep blijft lastig

Twee vijfde van de sport- en beweegaanbieders die in de periode 2015-2017 activiteiten in het kader van de Sportimpuls hebben opgezet, voert deze nog volledig uit. Net iets minder dan de helft voert nog een deel van de activiteiten uit. 11 procent heeft de activiteiten gestopt. Een gebrek aan financiële middelen bij de uitvoerende organisaties en de doelgroep in combinatie met weinig vraag naar het aanbod vanuit de doelgroep, zijn de belangrijkste redenen voor het stoppen van activiteiten. Bij de Sportimpuls JILIB- en KSG-projecten worden de beoogde doelgroepen, respectievelijk jeugd uit gezinnen met een laag inkomen en kinderen met (ernstig) overwicht, maar gedeeltelijk bereikt. De ouders van de kinderen spelen hierin een belangrijke rol. Bijna alle voortgezette JILIB- en KSG-projecten zetten in op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. De daadwerkelijke ouderbetrokkenheid in de praktijk valt, vooral de bij JILIB-projecten, tegen.

Lees verder
11 februari 2020

Nieuwe impuls voor provinciaal sportbeleid

In tegenstelling tot de vorige bestuursperiode, hebben alle twaalf provincies aandacht voor sport in hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2019-2023. Nieuwe ambities gaan voornamelijk over onderwerpen die landelijk en lokaal de afgelopen tijd meer aandacht hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn de verduurzaming van sportvastgoed, de sportieve buitenruimte en kwetsbare groepen met mindere toegang tot sport en bewegen. Ook de ontwikkeling van (provinciale) sportakkoorden staat op de agenda. Dit blijkt uit een studie van het Mulier instituut, waarin de nieuwe coalitieakkoorden en andere relevante beleidsdocumenten van de twaalf Nederlandse provincies zijn geanalyseerd.

Lees verder
10 februari 2020 | Gezondheid

Driekwart van de verenigingsbestuurders vindt dat sportvereniging rookvrij moet zijn

Bij de meeste sportverenigingen met een eigen kantine geldt een rookverbod binnen (77%). Daarnaast geeft 17 procent van de verenigingsbestuurders aan dat hun vereniging helemaal rookvrij is. Driekwart van de bestuurders van verenigingen met een eigen kantine is het eens met de stelling dat iedere sportvereniging helemaal rookvrij moet zijn (76%). Dit blijkt uit het factsheet van het Mulier Instituut waarin wordt weergegeven hoe verenigingsbestuurders denken over hun taak in het aanbieden van gezondere voeding, verantwoord alcoholgebruik en rookbeleid bij de sportvereniging. In het Nationaal Preventieakkoord is voor deze thema’s een rol voor sportverenigingen weggelegd.

Lees verder
6 februari 2020 | Evenementen

Hardloopmarkt maakt pas op de plaats

Na een jarenlange periode van groei van de wekelijkse deelname aan hardlopen in Nederland, is er sinds 2015 sprake van een daling. De frequentie van het hardlopen neemt ook af. Hardlopen blijft wel tot de meest beoefende sporten in Nederland behoren. Dit blijkt uit de publicatie ‘Hardlopen: grenzen aan groei’ van het Mulier Instituut en Iwan.nl.

Lees verder
5 februari 2020 | Financiën

Gemeenten geven 64 euro per inwoner uit aan sport in 2018

De Nederlandse gemeenten hebben in 2018 bijna 1,1 miljard euro netto aan sport uitgegeven (1.084 miljoen). Dit betreft 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten. Per inwoner geven de gemeenten gemiddeld 63,6 euro aan sport uit. In 2017 was dat 62,4 euro. Rekening houdend met inflatie resteert een minieme groei van de uitgaven per inwoner (0,2%).

Lees verder
30 januari 2020 | Evenementen

Nederland koploper sportevenementenbezoek in Europese Unie

21 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder (3,2 miljoen personen) bezocht in 2018 maandelijks of vaker sportwedstrijden of –evenementen. Er is geen land in de Europese Unie waar het bezoeken van sportevenementen zo populair is. Dit blijkt uit het essay ‘Beleving van sportevenementen in Nederland’ van het Mulier Instituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau en Victoria University. Het essay is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Sportraad.

Lees verder
24 januari 2020 | Gezondheid, Voorzieningen

Verhouding gezond/minder gezond aanbod in sportkantines in de afgelopen jaren ongewijzigd

Ruim twee derde van verenigingsbestuurders geeft aan dat hun eigen kantine (69%) of horeca bij de sportaccommodatie (65%) merendeels ‘minder gezond’ aanbod dan ‘gezond aanbod’ heeft (69%). Dit is ten opzichte van 2014 en 2016 nagenoeg ongewijzigd. In de exploitantenhoreca is het aandeel kantines met overwegend gezond aanbod iets gestegen (5% in 2014 naar 14% in 2019).

Lees verder
23 januari 2020 | Aanbieders, Financiën, Voorzieningen

Contributiestijging sportverenigingen in de pas met inflatie

De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij atletiek-, handbal-, hockey-, voetbal- en volleybalverenigingen volgt de inflatie. Bij hockey stijgt de contributie gemiddeld iets sneller dan de inflatie (+ 2% voor senioren en + 3% voor junioren), terwijl bij atletiek, handbal en volleybal de contributiestijging van senioren iets achterblijft op de inflatie.

Lees verder
22 januari 2020 | Gezondheid

Steeds meer gebruik apps en devices bij sporten en bewegen

Twee vijfde van de Nederlanders (44%) van 16 tot 80 jaar gebruikte in 2019 één of meer elektronische hulpmiddelen om te sporten en bewegen (sporters: 51%). In 2016 was dat nog een derde (31%). Vooral beoefenaars van individuele sporten zoals hardlopen en fietsen benutten een elektronisch hulpmiddel bij het sporten en bewegen.

Lees verder
15 januari 2020 | Gezondheid

Werkboek Beweging in de type 2-diabeteszorg met tips en oefeningen voor zorgprofessionals

Zorgverleners ervaren dat bewegen in de zorg voor mensen met type 2 diabetes een belangrijk, maar ‘heikel’ onderwerp is. Verhalen van patiënten illustreren dat zij op onbegrip stuiten en dat de zorg niet altijd op hun behoeften aansluit. Om deze perspectieven dichter bij elkaar te brengen, is op basis van wetenschappelijk onderzoek het werkboek ‘Beweging in de type 2-diabeteszorg’ voor zorgverleners ontwikkeld.

Lees verder
15 januari 2020 | Aanbieders, Voorzieningen

Tekort aan voetbalvelden in Kesteren

Het aanbod aan wedstrijdvelden bij voetbalvereniging Kesteren sluit niet aan bij de behoefte van de vereniging. Het aanleggen van een extra natuurgrasveld zou de vereniging in de huidige en toekomstige situatie voldoende ruimte geven om haar teams te kunnen huisvesten binnen de richtlijnen van de KNVB.

Lees verder
10 januari 2020 | Voorzieningen

Behoefte aan meer binnensportruimte in Gouda

Het aanbod aan binnensportaccommodaties in Gouda schiet tekort voor de behoefte vanuit de georganiseerde binnensport. Uitbreiding van het aanbod aan binnensportaccommodaties met sporthal De Tobbe en sportzaal Westergouwe is in lijn met landelijke richtlijnen, en met de uitkomsten van de bezettingsanalyses en de gebruikersbevraging.

Lees verder
9 januari 2020 | Financiën, Voorzieningen

Zoeken naar een efficiëntere exploitatie van sportaccommodaties

De voornaamste reden om bij een sportaccommodatie van exploitatievorm te veranderen, is het streven naar een efficiëntere exploitatie en beheer van de accommodatie. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan een bezuinigingstaakstelling of kan meer worden bereikt met dezelfde middelen. Daarnaast spelen politieke redenen een rol.

Lees verder
8 januari 2020 | Financiën, Voorzieningen

Directe kostenbesparing belangrijkste argument voor sportverenigingen om te investeren in duurzaamheidsmaatregelen

Meer dan de helft van de sportverenigingen, die in de afgelopen drie jaar hebben geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen of duurzame energieopwekking, noemt de directe kostenbesparing die dit met zich meebrengt als belangrijkste argument om de investering te treffen. Dit blijkt uit het factsheet ‘Duurzaamheidsmaatregelen bij verenigingen (2019)’ van het Mulier Instituut.

Lees verder
17 december 2019 | Evenementen

Deelname Vestingloop ‘s-Hertogenbosch draagt bij aan sportdeelname

Bijna de helft van de deelnemers (45%) van de Brandloyalty Vestingloop ‘s-Hertogenbosch 2019 zou, in de 12 maanden voorafgaand aan het evenement, (veel) minder gesport hebben als ze niet hadden deelgenomen aan het evenement. Sportdeelname omvat hier naast hardlopen ook andere sporten. Dit blijkt uit het factsheet ‘Brandloyalty Vestingloop ‘s-Hertogenbosch 2019’ van het Mulier Instituut.

Lees verder
16 december 2019 | Leren bewegen

Aandacht voor sociale vorming bij bewegingsonderwijs in speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs

Meer dan bij reguliere basisscholen wordt het bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs door vakleerkrachten gegeven. Schoolleiders in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs vinden goed leren sporten en bewegen belangrijk, maar duidelijk minder dan schoolleiders van reguliere scholen. Ze hechten relatief meer belang aan sociale vorming en goed met anderen leren omgaan.

Lees verder
12 december 2019 | Leren bewegen

Speciaal onderwijs biedt vaker schoolzwemmen aan dan regulier primair onderwijs

In het speciaal onderwijs biedt ruim de helft van de scholen (54%) schoolzwemmen aan. Dit is meer dan in het primair onderwijs waar bijna een derde van de scholen (31%) schoolzwemmen aanbiedt. Dit blijkt uit de 1-meting bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs van het Mulier Instituut.

Lees verder
3 december 2019 | Evenementen

Economische impact WK (para)handboogschieten: 4,6 miljoen euro

De economische impact van de WK (para)handboogschieten die in 2019 in ’s-Hertogenbosch plaatsvonden wordt geschat op 4,6 miljoen euro voor de provincie Brabant. Bijna acht op de tien bezoekers verwachten door het bezoek aan het evenement vaker handboogschieten in de media te volgen. Zeven op de tien bezoekers vonden het evenement een goede gelegenheid om vrienden te ontmoeten. Met 235 uur uitzendtijd werd een publiek van 77 miljoen personen bereikt.

Lees verder
2 december 2019

Rapportages Mulier Instituut op agenda Tweede Kamer

In de Tweede Kamer vindt maandag 2 december het wetgevingsoverleg sport en bewegen van het ministerie van VWS plaats.
Op de agenda staat onder meer de voortgang van het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Het Mulier Instituut heeft met recente rapportages de huidige stand van zaken op verschillende thema’s van het sportakkoord in beeld gebracht. 

Lees verder
29 november 2019

Deelname Marathon Amersfoort stimuleert gezonde levensstijl

Circa een derde van de deelnemers (29%) van de Marathon Amersfoort 2019 verwacht in de 12 maanden na het evenement, door deelname aan het evenement, minder vet, suiker en/of zout te eten. Daarnaast verwacht 25 procent van de deelnemers door deelname aan het evenement minder alcohol te drinken en 28 procent minder te roken.

Lees verder
28 november 2019 | Voorzieningen

Sportverenigingen en –stichtingen geven € 108 miljoen uit aan duurzaamheidsmaatregelen

Sportverenigingen en sportstichtingen hebben in een periode van minder dan vier jaar 108 miljoen euro uitgegeven aan duurzaamheidsmaatregelen. Via de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling) hebben 1.500 sportverenigingen en 300 stichtingen voor 66 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking (2016 t/m 2018). Daarnaast is in 2019 via de stimuleringsregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) door sportverenigingen en –stichtingen voor 42 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen, waarvan 15 miljoen euro is gesubsidieerd vanuit de BOSA-regeling.

Lees verder
26 november 2019

5.800 buurtsportcoaches werkzaam in bijna alle gemeenten

In totaal nemen 347 Nederlandse gemeenten (98%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Op 1 september 2019 realiseerden zij in totaal 3.400 fte aan buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches die als doel hebben om Nederlanders te motiveren voor deelname aan sport en/of cultuur. Dat is 93 procent van de beoogde 3.667 fte. Het gaat hierbij om 5.800 personen die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties werkzaam zijn.

Lees verder
25 november 2019

339 gemeenten aan de slag met lokaal sportakkoord

339 van de 355 Nederlandse gemeenten (95%) nemen deel aan de regeling voor lokale sportakkoorden. 274 gemeenten zijn sinds november 2019 onder leiding van een sportformateur bezig met het opstellen en sluiten van sportakkoorden tussen sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, de gemeente en/of het bedrijfsleven. 65 gemeenten zijn inmiddels gestart met de uitvoering van een lokaal of regionaal sportakkoord met behulp van een uitvoeringsbudget.

Lees verder
18 november 2019 | Leren bewegen

Twee derde van de kinderen voldoet niet aan de Nationale Norm Zwemveiligheid

Bijna alle kinderen in Nederland verlaten de basisschool met minimaal zwemdiploma A en vijf op de zes kinderen behalen het B-diploma. Het C-diploma, dat door de Nationale Raad Zwemveiligheid is vastgesteld als de Nationale Norm Zwemveiligheid, wordt door veel minder kinderen behaald: slechts een derde van de kinderen heeft op 11-jarige leeftijd het C-diploma. Inkomen is hierbij een belangrijke voorspellende factor. Ruim een kwart van de kinderen met ouders met een laag inkomen haalt een C-diploma. Bij middeninkomens is dit een derde en bij hoge inkomens bijna de helft.

Lees verder
14 november 2019

Henk Wals nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Mulier Instituut

Henk Wals volgt Rinda den Besten op als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Mulier Instituut. Den Besten is zes jaar voorzitter geweest van de Raad van Toezicht.

Lees verder
11 november 2019 | Gezondheid

Bridge-interventie Denken en Doen behaalt her-erkenning Goed Onderbouwd

De Erkenningscommissie Sport en Bewegen van het Erkenningstraject interventies heeft wederom beoordeeld dat de bridge-interventie Denken en Doen voldoet aan de criteria voor het erkenningsniveau Goed Onderbouwd. Dit betekent dat de werkzaamheid van de interventie aan de hand van wetenschappelijke theorie en/of modellen is onderbouwd. Het Mulier Instituut heeft de bridgebond ondersteund bij de actualisatie van de onderbouwing.

Lees verder
6 november 2019 | Diversiteit

Weinig structurele aandacht voor gendergelijkheid bij sportbonden

Hoewel het aandeel vrouwen en mannen met name in de organisatie van de georganiseerde (wedstrijd)sport verre van evenwichtig is, is het streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sport bij de meeste Nederlandse sportbonden (74%) niet verankerd in beleid. Bij de olympische bonden in veel andere Europese landen is relatief meer beleidsmatige aandacht voor het vergroten van gendergelijkheid in de sport. Gemiddeld is gendergelijkheid bij de helft van de olympische bonden vermeld in het huidige meerjaren-/jaarplan.  

Lees verder
31 oktober 2019 | Leren bewegen

Flinke verschillen in aandacht voor gymles binnen vmbo

Uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2018) kwam naar voren dat het aantal lesuren op veel scholen voor vmbo gl/tl significant lager is dan de richtlijn die het ministerie van OCW hanteert. 56 procent van deze scholen voldoet niet aan deze richtlijn. In een nadere analyse van de onderzoeksgegevens blijkt dat er binnen het vmbo flinke verschillen zijn in aandacht voor de gymles.

Lees verder
21 oktober 2019 | Aanbieders

Vier op tien sportverenigingen optimistisch over toekomst

Ongeveer vier op de tien sportverenigingen in Nederland maken zich nauwelijks zorgen om het voortbestaan van de vereniging en zien de toekomst van hun vereniging (zeer) zonnig in (44%). Bijna de helft van de verenigingen (45%) ziet de toekomst niet positief in, maar is ook niet somber. De meeste van deze verenigingen geven aan uitdagingen te zien voor het voortbestaan van de vereniging, maar verwachten dat ze de uitdagingen aankunnen. Kleine verenigingen (≤ 100 leden, 15%), verenigingen van semi-individuele sporten (12%), met binnensporten (12%) en zonder eigen accommodatie (16%) zijn het vaakst negatief over hun toekomst. Het aandeel sportverenigingen dat de toekomst van de vereniging negatief inziet is de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld (van 6% in 2009 naar 11% in 2019).

Lees verder
15 oktober 2019 | Gezondheid

Zorgaanbieders: verbeteringen gewenst bij interventie voor overgewicht

Aanbieders van de drie gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) die sinds januari 2019 worden vergoed, ervaren veel barrières om daadwerkelijk aanbod voor deelnemers te kunnen realiseren. De voornaamste punten voor verbetering zijn het kritisch bekijken van de huidige vergoedingen, het wegnemen van onduidelijkheden door betere informatievoorziening en de verbetering van afstemming tussen betrokken partijen.

Lees verder
2 oktober 2019 | Diversiteit

Gelders Jaar van het aangepast sporten zorgt voor draagvlak en aandacht

Het Gelders Jaar van het aangepast sporten, dat door de provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie in 2018 is uitgevoerd, heeft sport en bewegen voor mensen met een beperking op de kaart gezet. Dit blijkt uit de evaluatie van het Gelders jaar van het aangepast sporten dat door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Gelderland is uitgevoerd.

Lees verder
30 september 2019 | Aanbieders, Gezondheid

Sportverenigingen onbekend met Nationaal Preventieakkoord  

Hoewel sportverenigingen een grote rol toebedeeld krijgen om de doelen in het Nationaal Preventieakkoord te behalen, is drie kwart (68%) van de sportverenigingen onbekend met het akkoord. Het doel dat volgend jaar 2500 sportverenigingen rookvrij zijn en een gezonder aanbod in de kantine hebben lijkt niettemin haalbaar. Dat concludeert het Mulier Instituut na onderzoek bij sportverenigingen naar hun ambities om te werken aan thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord, zoals roken, alcohol en een gezond aanbod in de sportkantine.

Lees verder
16 september 2019 | Topsport

Topsportklimaatmeting 2019: waardering topsportklimaat verder gestegen

De waardering voor het topsportklimaat in Nederland onder topsporters, talenten, coaches en technisch directeuren is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de topsportklimaatmeting 2019, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Het onderzoek monitort en evalueert ontwikkelingen in de Nederlandse topsport en werd voor de zesde keer uitgevoerd, na eerdere metingen in 1998, 2002, 2007/2008, 2010/2011 en 2015.

Lees verder
11 september 2019

Lespakket met poolbiljart maakt wiskundelessen leuker

Bijna alle scholieren (96%) die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het lespakket ‘Wiskunde aan de pooltafel’ vinden dat het lespakket de wiskundelessen leuker heeft gemaakt. Ongeveer twee derde van de scholieren is van mening dat het lespakket, onderdeel van het project Smartpool van biljartbond KNBB, de wiskundelessen makkelijker of begrijpelijker heeft gemaakt.

Lees verder
2 september 2019 | Deelname

Gamen en esport in Nederland: samen spelen belangrijkste motief

Eén op de vijf volwassen Nederlanders (18%) heeft in het afgelopen jaar een langdurende online game gespeeld zoals FIFA en Fortnite. De belangrijkste reden om te gamen is om samen met anderen te kunnen spelen (47%), maar gamen kan soms ook ten koste gaan van contacten met de ‘buitenwereld’ (11%).

Lees verder
15 augustus 2019 | Aanbieders

Verenigingen continu op zoek naar vrijwilligers

80 procent van de sportverenigingen in Nederland beschikt over voldoende vrijwilligers. Desondanks is de helft van de sportverenigingen  op zoek naar nieuwe krachten. Dit beeld is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd, zo blijkt uit de Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut.

Lees verder
8 juli 2019 | Financiën

Lokaal sportbeleid heeft recessie goed doorstaan

Twee derde van de sportambtenaren geeft aan dat het lokale sportbeleid geen negatieve gevolgen heeft ondervonden van de recessie en een op de tien ziet zelfs positieve gevolgen. Sportambtenaren melden dat in de collegeperiode 2014-2018 meer geld beschikbaar is gekomen voor sportstimuleringsprojecten, de inzet van buurtsportcoaches en voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur en andere minimaregelingen.

Lees verder
4 juli 2019 | Gezondheid, Leren bewegen

Verdrinkingen in Nederland: kinderen risicogroep, ongevallen vaak in en om het huis

Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinderen van één of twee jaar zijn hierin oververtegenwoordigd. Verdrinkingen bij kinderen van 0 t/m 4 jaar vinden met name plaats in en om huis (bad of tuin). Kinderen van 5 t/m 9 jaar verdrinken vaak naar aanleiding van een sportgerelateerde activiteit met name als gevolg van zwemmen in een zwembad.

Lees verder
3 juli 2019 | Deelname, Financiën

Helft van de volwassenen met laag inkomen sport nooit

Van de mensen met een laag huishoudinkomen sport bijna de helft (44,1%) nooit. Voor mensen met een hoger huishoudinkomen ligt dit percentage aanzienlijker lager (6,5%). Áls lage inkomensgroepen sporten, doen ze dat overwegend minder frequent dan hogere inkomensgroepen. Ook de gekozen sporttak verschilt tussen hoge en lage inkomensgroepen. De kans dat mensen met een hoog inkomen golfen is gemiddeld vierenhalf keer zo groot als voor mensen met een laag huishoudinkomen. Darts wordt daarentegen vooral beoefend door mensen met een laag huishoudinkomen.

Lees verder
25 juni 2019 | Aanbieders

Hengelsportverenigingen positief over ondersteuning federaties en Sportvisserij Nederland

Ongeveer negen op de tien hengelsportverenigingen die afgelopen jaar ondersteuning hebben ontvangen van de federatie en/of Sportvisserij Nederland waarderen deze ondersteuning met voldoende of goed. In de toekomst zal de behoefte aan ondersteuning naar verwachting groter zijn dan het aandeel verenigingen dat het afgelopen jaar ondersteuning heeft ontvangen. 85 procent van de hengelsportverenigingen zegt de komende jaren ondersteuning te wensen, terwijl twee derde van de hengelsportverenigingen in het afgelopen jaar is ondersteund bij hun taken en verantwoordelijkheden door de regionale federaties en/of Sportvisserij Nederland. Verenigingen wensen meer contact en een proactieve houding van de federaties en Sportvisserij Nederland.

Lees verder
24 juni 2019

Remco Hoekman directeur Mulier Instituut

Remco Hoekman is benoemd tot directeur bij het Mulier Instituut. Met zijn bestuurlijke ervaring, staat van dienst in het sportonderzoek en uitgebreide netwerk in de sportwereld en -wetenschap is hij een uitermate geschikte kandidaat bevonden om samen met Hugo van der Poel de directie van het Instituut te vormen.

Lees verder
19 juni 2019 | Evenementen

Geschatte SROI van sport en bewegen in Nederland 1 op 2,51

De Social Return On Investment (SROI) van sport en bewegen in Nederland bedraagt naar schatting 1 op 2,51. Dit betekent dat geraamd wordt dat de maatschappelijke opbrengsten van sport en bewegen ruim 2,5 keer hoger zijn dan de investeringen die erin worden gedaan. Dit blijkt uit het onderzoek dat door Rebel en Mulier Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport is uitgevoerd.

Lees verder
18 juni 2019 | Deelname

Sportdeelname jeugd opmerkelijk constant over lange periode

Smartphones en tablets worden vaak gezien als bedreiging voor de sportdeelname van de jeugd. Vergelijking van sportdeelnamecijfers uit 2003 met die uit 2017 laat echter zien dat de sportdeelname bij de jeugd constant is gebleven. De teruggang in motorische vaardigheden van basisschoolkinderen, die de Onderwijsinspectie vorig jaar vaststelde, heeft waarschijnlijk te doen met andere zaken dan de sportfrequentie. Te denken valt aan minder buiten te spelen en minder vaak naar school lopen of fietsen.

Lees verder
12 juni 2019 | Deelname, Gezondheid

NWO-subsidie voor onderzoek naar actieve levensstijl

NWO heeft vanuit de Nationale Wetenschapsagenda het subsidievoorstel TRansition Into Active Living (TRIAL) gehonoreerd met een bedrag van 1,7 miljoen euro. Het doel van het onderzoek is om mensen fysiek actief te houden in alle stadia van het leven. Het voorstel is een uitvloeisel van een samenwerking tussen het Mulier Instituut, de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Lees verder
11 juni 2019

12 juni: rapportages Mulier Instituut in Tweede Kamer besproken bij algemeen overleg sportbeleid

In de Tweede Kamer vindt op woensdag 12 juni het algemeen overleg sportbeleid van het ministerie van VWS plaats. Op de agenda staat onder meer het bespreken van de rapportages van het Mulier Instituut over sport in transitieregio’s en de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor de voortgang van het Nationaal Sportakkoord waar het Mulier Instituut recent de eerste voortgangsrapportage over uitbracht en staan de stand van zaken over Formule 1 in Nederland en de beoordelingscommissie sportevenementen op de agenda.

Lees verder
6 juni 2019 | Deelname

Meer dan 5 uur per week sporten belangrijk voor identiteit veelsporter

Het aantal mensen dat meer dan 5 uur per week sport groeit (2001: 23,3%. 2017: 30,3%). Ondanks dat vele uren sporten op verslaving kan duiden, zijn veelsporters doorgaans niet sportverslaafd, maar is sport een onderdeel van hun identiteit; zij kunnen zichzelf niet inbeelden zonder sport. Het versterken van de gezondheid en het lichaam is ook voor de veelsporter de belangrijkste reden om te sporten, maar de veelsporter zal eerder aangeven dat hij sporten leuk vindt, dan aangeven dat sporten belangrijk is voor de gezondheid. Ontspanning door te sporten is een ander onderscheidend motief bij de veelsporter.

Lees verder
4 juni 2019

Monitoring sportakkoord: budget voor sportformateur in 155 gemeenten

155 gemeenten hebben budget voor een sportformateur aangevraagd. De sportformateur werkt samen met lokale partijen aan een lokaal of regionaal sportakkoord. Grotere gemeenten hebben in verhouding vaker een sportformateur aangevraagd dan kleinere gemeenten en de meeste aanvragen zijn gedaan door gemeenten in VSG regio Oost. Negentien gemeenten (waaronder de  vijf grootste gemeenten) hebben een uitvoeringsbudget aangevraagd, waarmee ambities uit een lokaal sportakkoord kunnen worden gerealiseerd. In november 2019 is de volgende ronde, waarbij weer budget voor de aanstelling van een sportformateurs of een uitvoeringsbudget voor het lokale sportakkoord kan worden aangevraagd.

Lees verder
28 mei 2019 | Diversiteit

Sportdeelname mensen met een verstandelijke beperking: nieuwe cijfers in factsheet

De helft van de mensen met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50-70) en zes op de tien mensen met een matige verstandelijke beperking (IQ 35-50) geven aan wekelijks te sporten. Vertegenwoordigers of familieleden van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking geven een lagere wekelijkse sportdeelname voor hun naasten op (41% respectievelijk 28%). Het lidmaatschap van een sportvereniging verschilt ook naar de mate van een verstandelijke beperking. De doelgroep zelf geeft ook hier een hoger aandeel sporters bij verenigingen op dan de vertegenwoordigers.

Lees verder
23 mei 2019 | Aanbieders

Sportverenigingen in Nederland: twee derde heeft organisatie op orde

Twee derde van de sportverenigingen is in staat om het sportaanbod voor de (potentiële) leden te organiseren. Een derde van de verenigingen heeft hiermee moeite. Dit zijn vaker kleine verenigingen (≤ 100 leden) en verenigingen zonder eigen accommodatie. Ongeveer een derde van de verenigingen is maatschappelijk georiënteerd. Deze verenigingen zijn voldoende in staat een bredere maatschappelijke functie te vervullen. Twee derde van de verenigingen is hiertoe niet in staat.

Lees verder
16 mei 2019 | Aanbieders, Voorzieningen

Zoetermeerse sportverenigingen maatschappelijk actief; accommodaties schieten tekort

De sportverenigingen in Zoetermeer zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde sterk maatschappelijk georiënteerd en actief. Een groot deel van de verenigingen geeft inwoners met een laag inkomen korting op sportieve activiteiten. Daarnaast proberen verenigingen een pedagogisch verantwoorde sportomgeving te creëren voor hun (jonge) leden. De helft van de verenigingen is echter niet overtuigd dat zij de komende jaren vooruit kunnen op de bestaande accommodaties.

Lees verder
15 mei 2019 | Evenementen

Nederlanders positiever over Olympische Spelen dan over IOC

Nederlanders staan positiever tegenover de Olympische Spelen in het algemeen (61% is positief) dan tegenover het IOC in het algemeen (19% is positief). Personen die bekend zijn met het olympisch gedachtegoed kijken positiever tegen de Olympische Spelen en het IOC aan dan personen die hier niet bekend mee zijn. Dit blijkt uit het factsheet ‘Olympisme | 2019’ van het Mulier Instituut en NOC*NSF.

Lees verder
13 mei 2019 | Gezondheid

Uit de zorg in beweging: kansen voor zorgverleners in de eerste lijn om mensen meer te laten bewegen

Vijf momenten zijn belangrijk voor een succesvolle doorverwijzing van de eerstelijnszorg naar beweeginterventies en structureel bewegen: (1) de overweging van de zorgverlener om iemand wel of niet door te verwijzen, (2) het intakegesprek, (3) de eerste sessie van de beweeginterventie, (4) het afronden van de interventie, en het (5) wel of niet doorgaan met bewegen na afloop van de interventie.

Lees verder
9 mei 2019 | Leren bewegen

Bewegen in de kinderopvang: onduidelijkheid over aanbod en effectiviteit

Over het aanbod aan beweegactiviteiten in de kinderopvang en de mate waarin deze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van beweegvaardigheden is nog veel onduidelijkheid. Het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor het wenselijke beweegaanbod in de kwaliteitseisen van de kinderopvang leidt ertoe dat dit vaak niet wordt meegenomen in het beleid van de opvang en dat pedagogisch medewerkers hier niet structureel mee bezig zijn. Omdat de bereidheid van medewerkers binnen de opvang wel aanwezig is, kan bijscholing over het belang van bewegen en het bieden van handvatten voor een passend activiteitenaanbod een eerste stap zijn in het structureel realiseren van activiteiten gericht op fundamentele beweegvaardigheden binnen de dagopvang in Nederland.

Lees verder
6 mei 2019 | Leren bewegen

Grote drukte en lastig gedrag bezoekers belemmeringen voor toezichthouders zwembaden

Drukte in het zwembad en lastig gedrag van gasten zijn volgens toezichthouders in zwembaden de belangrijkste belemmeringen voor het goed kunnen uitvoeren van hun toezichthoudende taak. Dit blijkt uit een online enquête afgenomen door het Mulier Instituut binnen het project NL Zwemveilig. Daarnaast worden nog enkele kenmerken van het zwembad, zoals schittering van de zon op het water en de hoge luchtvochtigheid in het zwembad, door toezichthouders als hinderende factoren benoemd in het goed uitvoeren van hun taak.

Lees verder
1 mei 2019 | Voorzieningen

Sportvoorzieningen belangrijk voor leefbaarheid in De Fryske Marren

Sportvoorzieningen spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van de Friese gemeente De Fryske Marren. Dit concludeert het Mulier Instituut dat in opdracht van de gemeente De Fryske Marren de behoefte aan sportaccommodaties en zwemwater onderzocht.  

Lees verder
30 april 2019 | Gezondheid

Schoolleiders: The Daily Mile lopen zorgt voor rust in de klas

Veel schoolleiders van scholen die The Daily Mile uitvoeren geven aan dat de klas rustiger is na het lopen van The Daily Mile waardoor beter geleerd kan worden (81%). The Daily Mile is een beweeginitiatief waarbij kinderen dagelijks vijftien minuten rond de school bewegen.

Lees verder
24 april 2019 | Aanbieders

Meer aandacht voor sfeer en begeleiding nodig voor ledenbehoud schietsportvereniging

Voor het behoud van met name beginnende sportschutters bij de schietsportvereniging is het belangrijk dat verenigingen bewust meer aandacht besteden aan het verbeteren van de sfeer en begeleiding van beginnende sportschutters binnen de vereniging. Dit kan door het herkennen en eventueel doorbreken van een gesloten cultuur binnen de vereniging en het welkom heten en op sleeptouw nemen van nieuwe leden.

Lees verder
18 april 2019 | Leren bewegen

Bijna alle gemeenten in Nederland hebben stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid

Bijna alle Nederlandse gemeenten (96%) hebben een stimuleringsregeling voor zwemvaardigheid beschikbaar, maar hoe daar lokaal invulling aan wordt gegeven verschilt per gemeente. Een derde van de gemeenten (67%) doet dat via een gemeentelijke regeling, meer dan de helft (53%) biedt ondersteuning via een regeling van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en 41 procent van de gemeenten biedt een regeling aan via Stichting Leergeld.

Lees verder
17 april 2019 | Deelname

Steeds meer mensen sporten in hun eentje

Steeds meer volwassenen sporten en bewegen alleen. 42 procent van de sporttijd wordt zonder gezelschap gesport (in 2016; in 2011: 38%). Ook recreatief wandelen en fietsen wordt door volwassenen vaker zonder anderen gedaan (33%).

Lees verder
11 april 2019 | Aanbieders

Mulier Instituut kennispartner NL Actief

Met circa 2.000 aanbieders en drie miljoen Nederlanders die wekelijks aan fitness doen is de fitnessbranche een belangrijke speler in het Nederlandse sportlandschap. Omdat de fitnessbranche baat heeft bij een hoog kennisniveau werkt branchevereniging NL Actief samen met kennispartners. Op verzoek van NL Actief is het Mulier Instituut tot het kennisnetwerk van de branchevereniging toegetreden. Op 11 april ondertekenden directeur Hugo van der Poel van het Mulier Instituut en directeur Patrick Rijnbeek van NL Actief de kennispartnerovereenkomst.

Lees verder
10 april 2019 | Aanbieders

Onderzoek nieuwe sporten: verdere groei voor airsoft verwacht

Sinds airsoft zes jaar geleden in Nederland (wettelijk) mogelijk werd gemaakt, is de populariteit van de tactische schietsport fors toegenomen, met bijna 20.000 leden en 34 airsoftlocaties in vijf jaar tijd. Airsoft is met recht een booming sport te noemen en zal naar verwachting de komende jaren doorgroeien. Een belangrijke uitdaging daarbij voor de airsoftbond is om het negatieve imago weg te nemen dat volgens airsoftleden in de samenleving over airsoft bestaat.

Lees verder
5 april 2019 | Leren bewegen

Lifeguards: gebrek aan zwemvaardigheid en overschatting vaardigheden grootste risico’s op verdrinking

Het gebrek aan zwemvaardigheid, overschatting van eigen vaardigheden en dat badgasten niet vertrouwd zijn met open water zijn volgens lifeguards de grootste veiligheidsrisico’s bij binnen- en kustwateren. Een onoplettende houding van ouders of begeleiders wordt vaak als risico genoemd op verdrinking. Daarnaast zijn stroming en golven bij kustwateren volgens veel lifeguards een risico.

Lees verder
5 april 2019 | Leren bewegen

Nederlanders bewust van gevaren buitenzwemplekken

De meeste Nederlanders voelen zich veilig bij het recreëren in of bij buitenzwemplekken. Zij zijn over het algemeen bewust van de gevaren van een buitenzwemplek en zijn niet direct bang dat er iets mis gaat wanneer zij zwemmen of recreëren bij een buitenzwemplek. Meer dan de helft  van de Nederlanders (60%) vindt het wenselijk dat bij officiële buitenzwemplekken toezicht aanwezig is.

Lees verder
4 april 2019 | Aanbieders, Gezondheid

Gezond aanbod in sportkantine bij drie kwart Team:Fit-organisaties gestegen

Bij drie kwart (76%) van de kantines bij sportverenigingen en sportaccommodaties die bij Team:Fit zijn aangesloten, is het aanbod van gezonde producten de afgelopen twee jaar gestegen. De meeste organisaties (84%) geven aan dat het aandeel gezondere producten in de komende jaren (verder) kan stijgen.

Lees verder
1 april 2019 | Voorzieningen

Arnhemse huurtarieven voetbalvelden lager dan in vergelijkbare gemeenten

De huurtarieven voor voetbalvelden zijn in de gemeente Arnhem voor zowel natuurgras als kunstgras lager dan in vergelijkbare gemeenten. Omliggende gemeenten van Arnhem hebben gemiddeld een lager tarief voor de huur van voetbalvelden.

Lees verder
27 maart 2019 | Voorzieningen

Hoge bezetting van binnensportaccommodaties op Urk

De inwoners van Urk gebruiken hun binnensportaccommodaties veelvuldig. Vooral ’s avonds zijn de sporthallen, sportzalen en gymzalen goed bezet. Gezien de combinatie van de hoge bezettingsgraad van binnensportvoorzieningen en de verwachte bevolkingsgroei in de gemeente is een sporthal een toekomstbestendige aanvulling op het huidige aanbod aan binnensportruimte op Urk.

Lees verder
14 maart 2019 | Financiën

Hogere contributies in gemeenten met hoger gemiddeld maandinkomen

De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij voetbal-, korfbal-, rugby-, tennis- en basketbalverenigingen is hoger in gemeenten waar het gemiddelde inkomen van inwoners hoger is. Voor het lidmaatschap van pupillen wordt in een gemeente met een gemiddeld laag inkomen 24 procent minder betaald dan in een gemeente met een gemiddeld hoog inkomen. Voor junioren is dit 19 procent en voor senioren 13 procent.

Lees verder
13 maart 2019 | Gezondheid

Alle schoolterreinen geheel rookvrij in 2020 nog niet in zicht

Op dit moment heeft het merendeel van de scholen in het primair onderwijs (80%), meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs (62%) en een klein deel van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (14%) een geheel rookvrij schoolterrein. Volgens een amendement op de Tabakswet moeten per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen geheel rookvrij zijn, maar niet alle schoolleiders blijken dit van plan te zijn. Genoemde redenen hiervoor zijn onder andere het niet willen opleggen van een rookverbod aan het personeel, en de verwachting dat leerlingen niet zullen stoppen met roken, maar buiten het schoolterrein gaan roken, waardoor de school geen toezicht meer kan houden.

Lees verder
12 maart 2019 | Gezondheid

Aantal gemeenten, partners en potentieel bereik van JOGG blijft groeien; borging belangrijk aandachtspunt

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft in 2018 potentieel meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) bereikt. Eind 2018 waren 136 gemeenten in Nederland bij JOGG aangesloten. Dit is ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten. JOGG heeft in 2018 negentien landelijke maatschappelijke partners, veertien bedrijfspartners en drie kennispartners. Inmiddels zijn 32 bedrijven bij het ‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’ aangesloten. Het aantal Team:Fit verenigingen, partijen aangesloten bij het ‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’ en het aantal Gezonde Scholen is in 2018 ook verder gestegen. Om de leefomgeving van kinderen en jongeren structureel gezonder te maken is de volgende stap voor JOGG om in te zetten op de lokale implementatie en borging van de JOGG-aanpak in de aangesloten gemeenten.

Lees verder
28 februari 2019 | Financiën

Analyse coalitieakkoorden: sport sterk verbonden met andere beleidsterreinen en bredere gemeentelijke opgaven

In 98 procent van de gemeentelijke collegeprogramma’s voor 2018-2022 wordt aandacht besteed aan sport. Sport is daarbij nadrukkelijk verweven met andere beleidsterreinen en landelijke ontwikkelingen, waarbij gezondheid, duurzaamheid en samenwerking binnen en buiten de sector centraal staan. Dat concludeert het Mulier Instituut op basis van een analyse van de positie van sport in de collegeprogramma’s 2018-2022 van 104 Nederlandse gemeenten.

Lees verder
25 februari 2019 | Aanbieders, Diversiteit

Weinig toenemende diversiteit bondsbesturen, ondanks beleidsinzet

De helft van de sportbonden geeft aan beleid te hebben voor het vergroten en/of behouden van sociale diversiteit bij bestuurders en/of andere leidinggevende functies. Daarbij gaat het vooral om diversiteit naar geslacht en leeftijd. Tegelijkertijd kan in leidinggevende posities nauwelijks toenemende diversiteit worden vastgesteld. Het aandeel vrouwen in bondbesturen is 18 procent en sinds 2012 nauwelijks toegenomen. Zes op de tien bondsbestuurders zijn ouder dan 50 jaar, een iets kleiner aandeel dan in 2015.

Lees verder
12 februari 2019 | Aanbieders, Sportcultuur

Procesbegeleiding waardevol bij het ondersteunen van sportverenigingen met problemen

Procesbegeleiding, Coach-de Coach en Lang leve de sportouder zijn waardevolle producten bij de ondersteuning van sportverenigingen voor een veilig sportklimaat (VSK). Dat blijkt uit drie casestudies die het Mulier Instituut in samenwerking met USBO Advies (Universiteit Utrecht) heeft uitgevoerd.

Lees verder
11 februari 2019 | Leren bewegen

Factsheet: belangrijkste resultaten over lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

Het Mulier Instituut heeft een factsheet opgesteld met de belangrijkste resultaten uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Uit de 1-meting kwam naar voren dat in 2018 op het vmbo gemengde leerweg/theoretische leerweg gemiddeld minder uren lichamelijke opvoeding werd aangeboden dan de richtlijnen voorschrijven. Bij de overige schoolniveaus werd conform de richtlijnen lesgegeven.

Lees verder
7 februari 2019 | Deelname

Ouderen blijven vaker sportief actief

De wekelijkse sportdeelname van ouderen, zowel van 65-tot 80-jarigen als 80-plussers, steeg de afgelopen jaren sterk, van 25 procent in 2001 tot 42 procent in 2017. Ook de sportdeelname van 55- tot 65-jarigen steeg sterker dan bij 18- tot 55-jarigen. Een belangrijke verklaring hiervoor is de opgebouwde sportervaring van nieuwe generaties ouderen. Zij zijn in tegenstelling tot eerdere generaties in hun leven meer met sportbeoefening in aanraking gekomen en blijven langer actief. Waar jongere volwassenen tijdgebrek als belangrijkste belemmering ervaren om te (blijven) sporten en bewegen, vormen lichamelijke belemmeringen de belangrijkste barrière voor 65-plussers om actief te blijven.

Lees verder
6 februari 2019 | Aanbieders

Voetbalverenigingen belangrijk voor de leefbaarheid op Goeree-Overflakkee

De voetbalverenigingen op Goeree-Overflakkee geven aan een sterk belang te ervaren voor de leefbaarheid van hun kern/dorp. Wanneer de voetbalvereniging zou wegvallen, valt ook de sociale ontmoetingsplek voor de buurt weg. Hoewel op Goeree-Overflakkee een lichte groei in inwoners wordt voorzien, zit die groei vooral bij ouderen. Om hun ledenaantal op peil te houden is de aanbeveling voor de verenigingen om zich bij hun werving (meer) te richten op meisjes/vrouwen en ouderen (bijvoorbeeld door de ontwikkeling van walking football).

Lees verder
4 februari 2019 | Evenementen

MI-onderzoeker Paul Hover in beoordelingscommissie sportevenementen NLsportraad

Paul Hover, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut, is door de NLsportraad aangesteld als commissielid voor de beoordelingscommissie sportevenementen. Hover, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut, is expert op het gebied van sportevenementen en leidde onderzoeken naar de impact van (top)sportevenementen in binnen- en buitenland. Paul zal in de commissie zijn kennis inzetten op het gebied van wetenschap, maatschappelijke impact en evenementenkennis.

Lees verder
4 februari 2019 | Financiën

Gemeenten geven 59 euro per inwoner uit aan sport

De Nederlandse gemeenten hebben in 2017 ruim 1 miljard euro netto aan sport uitgegeven (1.056 miljoen). Dit betreft 1,6 procent van alle uitgaven van de gemeenten. Per inwoner geven de gemeenten gemiddeld 59 euro aan sport uit.

Lees verder
30 januari 2019 | Voorzieningen

Almere scoort goed op beweegvriendelijke omgeving en sportieve mogelijkheden

De gemeente Almere scoort gemiddeld goed op de kernindicator beweegvriendelijke omgeving (KBO). Bij een vergelijking van Almere met het gemiddelde van dertien steden met een vergelijkbaar inwoneraantal scoort Almere licht hoger. Dat stelt het Mulier Instituut dat onderzoek heeft gedaan naar de beweegvriendelijke omgeving en de sportdeelname in de openbare ruimte in Almere.

Lees verder
28 januari 2019 | Aanbieders

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

o’n 30 procent van de Nederlanders is lid is van een van de ruim 26.000 Nederlandse sportverenigingen. Dit percentage is al jarenlang relatief stabiel, maar in de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend?

Lees verder
21 januari 2019 | Gezondheid

Evaluatie Vlaardingse projecten sport en sociaal domein: minder gedragsproblemen en meer beweegmogelijkheden

Deelnemers aan het basketbalproject van de YETS Foundation lieten grotendeels positieve ontwikkelingen zien die bijdroegen tot betere leerresultaten en minder gedragsproblemen. Dit Vlaardingse basketbalproject gericht op ‘maatschappelijk kwetsbare’ leerlingen draagt bij aan vermindering van het aandeel schoolverlaters en indirect aan het voorkomen van jeugdcriminaliteit.

Le