Actueel

16 juli 2024 | Nieuws | Evenementen

Kwart Nederlanders volgt sportzomer 2024 via media

Een kwart van de volwassen Nederlanders is van plan om de Olympische en Paralympische Spelen, het Europees kampioenschap voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Tour de France Femmes via de media te volgen. Dit zijn 3,1 miljoen Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

11 juli 2024 | Nieuws | Financiën, Voorzieningen

Toegangsprijzen zwembaden, ijsbanen en klim- en boulderhallen stijgen meer dan inflatie

De toegangsprijzen van zwembaden, ijsbanen en klim- en boulderhallen stijgen meer dan de inflatie. Dit blijkt uit de Toegangsprijsmonitor 2023/2024 van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogeschool.

Lees verder

9 juli 2024 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Aandacht voor tegengaan racisme en discriminatie in het amateurvoetbal groeit gestaag

De aandacht voor het tegengaan van racisme en discriminatie in het amateurvoetbal groeit gestaag. Meer clubs hebben in 2023 gebruik gemaakt van de trainingsprogramma’s tegen racisme en discriminatie. Daarnaast wordt het aanbod van trainingsprogramma’s uitgebreid. Dat blijkt uit de ‘Monitor OVIVI 2023 – Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal’ van het Mulier Instituut.  

Lees verder

8 juli 2024 | Nieuws

Sportakkoord II: samenwerken om het fundament van de sport te versterken

Sportakkoord II is nu een jaar onderweg. In dit jaar is de uitvoering gestart, zijn netwerken verder uitgebouwd, wordt de clubondersteuning verbeterd en zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met het thema sociaal veilige sport. Deze rapportage laat zien dat de partners en betrokken partijen samenwerken om het fundament van de sport te versterken, maar ook dat er nog veel werk te verzetten is.

Lees verder

4 juli 2024 | Nieuws | Financiën

Contributies sportverenigingen stijgen, maar minder dan inflatie

De ontwikkeling van de contributies van verenigingen in acht sporttakken loopt achter op de inflatie. De contributies van voetbalverenigingen stegen meer dan de inflatie. Dit blijkt uit de Contributiemonitor 2023/2024 van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogeschool.

Lees verder

28 juni 2024 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Passend zwemlesaanbod voor kinderen met beperking is lastig te vinden of duur

Ouders van kinderen met een beperking in Amsterdam vinden het lastig om passend zwemlesaanbod te vinden. Ook lopen ze tegen hoge kosten en lange wachtlijsten aan. En ze noemen te veel prikkels in het zwembad en instructeurs die niet goed weten hoe ze met de beperking van hun kind om moeten gaan als belemmeringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut voor de gemeente Amsterdam.

Lees verder

27 juni 2024 | Nieuws | Gezondheid

Rol sport en bewegen verschilt sterk in gemeentelijke plannen voor een gezondere bevolking 

De rol van sport en bewegen in de plannen van gemeenten voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) verschilt sterk. Sommige gemeenten koppelen het aan veel thema’s en beschrijven hun inzet concreet, andere doen dat minder. Dat blijkt uit een analyse van de gemeentelijke plannen door het Mulier Instituut.

Lees verder

24 juni 2024 | Nieuws | Voorzieningen

Huurtarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties stijgen met 4 procent

Tussen 2022 en 2023 stegen de gemiddelde huurtarieven voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen met 4,1 tot 4,8 procent. Dat is iets hoger dan de inflatie in die periode (3,8%). Dit blijkt uit de huurtarievenmonitor binnensport van het Mulier Instituut.

Lees verder

6 juni 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Met BinK meet je hoeveel kinderen buitenspelen in de gemeente en kun je wél vergelijken

Spelen kinderen in jouw gemeente minder buiten dan kinderen in andere gemeenten? Zijn er verschillen in buitenspeelgedrag tussen wijken? Die vragen kun je door de verschillende manieren van meten en rapporteren vaak niet goed beantwoorden. Met de nieuwe monitor Buitenspelen in Kaart (BinK) van het Mulier Instituut kan dat voortaan wel.

Lees verder

4 juni 2024 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Met meer kennis beter voorbereid op een pandemie

Hoe is Nederland bij een eventuele, onverhoopte nieuwe pandemie beter voorbereid? Het Mulier Instituut maakt sinds kort deel uit van het Programma Pandemische Paraatheid (P3Venti), een groot consortium onder leiding van TNO.

Lees verder

28 mei 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Motorische vaardigheden meten: zinvol, onder de juiste voorwaarden

Als het onderdeel is van een integrale aanpak, kunnen gemeenten het meten van motorische vaardigheden als basis gebruiken voor het verbeteren daarvan. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor draagvlak onder scholen en duidelijke doelen en vervolgstappen. Dat blijkt uit casestudies van het Mulier Instituut in negen gemeenten.

Lees verder

21 mei 2024 | In de media | Leren bewegen

Het MI in S&S: schoolzwemmen is niet dé oplossing

Zwemveiligheid en zwemdiploma’s zijn heel belangrijk. Maar verplicht schoolzwemmen op alle basisscholen is niet de manier om voor elkaar te krijgen dat ieder kind een zwemdiploma haalt. Daarvoor zijn contextafhankelijk beleid en maatwerk nodig. Dat stelt onze directeur Remco Hoekman in een column in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

7 mei 2024 | Nieuws | Gezondheid

In kleine stappen naar een gezondere leefomgeving met de JOGG-aanpak

De JOGG-aanpak draagt bij aan een gezondere leefomgeving van kinderen en jongeren. Maar dat lukt nog niet op alle plekken. Voor meer impact is het vooral belangrijk partijen voor wie gezonde leefstijl geen onderdeel is van hun ambities beter mee te krijgen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het Mulier Instituut, AmsterdamUMC en ErasmusMC.

Lees verder

2 mei 2024 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Topsport

Voor meer gelijkwaardigheid moet de paralympische topsport aantrekkelijker en zichtbaarder worden

Om de paralympische topsport gelijkwaardiger te maken aan de valide topsport moet deze volgens paralympische topsporters aantrekkelijker worden voor het grote publiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder paralympische topsporters van verschillende sporten.

Lees verder

1 mei 2024 | Nieuws | Gezondheid

Weinig ouderen doen oefeningen om vallen te voorkomen

Eén op de vijf 55-80-jarigen is in de afgelopen twaalf maanden gevallen en twee op de vijf hebben een verhoogd valrisico. Maar slechts één op de vijf ouderen doet oefeningen om vallen te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

30 april 2024 | Nieuws | Aanbieders

Aantal sportverenigingen met 7 procent gedaald sinds 2000

In 2000 telde Nederland ongeveer 28.000 sportverenigingen en in 2023 nog bijna 26.000. Dat is een afname van ongeveer 7 procent. Dat blijkt uit de Monitor aantal sportverenigingen in Nederland 2024 van het Mulier Instituut.

Lees verder

29 april 2024 | Nieuws | Topsport

Helft Nederlanders volgt elke dag sport via media

Bijna de helft van de Nederlanders (46%) volgt dagelijks één of meer sporten via de media. Slechts een op de zes mensen kijkt nooit naar sport. Veruit de meest gevolgde sporten zijn voetbal en Formule 1. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

26 april 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Veel gemeenten hebben beleid over buitenspelen, maar doelen kunnen vaak concreter

Twee derde van de ondervraagde Nederlandse gemeenten beschikt in 2023 over buitenspeelbeleid. Maar dit beleid laat nog wel ruimte voor verbetering zien. Beleidsdoelen zijn bijvoorbeeld vaak niet zo concreet geformuleerd en daardoor moeilijker te evalueren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren en een analyse van beleidsstukken.

Lees verder

25 april 2024 | Nieuws | Gezondheid

Persoonlijke aandacht en veilige sportomgeving belangrijk bij sportinitiatieven voor mentale gezondheid

Om de mentale gezondheid van mensen te stimuleren door sporten en bewegen is het belangrijk dat trainers oprechte persoonlijke aandacht voor deelnemers hebben. Zowel tijdens als buiten de trainingen. Daarnaast moeten ze een omgeving creëren waarin mensen zich veilig voelen om te sporten en hun verhaal te vertellen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder betrokkenen en deelnemers van zes succesvolle lokale initiatieven.

Lees verder

24 april 2024 | Nieuws | Aanbieders

Groei arbeidsmarkt sport en bewegen stagneert

Na een periode van groei is de arbeidsmarkt sport en bewegen sinds 2019 gekrompen. Sinds 2021 neemt het aantal werkenden wel weer toe. Over de hele periode vanaf 2013 is nog een stijgende trend te zien. Dat blijkt uit het Trendrapport arbeidsmarkt sport en bewegen 2023 van het Mulier Instituut.

Lees verder

23 april 2024 | Nieuws | Topsport

Nederlanders zien waarde van topsport voor de maatschappij

Nederlanders zijn overwegend positief over de bijdrage van topsport aan de maatschappij. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

15 april 2024 | Nieuws | Aanbieders, Leren bewegen

Aantal sportfunctionarissen in het gespecialiseerd onderwijs neemt af

In 2023 zijn er minder BRC-functionarissen actief in het gespecialiseerd onderwijs dan in 2019. In het praktijkonderwijs zijn er juist meer BRC-functionarissen actief. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

12 april 2024 | Nieuws | Sportcultuur

Meeste voetbal- en hockeywedstrijden verlopen sportief

Drie op de vier amateurwedstrijden van voetbal en hockey verlopen sportief. Minder dan één op de tien wedstrijden verloopt onsportief. Dat blijkt uit observatieonderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

11 april 2024 | Nieuwe projecten | Deelname

Onderzoek naar beweeggedrag voor gemeente Maastricht

Hoe is de sport- en beweegdeelname in Maastricht, in vergelijking met de landelijke cijfers? Die vraag gaan de onderzoekers van het Mulier Instituut voor de gemeente Maastricht beantwoorden.  

Lees verder

11 april 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Meer aandacht voor bewegen nodig op het consultatiebureau

Het thema bewegen heeft vaak geen structurele plek op het consultatiebureau. Terwijl voldoende en gevarieerd bewegen heel belangrijk is voor een gezonde groei en ontwikkeling. Om bewegen een structurele plek te geven op het consultatiebureau is beleid over bewegen van belang. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder JGZ-professionals die werken op een consultatiebureau.

Lees verder

10 april 2024 | Nieuws | Deelname

Vrijheid en laagdrempeligheid maken urban sports aantrekkelijk voor jonge beoefenaars

Het vrije en laagdrempelige karakter van urban sports motiveert jonge beoefenaars om te blijven sporten. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut onder jonge skateboarders en 3×3-basketballers.

Lees verder

9 april 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Hoe zorg je dat kinderen meer bewegen tijdens de schooldag?

De schooldag biedt veel mogelijkheden om kinderen te stimuleren om meer te bewegen. Bijvoorbeeld tijdens de pauze of in de klas. Maar hoe doe je dat als school? En welke elementen zijn belangrijk om dat structureel te maken? Dat onderzocht het Mulier Instituut door vier basisscholen te bezoeken die hier actief mee bezig zijn.

Lees verder

8 april 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Vmbo-leerlingen willen schoolpauze vooral doorbrengen met vrienden

Vmbo-leerlingen willen in de pauze vooral sociale activiteiten doen met hun vrienden. Als we leerlingen meer aan het bewegen willen krijgen, moeten scholen daar dus op inspelen. Dat blijkt uit interviews van het Mulier Instituut met elf vmbo-leerlingen.

Lees verder

5 april 2024 | Nieuws | Evenementen

Sportevenementensector hersteld van corona, maar met uitdagingen voor de toekomst

De Nederlandse sportevenementensector is grotendeels hersteld van de coronacrisis. Wel heeft de sector nieuwe uitdagingen: prijsstijgingen, krapte op de arbeidsmarkt, druk op de openbare ruimte, beperkte politiecapaciteit en stikstof- en fijnstofregels. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

4 april 2024 | Nieuws | Gezondheid

Samenwerking tussen praktijk en onderzoekers nodig om uitvoering beweeginterventies te verbeteren

Om de implementatie van sport- en beweeginterventies te verbeteren is een goede samenwerking tussen praktijkprofessionals en onderzoekers nodig. Deze samenwerking bevat enerzijds de kennis van professionals vanuit de praktijk, en anderzijds de kennis van implementatiemethoden van de onderzoekers. Dat blijkt uit implementatieonderzoek van het Mulier Instituut naar de interventie Bewegen Op Recept.

Lees verder

3 april 2024 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Voorzieningen

Nederlands sportbeleid heeft geen duidelijk doel op lange termijn

Voor het sportbeleid in Nederland ontbreekt een langetermijndoel. Het is onduidelijk op welk spoor het sportbeleid zit en wáár we wanneer willen zijn. Voor bewegen is er wel een langetermijndoel. Maar het is niet in kaart gebracht hoe we daar kunnen komen. Dit blijkt uit de Monitor Sportbeleid 2023 van het Mulier Instituut.

Lees verder

3 april 2024 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Mentaal ongezonde Nederlanders sporten en bewegen minder

Mensen die zich mentaal ongezond voelen, sporten en bewegen minder vaak dan mensen die zich mentaal gezond voelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

2 april 2024 | Nieuws | Aanbieders

Bijna alle sportfunctionarissen werken samen met ondernemende sportaanbieders

Negen op de tien sportfunctionarissen (bijv. buurtsportcoaches) werkten in 2023 samen met ondernemende sportaanbieders. Vooral met fitnesscentra, zwembaden, dansscholen of tennis-/padelclubs. De samenwerking met zwembaden was het vaakst structureel van aard. Dat blijkt uit een peiling onder 107 sportfunctionarissen.

Lees verder

26 maart 2024 | Nieuws | Aanbieders

Buurtsportcoaches kennen veel maatschappelijke organisaties wel, maar werken er lang niet altijd mee samen

De bekendheid van maatschappelijke organisaties in de sport is groot onder buurtsportcoaches. Maar lang niet met al deze organisaties werken ze ook samen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Lees verder

25 maart 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Buitenspelen: wat is dat eigenlijk?

Buitenspelen wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Onderzoekers en experts verschillen van mening over wanneer iets buitenspelen is. Daarom stelt het Mulier Instituut het gebruik van één terminologie voor. Als iedereen dezelfde termen gebruikt, kunnen we onderzoeken naar buitenspelen namelijk beter vergelijken en beleid beter onderbouwen.

Lees verder

22 maart 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Structurele aanpak nodig om kinderen meer te laten bewegen op de kinderopvang

Het thema bewegen heeft volgens professionals vaak geen structurele plek in de kinderopvang. Dat is wel nodig om kinderen daar meer te laten bewegen. Dit kan door het thema een prominente plek in het beleid van de kinderopvang te geven. Of door professionals meer kennis en vaardigeden te geven over bewegen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder professionals in de kinderopvang.

Lees verder

21 maart 2024 | Nieuwe projecten | Leren bewegen

Hoe behoud je beweegdrang bij allerkleinsten?

Jonge kinderen (0-3 jaar) hebben van nature een intrinsieke beweegdrang. Ergens in hun kindertijd neemt de ‘schermtijd’ toe en zitten ze steeds vaker stil. Hoe behoud je de beweegdrang? Het Mulier Instituut doet daar in een groot multidisciplinair consortium onder leiding van Maastricht Universiteit onderzoek naar.

Lees verder

21 maart 2024 | Nieuws | Aanbieders, Sportcultuur

Freerunners willen nieuwe vaardigheden leren, sociaal contact en vrijheid

Jongeren die freerunnen, halen vooral plezier uit het leren van nieuwe vaardigheden, sociaal contact met andere jongeren en vrijheid tijdens het freerunnen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut voor de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Lees verder

20 maart 2024 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Meer aandacht voor sport en bewegen nodig in Gecombineerde Leefstijlinterventies

Er moet meer aandacht zijn voor sporten en bewegen binnen de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI). Dat vinden leefstijlcoaches die GLI-programma’s aanbieden. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder leefstijlcoaches van twee programma’s.

Lees verder

12 maart 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Minder scholen in het speciaal basisonderwijs bieden schoolzwemmen aan

In 2023 bieden minder scholen in het speciaal basisonderwijs (SBO) schoolzwemmen aan dan in 2019. Dit percentage daalde van 38 naar 29 procent. In het speciaal onderwijs (SO) daalde het ook, maar lichter. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder de Nederlandse scholen in het speciaal (basis)onderwijs.

Lees verder

12 maart 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Te weinig ruimte voor bewegingsonderwijs in het gespecialiseerd en praktijkonderwijs

Zowel in het gespecialiseerd onderwijs als in het praktijkonderwijs is er een tekort aan accommodatie voor bewegingsonderwijs. Het lukt vaak niet om alle klassen twee lessen per week te geven. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder schoolleiders.

Lees verder

11 maart 2024 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Keuzevrijheid maakt zwembad toegankelijker voor moslimvrouwen

Keuzevrijheid maakt zwemaanbod toegankelijker voor islamitische vrouwen. Het helpt als zij de mogelijkheid hebben om alleen met vrouwen te zwemmen. En als ze zelf kunnen kiezen in welke kleding ze zwemmen. Dat blijkt uit interviews van het Mulier Instituut met islamitische vrouwen.

Lees verder

8 maart 2024 | Nieuws | Sportcultuur

Helft jonge vrouwen ervaart ongewenst seksueel gedrag tijdens sport

Een op de drie vrouwen kreeg het afgelopen jaar tijdens het sporten te maken met seksuele intimidatie. Van de jongere vrouwen (16-34 jaar) geeft zelfs ruim de helft aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van ongewenst seksueel gedrag. Aan- of nastaren en nafluiten of -roepen zijn de meest voorkomende vormen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

7 maart 2024 | Nieuws | Aanbieders, Sportcultuur

Sportsector benadrukt belang van samenwerking, professionalisering en eerlijke arbeidsvoorwaarden

De sector sport en bewegen is volop in beweging. Om haar maatschappelijke rol verder te versterken, zijn drie dingen van belang: samenwerking met sportopleidingen andere sectoren, professionalisering en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Lees verder

6 maart 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Meer aandacht voor bewegen nodig in opleiding tot pedagogisch medewerker

Bewegen moet meer aandacht krijgen in de opleiding tot (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld door het thema bewegen op te nemen in de visie van de opleiding, het een prominente plek in het curriculum te geven en de verbinding met de praktijk te vergroten.

Lees verder

29 februari 2024 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Hoe toegankelijk is sport voor mensen met een beperking?

Ondanks toegenomen beleidsaandacht is sporten en bewegen voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend. De kloof in wekelijkse sportdeelname tussen mensen met en zonder beperking is de afgelopen 20 jaar onverminderd groot. Het Mulier Instituut volgt daarom de ontwikkelingen in de gehandicaptensport tot en met 2030.

Lees verder

28 februari 2024 | In de media | Diversiteit & inclusie, Voorzieningen

Het MI in Sportaccom: toegankelijkheid is meer dan fysieke toegang

Toegankelijkheid gaat niet alleen om een gebouw in kunnen. Het gaat ook om mee kunnen doen aan wat er in dat gebouw gebeurt. Daar gaan we vaak aan voorbij als het gaat over de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Als we die toegankelijkheid echt willen verbeteren, hebben we nog veel werk te verzetten. Dat schrijft onze directeur Remco Hoekman in zijn column in vaktijdschrift Sportaccom.

Lees verder

28 februari 2024 | Nieuws | Voorzieningen

Stijging energiekosten heeft impact op exploitatie zwembaden

De helft van de gemeenten verwacht dat de energiekosten verder stijgen. Bij twee derde van de zwembaden zal dat volgens de sportambtenaren veel invloed hebben op de exploitatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportambtenaren in gemeenten met een gemeentelijk overdekt zwembad.

Lees verder

28 februari 2024 | Nieuwe projecten | Aanbieders

Professionalisering in de sport: onderzoek naar de opbrengsten van verenigings- en sportparkmanagement

In het verlengde van het project ‘Professionalisering sportclubs en sportparken’ van het NOC*NSF, onderzoekt het Mulier Instituut de opbrengsten van betaalde krachten als verenigings- of sportparkmanagers. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen wat die professionals opleveren voor de betrokken sportaanbieder(s). Professionalisering in de sport is van belang voor het ontwikkelen van vitalere sportverenigingen en het realiseren van de maatschappelijke doelen die aan sport verbonden zijn.

Lees verder

27 februari 2024 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Alcoholvrije drank in opkomst in sportkantine, maar verkoop alcohol blijft onmisbaar

Bij de helft van de sportverenigingen is de verkoop van alcoholvrije drank in de kantine de afgelopen jaren toegenomen. Tegelijk vindt bijna drie kwart de verkoop van alcohol nog onmisbaar. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders in 2023.

Lees verder

15 februari 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Handvatten voor het monitoren en evalueren van buitenspeelbeleid

Het is voor gemeenten belangrijk om hun beleid op het gebied van buitenspelen te monitoren en te evalueren. Zo weten ze of ze hun doelen halen of nog moeten bijsturen. Het Mulier Instituut heeft daarom een Toolbox Buitenspelen ontwikkeld. Daarmee geven we gemeenten handvatten om hun buitenspeelbeleid te monitoren en te evalueren.  

Lees verder
Glijbaan

14 februari 2024 | Nieuws

Inschrijving Boymansprijs 2024 geopend

De inschrijving voor de Boymansprijs 2024 is geopend. Dit is een prijs voor het beste proefschrift over sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. Promovendi van wo- en hbo-instellingen kunnen hun dissertatie insturen tot en met 1 april 2024.

Lees verder
Met de jaarlijkse toekenning van de Boymansprijs stimuleren Mulier Instituut en KCSB wetenschappers van universiteiten en hogescholen tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie.

7 februari 2024 | Nieuws | Aanbieders

Meer aandacht voor sociaal veilige sport in lokale sportakkoorden

Bij de herijking van de lokale sportakkoorden is de aandacht voor sociale veiligheid sterk toegenomen. In zes op de tien gemeenten is hier meer aandacht voor ten opzichte van het eerste sportakkoord. Ook de thema’s inclusie en diversiteit en ruimte voor sport krijgen nu meer aandacht dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit de Monitor Sportakkoord II van het Mulier Instituut.

Lees verder

6 februari 2024 | Nieuws | Aanbieders

Sportverenigingen willen hulp om leden betrokken te houden

Bestuurders van de meeste sportverenigingen hebben behoefte aan ondersteuning. Vooral bij het vergroten van de betrokkenheid van leden (en hun ouders) bij de vereniging. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.

Lees verder

5 februari 2024 | Nieuws | Aanbieders

Sportverenigingen krijgen weinig ondersteuning bij regeldruk, verduurzaming en sportklimaat

De meeste bestuurders van sportverenigingen ervaren weinig ondersteuning bij drie grote onderwerpen: omgaan met regeldruk, verduurzaming en het realiseren van een sociaal en pedagogisch veilig sportklimaat. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders naar aanleiding van diverse moties uit de Tweede Kamer.

Lees verder

2 februari 2024 | In de media | Voorzieningen

Het MI in S&S: multifunctionele accommodaties

In landelijk gebied daalt de sportdeelname. In stedelijk gebied stijgt die, maar is vaak te weinig ruimte en geld voor nieuwe sportaccommodaties. In een column in Sport & Strategie pleit Hugo van der Poel daarom voor multifunctionele ontmoetingscentra. Voor sport, bewegen en nog veel meer.

Lees verder

31 januari 2024 | Nieuws | Evenementen

Nederlanders bezoeken weer meer sportevenementen, maar nog niet zoveel als vóór corona

In 2022 bezocht 16 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker een sportwedstrijd of -evenement. Dit is meer dan in 2020 (11%), maar minder dan in 2018 (21%). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

30 januari 2024 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Fietsprogramma Doortrappen door heel Nederland uitgevoerd, deelnemers soms lastig te bereiken

Het fietsprogramma Doortrappen wordt in alle provincies uitgevoerd en is meestal opgenomen in provinciaal en gemeentelijk beleid. Wel blijkt het lokaal een uitdaging om nieuwe deelnemers te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

30 januari 2024 | Nieuws | Leren bewegen

Buitenspelen in jouw gemeente stimuleren en activeren? Mis deze buitenkans niet!

Buitenspelen is essentieel voor de ontwikkeling en de ge­zondheid van kinderen. Daarom helpen wij gemeenten om buitenspeelmogelijkheden te vergroten en meer kinderen aan het spelen en bewegen te krijgen. Dit doen we door een totaalpakket vol met begeleiding, expertise, tools en een heel mooie cofinanciering.

Lees verder

23 januari 2024 | Nieuws | Financiën

Sportkosten bezwaarlijk voor 4 op de 10 Nederlanders

In 2023 vond 38 procent van de volwassen Nederlanders de kosten verbonden aan sporten bezwaarlijk. Dit is meer dan in 2019 (30%) en 2021 (30%). Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

18 januari 2024 | Nieuws | Deelname, Financiën, Sportcultuur

Vooral jongvolwassen verenigingssporters gokken online op sport

Een kwart van de sportverenigingsleden en 16-23-jarigen neemt wel eens deel aan online sportweddenschappen. Onder voetballers is dit zelfs meer dan een derde. Dat is aanzienlijk hoger dan onder de hele Nederlandse bevolking: één op de tien Nederlanders wedt weleens online op sport. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

17 januari 2024 | Nieuws | Voorzieningen

Energie is op verschillende manieren essentieel voor de sport

Per sport zijn er grote verschillen in de invloed van het energieverbruik op de sportbeoefening zelf. Stijgende energieprijzen hebben hierdoor ook uiteenlopende gevolgen voor de sporters. Dit blijkt uit een verkenning van het Mulier Instituut.

Lees verder

16 januari 2024 | In de media | Deelname

Het MI in S&S: hoe bereik je mensen die niet sporten?

Hoe bereik je niet-sporters? Daarover schreef onderzoeker Remko van den Dool in de tweede helft van 2023 een serie van drie artikelen in vaktijdschrift Sport & Strategie. De centrale vraag is of deze groep is te bereiken en hoe dat dan zou kunnen.

Lees verder

23 december 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Aanbod traditionele sportvoorzieningen groeit niet mee met de bevolking

Het aantal geregistreerde sportparken, sporthallen en zwembaden is in 2023 vergelijkbaar of iets lager dan 2015. Omdat de bevolking groeit, daalt het aantal traditionele sportaccommodaties per 10.000 inwoners. De oorzaken daarvan verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied. Dat is te lezen in de monitor Sportaccommodaties in Nederland 2023, waarin het Mulier Instituut de stand van zaken opmaakt.

Lees verder

20 december 2023 | Nieuws

Het MI zwaait Hugo van der Poel uit

Met het symposium Kennis & Sportbeleid heeft het Mulier Instituut maandag 18 december directeur-bestuurder Hugo van der Poel uitgezwaaid. Hugo gaat met pensioen.

Lees verder

20 december 2023 | Nieuws | Financiën

Gemeenten geven netto acht procent meer uit aan sport

In 2022 gaven Nederlandse gemeenten in totaal 1,7 miljard euro uit aan sport en ontvingen ze 537 miljoen euro aan inkomsten. De netto-uitgaven aan sport waren dus bijna 1,2 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten 2022 van het Mulier Instituut.

Lees verder

15 december 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Nieuw onderzoek naar discriminatie en racisme in sport en cultuur

Het blijkt lastig om het onderwerp discriminatie en racisme op de agenda te krijgen in de sectoren sport en cultuur. Dat blijkt uit onderzoek voor de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Movisie, het Mulier Instituut en LKCA.

Lees verder

14 december 2023 | Nieuws | Aanbieders, Deelname

Vissende jongeren hebben behoefte aan gezamenlijke activiteiten

Jongeren die regelmatig vissen willen graag deelnemen aan visactiviteiten. Het liefst doen zij dit samen met anderen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut voor Sportvisserij Nederland.

Lees verder

5 december 2023 | In de media | Deelname, Diversiteit & inclusie, Financiën

Het MI in S&S: zwemles niet voor alle ouders betaalbaar

Niet alle kinderen in Nederland halen een zwemdiploma. Dat was ook te lezen in ons onderzoek naar zwemdiplomabezit dat deze week verscheen. Voor een deel komt dat doordat niet alle ouders zwemles kunnen betalen. Over die financiële belemmeringen schrijft onderzoeker Mirjam Stuij in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

28 november 2023 | Nieuwe projecten | Evenementen

Onderzoeksprogramma topsportevenementen (MOVES) van start

Op Sportcentrum Papendal is vandaag het Maatschappelijke Onderzoeksprogramma Voor Evenementen in Sport (MOVES) gepresenteerd. MOVES wordt door ZonMw gefinancierd in opdracht van het ministerie van VWS. Zes onderzoekers van vier kennisinstellingen starten met het onderzoek: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Utrecht, Haagse Hogeschool en het Mulier Instituut. Het programma loopt van 2023 tot en met 2027.

Lees verder

28 november 2023 | Nieuws | Deelname

Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld

Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al toegenomen. Die stijging heeft nu dus verder doorgezet. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

24 november 2023 | In de media | Gezondheid

Het MI in S&S: is integraal werken echt de oplossing?

Steeds vaker komt de term ‘integraal werken’ voorbij. Maar is dat nou echt de oplossing voor allerlei complexe problemen? Of is het eigenlijk alleen een mooie, maar vage term? Daarover schrijft onderzoeker Irma Huiberts van het Mulier Instituut in een column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

23 november 2023 | Nieuws

Jon Verriet ontvangt Boymansprijs

De Boymansprijs voor het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie gaat dit jaar naar Jon Verriet. Hij krijgt de prijs voor zijn dissertatie Representing the Healthy Lifestyle aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Lees verder

20 november 2023 | Nieuws | Aanbieders

Buurtsportcoaches dragen veel bij aan verschillende regelingen voor sport en gezondheid

Er zijn verschillende grote akkoorden en programma’s voor sport en bewegen, zoals het Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Buurtsportcoaches verbinden deze regelingen lokaal met elkaar en leveren een grote bijdrage aan de doelen ervan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenteambtenaren.

Lees verder

16 november 2023 | Nieuws | Deelname

Nederlanders zijn de afgelopen tien jaar even veel blijven sporten

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 nauwelijks veranderd. Het percentage dat lid is van een sportvereniging neemt over een langere periode licht af, maar blijft de laatste jaren ondanks corona redelijk stabiel. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

15 november 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Etnische diversiteit stelt cricketclubs in Nederland voor uitdagingen

Cricket is in Nederland een kleine sport, maar zeer etnisch divers. Steeds meer spelers komen uit grote cricketlanden als India en Pakistan. Dat maakt de competitie sterker, maar leidt ook tot sociaal-culturele uitdagingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bestuurders van cricketclubs in Nederland.

Lees verder

9 november 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Kinderen spelen vaker buiten als hun ouders dit heel belangrijk vinden

Kinderen spelen vaker buiten als hun ouders dat heel belangrijk vinden. Ouders kunnen dus een belangrijke rol spelen als het gaat om het stimuleren van buitenspelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

6 november 2023 | Nieuwe projecten | Aanbieders

MI doet onderzoek voor fitnessbranche

In de fitnessbranche bestaat een grote behoefte aan meer kennis over de wensen van de consumenten en de trends in de sector. Zo wil de branche blijven groeien en ontwikkelen. Branchevereniging NL Actief en haar kennispartners Technogym, Matrix en Life Fitness gaan structureel investeren in onderzoek naar de vraag- en aanbodzijde van de fitnessbranche in Nederland. Het Mulier Instituut en Activity Workx hebben in samenspraak met de branche een onderzoeksagenda opgesteld en gaan deze uitvoeren.

Lees verder

19 oktober 2023 | Nieuws

Remco Hoekman benoemd tot bijzonder hoogleraar Sportsociologie en Sportbeleid

Directeur Remco Hoekman is door het college van bestuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen benoemd tot bijzonder hoogleraar Sportsociologie en Sportbeleid. Zijn benoeming  gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober. Hoekman combineert het hoogleraarschap met zijn directietaken bij het Mulier Instituut.

Lees verder

18 oktober 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Deel buurtsportcoaches heeft te weinig tijd voor mensen met een beperking

Twee op de vijf buurtsportcoaches hebben meer uren nodig voor mensen met een beperking. Ze zien kansen om meer mensen met een beperking toe te leiden naar sport- en beweegaanbod, maar ervaren te weinig tijd om die kansen te benutten. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut.

Lees verder

16 oktober 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Gemeenteraad Eindhoven ontvangt Rekenkameronderzoek sport

De Rekenkamer Eindhoven heeft op dinsdag 10 oktober tijdens de raadsvergadering het rapport van het Rekenkameronderzoek sport aangeboden aan de gemeenteraad. In opdracht van de Rekenkamer Eindhoven heeft het Mulier Instituut in de periode maart tot september 2023 onderzoek gedaan naar het sportbeleid van de gemeente Eindhoven tijdens de afgelopen collegeperiode.

Lees verder

13 oktober 2023 | In de media | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Het MI in S&G: sport en bewegen voor vluchtelingen

Het aantal vluchtelingen in Nederland is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Tegelijkertijd zijn meer gemeenten sportfunctionarissen – vaak buurtsportcoaches genoemd – in gaan zetten om sport en bewegen voor vluchtelingen te stimuleren: het aandeel dat dit doet is in één jaar gestegen van 37 naar 50 procent. Waarom is dat? En hoe gaan de sportfunctionarissen te werk? Daarover schrijven Angelina Gómez Berns en Walter Baggen in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

12 oktober 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Wat kunnen sportbonden doen voor de gezondheid van mensen?

Sportbonden kunnen invloed hebben op de gezondheid van hun leden en andere mensen. Daarom heeft een groep internationale onderzoekers, onder wie Linda Ooms van het Mulier Instituut, samen met de Wereldgezondheidsorganisatie richtlijnen opgesteld voor hoe sportbonden gezondheid kunnen stimuleren.

Lees verder

10 oktober 2023 | In de media | Financiën, Voorzieningen

Het MI in S&G: huurtarieven voor de binnensport

Welke tarieven huurders betalen voor sporthallen, sportzalen en gymzalen verschilt sterk. Tussen gemeenten, maar zelfs binnen een gemeente zijn er vaak verschillende tarieven.  Dat laat onderzoeker Peter van Eldert van het Mulier Instituut zien in een infographic in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

10 oktober 2023 | Nieuws | Deelname

Veel Nederlanders doen wel eens aan urban sports

15 procent van de volwassenen beoefent minimaal één keer per jaar een vorm van urban sports. Dat lijkt behoorlijk veel vergeleken met andere sporten. Wel is nog de vraag hoe vaak urban sporters hun sport beoefenen. Dit kan meerdere keren per week, maar ook één keer per jaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder Nederlanders vanaf 16 jaar.

Lees verder

9 oktober 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Directeur Hoekman tekent Charter Diversiteit

Het Mulier Instituut zet zich actief in voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Om dat kracht bij te zetten heeft directeur Remco Hoekman maandag 9 oktober in Amsterdam het Charter Diversiteit ondertekend.

Lees verder

9 oktober 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Bewegen verdient meer aandacht binnen de (buitenschoolse) kinderopvang

Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder medewerkers van KDV’s en BSO’s.

Lees verder

5 oktober 2023 | Nieuws

Is Nederland beweegvriendelijker geworden?

Het Mulier Instituut brengt in kaart hoe beweegvriendelijk Nederland is. Dat doen we met de Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (KBO). In 2022 scoort Nederland daarop hoger dan in 2020, blijkt uit de nieuwe cijfers.

Lees verder

3 oktober 2023 | In de media | Voorzieningen

Het MI in S&G: sport en bewegen in omgevingsvisies

Per 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hierin is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een gezonde leefomgeving. Dit biedt voor gemeenten kansen om sporten en bewegen een plek te geven in hun omgevingsbeleid. Maar in hoeverre grijpen ze die kansen? Daarover schrijven onderzoekers Robin Rauws en Mark Noordzij in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

3 oktober 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI in S&S: meer banen in de sport nodig

Lang niet alle afgestudeerde sportkundigen gaan aan het werk in de sport. En niet omdat ze dat niet willen, maar omdat er niet genoeg banen zijn. Als we onze beweegambities willen halen, moeten er meer sportbanen komen. Dat schrijft onderzoeker Arnold Bronkhorst in zijn column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

28 september 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur

Wangedrag in de sport beter te volgen door nieuwe vraagstelling

Met de kernindicator ‘wangedrag meemaken in de sport’ volgen we de mate waarin onder meer sporters en wedstrijdbezoekers wangedrag meemaken in de sport. Voor die indicator hebben we een nieuwe vraagstelling ontwikkeld, waarmee we nu voor het eerst onderzoek gedaan hebben onder een groep Nederlanders. De nieuwe vragen bieden beter inzicht in verschillende aspecten van wangedragingen in de sport.

Lees verder

27 september 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Kansen voor meer en betere samenwerking tussen sport en zorg

Twee derde (69%) van de buurtsportcoaches werkt samen met één of meer zorgprofessionals. Zo begeleiden ze mensen vanuit de zorg naar passend sport- en beweegaanbod in de wijk of bij een sportvereniging. Toch zijn er nog veel kansen voor meer en betere samenwerking tussen zorg en sport. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

26 september 2023 | Nieuwe projecten | Deelname

Onderzoek naar sportdeelname in de gemeente Epe

De gemeente Epe werkt aan een gezonde samenleving en zet in op het bevorderen van sporten en bewegen in de gemeente. Het Mulier Instituut onderzoekt voor de gemeente Epe hoe het staat met de sportdeelname van de inwoners.

Lees verder

18 september 2023 | Nieuws | Sportcultuur

Hoe pak je grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport aan?

Het Mulier Instituut heeft een handreiking gemaakt voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Hierin staan vijf simpele stappen voor implementatie van een methode en materialen. Lokale professionals kunnen hier direct mee aan de slag om de sport leuker en veilig te maken voor iedereen.

Lees verder

14 september 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Financiën

Meer gemeentelijke aandacht voor financiële regelingen zodat mensen met een laag inkomen kunnen sporten

Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om hulp vragen. Maar ook doordat er vanuit lokaal beleid meer aandacht voor is, vooral voor ondersteuning van volwassenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder lokale beleidsmedewerkers.

Lees verder

12 september 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

MI onderzoekt behoefte aan sportaccommodaties in Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer ziet breedtesport als een belangrijke basisvoorziening in de gemeente. Zij wil beschikken over inzichten in de accommodatiebehoefte van haar inwoners om zicht te houden op de ruimtelijke opgave de breedtesport te faciliteren. Het Mulier Instituut gaat dit onderzoeken.

Lees verder

6 september 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Basisscholen kunnen meer doen om kinderen te laten bewegen tijdens de schooldag

Het merendeel van de basisschooldirecteuren is bekend met het concept ‘de actieve schooldag’. Toch ondersteunt slechts één op de drie de implementatie hiervan. Daarnaast zetten de meeste leerkrachten wel bewegend leren in, maar doet slechts een klein deel dit dagelijks. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder directeuren en leerkrachten van vier scholenkoepels.

Lees verder

5 september 2023 | In de media | Leren bewegen

Het MI in S&S: hoeveel moeten kinderen bewegen?

Hoeveel moeten (jonge) kinderen bewegen? Die vraag beantwoord onderzoeker Sanne Veldman van het Mulier Instituut in haar column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

30 augustus 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Buurtsportcoaches willen meer kennis over discriminatie en sociale uitsluiting in de sport

De helft van de buurtsportcoaches voelt zich niet vaardig genoeg om sportorganisaties te helpen bij het tegengaan van discriminatie en sociale uitsluiting in de sport. De meesten vinden discriminatie tegengaan wel een belangrijk onderdeel van hun werk. Ze willen hun kennis en expertise hierover vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Lees verder

29 augustus 2023 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie

Mensen met lage sociaaleconomische status te weinig betrokken bij sport en bewegen

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten deelnemen. Maar mensen met een lage SES worden weinig betrokken bij het maken van plannen rondom sport en bewegen voor hun eigen groep. Waar dat wel gebeurt, heeft het toegevoegde waarde. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

24 augustus 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Bijna alle gemeenten kunnen basisscholen genoeg sportlocaties bieden voor verplichte gymuren

Basisscholen moeten vanaf komend schooljaar voor alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week verzorgen. Maar dan moeten daar wel genoeg sportlocaties voor zijn. 85 procent van de gemeenten geeft aan alle scholen genoeg sportlocaties te kunnen bieden om aan de nieuwe verplichting te voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

Lees verder

26 juli 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Sportende Syriërs in Nederland voelen zich niet meteen thuis bij sportclubs

Veel sportende Syriërs in Nederland voelen zich niet prettig op een Nederlandse sportclub en hebben discriminatie ervaren of zijn daar bang voor. Deze ervaringen en verwachtingen gelden voor zowel mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder Syriërs die in Nederland wonen.

Lees verder

17 juli 2023 | Nieuws | Aanbieders, Financiën

Contributies sportverenigingen stijgen, maar minder dan inflatie

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in tien sporttakken loopt achter op de inflatie. Dit blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Marketing & Communicatie.

Lees verder

6 juli 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Unieke bundeling van kennis over sport voor mensen met een beperking in 19 Europese landen in ‘The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe’

Deze week is ‘The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe’ verschenen. Dit Engelstalige boek geeft een uniek inzicht in de verschillende manieren waarop 19 Europese landen sport voor mensen met een beperking besturen en organiseren. En in de mate waarin mensen met een beperking aan sport deelnemen.

Lees verder

6 juli 2023 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Kwetsbaarste groepen bewegen het minst

Vier groepen mensen bewegen minder dan de gemiddelde Nederlander: mensen met een lage sociaaleconomische status, 65-plussers, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een lichamelijke beperking. Vier op de tien volwassen Nederlanders behoren tot minstens één van die vier groepen. Tussen deze groepen bestaat veel overlap. Mensen die tot meerdere van deze groepen behoren bewegen het minst. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees verder

6 juli 2023 | Nieuws

Fons Kemper overleden

Eind juni is Fons Kemper overleden. Fons was tussen 2007 en 2015 werkzaam bij het Mulier Instituut.

Lees verder

5 juli 2023 | In de media | Aanbieders, Gezondheid

Het MI in S&S: wat kan de buurtsportcoach doen voor de mentale gezondheid?

Buurtsportcoaches zijn professionals die zijn aangesteld door de overheid en lokale organisaties om mensen aan het sporten/bewegen te krijgen en houden. Wat doen zij om de mentale gezondheid van mensen te stimuleren en wat hebben zij nodig? Daarover schrijven onderzoekers Wikke van Stam en Linda Ooms van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

28 juni 2023 | Nieuws | Financiën, Voorzieningen

Huurtarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties stijgen met 3 procent

Tussen 2021 en 2022 stegen de gemiddelde huurtarieven voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen met ongeveer 3 procent. In zeven op de tien gemeenten namen de huurtarieven toe met maximaal 4 procent. Dit blijkt uit de huurtarievenmonitor van het Mulier Instituut.

Lees verder

21 juni 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI bij S&S: terugblik op vier jaar Brede Regeling Combinatiefuncties

Wat is er sinds de start van de BRC in 2019 veranderd aan het werk van sportfunctionarissen (vaker bekend als buurtsportcoaches)? En wat gaat er gebeuren nu de regeling is afgelopen en een nieuwe regeling is ingegaan? Daarover beantwoorden onderzoekers Angelina Gómez Berns en Eva Heijnen van het Mulier Instituut vijf vragen bij Sport & Strategie.

Lees verder

15 juni 2023 | Nieuws | Aanbieders

Druk op sportverenigingen: organiseren steeds ingewikkelder

Een sportvereniging organiseren wordt steeds ingewikkelder, onder meer doordat er steeds meer regels zijn. Veel sportverenigingen hebben daarbij een tekort aan leden die bestuursfuncties op zich nemen. Dit legt veel druk op sportverenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.

Lees verder

14 juni 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur

Veel voetbalscheidsrechters zien wel eens discriminatie, maar de meesten melden dit niet

Meer dan de helft van de voetbalscheidsrechters signaleert wel een discriminerende uitingen. Maar slechts 4 procent heeft hiervan wel eens melding gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut samen met de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS).

Lees verder

25 mei 2023 | Nieuws | Deelname

Kwart Nederlanders begon recent met een nieuwe sportieve activiteit

Van de volwassen Nederlanders is 28 procent in de periode van mei 2021 tot mei 2022 een sportieve activiteit gestart. Het gebruik van media speelt daarbij een belangrijke rol: niet alleen bij het leren, maar ook bij het beoefenen zelf. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees verder

24 mei 2023 | Nieuws | Gezondheid

Sporten en mentale gezondheid op het netvlies bij gemeenten

Iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zet in op sporten en bewegen vanwege de positieve invloed op de mentale gezondheid. Zij hebben beleidsdoelen op dit thema of zijn bezig deze te ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren sport.

Lees verder

23 mei 2023 | In de media | Gezondheid

Het MI in S&S: afvallen met onkruidbestrijders?

Opvallend veel mensen gebruiken vetverbranders met de stof DNP erin – een stof die eerder in onkruidbestrijders en explosieven zat. De risico’s daarvan zijn groot, zo schrijft onderzoeker Mark Melman in een column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

19 mei 2023 | Nieuws | Topsport

Professionaliteit topclubs in Nederlandse teamsportcompetities verschilt sterk

Hoe professioneel de topclubs in de Nederlandse topcompetities van handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo zijn, verschilt enorm per sport. Hockey lijkt het verst te zijn in professionaliteit, handbal het minst ver. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder topclubs uit deze competities.

Lees verder

17 mei 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Sociale sportinitiatieven van waarde voor sociaal kwetsbare jongvolwassenen

Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve  opbrengsten. Om deze opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders en een afwisselend programma van belang. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lees verder

16 mei 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur, Topsport

Speelsters Vrouwen Eredivisie willen meer voorlichting over ongewenst gedrag

Voetbalspeelsters uit de Vrouwen Eredivisie vinden het belangrijk dat zijzelf én hun coaches vaker voorlichting krijgen over ongewenst gedrag. Onderwerpen die speelsters belangrijk vinden voor deze voorlichting zijn intimidatie/machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag en discriminatie. Dit concludeert het Mulier Instituut uit een online bevraging van speelsters.

Lees verder

15 mei 2023 | Nieuwe projecten | Diversiteit & inclusie

Onderzoek naar zwemaanbod voor kinderen met een beperking in Amsterdam

De gemeente Amsterdam zet zich, vanwege de waterrijke omgeving, in voor een zwemdiploma voor alle kinderen in de stad. Het Mulier Instituut onderzoekt in hoeverre de vraag naar en het aanbod van zwemles voor kinderen met een beperking voldoende op elkaar aansluiten.

Lees verder

10 mei 2023 | In de media | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie

Het MI in S&G: ongelijkheid in sport en bewegen

De afgelopen twee jaar hebben de Radboud Universiteit, het Mulier Instituut en de Erasmus Universiteit onderzocht in hoeverre de ongelijkheid in sport en bewegen toe- of afneemt door corona. Ook keken we naar de rol van bijvoorbeeld gemeenten en lokale sportaanbieders daarbij. In vaktijdschrift Sport & Gemeenten maken de onderzoekers de balans op.

Lees verder

9 mei 2023 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

De zes grootste maatschappelijke uitdagingen voor sport en bewegen in beeld

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked problems’ heeft het Mulier Instituut kennis- en innovatiescans opgesteld. Daarin geven we inzicht in de beschikbare kennis en innovaties over de zes onderwerpen.

Lees verder

3 mei 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI in S&G: succesfactoren van lokale sportakkoorden

Het Mulier Instituut heeft de uitvoering van het eerste sportakkoord gemonitord: zowel de voortgang van de zes deelakkoorden als de uitvoering van de lokale sportakkoorden. Welke lessen kunnen lokale partijen hieruit trekken voor het vervolg op hun lokale sportakkoord? Daarover schrijft onze onderzoeker Ad Hoogendam in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

1 mei 2023 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Kinderen van migranten sporten en bewegen vaker dan hun ouders

Volwassen kinderen van migranten lijken in hun sportgedrag meer op mensen zonder migratieachtergrond dan op hun ouders. Dit concludeert het Mulier Instituut uit data over sport- en beweegdeelname in Nederland over de periode 2001-2020. 

Lees verder

26 april 2023 | Nieuws | Evenementen, Financiën

Na corona nieuwe uitdagingen voor sportevenementensector

Na corona heeft de sportevenementensector nu nieuwe uitdagingen, zoals het tekort aan gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd zijn er kansen, bijvoorbeeld door de toegenomen aandacht voor een gezonde levensstijl. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

25 april 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Gemeenten en sportclubs hebben hulp nodig bij vergroten lhbti+-acceptatie in de sport

Gemeenten en sportclubs willen zich inzetten voor meer lhbti+-acceptatie in de sport. Maar ze hebben voor hun gevoel vaak niet genoeg kennis om hiermee aan de slag te gaan. Daarom hebben ze hulp nodig van (lokale) kartrekkers met voldoende ervaring en expertise, zoals procesbegeleiders of lhbti+-personen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

14 april 2023 | Nieuwe projecten | Deelname, Voorzieningen

Onderzoek naar sport en bewegen voor mensen met een beperking in Voorne aan Zee

De nieuwe gemeente Voorne aan Zee vindt sport en bewegen belangrijk en streeft naar actieve, gezonde en sportieve inwoners. Voor alle inwoners moet sport en bewegen bereikbaar zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt in Voorne aan Zee de behoefte en het aanbod van sport en bewegen voor inwoners met een beperking.

Lees verder

7 april 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Zeven succesfactoren voor de verbinding tussen tweedelijnszorg- en sportprofessionals

Leefstijl, waaronder sporten en bewegen, krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft al initiatieven om zorgprofessionals en professionals uit het sport- en beweegdomein met elkaar te verbinden. Op basis van interviews zet het Mulier Instituut zeven succesfactoren op een rij.

Lees verder

6 april 2023 | Nieuws | Sportcultuur

Sporters spreken elkaar meer aan op gedrag tijdens amateurwedstrijden

Spelers van amateurwedstrijden spraken elkaar in ‘coronajaren’ 2020 en 2021 vaker aan op hun gedrag dan in 2019. Dat blijkt uit de vijfde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag van het Mulier Instituut.

Lees verder

5 april 2023 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Gezondheid, Leren bewegen

Platform Bewegend Leren met tips om kinderen meer te laten bewegen op school

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 4-12 jaar zeven uur per dag zitten, waarvan een groot deel op school. Daarnaast voldoet slechts 62,3% van de kinderen aan de beweegrichtlijnen. Het Mulier Instituut ontwikkelde samen met Kenniscentrum Sport en Bewegen een platform met tips om kinderen meer te laten bewegen op school.

Lees verder

5 april 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Corona werkt als vergrootglas voor verschillen tussen verenigingen in het amateurvoetbal

De coronamaatregelen hebben hele verschillende gevolgen gehad voor twee amateurvoetbalverenigingen in dezelfde middelgrote stad. Bijvoorbeeld voor hun financiële situatie, overeenstemming vinden over de omgang met de maatregelen en de binding van leden. Deze verschillen zijn niet nieuw, maar tijdens corona wel zichtbaarder en groter geworden. Dat blijkt uit etnografisch onderzoek van het Mulier Instituut, de Radboud Universiteit en de USBO.

Lees verder

4 april 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Sportverenigingen hebben weinig specifiek aanbod voor mentale gezondheid

Negen op de tien Nederlandse sportverenigingen hebben geen specifiek sportaanbod gericht op het verbeteren van de mentale gezondheid van sporters. Ook werken verenigingen op het gebied van mentale gezondheid nog weinig samen met zorgpartijen in de wijk. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportverenigingen.

Lees verder

3 april 2023 | Nieuws

Mulier Instituut heeft nieuwe huisstijl

Het Mulier Instituut heeft een nieuwe huisstijl. Met een nieuw logo en andere frisse kleuren is het instituut klaar voor de toekomst.

Lees verder

31 maart 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Gemeenten kunnen meer doen om blessures in de openbare sportomgeving te voorkomen

Ruim de helft van de gemeenten richt de openbare ruimte zo in dat mensen daar veilig kunnen sporten en bewegen. Maar gemeenten kunnen op meer manieren zorgen voor een veilige openbare sportomgeving om ongevallen en blessures te voorkomen. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

Lees verder

30 maart 2023 | Nieuws | Sportcultuur

Onderzoek naar de governance en het tuchtrecht van veilige en integere sport

Zorgdragen voor een veilig en integer sportklimaat is een lastige uitdaging die de sport boven het hoofd groeit. De overheid en de sport zijn op elkaar aangewezen om misstanden in de sport tegen te gaan. Maar het blijkt moeilijk om misstanden effectief aan te pakken: er zijn veel partijen en belangen betrokken, die elk hun rol moeten pakken binnen hun deel van het stelsel.

Lees verder

30 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders

Kinderen zwemmen te weinig na de zwemles

Volgens vier op de vijf aanbieders van zwemles zwemmen kinderen na de zwemles te weinig. Dat is meer dan in 2017 (toen 70%). Daarnaast is driekwart van de zwemlesaanbieders van mening dat te weinig kinderen doorgaan tot ze het volledig zwemtraject hebben afgerond. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder zwemlesaanbieders die bekend zijn bij de KNZB en NRZ.

Lees verder

29 maart 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur

Voortzetting antidiscriminatiebeleid in het voetbal nodig ondanks veel nieuwe maatregelen

De KNVB en partners hebben de afgelopen drie jaar veel gedaan om discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Toch zijn de uitdagingen nog onverminderd groot. Inzet op antidiscriminatie in het voetbal op de langere termijn is nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de opbrengsten van het in 2020 gelanceerde actieplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal: ‘Ons voetbal is van iedereen’ (OVIVI).

Lees verder

29 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Bijna kwart krachtsporters en helft vechtsporters gebruikt doping

Naar schatting gebruikt 24 procent van de regelmatige krachtsporters enige vorm van doping. Onder krachtsport valt onder andere fitness als krachtsport (werken met gewichten), crossfit en bodybuilding. Bij regelmatige vechtsporters ligt deze schatting op 47 procent. Met regelmatig bedoelen we sporters die minimaal één à twee keer per week aan deze sport doen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ruim 2.200 regelmatige kracht- en vechtsporters.

Lees verder

28 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Fitnesscentra zien meerwaarde in aanbod voor mensen met een smalle beurs

Fitnesscentra die aan de pilot van het programma Fitness Loont deelnemen, zien de meerwaarde van het organiseren van sportaanbod voor mensen met een smalle beurs. Tegelijkertijd ervaren ze knelpunten om het aanbod goed te organiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

27 maart 2023 | Nieuwe projecten | Aanbieders, Voorzieningen

Onderzoek naar binnensportaccommodaties in Gouda

De gemeente Gouda wil een strategisch huisvestingsplan voor haar binnensportaccommodaties opstellen. Belangrijk onderdeel hierbij is het faciliteren van het bewegingsonderwijs en de accommodaties die hiervoor nodig zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt de behoefte aan accommodaties.

Lees verder

24 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders, Sportcultuur

Veel beleid tegen discriminatie bij Utrechtse sportverenigingen, meer ondersteuning bij uitvoering wenselijk

Ongeveer de helft van de sportverenigingen in de gemeente Utrecht heeft anti-discriminatie- en/of inclusiebeleid. Dat is meer dan landelijk. Tegelijk vraagt de helft van de verenigingen om ondersteuning om discriminatie tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bestuurders van Utrechtse sportverenigingen.

Lees verder

23 maart 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Schaamte weerhoudt leerlingen van het vmbo ervan om te bewegen op school

Schaamte is een van de belangrijkste redenen dat leerlingen van het vmbo weinig bewegen op school naast de gymles. Maar ze willen ook niet méér bewegen op en rond de school in de pauze. Leerlingen willen wel meer bewegen tijdens de les. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder én samen met leerlingen van het vmbo.

Lees verder

20 maart 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Bezoekers geven Nederlandse zwembaden een ruime voldoende

De gebruikers van de Nederlandse zwembaden zijn positief over het zwembad en de faciliteiten. Zwemmers geven het zwembad gemiddeld een ruime voldoende: een 7,8. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ruim 26.000 bezoekers van 154 Nederlandse zwembaden.

Lees verder

16 maart 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Eén op de vijf gemeenten gebruikt nog gewasbeschermingsmiddelen op één of meer sportvelden

In 2022 gebruikt één op de vijf gemeenten gewasbeschermingsmiddelen op een deel van de grassportvelden. Dat is nauwelijks minder dan een jaar eerder, ondanks dat veel gemeenten toen de intentie hadden ermee te stoppen. De meerderheid van deze groep is nu van plan er in 2023 mee te stoppen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

8 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders

Gevolgen van stijgende energiekosten voor sportverenigingen en andere sportaanbieders

De Tweede Kamer wil weten welke gevolgen de stijgende energiekosten hebben voor de financiën van sportverenigingen en andere sportaanbieders. Op basis van peilingen onder verenigingen en sportambtenaren bij gemeenten geeft het Mulier Instituut in twee notities een eerste indicatie.

Lees verder

7 maart 2023 | Nieuws

Mulier Instituut past organisatie aan

Het gaat goed met het Mulier Instituut. Het wetenschappelijk instituut voor sportonderzoek voor beleid en samenleving is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het aantal medewerkers steeg in de afgelopen vijf jaar van vijfendertig naar zeventig. De organisatie is daarop aangepast.

Lees verder

7 maart 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Middelbare scholieren minder fit na corona

Het gemiddelde uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs was na de eerste schoolsluiting significant lager dan voor de coronamaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

3 maart 2023 | In de media

Het MI in TSG: doelgroep betrekken bij evaluatie van programma’s

Als je programma’s voor gezondheidsbevordering evalueert, is het belangrijk de doelgroep daarbij te betrekken. Maar daarvoor is niet alleen een geschikt evaluatie-instrument nodig: ook aan de kant van de betrokken professionals liggen uitdagingen. Dat schrijven onderzoekers Irma Huiberts, Dorine Collard en Amika Singh en collega’s van de Hogeschool van Amsterdam in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

Lees verder

3 maart 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Niet iedereen voelt zich veilig bij zwemmen in buitenwater

Een kwart van de mensen voelt zich niet altijd of nooit veilig tijdens het zwemmen in buitenwater. 22 procent heeft wel eens het gevoel dat er bij buitenwater snel iets mis kan gaan. Dat blijkt uit het Nationaal Sportonderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

3 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders

Buurtsportcoaches zetten zich in om Oekraïense vluchtelingen te laten sporten

Meer gemeenten zetten buurtsportcoaches in voor sport en bewegen van vluchtelingen. Dat komt vooral door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Lees verder

24 februari 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Onderzoek naar sportbeleid gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven positioneert zich als sportstad. Ze wil met het sportbeleid inwoners stimuleren meer te sporten en te bewegen zodat zij zich fit en gezond voelen. De rekenkamer van de gemeente wil nu weten hoe doelmatig en doeltreffend dat sportbeleid in de afgelopen jaren is geweest. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

21 februari 2023 | Nieuws | Sportcultuur

District Spots bieden jongeren veilige sportplek waar ze zich kunnen ontwikkelen

District Spots zijn sport- en ontmoetingsplekken voor en door jongeren. Jongeren ervaren deze spots als veilige sportomgevingen waar ze zich zowel sportief als persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

20 februari 2023 | Deelname, Diversiteit & inclusie

Helft van de mensen met een beperking wil hun sportgedrag veranderen

Ongeveer de helft van de kinderen met een lichamelijke beperking en volwassenen met een lichamelijke beperking, chronische aandoening of psychische klachten wil hun sport- of beweeggedrag veranderen. Ze willen vaker sportieve activiteiten beoefenen, starten met sportieve activiteiten of andere sportieve activiteiten (erbij) doen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport.

Lees verder

17 februari 2023 | In de media | Evenementen

Het MI bij SportKnowhowXL: onderzoek naar het WK dameshockey

Het Mulier Instituut en de Hogeschool van Amsterdam onderzochten afgelopen jaar de economische impact van het WK dameshockey en de beleving van bezoekers. Onderzoeker Eva Heijnen vertelt bij SportKnowhowXL meer over de opzet van het onderzoek en de resultaten.

Lees verder

16 februari 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Bouwstenen voor huisvestingsplan in Veenendaal

De gemeente Veenendaal werkt aan een integraal huisvestingsplan voor sport in de gemeente. Daarbij is behoefte aan inzicht aan de behoefte aan sportvoorzieningen nu en in de toekomst. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

15 februari 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Ons-kent-ons-mentaliteit belemmert diversiteit topkader sportorganisaties

Technische topkaders van sportorganisaties zijn niet erg sociaal divers. Dat komt vooral door een ‘ons-kent-ons’-mentaliteit: organisaties kiezen nieuwe kaderleden vaak uit hun bestaande netwerk. Onderzoek van het Mulier Instituut brengt dat aan het licht.

Lees verder

14 februari 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Drie tips om kinderen meer en veelzijdig te laten bewegen in de wijk

Begeleiders van kinderen op sport- en speelveldjes in de wijk spelen naast het stimuleren van bewegen ook een belangrijke rol bij de brede motorische ontwikkeling van kinderen. Speciaal voor Scholarshippers op Krajicek Playgrounds ontwikkelden het Amsterdam UMC, de Hogeschool van Amsterdam en het Mulier Instituut daarom een training. Op basis van dit project geven we drie tips voor sportprofessionals in de wijk.

Lees verder

9 februari 2023 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Hoger opgeleiden sporten veel meer dan lager opgeleiden

Van de volwassenen met een hoge opleiding beoefent 68 procent wekelijks een sport. Van de mensen met een lage opleiding is dat maar 32 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

8 februari 2023 | Nieuwe projecten | Deelname

Provincie Limburg in beweging

De provincie Limburg heeft de ambitie om de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te worden. Uit onderzoeken blijkt dat de inwoners van Limburg minder bewegen dan de gemiddelde Nederlander. Dat moet veranderen, vindt de provincie. Het Mulier Instituut onderzoekt hoe Limburgers gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen en wat de provincie kan doen.

Lees verder

7 februari 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Gebrek aan geld en tijd weerhouden bi-culturele tienermeiden met geldzorgen thuis ervan om te sporten

Bi-culturele tienermeiden die opgroeien in armoede sporten vaak minder dan andere tieners. Dat komt door een combinatie van factoren, maar gebrek aan geld en tijd spelen daarbij een grote rol. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bi-culturele tienermeiden die niet sporten.

Lees verder

6 februari 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Veel sportverenigingen hebben een AED, maar die is vaak niet 24/7 bereikbaar

Op ongeveer twee derde van de sportverenigingen is een AED beschikbaar. Dat is een apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Maar deze AED’s zijn lang niet altijd bereikbaar als de vereniging dicht is. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

2 februari 2023 | Nieuws | Aanbieders, Leren bewegen

Sportorganisaties, studenten én onderwijs hebben profijt van hybride leren

Hybride leren levert veel voordelen op voor de betrokken sportorganisaties, studenten en onderwijsinstellingen. Bij hybride leren wordt leren op school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk, op de locatie van een sportvereniging, sportpark of andere sportorganisatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 februari 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit in sportopleidingen

Sportopleidingen zijn de afgelopen drie jaar aan de slag gegaan om sociale inclusie en diversiteit meer te verweven in de opleiding. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder twaalf sportopleidingen.

Lees verder

31 januari 2023 | In de media

Het MI in S&S: fitnessers aan de doping

Dat veel jonge fitnessers ervoor kiezen doping te gebruiken, is in de huidige situatie helemaal niet zo gek. Dat schrijft onderzoeker Agnes van Suijlekom in een column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

31 januari 2023 | Nieuws | Financiën

Gemeentelijke inkomsten vanuit de sport stijgen in 2021 sterker dan de uitgaven

Tussen 2020 en 2021 stegen voor gemeenten zowel de inkomsten vanuit sport als de uitgaven aan sport, maar de inkomsten stegen sterker. Daardoor waren de netto-uitgaven aan sport in 2021 lager dan in 2020. Tussen 2017 en 2020 namen de netto-uitgaven juist jaarlijks toe. Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten van het Mulier Instituut.

Lees verder

23 januari 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Variatie en motivatie belangrijk voor succes beweeginitiatief The Daily Mile op basisscholen

Variatie in de uitvoering en een intrinsiek gemotiveerde leerkracht zijn belangrijk voor het succes van The Daily Mile. Beide zien we terug op scholen die al langer aan The Daily Mile deelnemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

19 januari 2023 | Nieuws | Deelname, Sportcultuur

Sportplezier staat centraal bij aanpassing van spelregels in de jeugdsport

Het overkoepelende doel van de spelregelaanpassingen die sportbonden de afgelopen jaren hebben doorgevoerd in de jeugdsport is ‘het plezier in de sport bevorderen’. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut onder sportbonden.

Lees verder

18 januari 2023 | Nieuws | Deelname, Sportcultuur

Veel hockeyouders betrokken bij sport en team van hun kind 

Een groot deel van de hockeyouders is betrokken bij de sport van hun kind. Ze ondernemen vooral activiteiten in de thuisomgeving, zoals praten over de sport. Ook  binnen het hockeyteam van hun kind zijn veel ouders actief, door bijvoorbeeld te coachen of te fluiten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees verder

17 januari 2023 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Verschil sport- en beweegdeelname naar sociaaleconomische status neemt toe

Volwassenen (26-79 jaar) met een hoge sociaaleconomische status (SES) voldoen bijna twee keer zo vaak aan de beweegrichtlijnen als mensen met een lage SES. In de periode 2001-2020 is dit aandeel onder volwassenen met een lage SES nauwelijks toegenomen, maar bij de overige groepen wel. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

16 januari 2023 | In de media | Diversiteit & inclusie

Het MI in de Groene Amsterdammer over voetbal en inclusiviteit

Het is voor homomannen heel lastig om in het profvoetbal open te zijn over hun seksuele voorkeur. Toch ziet onderzoeker Rens Cremers van het Mulier Instituut heel langzaam verbetering optreden door het aanvalsplan tegen discriminatie van de KNVB en het kabinet. Hij vertelt hierover in de Groene Amsterdammer.

Lees verder

11 januari 2023 | In de media | Leren bewegen

Het MI in de podcast Van groei naar bloei: bewegen voor kinderen van 0-5 jaar

Voldoende bewegen is heel belangrijk, ook voor de allerjongste kinderen. Toch bewegen kinderen vaak te weinig. Hoe kan dat en wat kunnen ouders en professionals bij de kinderopvang daaraan doen? Daarover vertelt onderzoeker Sanne Veldman van het Mulier Instituut bij de podcast ‘Van groei naar bloei’ van Humankind.

Lees verder

10 januari 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Steeds meer basisscholen en gemeenten meten motorische vaardigheden van kinderen

Vier op de vijf scholen in het primair onderwijs meten de motorische vaardigheden van leerlingen. Ook 70 procent van de gemeenten gebruikt inmiddels een meetinstrument voor motorische vaardigheden. Dat is een flinke toename ten opzichte van eerdere jaren. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder

9 januari 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Sportvoorzieningen gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg worstelt met de ruimte. Zoals in zoveel gemeenten zoekt Tilburg antwoord op de vraag: wat hebben we nodig en wat doen we waar? Tilburg wil weten hoe het huidige aanbod van sportaccommodaties zich verhoudt tot de huidige en toekomstige behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

6 januari 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI in S&S: lessen uit vijftien jaar buurtsportcoach

Wat heeft vijftien jaar aan inzet van buurtsportcoaches opgeleverd? En welke lessen kunnen we daaruit halen voor een nieuwe landelijke regeling? Daarover schrijft onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

21 december 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Lokale verbinder brengt 50-plussers in contact met nieuwe vormen van sporten en bewegen

De ‘lokale verbinder 50-plussport’, een pilot van NOC*NSF uitgerold in de gemeenten Heemskerk, Deventer en Alphen aan den Rijn, brengt de doelgroep 50-plussers in contact met nieuwe vormen van sporten en bewegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de ervaringen van gemeenten met dit nieuwe project.

Lees verder

15 december 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Voldoende bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs op de basisschool?

Het docententekort is al enige tijd een groot probleem, maar ook uit de hoek van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (po) lijkt in sommige regio’s een tekort aan bevoegde leerkrachten te ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en de KVLO.

Lees verder

14 december 2022 | Nieuws | Deelname, Voorzieningen

Meer grip op urban sports maakt verder onderzoek mogelijk

Het Mulier Instituut heeft het begrip ‘urban sports’ verkend. Het verschilt tot nu toe sterk welke sporten en kenmerken daaronder geschaard worden. Meer duidelijkheid daarover maakt onderzoek naar de omvang van deze opkomende sporten mogelijk.

Lees verder

13 december 2022 | Nieuws | Aanbieders

Jongvolwassen klimmers zien veel verbeterpunten voor lidmaatschap landelijke klim- en bergsportvereniging

Jongvolwassenen zien veel verbeterpunten voor hun lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Ondanks dat er diverse voordelen aan verbonden zijn, zoals kortingen op overnachtingen in berghutten en een reisverzekering, heeft het nu vaak beperkte meerwaarde. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder juniorleden van de NKBV (leden van 18 tot 25 jaar).

Lees verder

9 december 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur

Sporters met een beperking lopen meer risico op grensoverschrijdend gedrag

Sporters met een beperking hebben een verhoogd risico om seksueel, fysiek en emotioneel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut onder diverse betrokkenen op de sportclub.

Lees verder

5 december 2022 | Nieuwe projecten

Hoe kunnen jonge kinderen meer bewegen in de kinderopvang?

Het is voor de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar belangrijk dat zij voldoende en goed leren bewegen. De Gezondheidsraad bracht daarover eerder dit jaar een beweegadvies uit. Het Voedingscentrum wil graag weten hoe pedagogisch medewerkers van de Gezonde kinderopvang dit advies kunnen gebruiken in de praktijk. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

2 december 2022 | In de media

Het MI in S&S: sportbeleid en de kracht van sportverenigingen

De afgelopen decennia worden sportverenigingen vanuit sportbeleid gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van het overheidsbeleid en te professionaliseren. Dat zou hun overlevingskansen vergroten. Maar worden ze er nou ook echt sterker van? Dat bespreekt onderzoeker Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

2 december 2022 | Nieuws | Aanbieders

Sportverenigingen creëren in kleine stapjes gezondere sportomgeving

Steeds meer sportverenigingen zijn bezig de sportomgeving gezonder te maken. Zo zijn steeds meer verenigingen rookvrij en zijn er steeds vaker gezondere opties in de sportkantine. In maatregelen tegen problematisch alcoholgebruik zit minder ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 december 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Steeds meer middelbare scholen met extra lesaanbod sport en bewegen naast de gymles

In de afgelopen acht jaar is het aandeel scholen in het voortgezet onderwijs met aanvullend lesaanbod sport en bewegen gestegen: van 53 procent in 2014 naar 80 procent in 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om Bewegen, Sport en Maatschappij of Lichamelijke Opvoeding 2. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder docenten lichamelijke opvoeding (LO).

Lees verder

30 november 2022 | Nieuws | Evenementen, Financiën

Economische impact WK Hockey Dames 2022 2,6 miljoen euro

De economische impact van de WK Hockey Dames 2022 voor de gemeenten Amsterdam en Amstelveen wordt geraamd op 2,6 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam.

Lees verder

29 november 2022 | Nieuws | Gezondheid

Meerderheid Nederlanders vindt dopinggebruik in de recreatieve sport niet acceptabel

Drie kwart van de Nederlanders vindt het gebruik van doping om de prestatie te verbeteren of om er beter uit te zien niet acceptabel. De mate van acceptatie hangt onder andere samen met leeftijd en type sport. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

28 november 2022 | Nieuws | Gezondheid, Sportcultuur

Gebruik prestatiebevorderende middelen lijkt gangbaar onder veelfitnessers

Het gebruik van middelen ter ondersteuning van fitnessprestaties, zoals eiwitshakes en voedingssupplementen, lijkt onderdeel van de hedendaagse fitnesscultuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder mensen die minimaal vier keer per week fitnessen.

Lees verder

25 november 2022 | Nieuws | Voorzieningen

Verduurzaming sportvastgoed nog niet op koers om klimaatafspraken te halen

Het sportvastgoed is de afgelopen jaren duurzamer geworden, maar de doelen uit de Routekaart Verduurzaming Sport zijn nog niet in zicht. Dat blijkt uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2022’ van het Mulier Instituut.

Lees verder

24 november 2022 | Nieuws

Willem de Boer krijgt Boymansprijs

De Boymansprijs voor het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie gaat dit jaar naar Willem de Boer, onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij krijgt de prijs voor zijn dissertatie Sport as a medicine for health and health inequalities aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder

24 november 2022 | Nieuws | Aanbieders, Sportcultuur

Uitvoering lokale sportakkoorden komt op stoom 

De uitvoering van de lokale sportakkoorden komt op stoom. Op vier van de zes thema’s is in het laatste jaar van het Nationaal Sportakkoord behoorlijke vooruitgang. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder kernteams van lokale sportakkoorden.

Lees verder

23 november 2022 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Onderzoek pedagogisch sportklimaat voetbalvereniging SML

De Arnhemse voetbalvereniging SML hecht grote waarde aan een pedagogisch sportklimaat. De club wil dat één van de speerpunten van beleid maken. Het bestuur krijgt met een onafhankelijk onderzoek graag zicht op het huidige sportklimaat en op de wensen en behoeften voor de toekomst. Het Mulier Instituut gaat dat onderzoek doen.

Lees verder

23 november 2022 | In de media

Het MI in S&S: samenwerking zorg en sport

Als we willen dat meer mensen aan de beweegrichtlijnen voldoen, moeten we de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector verbeteren. Dat stelt onderzoeker Dorine Collard van het Mulier Instituut in haar column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

23 november 2022 | Nieuws | Aanbieders

Meer dan 6.000 buurtsportcoaches en cultuurcoaches actief in 2022

In 2022 zijn er 6.267 buurtsport- en cultuurcoaches actief, samen goed voor 3.509 fte. Deze worden aangesteld vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), waaraan 340 gemeenten (99% van alle gemeenten) deelnemen. Dat blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022.

Lees verder

22 november 2022 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Evenementen, Financiën, Topsport, Voorzieningen

Gevolgen coronacrisis nog steeds voelbaar in hele sportsector

Alle deelsectoren van de sportsector merken nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. De sportsector toont zich veerkrachtig, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid. Maar tegelijk heeft de sector met tal van nieuwe uitdagingen te maken. Dat blijkt uit de vijfde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder

21 november 2022 | In de media

Het MI in de documentaire Allemaal Gelijk?

De documentaire ‘Allemaal gelijk?’ gaat over racisme en discriminatie in het Nederlands voetbal. Humberto Tan spreekt verschillende mensen die persoonlijke verhalen delen over hun ervaringen. Tan praat met slachtoffers, maar ook met een ‘die-hard’ voetbalsupporter die zich in het verleden schuldig maakte aan discriminatie. Onze onderzoeker Agnes Elling is één van de experts die in de film aan het woord komt.

Lees verder

21 november 2022 | In de media

Het MI in het NOS Jeugdjournaal

Onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut legt in het Jeugdjournaal uit dat ouders van vluchtelingenkinderen meer hulp nodig hebben om te zorgen dat hun kinderen zwemles krijgen. Het Jeugdjournaal maakte een item over zwemles voor vluchtelingenkinderen naar aanleiding van een onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

17 november 2022 | Nieuws | Aanbieders

Buurtsportcoach vergroot netwerk middelbare school 

Drie kwart van de scholen in het voortgezet onderwijs ervaart positieve opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches. Volgens bijna de helft van de scholen (45%) en werkgevers van buurtsportcoaches (41%) heeft de coach ervoor gezorgd dat de samenwerking met andere organisaties is uitgebreid. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder

11 november 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Corona ontregelt sportgedrag, maar niet bij iedereen

Niet iedereen lukte het in een periode met strenge coronamaatregelen even goed om het sportgedrag aan te passen en actief te blijven. Ook binnen een groep Nederlanders voor wie dat in theorie het makkelijkst lijkt, lopen ervaringen zeer uiteen. Dat blijkt uit een inventarisatie onder 52 relatief ‘geprivilegieerde’ en vooral sportieve individuen net na de laatste lockdown. 

Lees verder

10 november 2022 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Meer hulp nodig om kinderen van vluchtelingen op zwemles te krijgen en houden

Ouders met een vluchtelingenstatus hebben meer hulp nodig om te zorgen dat hun kinderen voldoende zwemvaardig worden. Zij vinden het belangrijk dat hun kinderen in Nederland kunnen (leren) zwemmen, maar lopen tegen belemmeringen aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar redenen dat zij minder vaak zwemdiploma’s halen.

Lees verder

1 november 2022 | Nieuws | Aanbieders

Sport en bewegen in de buurt: meer aandacht voor specifieke doelgroepen

Steeds meer Nederlanders geven aan dat het sport- en beweegaanbod in de buurt bedoeld is voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Zij zien minder vaak sport- en beweegactiviteiten die voor alle inwoners van de buurt bedoeld zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

26 oktober 2022 | Nieuws | Topsport

Coronaperiode zette talentvolle sporters aan tot nadenken over hun sportcarrière

De coronaperiode lijkt voor veel talentvolle sporters te hebben gezorgd voor een moment van reflectie. Ze kwamen namelijk los uit de topsportbubbel óf waren juist meer bezig met hun sport. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder talentvolle sporters.

Lees verder

25 oktober 2022 | Nieuws | Aanbieders, Deelname

In kwart huishoudens nieuw sportlidmaatschap of -abonnement afgesloten

Tussen mei 2021 en mei 2022 is in 25 procent van de Nederlandse huishoudens minstens één nieuw sportlidmaatschap en/of -abonnement afgesloten. In 17 procent van de huishoudens werd er in die periode minstens één opgezegd. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

24 oktober 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Maatschappelijke diensttijd brengt jongeren in contact met jonge vluchtelingen

Binnen het project Wereldmeiden, waar jongeren aan kunnen deelnemen voor hun maatschappelijke diensttijd, ontstaan contacten tussen Nederlandse jongeren en jonge vluchtelingen.

Lees verder

14 oktober 2022 | In de media

Het MI in S&S: wet van verminderde meeropbrengst

Hoe meer en langer je ergens voor traint, hoe lastiger het wordt om nog vooruitgang te boeken: de wet van de verminderde meeropbrengst. Dat geldt ook voor sporttalenten. Vroeg specialiseren levert daarom niet per definitie betere topsportresultaten op. Dat schrijft onderzoeker Lisanne Balk van het Mulier Instituut in haar column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

12 oktober 2022 | In de media

Het MI in SBM: gezamenlijk inkopen door sportverenigingen

Welke voor- en nadelen heeft gezamenlijk inkopen voor sportverenigingen en hoe kunnen ze hiermee beginnen? Dat bespreken onderzoekers Rutger de Kwaasteniet en Nathan Geurink van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

7 oktober 2022 | In de media

Het MI in SBM: scholing voor kaderleden van sportverenigingen

Hoe en in hoeverre proberen sportverenigingen de deskundigheid van hun kader te bevorderen? En welke wensen hebben clubs nog op dat gebied? Dat bespreken onderzoekers Marieke Reitsma en Janine van Kalmthout in vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

6 oktober 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Actieve schooldag hoog op de planning bij vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Voor de meeste vakleerkrachten staat de implementatie van een actieve schooldag hoog op de planning. Ze denken daarbij aan activiteiten zoals bewegend leren, beweegmomenten op school en buitenspelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier instituut onder vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Lees verder

5 oktober 2022 | In de media

Het MI in Beweegvriendelijke Omgeving magazine: beweegvriendelijke omgeving in de Omgevingsvisie

Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat inwoners verleid worden om meer te lopen, fietsen, spelen en sporten? En hoe geeft je dat als gemeente een goede plek in je Omgevingsvisie? Daarover vertelt onderzoeker Mark Noordzij van het Mulier Instituut in het magazine Beweegvriendelijke Omgeving.

Lees verder

4 oktober 2022 | Nieuws | Aanbieders

Buurtsportcoach helpt sportverenigingen met samenwerkingsverbanden

Bij 37 procent van de sportverenigingen waar een buurtsportcoach werkzaam is, heeft deze gezorgd voor uitbreiding van de samenwerking en netwerken met andere organisaties. In 2018 was dit bij 28 procent van de sportverenigingen het geval. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bestuurders van sportverenigingen.

Lees verder

30 september 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Agnes Elling wint MVP award voor inclusie in het voetbal

Onderzoeker Agnes Elling van het Mulier Instituut mag zich de eerste winnaar noemen van de MVP (Michael van Praag) award. Afgelopen woensdag kreeg zij uit handen van Michael van Praag de trofee uitgereikt.

Lees verder

30 september 2022 | Nieuwe projecten

Evaluatie activiteiten en begroting Roden Fit & Gezond

Stichting ‘Roden Fit & Gezond’ zet zich via allerlei activiteiten en samenwerkingen in om bewegen, contacten en leefbaarheid te bevorderen in Roden. De gemeente Noordenveld heeft hier voor 2023 een subsidie aan toegekend. Zij wil nu weten welke resultaten de activiteiten van Roden Fit & Gezond opleveren en of de opgestelde begroting realistisch is. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

28 september 2022 | Nieuws | Aanbieders

Minder vrijwilligers in de sport

Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder dat maandelijks of vaker vrijwilligerswerk in de sport doet, is tussen 2012 en 2020 gedaald van 11 naar 9 procent. Dat blijkt uit een analyse van het Mulier Instituut.

Lees verder

27 september 2022 | In de media

Het MI in Uncover magazine: sporten in de openbare ruimte

De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt om te sporten en bewegen, maar niet door iedereen even veel. Mensen met een beperking, vrouwen en lageropgeleiden doen dit bijvoorbeeld minder. Hoe kunnen we de openbare ruimte ook voor die groepen aantrekkelijker maken? Die vraag bespreken onderzoekers Mark Noordzij en Laura van der Meijde van het Mulier Instituut in Uncover.

Lees verder

23 september 2022 | Nieuws | Evenementen

Nederlanders terughoudend bij bezoek sportevenementen als corona weer oplaait

Bijna zeven op de tien Nederlanders steunen thuisblijven bij coronaklachten op dag van het sportevenement als maatregel bij het ontstaan van een nieuwe coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

21 september 2022 | Nieuws | Aanbieders

Monitoren en evalueren verankerd in het werk van buurtsportcoaches

Monitoren en evalueren is een vast onderdeel geworden van de taken van buurtsportcoaches. Werkgevers en buurtsportcoaches vinden het om verschillende redenen belangrijk, en de meesten zien in dat het kan helpen bij het verbeteren en bijsturen van hun eigen werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers.

Lees verder

16 september 2022 | In de media

Het MI in Uncover magazine: sportief zijn met beperking, de normaalste zaak voor het gemeentelijk sportbeleid!?

Mensen met een beperking sporten minder. Bewust of onbewust, worden mensen met een beperking uitgesloten van deelname aan het sociale leven en hebben zij minder (makkelijk) toegang tot voorzieningen die voor mensen zonder beperking vanzelfsprekend zijn, waaronder sport en recreatief bewegen. Dat schrijven onderzoekers Caroline van Lindert en Maxine de Jonge in Uncover magazine waar zij de rol van landelijke en lokale partijen en de gemeenten bespreken.

Lees verder

14 september 2022 | Nieuwe projecten

Waar hebben kitesurfers behoefte aan?

De Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) wil kitesurfers zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom wil ze weten hoeveel kitesurfers er in Nederland zijn en wat ze kan doen om die goed van dienst te zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt dit. De NKV vertegenwoordigt de stem van alle kitesurfers in Nederland. 

Lees verder

13 september 2022 | Nieuws

Meerderheid Nederlanders gebruikt app of device bij het sporten

In 2022 gebruikt 51 procent van de bevolking een app en/of device om sportieve activiteiten te beoefenen. Dat is meer dan in 2019 (44%) en 2016 (31%). Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut onder 16- tot 80-jarigen.  

Lees verder

12 september 2022 | Nieuws

Sport en bewegen kan PTSS-klachten verminderen

Naar schatting hebben 350.000 tot 1,2 miljoen mensen in Nederland een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Mensen met PTSS hebben last van depressieve en angstgevoelens, prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag. Sport en bewegen kan helpen om deze klachten te verminderen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees verder

9 september 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Samen werken aan een positieve sportcultuur

Sporten levert tal van mooie momenten op en biedt plezier aan veel beoefenaars. Toch kan sport voor sommigen ook een onsportieve, ongewenste of grensoverschrijdende ervaring zijn. Daarbij gaat het niet alleen om onsportiviteit en grensoverschrijdend gedrag, maar ook is te denken aan matchfixing, racisme, discriminatie en criminele inmenging.  Onder het containerbegrip ‘positieve sportcultuur’ zijn verschillende onderwerpen te plaatsen die in het boek met de titel ‘Samenwerking, dialoog en zelforganisatie als kiemen van een positieve sportcultuur’ nader zijn onderzocht.

Lees verder

8 september 2022 | Nieuws

Samenwerking tussen scholen en zorgprofessionals belangrijk voor gezonde leefstijl kinderen

Om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij kinderen (met overgewicht) is samenwerking tussen basisscholen en (zorg)professionals heel belangrijk. Zonder die samenwerking worden niet alle kinderen bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder (zorg)professionals, vertegenwoordigers van basisscholen en kinderen in de Tilburgse wijk de Reeshof. 

Lees verder

7 september 2022 | In de media | Diversiteit & inclusie

Het MI in S&S: ervaringsdeskundigheid voor inclusie in de sport

In het gesprek over de ‘inclusie’ van mensen met een beperking in de sport wordt de ervaringsdeskundigheid van de sporter met de beperking niet altijd ingezet. Dat is jammer, want ervaringsdeskundigen hebben belangrijke kennis in handen voor sportbeleid en sportonderzoek. Dat schrijven Marit Hiemstra, Maxine de Jonge en Caroline van Lindert in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

7 september 2022 | Nieuws

Implementatiestrategieën nodig voor doorverwijzing van zorg naar sport

Binding en duidelijke werkafspraken tussen zorgprofessionals en buurtsportcoaches zijn cruciaal voor programma’s waarbij mensen vanuit de zorg worden doorverwezen naar sport- en beweegaanbod buiten de zorg. De professionals hebben behoefte aan handvatten om dit te bewerkstelligen. Dat blijkt uit actiegericht onderzoek van het Mulier Instituut om te komen tot strategieën om de implementatie van het programma Bewegen op Recept te verbeteren. 

Lees verder

6 september 2022 | Nieuws

Remco Hoekman nieuwe bestuurder van het Mulier Instituut

De Raad van Toezicht heeft dr. Remco Hoekman benoemd tot bestuurder van het Mulier Instituut en voorzitter van de Raad van Bestuur, ingaande 1 november 2022.

Lees verder

6 september 2022 | Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen kunnen mentale vaardigheden trainen door te bewegen

Hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen hebben vaak hele sterke vaardigheden, maar hun executieve functies lijken soms nog niet zo goed ontwikkeld. Beweeginterventies kunnen bijdragen aan het trainen van die functies. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

5 september 2022 | Nieuws

Buurtsportcoaches zetten zich in voor mentale gezondheid

De meeste buurtsportcoaches en hun werkgevers vinden dat buurtsportcoaches een rol moeten pakken om de mentale gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Bijna drie kwart van de ondervraagde buurtsportcoaches geeft aan dit op dit moment te doen in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder

1 september 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Pedagogisch sportklimaat in de gymsport positief beoordeeld, maar ook aandachtspunten

Over het algemeen beoordelen ouders en jeugdtrainers het pedagogisch sportklimaat op de gymsportvereniging als goed. Toch is er nog ruimte voor verbetering, vooral bij het beleid van de verenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ouders, trainer-coaches en jeugdsporters. 

Lees verder

31 augustus 2022 | Nieuws | Gezondheid, Leren bewegen

Meerderheid gemeenten heeft beleid voor buitenspelen

65 procent van de gemeenten heeft beleid voor buitenspelen: 40 procent specifiek op dit onderwerp en 25 procent als onderdeel van een breder beleidsplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

Lees verder

30 augustus 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Medewerkers COA staan onder druk – en dat heeft impact op de sportactiviteiten

De werkdruk voor medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hoog. Daardoor is het voor hen lastig om sport- en beweegaanbod voor de bewoners te organiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

29 augustus 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Bewegend leren: veelgestelde vragen beantwoord

Wat is bewegend leren? Waarom zou je het moeten gebruiken? En hoe doe je dat op een goede manier? Die vragen beantwoordt het Mulier Instituut in een nieuw informatieblad over bewegend leren in het basisonderwijs.

Lees verder

19 augustus 2022 | In de media

Het MI in IJERPH: verband tussen thuiswerken en sportdeelname

Thuiswerken in coronatijd hangt positief samen met verhoogde sportdeelname. Dat toont directeur Remco Hoekman samen met collega’s van de Radboud Universiteit aan in een wetenschappelijk artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Lees verder

19 augustus 2022 | In de media

Het MI bij Onderwijskennis: bewegen en leren in het primair onderwijs

Bewegen is gezond, leuk en gaat niet ten koste van leerprestaties. Als je de vorm van bewegen afstemt op het beoogde effect, is het makkelijker om meer bewegen in te zetten en vol te houden. Dat schrijven onderzoekers Amika Singh en Jorien Slot-Heijs van het Mulier Instituut in een artikel op Onderwijskennis.nl.

Lees verder

17 augustus 2022 | In de media

Het MI bij Sociale Vraagstukken: bewegen en sociale ongelijkheid

Hoeveel mensen bewegen hangt samen met sociaaleconomische verschillen. Mensen met gezondheidsproblemen en mensen met een migratieachtergrond bewegen bijvoorbeeld minder. Deze ongelijkheden moeten meer worden erkend. Dat schrijft onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut in een artikel bij Sociale Vraagstukken.

Lees verder

17 augustus 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Ondanks positieve beoordeling nog uitdagingen voor pedagogisch sportklimaat in het voetbal

Gemiddeld beoordelen ouders en jeugdtrainers het pedagogisch sportklimaat op de voetbalvereniging als voldoende. Maar er zijn ook uitdagingen, vooral als het gaat om scholing van alle trainers in pedagogische en didactische basisprincipes. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ouders, trainer-coaches en jeugdsporters.

Lees verder

16 augustus 2022 | Nieuws

Paul de Knop overleden

Begin augustus is Paul de Knop overleden. Paul was rond de eeuwwisseling bijzonder hoogleraar Sport en Lichamelijke Opvoeding bij het departement Vrijetijdwetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

Lees verder

16 augustus 2022 | Nieuws | Aanbieders

Door sportbeleid gestimuleerde veranderingen maken sportverenigingen niet sterker

De afgelopen decennia zijn sportverenigingen gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van overheidsbeleid en te professionaliseren. Deze drie veranderingen zorgen er niet voor dat een sportvereniging organisatorisch sterker wordt. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut over de periode 2007-2021.

Lees verder

10 augustus 2022 | In de media

Het MI in Sportaccom: bewegingsonderwijs: waar, wie en hoe?

Vanaf schooljaar 2023/2024 moeten basisscholen twee lesuren bewegingsonderwijs per week aanbieden. De discussies gaan daarbij vaak over of daar wel genoeg ruimte voor is. Maar misschien is het wel een veel groter probleem wie dat onderwijs moet gaan geven en hoe het praktisch moet worden geregeld. Dat stelt directeur Remco Hoekman van het Mulier Instituut in zijn column in vaktijdschrift Sportaccom.

Lees verder

9 augustus 2022 | Nieuws | Voorzieningen

Gemeentelijke zwembaden in Nederland in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft data verzameld over een groot deel van de Nederlandse overdekte en combizwembaden. Het gaat om zwembaden in eigendom van of gesubsidieerd door gemeenten. Van 393 zwembaden is onder meer in kaart gebracht hoeveel en wat voor bassins er zijn.

Lees verder

27 juli 2022 | Nieuws | Financiën

Contributies sportverenigingen stijgen iets minder dan inflatie

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in vijf sporttakken loopt iets achter op de inflatie. Het gaat om basketbal, korfbal, rugby, tennis en voetbal. Dat blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Lees verder

26 juli 2022 | Nieuws | Aanbieders

Vier op de tien professionals uit sportevenementensector dragen bij aan Nationale Topsportevenementen Strategie

Bijna vier op de tien professionals die werken in de Nederlandse sportevenementensector dragen bij aan het realiseren van doelen van de Nationale Topsportevenementen Strategie 2021-2030 (NTS). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

19 juli 2022 | In de media | Evenementen

Het MI bij NOS: de aantrekkingskracht van de Nijmeegse Vierdaagse

Wat maakt de Nijmeegse Vierdaagse zo bijzonder en succesvol? Over die vraag komt onderzoeker Paul Hover van het Mulier Instituut aan het woord in een artikel van de NOS.

Lees verder

14 juli 2022 | Nieuws | Evenementen

Bezoekers positief over sportevenementen in provincie Brabant

De bezoekers van vijftien Brabantse sportevenementen geven deze evenementen gemiddeld het rapportcijfer 8. De grote meerderheid ervaart tijdens hun bezoek een gevoel van saamhorigheid en is van mening dat het evenement bijdraagt aan een positief imago van Brabant. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Lees verder

5 juli 2022 | In de media

Het MI in S&S: verenigingsondersteuning door de clubkadercoach

Welke uitdagingen spelen er in Nederland op het gebied van verenigingsondersteuning? En welke rol speelt de clubkadercoach daarbij? Die vragen beantwoorden onderzoekers Johan Steenbergen en Marieke Reitsma van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

30 juni 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Meerderheid topsporters voelt zich veilig in de topsportomgeving, maar ervaringen met grensoverschrijdend gedrag zijn wijdverspreid

Het merendeel van (oud-)topsporters voelt zich veilig in de eigen topsportomgeving. Toch heeft een aanzienlijk deel van de topsporters ervaring (gehad) met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt uit een kleinschalig onderzoek van het Mulier Instituut onder (oud-)topsporters.

Lees verder

29 juni 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Wat bepaalt hoeveel kinderen buitenspelen?

Of en hoeveel kinderen buitenspelen hangt af van veel verschillende factoren. Als we buitenspelen willen stimuleren, moeten we met al die factoren rekening houden. Het Mulier Instituut brengt deze factoren in kaart.  

Lees verder

28 juni 2022 | In de media, Nieuws | Aanbieders, Financiën, Voorzieningen

De Nederlandse fitnessbranche: sterk gegroeid, kansen voor de toekomst

Tussen 2001 en 2020 heeft er in de Nederlandse fitnessbranche een dubbele groei plaatsgevonden. Zowel het aantal wekelijkse fitnessers (+145%) als het aandeel fitnessers dat meer dan twee dagen per week aan fitness deed (+82%) nam toe. De totale wekelijkse sportdeelname kon die van fitness niet bijbenen (+8%), waardoor het marktaandeel van fitness is gegroeid. Er gloren voor de branche kansen voor de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en Blackbox Research.

Lees verder

27 juni 2022 | Voorzieningen

Knelpunten verwacht bij huisvesting bewegingsonderwijs

Scholen voor primair onderwijs worden met ingang van het schooljaar 2023-2034 verplicht twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen voor alle leerlingen. Een derde van de gemeenten geeft aan voor een opgave te staan om dit te kunnen faciliteren.

Lees verder

27 juni 2022 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

Vier jaar Nationaal Sportakkoord leidt tot meer samenwerking in sport- en beweegsector

2022 is het laatste jaar van het in 2018 ondertekende Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord is een vorm van samenwerkend besturen. Door allerlei vormen van samenwerking zijn in de afgelopen vier jaar stappen gezet op alle zes de ambities van het sportakkoord. Dat blijkt uit de zevende rapportage van de Monitor Sportakkoord van het Mulier Instituut. 

Lees verder

23 juni 2022 | Nieuws | Financiën

Toekomstontwikkelingen huurtarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties

Welke huurtarieven hanteren gemeenten en exploitanten voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen? Hoe verschillen die tarieven tussen soorten accommodaties, huurders en gemeenten? En hoe ontwikkelen ze zich? Dat volgt het Mulier Instituut de komende jaren in een nieuwe landelijke huurtarievenmonitor. De resultaten voor 2021 zijn nu bekend.

Lees verder

20 juni 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Financiering zwemles lastig voor ouders met geldzorgen

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben minder vaak een zwemdiploma. Ouders willen wel heel graag dat hun kinderen leren zwemmen, maar lopen aan tegen de hoge kosten van zwemles. Financiële steun aanvragen is ingewikkeld en deze vergoeding is niet altijd voldoende om al het lesgeld te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en met subsidie van het Ministerie van VWS.

Lees verder

17 juni 2022 | Nieuws | Aanbieders

Stijgende energielasten bron van zorg voor sportaanbieders

Voor ruim een derde (36%) van de ondernemende sportaanbieders vormt de ontwikkeling van de energielasten een (zeer) groot punt van zorg. Sportverenigingen verwachten dat de stijgende energieprijzen gevolgen hebben voor de contributie het komende jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

15 juni 2022 | In de media

Het MI in S&S: samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals

Onderzoekers zijn vaak denkers, praktijkprofessionals juist doeners. Waar verschillen die twee van elkaar en wat kunnen ze van elkaar leren? Daarover schrijft onderzoeker Kirsten Gutter van het Mulier Instituut in haar column voor vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

15 juni 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Biljartprogramma Tijd voor Krijt draagt bij aan mentaal welzijn ouderen

Tijd voor Krijt is goed voor de sociaal-emotionele gesteldheid van de deelnemers. Dat zijn met name ouderen. Voor hen is het een moment in de week om het huis uit te kunnen, anderen te ontmoeten, met elkaar te biljarten of andere spellen te spelen en ervaringen te delen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

13 juni 2022 | In de media | Deelname, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Het MI bij ZonMw: hoe maken we sport inclusief?

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat sport ook toegankelijk is voor mensen met een beperking? Over die vraag hebben onderzoeker Caroline van Lindert van het Mulier Instituut en voormalig toptennisser Esther Vergeer het in een interview van ZonMw.

Lees verder

10 juni 2022 | Nieuws | Aanbieders, Financiën

Paardensector drie Limburgse gemeenten levert 116 miljoen euro omzet per jaar op

De geschatte omzet in de paardensector in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray in 2019 bedraagt 116 miljoen euro. De toegevoegde waarde wordt geraamd op 40 miljoen euro en de betaalde werkgelegenheid op 580 fte. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.

Lees verder

3 juni 2022 | In de media

Het MI in de Volkskrant: het belang van buitenspelen

Kinderen spelen steeds minder buiten. Hoe kunnen we buitenspelen stimuleren? Die vraag staat centraal in een artikel in de Volkskrant van 2 juni 2022. Onderzoeker Jorien Slot-Heijs van het Mulier Instituut vertelt in dit artikel wat we hierover uit onderzoek weten.

Lees verder

2 juni 2022 | Nieuws | Gezondheid

JOGG-regisseurs hebben door hun veelzijdige functie brede competenties nodig

JOGG-regisseurs nemen diverse rollen aan om de integrale JOGG-aanpak succesvol uit te kunnen voeren. Daarvoor hebben zij een breed pakket aan competenties nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 juni 2022 | In de media

Het MI in Trouw: waarom kinderen van arme ouders minder sporten

Kinderen van ouders met een lager inkomen sporten vaak minder. Hier is dus sprake van kansenongelijkheid. Dat is te lezen in een artikel in dagblad Trouw. Dit artikel is gebaseerd op portretten van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lees verder

25 mei 2022 | In de media

Het MI bij de Bas van de Goor Foundation: diabetes en leefstijl

Bewegen en gezond leven is belangrijk voor mensen met diabetes type 2. Waarom blijkt het in de praktijk voor mensen lastig om een gezondere leefstijl aan te nemen? Daarover spreekt Bas van de Goor met Leonie Tromp, Sasja Huisman en onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut.

Lees verder

25 mei 2022 | In de media

Het MI in SBM: sportiviteit op de Nederlandse velden

Hoe sportief is de Nederlandse teamsport? Die vraag beantwoordt onderzoeker Eva Heijnen van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

25 mei 2022 | In de media

Het MI in SBM: contributies van sportverenigingen

De contributies van sportverenigingen volgen over het algemeen de inflatie. Dat schrijven onderzoekers Janine van Kalmthout en Arjen Davids van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

24 mei 2022 | In de media

Het MI bij S&S: bewegen inzetten voor mentale gezondheid

Bewegen kan helpen om mentaal gezonder te worden en te blijven. Maar hoe kunnen we sport en bewegen nou inzetten om de mentale gezondheid van Nederlanders te bevorderen? Daarover beantwoordt onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut vijf vragen bij Sport & Strategie.

Lees verder

18 mei 2022 | In de media

Het MI bij Radio 1: Nederlanders bewegen te weinig

Minder dan de helft van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen. Hoe erg is dat en wat kunnen we eraan doen? Daarover gaan onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut en Erik Scherder in gesprek bij Dit is de dag op NPO Radio 1.

Lees verder

18 mei 2022 | Nieuws | Financiën

Uitgaven van Nederlanders aan sport blijven in coronatijd op peil

In 2021 bleven de uitgaven van consumenten aan actieve sportbeoefening ten opzichte van 2019 op peil. Ze gaven minder uit aan commercieel sportaanbod, maar juist meer aan sportartikelen, mogelijk om te kunnen sporten in de privéomgeving of in de openbare ruimte. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

17 mei 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Diversiteit in kaderfuncties in de sport nog altijd beperkt

Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking zijn beperkt vertegenwoordigd in hogere kaderfuncties in de sport. Vooral bondsbestuurders en hoofd-/bondstrainers zijn voornamelijk mannen zonder migratieachtergrond en zonder beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

16 mei 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Ouderen maken inhaalslag in deelname aan sport en bewegen

Ouderen voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen dan andere volwassenen, maar in de
periode 2001-2020 is dit verschil geleidelijk kleiner geworden. Hetzelfde patroon zien we bij de
(wekelijkse) sportdeelname. Dat blijkt uit een trendanalyse van de sport- en beweegdeelname van ouderen door het Mulier Instituut.

Lees verder

16 mei 2022 | Deelname, Gezondheid

Veel spelers in sport- en beweeglandschap ouderen, maar geen ‘vlaggendrager’

In Nederland zijn veel partijen die zich direct of indirect inzetten voor sporten en bewegen door ouderen. Maar er is geen partij die zich opwerpt als ‘dé sportorganisatie van en voor ouderen’. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Mulier Instituut naar het beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen.

Lees verder

13 mei 2022 | In de media

Het MI bij Happy Trending: waarom zijn nieuwe sporten zo populair?

Waarom beoefenen mensen zo graag nieuwe sporten als padel, boulderen en rocycle? Dat onderzoeken Emma Wortelboer en Defano Holwijn in het BNN-programma Happy Trending. Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut vertelt wat we daar uit onderzoek over weten.

Lees verder

12 mei 2022 | In de media | Deelname, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Het MI bij S&S: beweegzorg voor mensen met diabetes type 2

Onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut heeft de Boymansprijs 2021 ontvangen voor haar proefschrift over bewegen in de zorg voor mensen met diabetes type 2. Daarvoor ging ze in gesprek met zorgverleners en mensen met diabetes type 2 en liep ze mee met wandelgroepen. Bij Sport & Strategie beantwoordt ze vijf vragen over haar onderzoek.

Lees verder

11 mei 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Fietsprogramma Doortrappen groeit en weet ouderen te bereiken

Het programma Doortrappen is sinds de start in 2018 sterk gegroeid en weet op lokaal niveau de oudere fietser te bereiken. Doortrappen richt zich op het vergroten van de fietsveiligheid, maar er gaat steeds meer aandacht uit naar het sociaal actief en maatschappelijk betrokken houden van ouderen. Deze combinatie lijkt goed te werken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

4 mei 2022 | In de media

Het MI bij EenVandaag: vrijspraak turncoach Wevers

De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak heeft turncoach Wevers vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Onderzoeker Vidar Stevens van het Mulier Instituut reageert bij EenVandaag op die uitspraak.

Lees verder

3 mei 2022 | Nieuws | Voorzieningen

Steeds meer gemeenten beheren grassportvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen

In 2021 gebruikt ruim drie kwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

26 april 2022 | Nieuws | Financiën

Financiële stromen Nederlandse breedtesport in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft de financiële stromen in de Nederlandse breedtesport in 2020 in kaart gebracht in de eerste editie van de Monitor financiële stromen in de breedtesport. Hiermee bouwen we voort op de basis die KPMG in het Brancherapport Sport heeft gelegd.

Lees verder

20 april 2022 | In de media

Het MI in SBM: hoe ga je criminele inmenging tegen?

Wat is criminele inmenging en wat kunnen bestuurders van amateursportverenigingen ertegen doen? Die vragen bespreken Vidar Stevens van het Mulier Instituut en Ronald Nijboer van DSP-groep in het vaktijdschrift Sport, bestuur en management.

Lees verder

20 april 2022 | In de media

Het MI in IJBNPA: hoe evalueer je integrale aanpakken zoals JOGG?

Voor gezondheidsbevordering worden steeds vaker integrale aanpakken gebruikt: aanpakken die worden uitgevoerd samen met mensen uit de gemeenschap. Maar hoe evalueer je zo’n aanpak? Daarover schrijven onder andere onderzoekers Irma Huiberts, Amika Singh en Dorine Collard van het Mulier Instituut in het International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Lees verder

14 april 2022 | Nieuws | Aanbieders, Deelname

Bijscholing van groot belang voor buurtsportcoach

Bijna acht op de tien buurtsportcoaches vinden het volgen van bijscholing erg belangrijk. Wel verschilt de manier waarop buurtsportcoaches bijscholing willen ontvangen per situatie, bijscholing en buurtsportcoach. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers.

Lees verder

13 april 2022 | In de media

Het MI in SBM: hoe sterk zijn Nederlandse sportverenigingen?

Ten opzichte van tien jaar geleden zien iets minder sportverenigingen zichzelf als een sterke vereniging. In het vaktijdschrift Sport, bestuur en management beschrijven onderzoekers Janine van Kalmthout en Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut wat een sterke vereniging is en waar de uitdagingen liggen.

Lees verder

8 april 2022 | In de media

Het MI bij Gezonde School, de podcast: leerlingen in beweging krijgen

Hoe zorg je er als onderwijsprofessional voor dat kinderen meer gaan bewegen? Daarover gaat Maarten Dallinga in de podcast van Gezonde School in gesprek met onderzoeker Amika Singh van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 april 2022 | Nieuws | Aanbieders

Open clubs en vitale sportparken brengen Gelderse buurten in beweging

Open clubs en vitale sportparken in Gelderland zorgen voor een toename van samenwerking tussen sport- en niet-sportorganisaties en een breder aanbod voor de omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Mulier Instituut bij elf initiatieven die de provincie Gelderland ondersteund heeft.

Lees verder

31 maart 2022 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Betrokkenheid mensen met een beperking belangrijk bij organiseren inclusief sporten en bewegen

Organisaties in het beleids- en organisatielandschap van de gehandicaptensport onderkennen dat zij nog te weinig kennis hebben van de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Zij vinden het belangrijk om meer ervaringsdeskundigheid in te zetten bij het streven naar een inclusieve sport- en beweegomgeving.

Lees verder

30 maart 2022 | Nieuws | Aanbieders

Kansen voor de inzet van clubkadercoaching

Een clubkadercoach helpt trainers op de sportclub om hun pedagogisch-didactisch handelen te verbeteren. Verschillende ontwikkelingen bieden kansen voor organisaties die clubkadercoaches willen inzetten. Dat is te lezen in de Handreiking clubkadercoaching voor ‘beslissers’ in de sport, van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lees verder

29 maart 2022 | Nieuws | Voorzieningen

Lifeguards hebben behoefte aan kennis en innovatie

Lifeguards willen graag meer kennis over het verbeteren van de zwemveiligheid in en rondom open water. Innovatie van processen en materialen is volgens de lifeguards belangrijk voor verbetering van de zwemveiligheid. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder lifeguards van de Reddingsbrigade en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Lees verder

24 maart 2022 | Nieuws | Gezondheid

Groot draagvlak voor rookvrije onderwijsterreinen

De meeste onderwijsvertegenwoordigers vinden het goed dat alle onderwijsterreinen in Nederland geheel rookvrij moeten zijn (93%). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de stand van zaken rondom rookvrije onderwijsterreinen in alle onderwijsvormen.

Lees verder

23 maart 2022 | Nieuwe projecten

Groot onderzoeksproject voor een inclusiever Europa

Het Mulier Instituut (Manou Anselma en Agnes Elling) maakt deel uit van het onderzoeksconsortium sport: Arenas of Belonging: Sport Heroes as Models of Aspiration, Inspiration, and Participation.

Lees verder

23 maart 2022 | Nieuws | Financiën

Gemeenten bezuinigen ondanks coronacrisis op korte termijn niet op sport

In 2020 en 2021 hebben maar heel weinig gemeenten bezuinigd op sport. Ook in 2022 verwacht slechts een enkele gemeente hierop te bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportambtenaren.

Lees verder

17 maart 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Buurtsportcoach op school vooral ingezet voor buitenschools sport- en beweegaanbod

Buurtsportcoaches voeren steeds vaker taken uit op basisscholen: van zelfstandig gymles geven tot leerlingen of ouders doorverwijzen naar sportmogelijkheden in de gemeente. Maar vooral worden ze ingezet voor het buitenschoolse beweeg- en sportaanbod. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en gemeenteambtenaren.

Lees verder

14 maart 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Sporters kijken heel verschillend naar blessures en de preventie daarvan

Er zitten grote verschillen in hoe sporters een sportblessure definiëren en hoe zij de risico’s en preventiemogelijkheden inschatten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ruim 1.800 recreatieve sporters in Nederland.

Lees verder

11 maart 2022 | In de media

Het MI bij Alles over sport: flexibele tarieven voor sportvelden?

Een uurtarief voor buitensportvelden zou flexibeler zijn en gebruik door meer partijen stimuleren. Maar werkt dat in de praktijk ook zo? Dat bespreken onderzoekers Björn Schadenberg en Merle Schots bespreken bij Alles over Sport.

Lees verder

9 maart 2022 | In de media

Het MI bij Alles over sport: hoe bereikt de sportclub kinderen in armoede?

De afgelopen tien jaar zijn er veel initiatieven geweest om kinderen uit lage-inkomensgezinnen bij de sport te betrekken. Toch blijft het voor verenigingen lastig deze jeugd te bereiken. Onderzoeker Linda Ooms gaat bij Alles over sport in op hoe een club daarmee om kan gaan.

Lees verder

8 maart 2022 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Sportvoorzieningen in de provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil inzicht krijgen in het aanbod aan en de spreiding van verschillende soorten (bovenlokale) sportvoorzieningen in de provincie, nu en in de toekomst. Ook wil ze weten waar deze zich bevinden ten opzichte van de bebouwde kom, hoe gemeenten op dit gebied samenwerken en wat de provincie hierin kan betekenen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

8 maart 2022 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Grensoverschrijdend gedrag tegen sporters met een beperking voorkomen

Gehandicaptensport Nederland wil meer weten over grensoverschrijdend gedrag tegen mensen met een beperking in de sport en hoe dat kan worden voorkomen. Dit stelt sportverenigingen in staat om een veilige en zorgeloze sportomgeving voor sporters met een beperking te organiseren. Daarom heeft Gehandicaptensport Nederland de Universiteit van Utrecht en het Mulier Instituut gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Lees verder

7 maart 2022 | In de media

Het MI bij Sport Knowhow XL: onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport

Hoe zou een breed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport eruit moeten zien en zou er in de sportwereld een ethische commissie moeten worden gevormd? Op die vraag van Joris Hermans (Radboud Universiteit) geeft onderzoeker Johan Steenbergen antwoord bij Sport Knowhow XL.

Lees verder

3 maart 2022 | In de media

Het MI in S&S: gevolgen stijgende energieprijzen voor sportaccommodaties

Door de stijgende energieprijzen worden energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties steeds belangrijker om de kosten te drukken. In het vakblad Sport & Strategie schrijven Merle Schots en Remco Hoekman onder meer over het besparingspotentieel, de ondersteuning voor sportverenigingen en het benodigde maatwerk voor iedere accommodatie.

Lees verder

2 maart 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid, Leren bewegen

Kinderen voornaamste doelgroep buurtsport- en cultuurcoaches

Buurtsport- en cultuurcoaches worden in verhouding het meest ingezet op de doelgroep kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de inzet van deze coaches naar gemeentegrootte.

Lees verder

1 maart 2022 | Nieuws | Aanbieders

Gezamenlijk inkopen biedt kansen voor Haagse sportverenigingen

Haagse sportverenigingen zien kansen in gezamenlijke inkoop van producten en diensten. Mogelijk kunnen zij hun uitgaven op deze manier verlagen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.

Lees verder

28 februari 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Vaker incidenteel negatief gedrag tijdens teamsportwedstijden in coronatijd

Incidenten van slaan, schoppen, bijten, uitschelden, kleineren, duwen en trekken kwamen in 2021 vaker voor tijdens sportwedstrijden dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit de vierde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag van het Mulier Instituut.

Lees verder

25 februari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Schoolleiders hebben voorkeur voor vakleerkracht bewegingsonderwijs

Schoolleiders hebben op een aantal aspecten een voorkeur voor vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs boven groepsleerkrachten met een bevoegdheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder

24 februari 2022 | In de media

Het MI in de Volkskrant: de relatie tussen voetbalclubs en gemeenten

De banden tussen profvoetbalclubs en gemeenten staan onder druk. Het kost gemeenten vaak heel veel geld om club en stadion overeind te houden. Dat is te lezen in een artikel in de Volkskrant van 18 februari 2022.

Lees verder

21 februari 2022 | Nieuws | Gezondheid

Meer en betere samenwerking buurtsportcoach en zorgprofessional wenselijk om mensen vanuit zorg in beweging te krijgen

De verbinding tussen het zorg- en sportdomein verloopt nog niet optimaal, omdat professionals uit deze domeinen elkaar en elkaars rollen en taken niet kennen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Lees verder

17 februari 2022 | In de media

Het MI in Sportaccom: gebruik van sportaccommodaties tijdens corona

In het vaktijdschrift Sportaccom is een artikel verschenen over veranderingen in sportaccommodatiegebruik tijdens corona. Malou Grubben en Remco Hoekman vergelijken dit gebruik vóór en tijdens de pandemie voor verschillende soorten accommodaties, zowel vanuit de accommodaties als vanuit de sporters. Ook gaan ze in op redenen om over te stappen op andere sportvormen en het verband met opleidingsniveau.

Lees verder

17 februari 2022 | Nieuws | Deelname

Individualisering sportdeelname neemt verder toe

Sinds 2001 beoefenen volwassen Nederlanders steeds vaker sporten waar geen anderen voor nodig zijn. Dat blijkt uit een data-analyse van het Mulier Instituut.

Lees verder

16 februari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Lopen of fietsen naar school levert kwartier extra beweging per dag op

Van en naar school wandelen kost kinderen gemiddeld 16 minuten per dag, fietsen gemiddeld 13 minuten. Het stimuleren van wandelen of fietsen van en naar school kan kinderen dus een kwartier extra beweging per dag opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het RIVM.

Lees verder

15 februari 2022 | In de media

Het MI in S&S: breed onderzoek naar misstanden in de sport

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is een column van onderzoeker Johan Steenbergen verschenen over het brede onderzoek naar misstanden in de topsportwereld. Hij pleit voor een onderzoek dat niet alleen breed is qua aantal sporten, maar juist ook qua onderzoekskader. Dat zou een veranderaanpak ten goede komen.

Lees verder

14 februari 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Voortgang bij bestrijding van racisme in het voetbal

In het tweede jaar van het actieplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ (OVIVI) is voortgang geboekt bij het voorkomen, opsporen en aanpakken van racisme en discriminatie in het voetbal. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het Mulier Instituut over het actieplan.

Lees verder

11 februari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Aandeel kinderen met zwemdiploma of volledig zwem-ABC neemt af

In 2020 heeft een groter deel van de kinderen onder de 17 jaar geen zwemdiploma en bezit een kleiner deel een A-, B- én C-diploma dan in de periode 2012-2018. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

10 februari 2022 | In de media

Het MI in SBM: diversiteit in verenigingsbesturen

In het tijdschrift Sport, Bestuur en Management schrijft onderzoeker Janine van Kalmthout over hoe divers besturen van sportverenigingen zijn. In die besturen zitten veel 50-plussers en steeds meer 65-plussers. Ook zijn vrouwen nog altijd minder goed vertegenwoordigd dan mannen.

Lees verder

10 februari 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Stadsmarinier belangrijk voor aanpak criminele inmenging bij sportverenigingen

De stadsmarinier speelt een cruciale rol bij het bestrijden van criminele inmenging op amateursportverenigingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut en DSP-groep naar een gemeentelijke aanpak van criminele inmenging in de amateursport.

Lees verder

9 februari 2022 | In de media

Het MI in De Gezonde Generatie Podcast: beweeggedrag van kinderen

In De Gezonde Generatie Podcast gaat Marco Neuvel in gesprek met onderzoeker Amika Singh. Zij vertelt over wat de lockdown voor het beweeggedrag en de motorische vaardigheden van kinderen heeft betekend. Ook gaat ze in op manieren om kinderen op en rond school, maar ook in andere settings in beweging te houden.

Lees verder

7 februari 2022 | In de media

Het MI in Sportaccom: wetgevingsoverleg sportaccommodaties

In het vaktijdschrift Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman. Hij schrijft dat lokale en nationale (top)sportaccommodaties uitgebreid zijn besproken in het wetgevingsoverleg van afgelopen december. Toch zijn er nog vragen. Is de kwaliteit van de lokale sportinfrastructuur wel in gevaar? Waarom zijn de beschikbare subsidies niet volledig benut? En wat is de rol van het Rijk hierbij?

Lees verder

7 februari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Rekenen meest geschikte vak voor bewegend leren

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te passen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Mulier Instituut onder voornamelijk groepsdocenten.

Lees verder

4 februari 2022 | Nieuws | Evenementen, Topsport

Belangstelling voor Olympische en Paralympische Zomerspelen onverminderd groot

De Nederlandse belangstelling voor de Olympische en Paralympische Zomerspelen in Tokio was onverminderd groot. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 februari 2022 | In de media

Het MI bij RTV Utrecht: sportdeelname van mensen met een beperking

In een artikel van RTV Utrecht vertelt onderzoeker Remko van den Dool over de sportdeelname van mensen met een beperking. Die blijft namelijk nog altijd achter. Hij gaat in op verschillen in sportdeelname, op het verband met opleidingsniveau en andere factoren, en op belemmeringen voor mensen met een beperking om te gaan sporten.

Lees verder