Actueel

28 november 2023 | Nieuwe projecten | Evenementen

Onderzoeksprogramma topsportevenementen (MOVES) van start

Op Sportcentrum Papendal is vandaag het Maatschappelijke Onderzoeksprogramma Voor Evenementen in Sport (MOVES) gepresenteerd. MOVES wordt door ZonMw gefinancierd in opdracht van het ministerie van VWS. Zes onderzoekers van vier kennisinstellingen starten met het onderzoek: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Utrecht, Haagse Hogeschool en het Mulier Instituut. Het programma loopt van 2023 tot en met 2027.

Lees verder

28 november 2023 | Nieuws | Deelname

Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld

Het percentage van de kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft, is tussen 2018 en 2022 verdubbeld. Dit aandeel was in 2020 door de coronapandemie al toegenomen. Die stijging heeft nu dus verder doorgezet. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

24 november 2023 | In de media | Gezondheid

Het MI in S&S: is integraal werken echt de oplossing?

Steeds vaker komt de term ‘integraal werken’ voorbij. Maar is dat nou echt de oplossing voor allerlei complexe problemen? Of is het eigenlijk alleen een mooie, maar vage term? Daarover schrijft onderzoeker Irma Huiberts van het Mulier Instituut in een column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

23 november 2023 | Nieuws

Jon Verriet ontvangt Boymansprijs

De Boymansprijs voor het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie gaat dit jaar naar Jon Verriet. Hij krijgt de prijs voor zijn dissertatie Representing the Healthy Lifestyle aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Lees verder

20 november 2023 | Nieuws | Aanbieders

Buurtsportcoaches dragen veel bij aan verschillende regelingen voor sport en gezondheid

Er zijn verschillende grote akkoorden en programma’s voor sport en bewegen, zoals het Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Buurtsportcoaches verbinden deze regelingen lokaal met elkaar en leveren een grote bijdrage aan de doelen ervan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenteambtenaren.

Lees verder

16 november 2023 | Nieuws | Deelname

Nederlanders zijn de afgelopen tien jaar even veel blijven sporten

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 nauwelijks veranderd. Het percentage dat lid is van een sportvereniging neemt over een langere periode licht af, maar blijft de laatste jaren ondanks corona redelijk stabiel. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

15 november 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Etnische diversiteit stelt cricketclubs in Nederland voor uitdagingen

Cricket is in Nederland een kleine sport, maar zeer etnisch divers. Steeds meer spelers komen uit grote cricketlanden als India en Pakistan. Dat maakt de competitie sterker, maar leidt ook tot sociaal-culturele uitdagingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bestuurders van cricketclubs in Nederland.

Lees verder

9 november 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Kinderen spelen vaker buiten als hun ouders dit heel belangrijk vinden

Kinderen spelen vaker buiten als hun ouders dat heel belangrijk vinden. Ouders kunnen dus een belangrijke rol spelen als het gaat om het stimuleren van buitenspelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

6 november 2023 | Nieuwe projecten | Aanbieders

MI doet onderzoek voor fitnessbranche

In de fitnessbranche bestaat een grote behoefte aan meer kennis over de wensen van de consumenten en de trends in de sector. Zo wil de branche blijven groeien en ontwikkelen. Branchevereniging NL Actief en haar kennispartners Technogym, Matrix en Life Fitness gaan structureel investeren in onderzoek naar de vraag- en aanbodzijde van de fitnessbranche in Nederland. Het Mulier Instituut en Activity Workx hebben in samenspraak met de branche een onderzoeksagenda opgesteld en gaan deze uitvoeren.

Lees verder

19 oktober 2023 | Nieuws

Remco Hoekman benoemd tot bijzonder hoogleraar Sportsociologie en Sportbeleid

Directeur Remco Hoekman is door het college van bestuur van de Radboud Universiteit in Nijmegen benoemd tot bijzonder hoogleraar Sportsociologie en Sportbeleid. Zijn benoeming  gaat met terugwerkende kracht in per 1 oktober. Hoekman combineert het hoogleraarschap met zijn directietaken bij het Mulier Instituut.

Lees verder

18 oktober 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Deel buurtsportcoaches heeft te weinig tijd voor mensen met een beperking

Twee op de vijf buurtsportcoaches hebben meer uren nodig voor mensen met een beperking. Ze zien kansen om meer mensen met een beperking toe te leiden naar sport- en beweegaanbod, maar ervaren te weinig tijd om die kansen te benutten. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut.

Lees verder

16 oktober 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Gemeenteraad Eindhoven ontvangt Rekenkameronderzoek sport

De Rekenkamer Eindhoven heeft op dinsdag 10 oktober tijdens de raadsvergadering het rapport van het Rekenkameronderzoek sport aangeboden aan de gemeenteraad. In opdracht van de Rekenkamer Eindhoven heeft het Mulier Instituut in de periode maart tot september 2023 onderzoek gedaan naar het sportbeleid van de gemeente Eindhoven tijdens de afgelopen collegeperiode.

Lees verder

13 oktober 2023 | In de media | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Het MI in S&G: sport en bewegen voor vluchtelingen

Het aantal vluchtelingen in Nederland is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Tegelijkertijd zijn meer gemeenten sportfunctionarissen – vaak buurtsportcoaches genoemd – in gaan zetten om sport en bewegen voor vluchtelingen te stimuleren: het aandeel dat dit doet is in één jaar gestegen van 37 naar 50 procent. Waarom is dat? En hoe gaan de sportfunctionarissen te werk? Daarover schrijven Angelina Gómez Berns en Walter Baggen in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

12 oktober 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Wat kunnen sportbonden doen voor de gezondheid van mensen?

Sportbonden kunnen invloed hebben op de gezondheid van hun leden en andere mensen. Daarom heeft een groep internationale onderzoekers, onder wie Linda Ooms van het Mulier Instituut, samen met de Wereldgezondheidsorganisatie richtlijnen opgesteld voor hoe sportbonden gezondheid kunnen stimuleren.

Lees verder

10 oktober 2023 | In de media | Financiën, Voorzieningen

Het MI in S&G: huurtarieven voor de binnensport

Welke tarieven huurders betalen voor sporthallen, sportzalen en gymzalen verschilt sterk. Tussen gemeenten, maar zelfs binnen een gemeente zijn er vaak verschillende tarieven.  Dat laat onderzoeker Peter van Eldert van het Mulier Instituut zien in een infographic in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

10 oktober 2023 | Nieuws | Deelname

Veel Nederlanders doen wel eens aan urban sports

15 procent van de volwassenen beoefent minimaal één keer per jaar een vorm van urban sports. Dat lijkt behoorlijk veel vergeleken met andere sporten. Wel is nog de vraag hoe vaak urban sporters hun sport beoefenen. Dit kan meerdere keren per week, maar ook één keer per jaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder Nederlanders vanaf 16 jaar.

Lees verder

9 oktober 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Directeur Hoekman tekent Charter Diversiteit

Het Mulier Instituut zet zich actief in voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Om dat kracht bij te zetten heeft directeur Remco Hoekman maandag 9 oktober in Amsterdam het Charter Diversiteit ondertekend.

Lees verder

9 oktober 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Bewegen verdient meer aandacht binnen de (buitenschoolse) kinderopvang

Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder medewerkers van KDV’s en BSO’s.

Lees verder

5 oktober 2023 | Nieuws

Is Nederland beweegvriendelijker geworden?

Het Mulier Instituut brengt in kaart hoe beweegvriendelijk Nederland is. Dat doen we met de Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (KBO). In 2022 scoort Nederland daarop hoger dan in 2020, blijkt uit de nieuwe cijfers.

Lees verder

3 oktober 2023 | In de media | Voorzieningen

Het MI in S&G: sport en bewegen in omgevingsvisies

Per 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hierin is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een gezonde leefomgeving. Dit biedt voor gemeenten kansen om sporten en bewegen een plek te geven in hun omgevingsbeleid. Maar in hoeverre grijpen ze die kansen? Daarover schrijven onderzoekers Robin Rauws en Mark Noordzij in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

3 oktober 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI in S&S: meer banen in de sport nodig

Lang niet alle afgestudeerde sportkundigen gaan aan het werk in de sport. En niet omdat ze dat niet willen, maar omdat er niet genoeg banen zijn. Als we onze beweegambities willen halen, moeten er meer sportbanen komen. Dat schrijft onderzoeker Arnold Bronkhorst in zijn column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

28 september 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur

Wangedrag in de sport beter te volgen door nieuwe vraagstelling

Met de kernindicator ‘wangedrag meemaken in de sport’ volgen we de mate waarin onder meer sporters en wedstrijdbezoekers wangedrag meemaken in de sport. Voor die indicator hebben we een nieuwe vraagstelling ontwikkeld, waarmee we nu voor het eerst onderzoek gedaan hebben onder een groep Nederlanders. De nieuwe vragen bieden beter inzicht in verschillende aspecten van wangedragingen in de sport.

Lees verder

27 september 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Kansen voor meer en betere samenwerking tussen sport en zorg

Twee derde (69%) van de buurtsportcoaches werkt samen met één of meer zorgprofessionals. Zo begeleiden ze mensen vanuit de zorg naar passend sport- en beweegaanbod in de wijk of bij een sportvereniging. Toch zijn er nog veel kansen voor meer en betere samenwerking tussen zorg en sport. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

26 september 2023 | Nieuwe projecten | Deelname

Onderzoek naar sportdeelname in de gemeente Epe

De gemeente Epe werkt aan een gezonde samenleving en zet in op het bevorderen van sporten en bewegen in de gemeente. Het Mulier Instituut onderzoekt voor de gemeente Epe hoe het staat met de sportdeelname van de inwoners.

Lees verder

18 september 2023 | Nieuws | Sportcultuur

Hoe pak je grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport aan?

Het Mulier Instituut heeft een handreiking gemaakt voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Hierin staan vijf simpele stappen voor implementatie van een methode en materialen. Lokale professionals kunnen hier direct mee aan de slag om de sport leuker en veilig te maken voor iedereen.

Lees verder

14 september 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Financiën

Meer gemeentelijke aandacht voor financiële regelingen zodat mensen met een laag inkomen kunnen sporten

Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om hulp vragen. Maar ook doordat er vanuit lokaal beleid meer aandacht voor is, vooral voor ondersteuning van volwassenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder lokale beleidsmedewerkers.

Lees verder

12 september 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

MI onderzoekt behoefte aan sportaccommodaties in Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer ziet breedtesport als een belangrijke basisvoorziening in de gemeente. Zij wil beschikken over inzichten in de accommodatiebehoefte van haar inwoners om zicht te houden op de ruimtelijke opgave de breedtesport te faciliteren. Het Mulier Instituut gaat dit onderzoeken.

Lees verder

6 september 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Basisscholen kunnen meer doen om kinderen te laten bewegen tijdens de schooldag

Het merendeel van de basisschooldirecteuren is bekend met het concept ‘de actieve schooldag’. Toch ondersteunt slechts één op de drie de implementatie hiervan. Daarnaast zetten de meeste leerkrachten wel bewegend leren in, maar doet slechts een klein deel dit dagelijks. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder directeuren en leerkrachten van vier scholenkoepels.

Lees verder

5 september 2023 | In de media | Leren bewegen

Het MI in S&S: hoeveel moeten kinderen bewegen?

Hoeveel moeten (jonge) kinderen bewegen? Die vraag beantwoord onderzoeker Sanne Veldman van het Mulier Instituut in haar column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

30 augustus 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Buurtsportcoaches willen meer kennis over discriminatie en sociale uitsluiting in de sport

De helft van de buurtsportcoaches voelt zich niet vaardig genoeg om sportorganisaties te helpen bij het tegengaan van discriminatie en sociale uitsluiting in de sport. De meesten vinden discriminatie tegengaan wel een belangrijk onderdeel van hun werk. Ze willen hun kennis en expertise hierover vergroten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Lees verder

29 augustus 2023 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie

Mensen met lage sociaaleconomische status te weinig betrokken bij sport en bewegen

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten deelnemen. Maar mensen met een lage SES worden weinig betrokken bij het maken van plannen rondom sport en bewegen voor hun eigen groep. Waar dat wel gebeurt, heeft het toegevoegde waarde. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

24 augustus 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Bijna alle gemeenten kunnen basisscholen genoeg sportlocaties bieden voor verplichte gymuren

Basisscholen moeten vanaf komend schooljaar voor alle leerlingen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week verzorgen. Maar dan moeten daar wel genoeg sportlocaties voor zijn. 85 procent van de gemeenten geeft aan alle scholen genoeg sportlocaties te kunnen bieden om aan de nieuwe verplichting te voldoen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

Lees verder

26 juli 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Sportende Syriërs in Nederland voelen zich niet meteen thuis bij sportclubs

Veel sportende Syriërs in Nederland voelen zich niet prettig op een Nederlandse sportclub en hebben discriminatie ervaren of zijn daar bang voor. Deze ervaringen en verwachtingen gelden voor zowel mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder Syriërs die in Nederland wonen.

Lees verder

17 juli 2023 | Nieuws | Aanbieders, Financiën

Contributies sportverenigingen stijgen, maar minder dan inflatie

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in tien sporttakken loopt achter op de inflatie. Dit blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Marketing & Communicatie.

Lees verder

6 juli 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Unieke bundeling van kennis over sport voor mensen met een beperking in 19 Europese landen in ‘The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe’

Deze week is ‘The Palgrave Handbook of Disability Sport in Europe’ verschenen. Dit Engelstalige boek geeft een uniek inzicht in de verschillende manieren waarop 19 Europese landen sport voor mensen met een beperking besturen en organiseren. En in de mate waarin mensen met een beperking aan sport deelnemen.

Lees verder

6 juli 2023 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Kwetsbaarste groepen bewegen het minst

Vier groepen mensen bewegen minder dan de gemiddelde Nederlander: mensen met een lage sociaaleconomische status, 65-plussers, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen met een lichamelijke beperking. Vier op de tien volwassen Nederlanders behoren tot minstens één van die vier groepen. Tussen deze groepen bestaat veel overlap. Mensen die tot meerdere van deze groepen behoren bewegen het minst. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees verder

6 juli 2023 | Nieuws

Fons Kemper overleden

Eind juni is Fons Kemper overleden. Fons was tussen 2007 en 2015 werkzaam bij het Mulier Instituut.

Lees verder

5 juli 2023 | In de media | Aanbieders, Gezondheid

Het MI in S&S: wat kan de buurtsportcoach doen voor de mentale gezondheid?

Buurtsportcoaches zijn professionals die zijn aangesteld door de overheid en lokale organisaties om mensen aan het sporten/bewegen te krijgen en houden. Wat doen zij om de mentale gezondheid van mensen te stimuleren en wat hebben zij nodig? Daarover schrijven onderzoekers Wikke van Stam en Linda Ooms van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

28 juni 2023 | Nieuws | Financiën, Voorzieningen

Huurtarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties stijgen met 3 procent

Tussen 2021 en 2022 stegen de gemiddelde huurtarieven voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen met ongeveer 3 procent. In zeven op de tien gemeenten namen de huurtarieven toe met maximaal 4 procent. Dit blijkt uit de huurtarievenmonitor van het Mulier Instituut.

Lees verder

21 juni 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI bij S&S: terugblik op vier jaar Brede Regeling Combinatiefuncties

Wat is er sinds de start van de BRC in 2019 veranderd aan het werk van sportfunctionarissen (vaker bekend als buurtsportcoaches)? En wat gaat er gebeuren nu de regeling is afgelopen en een nieuwe regeling is ingegaan? Daarover beantwoorden onderzoekers Angelina Gómez Berns en Eva Heijnen van het Mulier Instituut vijf vragen bij Sport & Strategie.

Lees verder

15 juni 2023 | Nieuws | Aanbieders

Druk op sportverenigingen: organiseren steeds ingewikkelder

Een sportvereniging organiseren wordt steeds ingewikkelder, onder meer doordat er steeds meer regels zijn. Veel sportverenigingen hebben daarbij een tekort aan leden die bestuursfuncties op zich nemen. Dit legt veel druk op sportverenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.

Lees verder

14 juni 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur

Veel voetbalscheidsrechters zien wel eens discriminatie, maar de meesten melden dit niet

Meer dan de helft van de voetbalscheidsrechters signaleert wel een discriminerende uitingen. Maar slechts 4 procent heeft hiervan wel eens melding gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut samen met de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS).

Lees verder

25 mei 2023 | Nieuws | Deelname

Kwart Nederlanders begon recent met een nieuwe sportieve activiteit

Van de volwassen Nederlanders is 28 procent in de periode van mei 2021 tot mei 2022 een sportieve activiteit gestart. Het gebruik van media speelt daarbij een belangrijke rol: niet alleen bij het leren, maar ook bij het beoefenen zelf. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees verder

24 mei 2023 | Nieuws | Gezondheid

Sporten en mentale gezondheid op het netvlies bij gemeenten

Iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zet in op sporten en bewegen vanwege de positieve invloed op de mentale gezondheid. Zij hebben beleidsdoelen op dit thema of zijn bezig deze te ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren sport.

Lees verder

23 mei 2023 | In de media | Gezondheid

Het MI in S&S: afvallen met onkruidbestrijders?

Opvallend veel mensen gebruiken vetverbranders met de stof DNP erin – een stof die eerder in onkruidbestrijders en explosieven zat. De risico’s daarvan zijn groot, zo schrijft onderzoeker Mark Melman in een column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

19 mei 2023 | Nieuws | Topsport

Professionaliteit topclubs in Nederlandse teamsportcompetities verschilt sterk

Hoe professioneel de topclubs in de Nederlandse topcompetities van handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo zijn, verschilt enorm per sport. Hockey lijkt het verst te zijn in professionaliteit, handbal het minst ver. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder topclubs uit deze competities.

Lees verder

17 mei 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Sociale sportinitiatieven van waarde voor sociaal kwetsbare jongvolwassenen

Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve  opbrengsten. Om deze opbrengsten te behalen zijn goede begeleiders en een afwisselend programma van belang. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lees verder

16 mei 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur, Topsport

Speelsters Vrouwen Eredivisie willen meer voorlichting over ongewenst gedrag

Voetbalspeelsters uit de Vrouwen Eredivisie vinden het belangrijk dat zijzelf én hun coaches vaker voorlichting krijgen over ongewenst gedrag. Onderwerpen die speelsters belangrijk vinden voor deze voorlichting zijn intimidatie/machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag en discriminatie. Dit concludeert het Mulier Instituut uit een online bevraging van speelsters.

Lees verder

15 mei 2023 | Nieuwe projecten | Diversiteit & inclusie

Onderzoek naar zwemaanbod voor kinderen met een beperking in Amsterdam

De gemeente Amsterdam zet zich, vanwege de waterrijke omgeving, in voor een zwemdiploma voor alle kinderen in de stad. Het Mulier Instituut onderzoekt in hoeverre de vraag naar en het aanbod van zwemles voor kinderen met een beperking voldoende op elkaar aansluiten.

Lees verder

10 mei 2023 | In de media | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie

Het MI in S&G: ongelijkheid in sport en bewegen

De afgelopen twee jaar hebben de Radboud Universiteit, het Mulier Instituut en de Erasmus Universiteit onderzocht in hoeverre de ongelijkheid in sport en bewegen toe- of afneemt door corona. Ook keken we naar de rol van bijvoorbeeld gemeenten en lokale sportaanbieders daarbij. In vaktijdschrift Sport & Gemeenten maken de onderzoekers de balans op.

Lees verder

9 mei 2023 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

De zes grootste maatschappelijke uitdagingen voor sport en bewegen in beeld

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked problems’ heeft het Mulier Instituut kennis- en innovatiescans opgesteld. Daarin geven we inzicht in de beschikbare kennis en innovaties over de zes onderwerpen.

Lees verder

3 mei 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI in S&G: succesfactoren van lokale sportakkoorden

Het Mulier Instituut heeft de uitvoering van het eerste sportakkoord gemonitord: zowel de voortgang van de zes deelakkoorden als de uitvoering van de lokale sportakkoorden. Welke lessen kunnen lokale partijen hieruit trekken voor het vervolg op hun lokale sportakkoord? Daarover schrijft onze onderzoeker Ad Hoogendam in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

1 mei 2023 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Kinderen van migranten sporten en bewegen vaker dan hun ouders

Volwassen kinderen van migranten lijken in hun sportgedrag meer op mensen zonder migratieachtergrond dan op hun ouders. Dit concludeert het Mulier Instituut uit data over sport- en beweegdeelname in Nederland over de periode 2001-2020. 

Lees verder

26 april 2023 | Nieuws | Evenementen, Financiën

Na corona nieuwe uitdagingen voor sportevenementensector

Na corona heeft de sportevenementensector nu nieuwe uitdagingen, zoals het tekort aan gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd zijn er kansen, bijvoorbeeld door de toegenomen aandacht voor een gezonde levensstijl. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

25 april 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Gemeenten en sportclubs hebben hulp nodig bij vergroten lhbti+-acceptatie in de sport

Gemeenten en sportclubs willen zich inzetten voor meer lhbti+-acceptatie in de sport. Maar ze hebben voor hun gevoel vaak niet genoeg kennis om hiermee aan de slag te gaan. Daarom hebben ze hulp nodig van (lokale) kartrekkers met voldoende ervaring en expertise, zoals procesbegeleiders of lhbti+-personen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

14 april 2023 | Nieuwe projecten | Deelname, Voorzieningen

Onderzoek naar sport en bewegen voor mensen met een beperking in Voorne aan Zee

De nieuwe gemeente Voorne aan Zee vindt sport en bewegen belangrijk en streeft naar actieve, gezonde en sportieve inwoners. Voor alle inwoners moet sport en bewegen bereikbaar zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt in Voorne aan Zee de behoefte en het aanbod van sport en bewegen voor inwoners met een beperking.

Lees verder

7 april 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Zeven succesfactoren voor de verbinding tussen tweedelijnszorg- en sportprofessionals

Leefstijl, waaronder sporten en bewegen, krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Een aantal ziekenhuizen in Nederland heeft al initiatieven om zorgprofessionals en professionals uit het sport- en beweegdomein met elkaar te verbinden. Op basis van interviews zet het Mulier Instituut zeven succesfactoren op een rij.

Lees verder

6 april 2023 | Nieuws | Sportcultuur

Sporters spreken elkaar meer aan op gedrag tijdens amateurwedstrijden

Spelers van amateurwedstrijden spraken elkaar in ‘coronajaren’ 2020 en 2021 vaker aan op hun gedrag dan in 2019. Dat blijkt uit de vijfde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag van het Mulier Instituut.

Lees verder

5 april 2023 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Gezondheid, Leren bewegen

Platform Bewegend Leren met tips om kinderen meer te laten bewegen op school

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 4-12 jaar zeven uur per dag zitten, waarvan een groot deel op school. Daarnaast voldoet slechts 62,3% van de kinderen aan de beweegrichtlijnen. Het Mulier Instituut ontwikkelde samen met Kenniscentrum Sport en Bewegen een platform met tips om kinderen meer te laten bewegen op school.

Lees verder

5 april 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Corona werkt als vergrootglas voor verschillen tussen verenigingen in het amateurvoetbal

De coronamaatregelen hebben hele verschillende gevolgen gehad voor twee amateurvoetbalverenigingen in dezelfde middelgrote stad. Bijvoorbeeld voor hun financiële situatie, overeenstemming vinden over de omgang met de maatregelen en de binding van leden. Deze verschillen zijn niet nieuw, maar tijdens corona wel zichtbaarder en groter geworden. Dat blijkt uit etnografisch onderzoek van het Mulier Instituut, de Radboud Universiteit en de USBO.

Lees verder

4 april 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Sportverenigingen hebben weinig specifiek aanbod voor mentale gezondheid

Negen op de tien Nederlandse sportverenigingen hebben geen specifiek sportaanbod gericht op het verbeteren van de mentale gezondheid van sporters. Ook werken verenigingen op het gebied van mentale gezondheid nog weinig samen met zorgpartijen in de wijk. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportverenigingen.

Lees verder

3 april 2023 | Nieuws

Mulier Instituut heeft nieuwe huisstijl

Het Mulier Instituut heeft een nieuwe huisstijl. Met een nieuw logo en andere frisse kleuren is het instituut klaar voor de toekomst.

Lees verder

31 maart 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Gemeenten kunnen meer doen om blessures in de openbare sportomgeving te voorkomen

Ruim de helft van de gemeenten richt de openbare ruimte zo in dat mensen daar veilig kunnen sporten en bewegen. Maar gemeenten kunnen op meer manieren zorgen voor een veilige openbare sportomgeving om ongevallen en blessures te voorkomen. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

Lees verder

30 maart 2023 | Nieuws | Sportcultuur

Onderzoek naar de governance en het tuchtrecht van veilige en integere sport

Zorgdragen voor een veilig en integer sportklimaat is een lastige uitdaging die de sport boven het hoofd groeit. De overheid en de sport zijn op elkaar aangewezen om misstanden in de sport tegen te gaan. Maar het blijkt moeilijk om misstanden effectief aan te pakken: er zijn veel partijen en belangen betrokken, die elk hun rol moeten pakken binnen hun deel van het stelsel.

Lees verder

30 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders

Kinderen zwemmen te weinig na de zwemles

Volgens vier op de vijf aanbieders van zwemles zwemmen kinderen na de zwemles te weinig. Dat is meer dan in 2017 (toen 70%). Daarnaast is driekwart van de zwemlesaanbieders van mening dat te weinig kinderen doorgaan tot ze het volledig zwemtraject hebben afgerond. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder zwemlesaanbieders die bekend zijn bij de KNZB en NRZ.

Lees verder

29 maart 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur

Voortzetting antidiscriminatiebeleid in het voetbal nodig ondanks veel nieuwe maatregelen

De KNVB en partners hebben de afgelopen drie jaar veel gedaan om discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Toch zijn de uitdagingen nog onverminderd groot. Inzet op antidiscriminatie in het voetbal op de langere termijn is nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de opbrengsten van het in 2020 gelanceerde actieplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal: ‘Ons voetbal is van iedereen’ (OVIVI).

Lees verder

29 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Bijna kwart krachtsporters en helft vechtsporters gebruikt doping

Naar schatting gebruikt 24 procent van de regelmatige krachtsporters enige vorm van doping. Onder krachtsport valt onder andere fitness als krachtsport (werken met gewichten), crossfit en bodybuilding. Bij regelmatige vechtsporters ligt deze schatting op 47 procent. Met regelmatig bedoelen we sporters die minimaal één à twee keer per week aan deze sport doen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ruim 2.200 regelmatige kracht- en vechtsporters.

Lees verder

28 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Fitnesscentra zien meerwaarde in aanbod voor mensen met een smalle beurs

Fitnesscentra die aan de pilot van het programma Fitness Loont deelnemen, zien de meerwaarde van het organiseren van sportaanbod voor mensen met een smalle beurs. Tegelijkertijd ervaren ze knelpunten om het aanbod goed te organiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

27 maart 2023 | Nieuwe projecten | Aanbieders, Voorzieningen

Onderzoek naar binnensportaccommodaties in Gouda

De gemeente Gouda wil een strategisch huisvestingsplan voor haar binnensportaccommodaties opstellen. Belangrijk onderdeel hierbij is het faciliteren van het bewegingsonderwijs en de accommodaties die hiervoor nodig zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt de behoefte aan accommodaties.

Lees verder

24 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders, Sportcultuur

Veel beleid tegen discriminatie bij Utrechtse sportverenigingen, meer ondersteuning bij uitvoering wenselijk

Ongeveer de helft van de sportverenigingen in de gemeente Utrecht heeft anti-discriminatie- en/of inclusiebeleid. Dat is meer dan landelijk. Tegelijk vraagt de helft van de verenigingen om ondersteuning om discriminatie tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bestuurders van Utrechtse sportverenigingen.

Lees verder

23 maart 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Schaamte weerhoudt leerlingen van het vmbo ervan om te bewegen op school

Schaamte is een van de belangrijkste redenen dat leerlingen van het vmbo weinig bewegen op school naast de gymles. Maar ze willen ook niet méér bewegen op en rond de school in de pauze. Leerlingen willen wel meer bewegen tijdens de les. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder én samen met leerlingen van het vmbo.

Lees verder

20 maart 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Bezoekers geven Nederlandse zwembaden een ruime voldoende

De gebruikers van de Nederlandse zwembaden zijn positief over het zwembad en de faciliteiten. Zwemmers geven het zwembad gemiddeld een ruime voldoende: een 7,8. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ruim 26.000 bezoekers van 154 Nederlandse zwembaden.

Lees verder

16 maart 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Eén op de vijf gemeenten gebruikt nog gewasbeschermingsmiddelen op één of meer sportvelden

In 2022 gebruikt één op de vijf gemeenten gewasbeschermingsmiddelen op een deel van de grassportvelden. Dat is nauwelijks minder dan een jaar eerder, ondanks dat veel gemeenten toen de intentie hadden ermee te stoppen. De meerderheid van deze groep is nu van plan er in 2023 mee te stoppen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

8 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders

Gevolgen van stijgende energiekosten voor sportverenigingen en andere sportaanbieders

De Tweede Kamer wil weten welke gevolgen de stijgende energiekosten hebben voor de financiën van sportverenigingen en andere sportaanbieders. Op basis van peilingen onder verenigingen en sportambtenaren bij gemeenten geeft het Mulier Instituut in twee notities een eerste indicatie.

Lees verder

7 maart 2023 | Nieuws

Mulier Instituut past organisatie aan

Het gaat goed met het Mulier Instituut. Het wetenschappelijk instituut voor sportonderzoek voor beleid en samenleving is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het aantal medewerkers steeg in de afgelopen vijf jaar van vijfendertig naar zeventig. De organisatie is daarop aangepast.

Lees verder

7 maart 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Middelbare scholieren minder fit na corona

Het gemiddelde uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs was na de eerste schoolsluiting significant lager dan voor de coronamaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

3 maart 2023 | In de media

Het MI in TSG: doelgroep betrekken bij evaluatie van programma’s

Als je programma’s voor gezondheidsbevordering evalueert, is het belangrijk de doelgroep daarbij te betrekken. Maar daarvoor is niet alleen een geschikt evaluatie-instrument nodig: ook aan de kant van de betrokken professionals liggen uitdagingen. Dat schrijven onderzoekers Irma Huiberts, Dorine Collard en Amika Singh en collega’s van de Hogeschool van Amsterdam in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

Lees verder

3 maart 2023 | Nieuws | Voorzieningen

Niet iedereen voelt zich veilig bij zwemmen in buitenwater

Een kwart van de mensen voelt zich niet altijd of nooit veilig tijdens het zwemmen in buitenwater. 22 procent heeft wel eens het gevoel dat er bij buitenwater snel iets mis kan gaan. Dat blijkt uit het Nationaal Sportonderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

3 maart 2023 | Nieuws | Aanbieders

Buurtsportcoaches zetten zich in om Oekraïense vluchtelingen te laten sporten

Meer gemeenten zetten buurtsportcoaches in voor sport en bewegen van vluchtelingen. Dat komt vooral door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Lees verder

24 februari 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Onderzoek naar sportbeleid gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven positioneert zich als sportstad. Ze wil met het sportbeleid inwoners stimuleren meer te sporten en te bewegen zodat zij zich fit en gezond voelen. De rekenkamer van de gemeente wil nu weten hoe doelmatig en doeltreffend dat sportbeleid in de afgelopen jaren is geweest. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

21 februari 2023 | Nieuws | Sportcultuur

District Spots bieden jongeren veilige sportplek waar ze zich kunnen ontwikkelen

District Spots zijn sport- en ontmoetingsplekken voor en door jongeren. Jongeren ervaren deze spots als veilige sportomgevingen waar ze zich zowel sportief als persoonlijk kunnen ontwikkelen. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

20 februari 2023 | Deelname, Diversiteit & inclusie

Helft van de mensen met een beperking wil hun sportgedrag veranderen

Ongeveer de helft van de kinderen met een lichamelijke beperking en volwassenen met een lichamelijke beperking, chronische aandoening of psychische klachten wil hun sport- of beweeggedrag veranderen. Ze willen vaker sportieve activiteiten beoefenen, starten met sportieve activiteiten of andere sportieve activiteiten (erbij) doen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport.

Lees verder

17 februari 2023 | In de media | Evenementen

Het MI bij SportKnowhowXL: onderzoek naar het WK dameshockey

Het Mulier Instituut en de Hogeschool van Amsterdam onderzochten afgelopen jaar de economische impact van het WK dameshockey en de beleving van bezoekers. Onderzoeker Eva Heijnen vertelt bij SportKnowhowXL meer over de opzet van het onderzoek en de resultaten.

Lees verder

16 februari 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Bouwstenen voor huisvestingsplan in Veenendaal

De gemeente Veenendaal werkt aan een integraal huisvestingsplan voor sport in de gemeente. Daarbij is behoefte aan inzicht aan de behoefte aan sportvoorzieningen nu en in de toekomst. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

15 februari 2023 | Nieuws | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Ons-kent-ons-mentaliteit belemmert diversiteit topkader sportorganisaties

Technische topkaders van sportorganisaties zijn niet erg sociaal divers. Dat komt vooral door een ‘ons-kent-ons’-mentaliteit: organisaties kiezen nieuwe kaderleden vaak uit hun bestaande netwerk. Onderzoek van het Mulier Instituut brengt dat aan het licht.

Lees verder

14 februari 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Drie tips om kinderen meer en veelzijdig te laten bewegen in de wijk

Begeleiders van kinderen op sport- en speelveldjes in de wijk spelen naast het stimuleren van bewegen ook een belangrijke rol bij de brede motorische ontwikkeling van kinderen. Speciaal voor Scholarshippers op Krajicek Playgrounds ontwikkelden het Amsterdam UMC, de Hogeschool van Amsterdam en het Mulier Instituut daarom een training. Op basis van dit project geven we drie tips voor sportprofessionals in de wijk.

Lees verder

9 februari 2023 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Hoger opgeleiden sporten veel meer dan lager opgeleiden

Van de volwassenen met een hoge opleiding beoefent 68 procent wekelijks een sport. Van de mensen met een lage opleiding is dat maar 32 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

8 februari 2023 | Nieuwe projecten | Deelname

Provincie Limburg in beweging

De provincie Limburg heeft de ambitie om de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te worden. Uit onderzoeken blijkt dat de inwoners van Limburg minder bewegen dan de gemiddelde Nederlander. Dat moet veranderen, vindt de provincie. Het Mulier Instituut onderzoekt hoe Limburgers gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen en wat de provincie kan doen.

Lees verder

7 februari 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Gebrek aan geld en tijd weerhouden bi-culturele tienermeiden met geldzorgen thuis ervan om te sporten

Bi-culturele tienermeiden die opgroeien in armoede sporten vaak minder dan andere tieners. Dat komt door een combinatie van factoren, maar gebrek aan geld en tijd spelen daarbij een grote rol. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bi-culturele tienermeiden die niet sporten.

Lees verder

6 februari 2023 | Nieuws | Aanbieders, Gezondheid

Veel sportverenigingen hebben een AED, maar die is vaak niet 24/7 bereikbaar

Op ongeveer twee derde van de sportverenigingen is een AED beschikbaar. Dat is een apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Maar deze AED’s zijn lang niet altijd bereikbaar als de vereniging dicht is. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

2 februari 2023 | Nieuws | Aanbieders, Leren bewegen

Sportorganisaties, studenten én onderwijs hebben profijt van hybride leren

Hybride leren levert veel voordelen op voor de betrokken sportorganisaties, studenten en onderwijsinstellingen. Bij hybride leren wordt leren op school gecombineerd met leren in de beroepspraktijk, op de locatie van een sportvereniging, sportpark of andere sportorganisatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 februari 2023 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit in sportopleidingen

Sportopleidingen zijn de afgelopen drie jaar aan de slag gegaan om sociale inclusie en diversiteit meer te verweven in de opleiding. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder twaalf sportopleidingen.

Lees verder

31 januari 2023 | In de media

Het MI in S&S: fitnessers aan de doping

Dat veel jonge fitnessers ervoor kiezen doping te gebruiken, is in de huidige situatie helemaal niet zo gek. Dat schrijft onderzoeker Agnes van Suijlekom in een column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

31 januari 2023 | Nieuws | Financiën

Gemeentelijke inkomsten vanuit de sport stijgen in 2021 sterker dan de uitgaven

Tussen 2020 en 2021 stegen voor gemeenten zowel de inkomsten vanuit sport als de uitgaven aan sport, maar de inkomsten stegen sterker. Daardoor waren de netto-uitgaven aan sport in 2021 lager dan in 2020. Tussen 2017 en 2020 namen de netto-uitgaven juist jaarlijks toe. Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten van het Mulier Instituut.

Lees verder

23 januari 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Variatie en motivatie belangrijk voor succes beweeginitiatief The Daily Mile op basisscholen

Variatie in de uitvoering en een intrinsiek gemotiveerde leerkracht zijn belangrijk voor het succes van The Daily Mile. Beide zien we terug op scholen die al langer aan The Daily Mile deelnemen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

19 januari 2023 | Nieuws | Deelname, Sportcultuur

Sportplezier staat centraal bij aanpassing van spelregels in de jeugdsport

Het overkoepelende doel van de spelregelaanpassingen die sportbonden de afgelopen jaren hebben doorgevoerd in de jeugdsport is ‘het plezier in de sport bevorderen’. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Mulier Instituut onder sportbonden.

Lees verder

18 januari 2023 | Nieuws | Deelname, Sportcultuur

Veel hockeyouders betrokken bij sport en team van hun kind 

Een groot deel van de hockeyouders is betrokken bij de sport van hun kind. Ze ondernemen vooral activiteiten in de thuisomgeving, zoals praten over de sport. Ook  binnen het hockeyteam van hun kind zijn veel ouders actief, door bijvoorbeeld te coachen of te fluiten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees verder

17 januari 2023 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Verschil sport- en beweegdeelname naar sociaaleconomische status neemt toe

Volwassenen (26-79 jaar) met een hoge sociaaleconomische status (SES) voldoen bijna twee keer zo vaak aan de beweegrichtlijnen als mensen met een lage SES. In de periode 2001-2020 is dit aandeel onder volwassenen met een lage SES nauwelijks toegenomen, maar bij de overige groepen wel. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

16 januari 2023 | In de media | Diversiteit & inclusie

Het MI in de Groene Amsterdammer over voetbal en inclusiviteit

Het is voor homomannen heel lastig om in het profvoetbal open te zijn over hun seksuele voorkeur. Toch ziet onderzoeker Rens Cremers van het Mulier Instituut heel langzaam verbetering optreden door het aanvalsplan tegen discriminatie van de KNVB en het kabinet. Hij vertelt hierover in de Groene Amsterdammer.

Lees verder

11 januari 2023 | In de media | Leren bewegen

Het MI in de podcast Van groei naar bloei: bewegen voor kinderen van 0-5 jaar

Voldoende bewegen is heel belangrijk, ook voor de allerjongste kinderen. Toch bewegen kinderen vaak te weinig. Hoe kan dat en wat kunnen ouders en professionals bij de kinderopvang daaraan doen? Daarover vertelt onderzoeker Sanne Veldman van het Mulier Instituut bij de podcast ‘Van groei naar bloei’ van Humankind.

Lees verder

10 januari 2023 | Nieuws | Leren bewegen

Steeds meer basisscholen en gemeenten meten motorische vaardigheden van kinderen

Vier op de vijf scholen in het primair onderwijs meten de motorische vaardigheden van leerlingen. Ook 70 procent van de gemeenten gebruikt inmiddels een meetinstrument voor motorische vaardigheden. Dat is een flinke toename ten opzichte van eerdere jaren. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder

9 januari 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Sportvoorzieningen gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg worstelt met de ruimte. Zoals in zoveel gemeenten zoekt Tilburg antwoord op de vraag: wat hebben we nodig en wat doen we waar? Tilburg wil weten hoe het huidige aanbod van sportaccommodaties zich verhoudt tot de huidige en toekomstige behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

6 januari 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI in S&S: lessen uit vijftien jaar buurtsportcoach

Wat heeft vijftien jaar aan inzet van buurtsportcoaches opgeleverd? En welke lessen kunnen we daaruit halen voor een nieuwe landelijke regeling? Daarover schrijft onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

21 december 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Lokale verbinder brengt 50-plussers in contact met nieuwe vormen van sporten en bewegen

De ‘lokale verbinder 50-plussport’, een pilot van NOC*NSF uitgerold in de gemeenten Heemskerk, Deventer en Alphen aan den Rijn, brengt de doelgroep 50-plussers in contact met nieuwe vormen van sporten en bewegen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de ervaringen van gemeenten met dit nieuwe project.

Lees verder

15 december 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Voldoende bevoegde leerkrachten voor bewegingsonderwijs op de basisschool?

Het docententekort is al enige tijd een groot probleem, maar ook uit de hoek van het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (po) lijkt in sommige regio’s een tekort aan bevoegde leerkrachten te ontstaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en de KVLO.

Lees verder

14 december 2022 | Nieuws | Deelname, Voorzieningen

Meer grip op urban sports maakt verder onderzoek mogelijk

Het Mulier Instituut heeft het begrip ‘urban sports’ verkend. Het verschilt tot nu toe sterk welke sporten en kenmerken daaronder geschaard worden. Meer duidelijkheid daarover maakt onderzoek naar de omvang van deze opkomende sporten mogelijk.

Lees verder

13 december 2022 | Nieuws | Aanbieders

Jongvolwassen klimmers zien veel verbeterpunten voor lidmaatschap landelijke klim- en bergsportvereniging

Jongvolwassenen zien veel verbeterpunten voor hun lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Ondanks dat er diverse voordelen aan verbonden zijn, zoals kortingen op overnachtingen in berghutten en een reisverzekering, heeft het nu vaak beperkte meerwaarde. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder juniorleden van de NKBV (leden van 18 tot 25 jaar).

Lees verder

9 december 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie, Sportcultuur

Sporters met een beperking lopen meer risico op grensoverschrijdend gedrag

Sporters met een beperking hebben een verhoogd risico om seksueel, fysiek en emotioneel grensoverschrijdend gedrag mee te maken. Dat blijkt uit kwalitatief onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut onder diverse betrokkenen op de sportclub.

Lees verder

5 december 2022 | Nieuwe projecten

Hoe kunnen jonge kinderen meer bewegen in de kinderopvang?

Het is voor de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar belangrijk dat zij voldoende en goed leren bewegen. De Gezondheidsraad bracht daarover eerder dit jaar een beweegadvies uit. Het Voedingscentrum wil graag weten hoe pedagogisch medewerkers van de Gezonde kinderopvang dit advies kunnen gebruiken in de praktijk. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

2 december 2022 | In de media

Het MI in S&S: sportbeleid en de kracht van sportverenigingen

De afgelopen decennia worden sportverenigingen vanuit sportbeleid gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van het overheidsbeleid en te professionaliseren. Dat zou hun overlevingskansen vergroten. Maar worden ze er nou ook echt sterker van? Dat bespreekt onderzoeker Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

2 december 2022 | Nieuws | Aanbieders

Sportverenigingen creëren in kleine stapjes gezondere sportomgeving

Steeds meer sportverenigingen zijn bezig de sportomgeving gezonder te maken. Zo zijn steeds meer verenigingen rookvrij en zijn er steeds vaker gezondere opties in de sportkantine. In maatregelen tegen problematisch alcoholgebruik zit minder ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 december 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Steeds meer middelbare scholen met extra lesaanbod sport en bewegen naast de gymles

In de afgelopen acht jaar is het aandeel scholen in het voortgezet onderwijs met aanvullend lesaanbod sport en bewegen gestegen: van 53 procent in 2014 naar 80 procent in 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om Bewegen, Sport en Maatschappij of Lichamelijke Opvoeding 2. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder docenten lichamelijke opvoeding (LO).

Lees verder

30 november 2022 | Nieuws | Evenementen, Financiën

Economische impact WK Hockey Dames 2022 2,6 miljoen euro

De economische impact van de WK Hockey Dames 2022 voor de gemeenten Amsterdam en Amstelveen wordt geraamd op 2,6 miljoen euro. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en de opleiding Sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam.

Lees verder

29 november 2022 | Nieuws | Gezondheid

Meerderheid Nederlanders vindt dopinggebruik in de recreatieve sport niet acceptabel

Drie kwart van de Nederlanders vindt het gebruik van doping om de prestatie te verbeteren of om er beter uit te zien niet acceptabel. De mate van acceptatie hangt onder andere samen met leeftijd en type sport. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

28 november 2022 | Nieuws | Gezondheid, Sportcultuur

Gebruik prestatiebevorderende middelen lijkt gangbaar onder veelfitnessers

Het gebruik van middelen ter ondersteuning van fitnessprestaties, zoals eiwitshakes en voedingssupplementen, lijkt onderdeel van de hedendaagse fitnesscultuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder mensen die minimaal vier keer per week fitnessen.

Lees verder

25 november 2022 | Nieuws | Voorzieningen

Verduurzaming sportvastgoed nog niet op koers om klimaatafspraken te halen

Het sportvastgoed is de afgelopen jaren duurzamer geworden, maar de doelen uit de Routekaart Verduurzaming Sport zijn nog niet in zicht. Dat blijkt uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2022’ van het Mulier Instituut.

Lees verder

24 november 2022 | Nieuws

Willem de Boer krijgt Boymansprijs

De Boymansprijs voor het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie gaat dit jaar naar Willem de Boer, onderzoeker en docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij krijgt de prijs voor zijn dissertatie Sport as a medicine for health and health inequalities aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder

24 november 2022 | Nieuws | Aanbieders, Sportcultuur

Uitvoering lokale sportakkoorden komt op stoom 

De uitvoering van de lokale sportakkoorden komt op stoom. Op vier van de zes thema’s is in het laatste jaar van het Nationaal Sportakkoord behoorlijke vooruitgang. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder kernteams van lokale sportakkoorden.

Lees verder

23 november 2022 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Onderzoek pedagogisch sportklimaat voetbalvereniging SML

De Arnhemse voetbalvereniging SML hecht grote waarde aan een pedagogisch sportklimaat. De club wil dat één van de speerpunten van beleid maken. Het bestuur krijgt met een onafhankelijk onderzoek graag zicht op het huidige sportklimaat en op de wensen en behoeften voor de toekomst. Het Mulier Instituut gaat dat onderzoek doen.

Lees verder

23 november 2022 | In de media

Het MI in S&S: samenwerking zorg en sport

Als we willen dat meer mensen aan de beweegrichtlijnen voldoen, moeten we de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector verbeteren. Dat stelt onderzoeker Dorine Collard van het Mulier Instituut in haar column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

23 november 2022 | Nieuws | Aanbieders

Meer dan 6.000 buurtsportcoaches en cultuurcoaches actief in 2022

In 2022 zijn er 6.267 buurtsport- en cultuurcoaches actief, samen goed voor 3.509 fte. Deze worden aangesteld vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), waaraan 340 gemeenten (99% van alle gemeenten) deelnemen. Dat blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2022.

Lees verder

22 november 2022 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Evenementen, Financiën, Topsport, Voorzieningen

Gevolgen coronacrisis nog steeds voelbaar in hele sportsector

Alle deelsectoren van de sportsector merken nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. De sportsector toont zich veerkrachtig, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid. Maar tegelijk heeft de sector met tal van nieuwe uitdagingen te maken. Dat blijkt uit de vijfde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder

21 november 2022 | In de media

Het MI in de documentaire Allemaal Gelijk?

De documentaire ‘Allemaal gelijk?’ gaat over racisme en discriminatie in het Nederlands voetbal. Humberto Tan spreekt verschillende mensen die persoonlijke verhalen delen over hun ervaringen. Tan praat met slachtoffers, maar ook met een ‘die-hard’ voetbalsupporter die zich in het verleden schuldig maakte aan discriminatie. Onze onderzoeker Agnes Elling is één van de experts die in de film aan het woord komt.

Lees verder

21 november 2022 | In de media

Het MI in het NOS Jeugdjournaal

Onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut legt in het Jeugdjournaal uit dat ouders van vluchtelingenkinderen meer hulp nodig hebben om te zorgen dat hun kinderen zwemles krijgen. Het Jeugdjournaal maakte een item over zwemles voor vluchtelingenkinderen naar aanleiding van een onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

17 november 2022 | Nieuws | Aanbieders

Buurtsportcoach vergroot netwerk middelbare school 

Drie kwart van de scholen in het voortgezet onderwijs ervaart positieve opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches. Volgens bijna de helft van de scholen (45%) en werkgevers van buurtsportcoaches (41%) heeft de coach ervoor gezorgd dat de samenwerking met andere organisaties is uitgebreid. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder

11 november 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Corona ontregelt sportgedrag, maar niet bij iedereen

Niet iedereen lukte het in een periode met strenge coronamaatregelen even goed om het sportgedrag aan te passen en actief te blijven. Ook binnen een groep Nederlanders voor wie dat in theorie het makkelijkst lijkt, lopen ervaringen zeer uiteen. Dat blijkt uit een inventarisatie onder 52 relatief ‘geprivilegieerde’ en vooral sportieve individuen net na de laatste lockdown. 

Lees verder

10 november 2022 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Meer hulp nodig om kinderen van vluchtelingen op zwemles te krijgen en houden

Ouders met een vluchtelingenstatus hebben meer hulp nodig om te zorgen dat hun kinderen voldoende zwemvaardig worden. Zij vinden het belangrijk dat hun kinderen in Nederland kunnen (leren) zwemmen, maar lopen tegen belemmeringen aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar redenen dat zij minder vaak zwemdiploma’s halen.

Lees verder

1 november 2022 | Nieuws | Aanbieders

Sport en bewegen in de buurt: meer aandacht voor specifieke doelgroepen

Steeds meer Nederlanders geven aan dat het sport- en beweegaanbod in de buurt bedoeld is voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld kinderen, ouderen of mensen met een beperking. Zij zien minder vaak sport- en beweegactiviteiten die voor alle inwoners van de buurt bedoeld zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

26 oktober 2022 | Nieuws | Topsport

Coronaperiode zette talentvolle sporters aan tot nadenken over hun sportcarrière

De coronaperiode lijkt voor veel talentvolle sporters te hebben gezorgd voor een moment van reflectie. Ze kwamen namelijk los uit de topsportbubbel óf waren juist meer bezig met hun sport. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder talentvolle sporters.

Lees verder

25 oktober 2022 | Nieuws | Aanbieders, Deelname

In kwart huishoudens nieuw sportlidmaatschap of -abonnement afgesloten

Tussen mei 2021 en mei 2022 is in 25 procent van de Nederlandse huishoudens minstens één nieuw sportlidmaatschap en/of -abonnement afgesloten. In 17 procent van de huishoudens werd er in die periode minstens één opgezegd. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

24 oktober 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Maatschappelijke diensttijd brengt jongeren in contact met jonge vluchtelingen

Binnen het project Wereldmeiden, waar jongeren aan kunnen deelnemen voor hun maatschappelijke diensttijd, ontstaan contacten tussen Nederlandse jongeren en jonge vluchtelingen.

Lees verder

14 oktober 2022 | In de media

Het MI in S&S: wet van verminderde meeropbrengst

Hoe meer en langer je ergens voor traint, hoe lastiger het wordt om nog vooruitgang te boeken: de wet van de verminderde meeropbrengst. Dat geldt ook voor sporttalenten. Vroeg specialiseren levert daarom niet per definitie betere topsportresultaten op. Dat schrijft onderzoeker Lisanne Balk van het Mulier Instituut in haar column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

12 oktober 2022 | In de media

Het MI in SBM: gezamenlijk inkopen door sportverenigingen

Welke voor- en nadelen heeft gezamenlijk inkopen voor sportverenigingen en hoe kunnen ze hiermee beginnen? Dat bespreken onderzoekers Rutger de Kwaasteniet en Nathan Geurink van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

7 oktober 2022 | In de media

Het MI in SBM: scholing voor kaderleden van sportverenigingen

Hoe en in hoeverre proberen sportverenigingen de deskundigheid van hun kader te bevorderen? En welke wensen hebben clubs nog op dat gebied? Dat bespreken onderzoekers Marieke Reitsma en Janine van Kalmthout in vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

6 oktober 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Actieve schooldag hoog op de planning bij vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Voor de meeste vakleerkrachten staat de implementatie van een actieve schooldag hoog op de planning. Ze denken daarbij aan activiteiten zoals bewegend leren, beweegmomenten op school en buitenspelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier instituut onder vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Lees verder

5 oktober 2022 | In de media

Het MI in Beweegvriendelijke Omgeving magazine: beweegvriendelijke omgeving in de Omgevingsvisie

Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat inwoners verleid worden om meer te lopen, fietsen, spelen en sporten? En hoe geeft je dat als gemeente een goede plek in je Omgevingsvisie? Daarover vertelt onderzoeker Mark Noordzij van het Mulier Instituut in het magazine Beweegvriendelijke Omgeving.

Lees verder

4 oktober 2022 | Nieuws | Aanbieders

Buurtsportcoach helpt sportverenigingen met samenwerkingsverbanden

Bij 37 procent van de sportverenigingen waar een buurtsportcoach werkzaam is, heeft deze gezorgd voor uitbreiding van de samenwerking en netwerken met andere organisaties. In 2018 was dit bij 28 procent van de sportverenigingen het geval. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder bestuurders van sportverenigingen.

Lees verder

30 september 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Agnes Elling wint MVP award voor inclusie in het voetbal

Onderzoeker Agnes Elling van het Mulier Instituut mag zich de eerste winnaar noemen van de MVP (Michael van Praag) award. Afgelopen woensdag kreeg zij uit handen van Michael van Praag de trofee uitgereikt.

Lees verder

30 september 2022 | Nieuwe projecten

Evaluatie activiteiten en begroting Roden Fit & Gezond

Stichting ‘Roden Fit & Gezond’ zet zich via allerlei activiteiten en samenwerkingen in om bewegen, contacten en leefbaarheid te bevorderen in Roden. De gemeente Noordenveld heeft hier voor 2023 een subsidie aan toegekend. Zij wil nu weten welke resultaten de activiteiten van Roden Fit & Gezond opleveren en of de opgestelde begroting realistisch is. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

28 september 2022 | Nieuws | Aanbieders

Minder vrijwilligers in de sport

Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder dat maandelijks of vaker vrijwilligerswerk in de sport doet, is tussen 2012 en 2020 gedaald van 11 naar 9 procent. Dat blijkt uit een analyse van het Mulier Instituut.

Lees verder

27 september 2022 | In de media

Het MI in Uncover magazine: sporten in de openbare ruimte

De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt om te sporten en bewegen, maar niet door iedereen even veel. Mensen met een beperking, vrouwen en lageropgeleiden doen dit bijvoorbeeld minder. Hoe kunnen we de openbare ruimte ook voor die groepen aantrekkelijker maken? Die vraag bespreken onderzoekers Mark Noordzij en Laura van der Meijde van het Mulier Instituut in Uncover.

Lees verder

23 september 2022 | Nieuws | Evenementen

Nederlanders terughoudend bij bezoek sportevenementen als corona weer oplaait

Bijna zeven op de tien Nederlanders steunen thuisblijven bij coronaklachten op dag van het sportevenement als maatregel bij het ontstaan van een nieuwe coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

21 september 2022 | Nieuws | Aanbieders

Monitoren en evalueren verankerd in het werk van buurtsportcoaches

Monitoren en evalueren is een vast onderdeel geworden van de taken van buurtsportcoaches. Werkgevers en buurtsportcoaches vinden het om verschillende redenen belangrijk, en de meesten zien in dat het kan helpen bij het verbeteren en bijsturen van hun eigen werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers.

Lees verder

16 september 2022 | In de media

Het MI in Uncover magazine: sportief zijn met beperking, de normaalste zaak voor het gemeentelijk sportbeleid!?

Mensen met een beperking sporten minder. Bewust of onbewust, worden mensen met een beperking uitgesloten van deelname aan het sociale leven en hebben zij minder (makkelijk) toegang tot voorzieningen die voor mensen zonder beperking vanzelfsprekend zijn, waaronder sport en recreatief bewegen. Dat schrijven onderzoekers Caroline van Lindert en Maxine de Jonge in Uncover magazine waar zij de rol van landelijke en lokale partijen en de gemeenten bespreken.

Lees verder

14 september 2022 | Nieuwe projecten

Waar hebben kitesurfers behoefte aan?

De Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) wil kitesurfers zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom wil ze weten hoeveel kitesurfers er in Nederland zijn en wat ze kan doen om die goed van dienst te zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt dit. De NKV vertegenwoordigt de stem van alle kitesurfers in Nederland. 

Lees verder

13 september 2022 | Nieuws

Meerderheid Nederlanders gebruikt app of device bij het sporten

In 2022 gebruikt 51 procent van de bevolking een app en/of device om sportieve activiteiten te beoefenen. Dat is meer dan in 2019 (44%) en 2016 (31%). Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut onder 16- tot 80-jarigen.  

Lees verder

12 september 2022 | Nieuws

Sport en bewegen kan PTSS-klachten verminderen

Naar schatting hebben 350.000 tot 1,2 miljoen mensen in Nederland een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Mensen met PTSS hebben last van depressieve en angstgevoelens, prikkelbaarheid en vermijdingsgedrag. Sport en bewegen kan helpen om deze klachten te verminderen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het Mulier Instituut.  

Lees verder

9 september 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Samen werken aan een positieve sportcultuur

Sporten levert tal van mooie momenten op en biedt plezier aan veel beoefenaars. Toch kan sport voor sommigen ook een onsportieve, ongewenste of grensoverschrijdende ervaring zijn. Daarbij gaat het niet alleen om onsportiviteit en grensoverschrijdend gedrag, maar ook is te denken aan matchfixing, racisme, discriminatie en criminele inmenging.  Onder het containerbegrip ‘positieve sportcultuur’ zijn verschillende onderwerpen te plaatsen die in het boek met de titel ‘Samenwerking, dialoog en zelforganisatie als kiemen van een positieve sportcultuur’ nader zijn onderzocht.

Lees verder

8 september 2022 | Nieuws

Samenwerking tussen scholen en zorgprofessionals belangrijk voor gezonde leefstijl kinderen

Om een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren bij kinderen (met overgewicht) is samenwerking tussen basisscholen en (zorg)professionals heel belangrijk. Zonder die samenwerking worden niet alle kinderen bereikt. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder (zorg)professionals, vertegenwoordigers van basisscholen en kinderen in de Tilburgse wijk de Reeshof. 

Lees verder

7 september 2022 | In de media | Diversiteit & inclusie

Het MI in S&S: ervaringsdeskundigheid voor inclusie in de sport

In het gesprek over de ‘inclusie’ van mensen met een beperking in de sport wordt de ervaringsdeskundigheid van de sporter met de beperking niet altijd ingezet. Dat is jammer, want ervaringsdeskundigen hebben belangrijke kennis in handen voor sportbeleid en sportonderzoek. Dat schrijven Marit Hiemstra, Maxine de Jonge en Caroline van Lindert in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

7 september 2022 | Nieuws

Implementatiestrategieën nodig voor doorverwijzing van zorg naar sport

Binding en duidelijke werkafspraken tussen zorgprofessionals en buurtsportcoaches zijn cruciaal voor programma’s waarbij mensen vanuit de zorg worden doorverwezen naar sport- en beweegaanbod buiten de zorg. De professionals hebben behoefte aan handvatten om dit te bewerkstelligen. Dat blijkt uit actiegericht onderzoek van het Mulier Instituut om te komen tot strategieën om de implementatie van het programma Bewegen op Recept te verbeteren. 

Lees verder

6 september 2022 | Nieuws

Remco Hoekman nieuwe bestuurder van het Mulier Instituut

De Raad van Toezicht heeft dr. Remco Hoekman benoemd tot bestuurder van het Mulier Instituut en voorzitter van de Raad van Bestuur, ingaande 1 november 2022.

Lees verder

6 september 2022 | Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen kunnen mentale vaardigheden trainen door te bewegen

Hoogbegaafde en dubbel-bijzondere kinderen hebben vaak hele sterke vaardigheden, maar hun executieve functies lijken soms nog niet zo goed ontwikkeld. Beweeginterventies kunnen bijdragen aan het trainen van die functies. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

5 september 2022 | Nieuws

Buurtsportcoaches zetten zich in voor mentale gezondheid

De meeste buurtsportcoaches en hun werkgevers vinden dat buurtsportcoaches een rol moeten pakken om de mentale gezondheid van Nederlanders te verbeteren. Bijna drie kwart van de ondervraagde buurtsportcoaches geeft aan dit op dit moment te doen in hun werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder

1 september 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Pedagogisch sportklimaat in de gymsport positief beoordeeld, maar ook aandachtspunten

Over het algemeen beoordelen ouders en jeugdtrainers het pedagogisch sportklimaat op de gymsportvereniging als goed. Toch is er nog ruimte voor verbetering, vooral bij het beleid van de verenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ouders, trainer-coaches en jeugdsporters. 

Lees verder

31 augustus 2022 | Nieuws | Gezondheid, Leren bewegen

Meerderheid gemeenten heeft beleid voor buitenspelen

65 procent van de gemeenten heeft beleid voor buitenspelen: 40 procent specifiek op dit onderwerp en 25 procent als onderdeel van een breder beleidsplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren.

Lees verder

30 augustus 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Medewerkers COA staan onder druk – en dat heeft impact op de sportactiviteiten

De werkdruk voor medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hoog. Daardoor is het voor hen lastig om sport- en beweegaanbod voor de bewoners te organiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

29 augustus 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Bewegend leren: veelgestelde vragen beantwoord

Wat is bewegend leren? Waarom zou je het moeten gebruiken? En hoe doe je dat op een goede manier? Die vragen beantwoordt het Mulier Instituut in een nieuw informatieblad over bewegend leren in het basisonderwijs.

Lees verder

19 augustus 2022 | In de media

Het MI in IJERPH: verband tussen thuiswerken en sportdeelname

Thuiswerken in coronatijd hangt positief samen met verhoogde sportdeelname. Dat toont directeur Remco Hoekman samen met collega’s van de Radboud Universiteit aan in een wetenschappelijk artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Lees verder

19 augustus 2022 | In de media

Het MI bij Onderwijskennis: bewegen en leren in het primair onderwijs

Bewegen is gezond, leuk en gaat niet ten koste van leerprestaties. Als je de vorm van bewegen afstemt op het beoogde effect, is het makkelijker om meer bewegen in te zetten en vol te houden. Dat schrijven onderzoekers Amika Singh en Jorien Slot-Heijs van het Mulier Instituut in een artikel op Onderwijskennis.nl.

Lees verder

17 augustus 2022 | In de media

Het MI bij Sociale Vraagstukken: bewegen en sociale ongelijkheid

Hoeveel mensen bewegen hangt samen met sociaaleconomische verschillen. Mensen met gezondheidsproblemen en mensen met een migratieachtergrond bewegen bijvoorbeeld minder. Deze ongelijkheden moeten meer worden erkend. Dat schrijft onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut in een artikel bij Sociale Vraagstukken.

Lees verder

17 augustus 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Ondanks positieve beoordeling nog uitdagingen voor pedagogisch sportklimaat in het voetbal

Gemiddeld beoordelen ouders en jeugdtrainers het pedagogisch sportklimaat op de voetbalvereniging als voldoende. Maar er zijn ook uitdagingen, vooral als het gaat om scholing van alle trainers in pedagogische en didactische basisprincipes. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ouders, trainer-coaches en jeugdsporters.

Lees verder

16 augustus 2022 | Nieuws

Paul de Knop overleden

Begin augustus is Paul de Knop overleden. Paul was rond de eeuwwisseling bijzonder hoogleraar Sport en Lichamelijke Opvoeding bij het departement Vrijetijdwetenschappen van de Universiteit van Tilburg.

Lees verder

16 augustus 2022 | Nieuws | Aanbieders

Door sportbeleid gestimuleerde veranderingen maken sportverenigingen niet sterker

De afgelopen decennia zijn sportverenigingen gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van overheidsbeleid en te professionaliseren. Deze drie veranderingen zorgen er niet voor dat een sportvereniging organisatorisch sterker wordt. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut over de periode 2007-2021.

Lees verder

10 augustus 2022 | In de media

Het MI in Sportaccom: bewegingsonderwijs: waar, wie en hoe?

Vanaf schooljaar 2023/2024 moeten basisscholen twee lesuren bewegingsonderwijs per week aanbieden. De discussies gaan daarbij vaak over of daar wel genoeg ruimte voor is. Maar misschien is het wel een veel groter probleem wie dat onderwijs moet gaan geven en hoe het praktisch moet worden geregeld. Dat stelt directeur Remco Hoekman van het Mulier Instituut in zijn column in vaktijdschrift Sportaccom.

Lees verder

9 augustus 2022 | Nieuws | Voorzieningen

Gemeentelijke zwembaden in Nederland in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft data verzameld over een groot deel van de Nederlandse overdekte en combizwembaden. Het gaat om zwembaden in eigendom van of gesubsidieerd door gemeenten. Van 393 zwembaden is onder meer in kaart gebracht hoeveel en wat voor bassins er zijn.

Lees verder

27 juli 2022 | Nieuws | Financiën

Contributies sportverenigingen stijgen iets minder dan inflatie

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in vijf sporttakken loopt iets achter op de inflatie. Het gaat om basketbal, korfbal, rugby, tennis en voetbal. Dat blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Lees verder

26 juli 2022 | Nieuws | Aanbieders

Vier op de tien professionals uit sportevenementensector dragen bij aan Nationale Topsportevenementen Strategie

Bijna vier op de tien professionals die werken in de Nederlandse sportevenementensector dragen bij aan het realiseren van doelen van de Nationale Topsportevenementen Strategie 2021-2030 (NTS). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

19 juli 2022 | In de media | Evenementen

Het MI bij NOS: de aantrekkingskracht van de Nijmeegse Vierdaagse

Wat maakt de Nijmeegse Vierdaagse zo bijzonder en succesvol? Over die vraag komt onderzoeker Paul Hover van het Mulier Instituut aan het woord in een artikel van de NOS.

Lees verder

14 juli 2022 | Nieuws | Evenementen

Bezoekers positief over sportevenementen in provincie Brabant

De bezoekers van vijftien Brabantse sportevenementen geven deze evenementen gemiddeld het rapportcijfer 8. De grote meerderheid ervaart tijdens hun bezoek een gevoel van saamhorigheid en is van mening dat het evenement bijdraagt aan een positief imago van Brabant. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Lees verder

5 juli 2022 | In de media

Het MI in S&S: verenigingsondersteuning door de clubkadercoach

Welke uitdagingen spelen er in Nederland op het gebied van verenigingsondersteuning? En welke rol speelt de clubkadercoach daarbij? Die vragen beantwoorden onderzoekers Johan Steenbergen en Marieke Reitsma van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

30 juni 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Meerderheid topsporters voelt zich veilig in de topsportomgeving, maar ervaringen met grensoverschrijdend gedrag zijn wijdverspreid

Het merendeel van (oud-)topsporters voelt zich veilig in de eigen topsportomgeving. Toch heeft een aanzienlijk deel van de topsporters ervaring (gehad) met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dit blijkt uit een kleinschalig onderzoek van het Mulier Instituut onder (oud-)topsporters.

Lees verder

29 juni 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Wat bepaalt hoeveel kinderen buitenspelen?

Of en hoeveel kinderen buitenspelen hangt af van veel verschillende factoren. Als we buitenspelen willen stimuleren, moeten we met al die factoren rekening houden. Het Mulier Instituut brengt deze factoren in kaart.  

Lees verder

28 juni 2022 | In de media, Nieuws | Aanbieders, Financiën, Voorzieningen

De Nederlandse fitnessbranche: sterk gegroeid, kansen voor de toekomst

Tussen 2001 en 2020 heeft er in de Nederlandse fitnessbranche een dubbele groei plaatsgevonden. Zowel het aantal wekelijkse fitnessers (+145%) als het aandeel fitnessers dat meer dan twee dagen per week aan fitness deed (+82%) nam toe. De totale wekelijkse sportdeelname kon die van fitness niet bijbenen (+8%), waardoor het marktaandeel van fitness is gegroeid. Er gloren voor de branche kansen voor de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en Blackbox Research.

Lees verder

27 juni 2022 | Voorzieningen

Knelpunten verwacht bij huisvesting bewegingsonderwijs

Scholen voor primair onderwijs worden met ingang van het schooljaar 2023-2034 verplicht twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen voor alle leerlingen. Een derde van de gemeenten geeft aan voor een opgave te staan om dit te kunnen faciliteren.

Lees verder

27 juni 2022 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

Vier jaar Nationaal Sportakkoord leidt tot meer samenwerking in sport- en beweegsector

2022 is het laatste jaar van het in 2018 ondertekende Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord is een vorm van samenwerkend besturen. Door allerlei vormen van samenwerking zijn in de afgelopen vier jaar stappen gezet op alle zes de ambities van het sportakkoord. Dat blijkt uit de zevende rapportage van de Monitor Sportakkoord van het Mulier Instituut. 

Lees verder

23 juni 2022 | Nieuws | Financiën

Toekomstontwikkelingen huurtarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties

Welke huurtarieven hanteren gemeenten en exploitanten voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen? Hoe verschillen die tarieven tussen soorten accommodaties, huurders en gemeenten? En hoe ontwikkelen ze zich? Dat volgt het Mulier Instituut de komende jaren in een nieuwe landelijke huurtarievenmonitor. De resultaten voor 2021 zijn nu bekend.

Lees verder

20 juni 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Financiering zwemles lastig voor ouders met geldzorgen

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben minder vaak een zwemdiploma. Ouders willen wel heel graag dat hun kinderen leren zwemmen, maar lopen aan tegen de hoge kosten van zwemles. Financiële steun aanvragen is ingewikkeld en deze vergoeding is niet altijd voldoende om al het lesgeld te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en met subsidie van het Ministerie van VWS.

Lees verder

17 juni 2022 | Nieuws | Aanbieders

Stijgende energielasten bron van zorg voor sportaanbieders

Voor ruim een derde (36%) van de ondernemende sportaanbieders vormt de ontwikkeling van de energielasten een (zeer) groot punt van zorg. Sportverenigingen verwachten dat de stijgende energieprijzen gevolgen hebben voor de contributie het komende jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

15 juni 2022 | In de media

Het MI in S&S: samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals

Onderzoekers zijn vaak denkers, praktijkprofessionals juist doeners. Waar verschillen die twee van elkaar en wat kunnen ze van elkaar leren? Daarover schrijft onderzoeker Kirsten Gutter van het Mulier Instituut in haar column voor vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

15 juni 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Biljartprogramma Tijd voor Krijt draagt bij aan mentaal welzijn ouderen

Tijd voor Krijt is goed voor de sociaal-emotionele gesteldheid van de deelnemers. Dat zijn met name ouderen. Voor hen is het een moment in de week om het huis uit te kunnen, anderen te ontmoeten, met elkaar te biljarten of andere spellen te spelen en ervaringen te delen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

13 juni 2022 | In de media | Deelname, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Het MI bij ZonMw: hoe maken we sport inclusief?

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat sport ook toegankelijk is voor mensen met een beperking? Over die vraag hebben onderzoeker Caroline van Lindert van het Mulier Instituut en voormalig toptennisser Esther Vergeer het in een interview van ZonMw.

Lees verder

10 juni 2022 | Nieuws | Aanbieders, Financiën

Paardensector drie Limburgse gemeenten levert 116 miljoen euro omzet per jaar op

De geschatte omzet in de paardensector in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray in 2019 bedraagt 116 miljoen euro. De toegevoegde waarde wordt geraamd op 40 miljoen euro en de betaalde werkgelegenheid op 580 fte. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray.

Lees verder

3 juni 2022 | In de media

Het MI in de Volkskrant: het belang van buitenspelen

Kinderen spelen steeds minder buiten. Hoe kunnen we buitenspelen stimuleren? Die vraag staat centraal in een artikel in de Volkskrant van 2 juni 2022. Onderzoeker Jorien Slot-Heijs van het Mulier Instituut vertelt in dit artikel wat we hierover uit onderzoek weten.

Lees verder

2 juni 2022 | Nieuws | Gezondheid

JOGG-regisseurs hebben door hun veelzijdige functie brede competenties nodig

JOGG-regisseurs nemen diverse rollen aan om de integrale JOGG-aanpak succesvol uit te kunnen voeren. Daarvoor hebben zij een breed pakket aan competenties nodig. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 juni 2022 | In de media

Het MI in Trouw: waarom kinderen van arme ouders minder sporten

Kinderen van ouders met een lager inkomen sporten vaak minder. Hier is dus sprake van kansenongelijkheid. Dat is te lezen in een artikel in dagblad Trouw. Dit artikel is gebaseerd op portretten van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lees verder

25 mei 2022 | In de media

Het MI bij de Bas van de Goor Foundation: diabetes en leefstijl

Bewegen en gezond leven is belangrijk voor mensen met diabetes type 2. Waarom blijkt het in de praktijk voor mensen lastig om een gezondere leefstijl aan te nemen? Daarover spreekt Bas van de Goor met Leonie Tromp, Sasja Huisman en onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut.

Lees verder

25 mei 2022 | In de media

Het MI in SBM: sportiviteit op de Nederlandse velden

Hoe sportief is de Nederlandse teamsport? Die vraag beantwoordt onderzoeker Eva Heijnen van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

25 mei 2022 | In de media

Het MI in SBM: contributies van sportverenigingen

De contributies van sportverenigingen volgen over het algemeen de inflatie. Dat schrijven onderzoekers Janine van Kalmthout en Arjen Davids van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

24 mei 2022 | In de media

Het MI bij S&S: bewegen inzetten voor mentale gezondheid

Bewegen kan helpen om mentaal gezonder te worden en te blijven. Maar hoe kunnen we sport en bewegen nou inzetten om de mentale gezondheid van Nederlanders te bevorderen? Daarover beantwoordt onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut vijf vragen bij Sport & Strategie.

Lees verder

18 mei 2022 | In de media

Het MI bij Radio 1: Nederlanders bewegen te weinig

Minder dan de helft van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen. Hoe erg is dat en wat kunnen we eraan doen? Daarover gaan onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut en Erik Scherder in gesprek bij Dit is de dag op NPO Radio 1.

Lees verder

18 mei 2022 | Nieuws | Financiën

Uitgaven van Nederlanders aan sport blijven in coronatijd op peil

In 2021 bleven de uitgaven van consumenten aan actieve sportbeoefening ten opzichte van 2019 op peil. Ze gaven minder uit aan commercieel sportaanbod, maar juist meer aan sportartikelen, mogelijk om te kunnen sporten in de privéomgeving of in de openbare ruimte. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

17 mei 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Diversiteit in kaderfuncties in de sport nog altijd beperkt

Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking zijn beperkt vertegenwoordigd in hogere kaderfuncties in de sport. Vooral bondsbestuurders en hoofd-/bondstrainers zijn voornamelijk mannen zonder migratieachtergrond en zonder beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

16 mei 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Ouderen maken inhaalslag in deelname aan sport en bewegen

Ouderen voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen dan andere volwassenen, maar in de
periode 2001-2020 is dit verschil geleidelijk kleiner geworden. Hetzelfde patroon zien we bij de
(wekelijkse) sportdeelname. Dat blijkt uit een trendanalyse van de sport- en beweegdeelname van ouderen door het Mulier Instituut.

Lees verder

16 mei 2022 | Deelname, Gezondheid

Veel spelers in sport- en beweeglandschap ouderen, maar geen ‘vlaggendrager’

In Nederland zijn veel partijen die zich direct of indirect inzetten voor sporten en bewegen door ouderen. Maar er is geen partij die zich opwerpt als ‘dé sportorganisatie van en voor ouderen’. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Mulier Instituut naar het beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen voor ouderen.

Lees verder

13 mei 2022 | In de media

Het MI bij Happy Trending: waarom zijn nieuwe sporten zo populair?

Waarom beoefenen mensen zo graag nieuwe sporten als padel, boulderen en rocycle? Dat onderzoeken Emma Wortelboer en Defano Holwijn in het BNN-programma Happy Trending. Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut vertelt wat we daar uit onderzoek over weten.

Lees verder

12 mei 2022 | In de media | Deelname, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Het MI bij S&S: beweegzorg voor mensen met diabetes type 2

Onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut heeft de Boymansprijs 2021 ontvangen voor haar proefschrift over bewegen in de zorg voor mensen met diabetes type 2. Daarvoor ging ze in gesprek met zorgverleners en mensen met diabetes type 2 en liep ze mee met wandelgroepen. Bij Sport & Strategie beantwoordt ze vijf vragen over haar onderzoek.

Lees verder

11 mei 2022 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Fietsprogramma Doortrappen groeit en weet ouderen te bereiken

Het programma Doortrappen is sinds de start in 2018 sterk gegroeid en weet op lokaal niveau de oudere fietser te bereiken. Doortrappen richt zich op het vergroten van de fietsveiligheid, maar er gaat steeds meer aandacht uit naar het sociaal actief en maatschappelijk betrokken houden van ouderen. Deze combinatie lijkt goed te werken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

4 mei 2022 | In de media

Het MI bij EenVandaag: vrijspraak turncoach Wevers

De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak heeft turncoach Wevers vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Onderzoeker Vidar Stevens van het Mulier Instituut reageert bij EenVandaag op die uitspraak.

Lees verder

3 mei 2022 | Nieuws | Voorzieningen

Steeds meer gemeenten beheren grassportvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen

In 2021 gebruikt ruim drie kwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

26 april 2022 | Nieuws | Financiën

Financiële stromen Nederlandse breedtesport in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft de financiële stromen in de Nederlandse breedtesport in 2020 in kaart gebracht in de eerste editie van de Monitor financiële stromen in de breedtesport. Hiermee bouwen we voort op de basis die KPMG in het Brancherapport Sport heeft gelegd.

Lees verder

20 april 2022 | In de media

Het MI in SBM: hoe ga je criminele inmenging tegen?

Wat is criminele inmenging en wat kunnen bestuurders van amateursportverenigingen ertegen doen? Die vragen bespreken Vidar Stevens van het Mulier Instituut en Ronald Nijboer van DSP-groep in het vaktijdschrift Sport, bestuur en management.

Lees verder

20 april 2022 | In de media

Het MI in IJBNPA: hoe evalueer je integrale aanpakken zoals JOGG?

Voor gezondheidsbevordering worden steeds vaker integrale aanpakken gebruikt: aanpakken die worden uitgevoerd samen met mensen uit de gemeenschap. Maar hoe evalueer je zo’n aanpak? Daarover schrijven onder andere onderzoekers Irma Huiberts, Amika Singh en Dorine Collard van het Mulier Instituut in het International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Lees verder

14 april 2022 | Nieuws | Aanbieders, Deelname

Bijscholing van groot belang voor buurtsportcoach

Bijna acht op de tien buurtsportcoaches vinden het volgen van bijscholing erg belangrijk. Wel verschilt de manier waarop buurtsportcoaches bijscholing willen ontvangen per situatie, bijscholing en buurtsportcoach. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers.

Lees verder

13 april 2022 | In de media

Het MI in SBM: hoe sterk zijn Nederlandse sportverenigingen?

Ten opzichte van tien jaar geleden zien iets minder sportverenigingen zichzelf als een sterke vereniging. In het vaktijdschrift Sport, bestuur en management beschrijven onderzoekers Janine van Kalmthout en Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut wat een sterke vereniging is en waar de uitdagingen liggen.

Lees verder

8 april 2022 | In de media

Het MI bij Gezonde School, de podcast: leerlingen in beweging krijgen

Hoe zorg je er als onderwijsprofessional voor dat kinderen meer gaan bewegen? Daarover gaat Maarten Dallinga in de podcast van Gezonde School in gesprek met onderzoeker Amika Singh van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 april 2022 | Nieuws | Aanbieders

Open clubs en vitale sportparken brengen Gelderse buurten in beweging

Open clubs en vitale sportparken in Gelderland zorgen voor een toename van samenwerking tussen sport- en niet-sportorganisaties en een breder aanbod voor de omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Mulier Instituut bij elf initiatieven die de provincie Gelderland ondersteund heeft.

Lees verder

31 maart 2022 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Betrokkenheid mensen met een beperking belangrijk bij organiseren inclusief sporten en bewegen

Organisaties in het beleids- en organisatielandschap van de gehandicaptensport onderkennen dat zij nog te weinig kennis hebben van de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Zij vinden het belangrijk om meer ervaringsdeskundigheid in te zetten bij het streven naar een inclusieve sport- en beweegomgeving.

Lees verder

30 maart 2022 | Nieuws | Aanbieders

Kansen voor de inzet van clubkadercoaching

Een clubkadercoach helpt trainers op de sportclub om hun pedagogisch-didactisch handelen te verbeteren. Verschillende ontwikkelingen bieden kansen voor organisaties die clubkadercoaches willen inzetten. Dat is te lezen in de Handreiking clubkadercoaching voor ‘beslissers’ in de sport, van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lees verder

29 maart 2022 | Nieuws | Voorzieningen

Lifeguards hebben behoefte aan kennis en innovatie

Lifeguards willen graag meer kennis over het verbeteren van de zwemveiligheid in en rondom open water. Innovatie van processen en materialen is volgens de lifeguards belangrijk voor verbetering van de zwemveiligheid. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder lifeguards van de Reddingsbrigade en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Lees verder

24 maart 2022 | Nieuws | Gezondheid

Groot draagvlak voor rookvrije onderwijsterreinen

De meeste onderwijsvertegenwoordigers vinden het goed dat alle onderwijsterreinen in Nederland geheel rookvrij moeten zijn (93%). Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de stand van zaken rondom rookvrije onderwijsterreinen in alle onderwijsvormen.

Lees verder

23 maart 2022 | Nieuwe projecten

Groot onderzoeksproject voor een inclusiever Europa

Het Mulier Instituut (Manou Anselma en Agnes Elling) maakt deel uit van het onderzoeksconsortium sport: Arenas of Belonging: Sport Heroes as Models of Aspiration, Inspiration, and Participation.

Lees verder

23 maart 2022 | Nieuws | Financiën

Gemeenten bezuinigen ondanks coronacrisis op korte termijn niet op sport

In 2020 en 2021 hebben maar heel weinig gemeenten bezuinigd op sport. Ook in 2022 verwacht slechts een enkele gemeente hierop te bezuinigen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportambtenaren.

Lees verder

17 maart 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Buurtsportcoach op school vooral ingezet voor buitenschools sport- en beweegaanbod

Buurtsportcoaches voeren steeds vaker taken uit op basisscholen: van zelfstandig gymles geven tot leerlingen of ouders doorverwijzen naar sportmogelijkheden in de gemeente. Maar vooral worden ze ingezet voor het buitenschoolse beweeg- en sportaanbod. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en gemeenteambtenaren.

Lees verder

14 maart 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Sporters kijken heel verschillend naar blessures en de preventie daarvan

Er zitten grote verschillen in hoe sporters een sportblessure definiëren en hoe zij de risico’s en preventiemogelijkheden inschatten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder ruim 1.800 recreatieve sporters in Nederland.

Lees verder

11 maart 2022 | In de media

Het MI bij Alles over sport: flexibele tarieven voor sportvelden?

Een uurtarief voor buitensportvelden zou flexibeler zijn en gebruik door meer partijen stimuleren. Maar werkt dat in de praktijk ook zo? Dat bespreken onderzoekers Björn Schadenberg en Merle Schots bespreken bij Alles over Sport.

Lees verder

9 maart 2022 | In de media

Het MI bij Alles over sport: hoe bereikt de sportclub kinderen in armoede?

De afgelopen tien jaar zijn er veel initiatieven geweest om kinderen uit lage-inkomensgezinnen bij de sport te betrekken. Toch blijft het voor verenigingen lastig deze jeugd te bereiken. Onderzoeker Linda Ooms gaat bij Alles over sport in op hoe een club daarmee om kan gaan.

Lees verder

8 maart 2022 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Sportvoorzieningen in de provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil inzicht krijgen in het aanbod aan en de spreiding van verschillende soorten (bovenlokale) sportvoorzieningen in de provincie, nu en in de toekomst. Ook wil ze weten waar deze zich bevinden ten opzichte van de bebouwde kom, hoe gemeenten op dit gebied samenwerken en wat de provincie hierin kan betekenen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

8 maart 2022 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Grensoverschrijdend gedrag tegen sporters met een beperking voorkomen

Gehandicaptensport Nederland wil meer weten over grensoverschrijdend gedrag tegen mensen met een beperking in de sport en hoe dat kan worden voorkomen. Dit stelt sportverenigingen in staat om een veilige en zorgeloze sportomgeving voor sporters met een beperking te organiseren. Daarom heeft Gehandicaptensport Nederland de Universiteit van Utrecht en het Mulier Instituut gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Lees verder

7 maart 2022 | In de media

Het MI bij Sport Knowhow XL: onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport

Hoe zou een breed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport eruit moeten zien en zou er in de sportwereld een ethische commissie moeten worden gevormd? Op die vraag van Joris Hermans (Radboud Universiteit) geeft onderzoeker Johan Steenbergen antwoord bij Sport Knowhow XL.

Lees verder

3 maart 2022 | In de media

Het MI in S&S: gevolgen stijgende energieprijzen voor sportaccommodaties

Door de stijgende energieprijzen worden energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties steeds belangrijker om de kosten te drukken. In het vakblad Sport & Strategie schrijven Merle Schots en Remco Hoekman onder meer over het besparingspotentieel, de ondersteuning voor sportverenigingen en het benodigde maatwerk voor iedere accommodatie.

Lees verder

2 maart 2022 | Nieuws | Deelname, Gezondheid, Leren bewegen

Kinderen voornaamste doelgroep buurtsport- en cultuurcoaches

Buurtsport- en cultuurcoaches worden in verhouding het meest ingezet op de doelgroep kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de inzet van deze coaches naar gemeentegrootte.

Lees verder

1 maart 2022 | Nieuws | Aanbieders

Gezamenlijk inkopen biedt kansen voor Haagse sportverenigingen

Haagse sportverenigingen zien kansen in gezamenlijke inkoop van producten en diensten. Mogelijk kunnen zij hun uitgaven op deze manier verlagen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.

Lees verder

28 februari 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Vaker incidenteel negatief gedrag tijdens teamsportwedstijden in coronatijd

Incidenten van slaan, schoppen, bijten, uitschelden, kleineren, duwen en trekken kwamen in 2021 vaker voor tijdens sportwedstrijden dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit de vierde Monitor Sportief Wedstrijdgedrag van het Mulier Instituut.

Lees verder

25 februari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Schoolleiders hebben voorkeur voor vakleerkracht bewegingsonderwijs

Schoolleiders hebben op een aantal aspecten een voorkeur voor vakleerkrachten voor het bewegingsonderwijs boven groepsleerkrachten met een bevoegdheid. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder

24 februari 2022 | In de media

Het MI in de Volkskrant: de relatie tussen voetbalclubs en gemeenten

De banden tussen profvoetbalclubs en gemeenten staan onder druk. Het kost gemeenten vaak heel veel geld om club en stadion overeind te houden. Dat is te lezen in een artikel in de Volkskrant van 18 februari 2022.

Lees verder

21 februari 2022 | Nieuws | Gezondheid

Meer en betere samenwerking buurtsportcoach en zorgprofessional wenselijk om mensen vanuit zorg in beweging te krijgen

De verbinding tussen het zorg- en sportdomein verloopt nog niet optimaal, omdat professionals uit deze domeinen elkaar en elkaars rollen en taken niet kennen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches.

Lees verder

17 februari 2022 | In de media

Het MI in Sportaccom: gebruik van sportaccommodaties tijdens corona

In het vaktijdschrift Sportaccom is een artikel verschenen over veranderingen in sportaccommodatiegebruik tijdens corona. Malou Grubben en Remco Hoekman vergelijken dit gebruik vóór en tijdens de pandemie voor verschillende soorten accommodaties, zowel vanuit de accommodaties als vanuit de sporters. Ook gaan ze in op redenen om over te stappen op andere sportvormen en het verband met opleidingsniveau.

Lees verder

17 februari 2022 | Nieuws | Deelname

Individualisering sportdeelname neemt verder toe

Sinds 2001 beoefenen volwassen Nederlanders steeds vaker sporten waar geen anderen voor nodig zijn. Dat blijkt uit een data-analyse van het Mulier Instituut.

Lees verder

16 februari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Lopen of fietsen naar school levert kwartier extra beweging per dag op

Van en naar school wandelen kost kinderen gemiddeld 16 minuten per dag, fietsen gemiddeld 13 minuten. Het stimuleren van wandelen of fietsen van en naar school kan kinderen dus een kwartier extra beweging per dag opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het RIVM.

Lees verder

15 februari 2022 | In de media

Het MI in S&S: breed onderzoek naar misstanden in de sport

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is een column van onderzoeker Johan Steenbergen verschenen over het brede onderzoek naar misstanden in de topsportwereld. Hij pleit voor een onderzoek dat niet alleen breed is qua aantal sporten, maar juist ook qua onderzoekskader. Dat zou een veranderaanpak ten goede komen.

Lees verder

14 februari 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Voortgang bij bestrijding van racisme in het voetbal

In het tweede jaar van het actieplan ‘Ons voetbal is van iedereen’ (OVIVI) is voortgang geboekt bij het voorkomen, opsporen en aanpakken van racisme en discriminatie in het voetbal. Dat blijkt uit de tweede voortgangsrapportage van het Mulier Instituut over het actieplan.

Lees verder

11 februari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Aandeel kinderen met zwemdiploma of volledig zwem-ABC neemt af

In 2020 heeft een groter deel van de kinderen onder de 17 jaar geen zwemdiploma en bezit een kleiner deel een A-, B- én C-diploma dan in de periode 2012-2018. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

10 februari 2022 | In de media

Het MI in SBM: diversiteit in verenigingsbesturen

In het tijdschrift Sport, Bestuur en Management schrijft onderzoeker Janine van Kalmthout over hoe divers besturen van sportverenigingen zijn. In die besturen zitten veel 50-plussers en steeds meer 65-plussers. Ook zijn vrouwen nog altijd minder goed vertegenwoordigd dan mannen.

Lees verder

10 februari 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Stadsmarinier belangrijk voor aanpak criminele inmenging bij sportverenigingen

De stadsmarinier speelt een cruciale rol bij het bestrijden van criminele inmenging op amateursportverenigingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut en DSP-groep naar een gemeentelijke aanpak van criminele inmenging in de amateursport.

Lees verder

9 februari 2022 | In de media

Het MI in De Gezonde Generatie Podcast: beweeggedrag van kinderen

In De Gezonde Generatie Podcast gaat Marco Neuvel in gesprek met onderzoeker Amika Singh. Zij vertelt over wat de lockdown voor het beweeggedrag en de motorische vaardigheden van kinderen heeft betekend. Ook gaat ze in op manieren om kinderen op en rond school, maar ook in andere settings in beweging te houden.

Lees verder

7 februari 2022 | In de media

Het MI in Sportaccom: wetgevingsoverleg sportaccommodaties

In het vaktijdschrift Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman. Hij schrijft dat lokale en nationale (top)sportaccommodaties uitgebreid zijn besproken in het wetgevingsoverleg van afgelopen december. Toch zijn er nog vragen. Is de kwaliteit van de lokale sportinfrastructuur wel in gevaar? Waarom zijn de beschikbare subsidies niet volledig benut? En wat is de rol van het Rijk hierbij?

Lees verder

7 februari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Rekenen meest geschikte vak voor bewegend leren

Rekenen is volgens vrijwel alle docenten het meest geschikte vak voor bewegend leren. Ook vinden vier op de vijf docenten spelling en taal geschikte vakken om bewegend leren toe te passen. Dat blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Mulier Instituut onder voornamelijk groepsdocenten.

Lees verder

4 februari 2022 | Nieuws | Evenementen, Topsport

Belangstelling voor Olympische en Paralympische Zomerspelen onverminderd groot

De Nederlandse belangstelling voor de Olympische en Paralympische Zomerspelen in Tokio was onverminderd groot. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 februari 2022 | In de media

Het MI bij RTV Utrecht: sportdeelname van mensen met een beperking

In een artikel van RTV Utrecht vertelt onderzoeker Remko van den Dool over de sportdeelname van mensen met een beperking. Die blijft namelijk nog altijd achter. Hij gaat in op verschillen in sportdeelname, op het verband met opleidingsniveau en andere factoren, en op belemmeringen voor mensen met een beperking om te gaan sporten.

Lees verder

1 februari 2022 | Nieuws | Aanbieders

Gemengd beeld doorgroeimogelijkheden buurtsportcoaches

Het beeld dat buurtsportcoaches en hun werkgevers hebben van de doorgroeimogelijkheden van buurtsportcoaches is wisselend. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

31 januari 2022 | Nieuwe projecten

Nadere analyse van criminele inmenging bij amateursportverenigingen

Amateursportverenigingen in Nederland kunnen kwetsbaar zijn voor criminele inmenging. De afgelopen jaren zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid hebben het Mulier Instituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gevraagd de onderzoeksresultaten te analyseren en een vertaalslag te maken naar de praktijk om sportverenigingen weerbaarder te maken.

Lees verder

27 januari 2022 | In de media

Het MI in het Jeugdjournaal: inzicht in buitenspelen

In het Jeugdjournaal van 20 januari 2022 zat een item over buitenspelen. Hierin komt onderzoeker Amika Singh van het Mulier Instituut aan het woord. Zij legt uit waarom kinderen in stedelijke gebieden vaak minder buitenspelen dan andere kinderen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om veiligheid van de buurt en het type speelplek.

Lees verder

27 januari 2022 | Nieuws | Sportcultuur

Ervaren veiligheid bij sportwedstrijden neemt toe

In 2020 voelden sporters en/of wedstrijdbezoekers zich vaker veilig bij sportwedstrijden dan in 2012. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

25 januari 2022 | Nieuws | Deelname, Diversiteit & inclusie

Weinig voortuitgang in sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking

Mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Ook sporten, fietsen en wandelen ze minder vaak in hun vrije tijd dan mensen zonder beperking. Sinds 2001 zien we alleen bij wandelen een groei in deelname. Dit geldt zowel voor mensen met als zonder beperking. Dit blijkt uit een trendanalyse van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking die het Mulier Instituut in samenwerking met het RIVM in 2021 heeft uitgevoerd.

Lees verder

24 januari 2022 | Nieuws | Evenementen

Nederlanders missen sportevenementen – sector balanceert tussen overleven en ondernemen

Miljoenen Nederlanders missen de sportevenementen die vanwege de coronacrisis niet plaats kunnen vinden. Organisatoren en leveranciers balanceren tussen overleven en ondernemen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

20 januari 2022 | Nieuws | Leren bewegen

Jongens spelen vaker veel buiten dan meisjes

Geslacht, leeftijd en etniciteit hangen samen met veel buitenspelen: jongens, jonge kinderen (4-6 jaar) en kinderen zonder migratieachtergrond spelen vaker veel buiten dan meisjes, oudere kinderen (10-11 jaar) en kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut op basis van GGD kindmonitoren onder ouders van 4-11-jarigen.

Lees verder

19 januari 2022 | Nieuws | Financiën

Uitgaven gemeenten aan sport blijven ook in coronajaar 2020 stijgen

Net als in de voorgaande jaren zijn de netto-uitgaven van gemeenten aan sport in 2020 gestegen. Die stijging lag deze keer, in tegenstelling tot in 2019, een stuk hoger dan de inflatie. Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten van het Mulier Instituut.

Lees verder

18 januari 2022 | In de media

Het MI bij het ED: verenigingen in coronatijd

Op de website van het ED is een artikel verschenen over de ontwikkeling van het aantal leden en vrijwilligers van sportverenigingen in coronatijd. Onderzoeker Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut licht hierin toe dat vooral kleine binnensportverenigingen veel leden hebben verloren. Ook hebben meer verenigingen een tekort aan vrijwilligers. Daarnaast vertelt Resie Hoeijmakers, promovendus bij het Mulier Instituut, over de toekomstbestendigheid van verenigingen, met verbinding als voornaamste kracht om te overleven.

Lees verder

18 januari 2022 | Nieuws | Deelname

Sport- en beweegbeleid gemeenten: aandacht voor ouderen, maar verbeteringen nodig

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.

Lees verder

13 januari 2022 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: een beweegvriendelijke omgeving

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in november 2021 een artikel verschenen over wat een beweegvriendelijke omgeving inhoudt. Onderzoeker Mark Noordzij van het Mulier Instituut gaat in op hoe de openbare ruimte sport en bewegen kan faciliteren en stimuleren en op hoe we die ruimte zo beweegvriendelijk mogelijk kunnen inrichten. Daarbij gaat het niet alleen om voldoende speelplekken, maar om bijvoorbeeld georganiseerd aanbod en aansluiting bij demografische ontwikkelingen.

Lees verder

23 december 2021 | Nieuws | Financiën

Contributies sportverenigingen volgen grotendeels inflatie

De hoogte van de contributies bij verenigingen in een tiental sporttakken volgt over het algemeen de inflatie. Dat blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

Lees verder

21 december 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Financiën belangrijkste belemmering voor aanbod schoolzwemmen op basisscholen

26 procent van de basisscholen biedt schoolzwemmen aan of maakt gebruik van het schoolzwemmen van de gemeente. De voornaamste reden om geen schoolzwemmen aan te bieden is het gebrek aan financiering door de gemeente. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

20 december 2021 | Nieuws

Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Mulier Instituut

De Raad van Toezicht (RvT) van het Mulier Instituut heeft drie nieuwe leden: Joëlle Staps, Jan Rijpstra en Olaf van Haver. Zij vormen nu samen met Henk Wals en Dick Schiethart de RvT.

Lees verder

14 december 2021 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Ouderen en vrouwen met migratieachtergrond sporten minder vaak

Nederlandse ouderen en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond sporten minder vaak dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar sportgedrag van en ervaren racisme door biculturele Nederlanders.

Lees verder

10 december 2021 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Homoacceptatie steeds vaker op beleidsagenda sportverenigingen

Sportverenigingen hebben steeds vaker beleid gericht op het tegengaan van discriminatie. Het aantal sportverenigingen met antidiscriminatiebeleid is verdubbeld ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.

Lees verder

9 december 2021 | In de media

Het MI bij NL Actief: redenen en gevolgen opzeggen fitnessabonnementen

In het Ezine van NL Actief is een artikel verschenen over de fitnessbranche. Daarin beschrijven onderzoekers Paul Hover en Eva Heijnen van het Mulier Instituut de belangrijkste redenen dat mensen hun abonnement bij een fitnesscentrum opzeggen. Ook gaan ze in op de gevolgen van die opzeggingen voor de sportdeelname en op wat fitnesscentra kunnen doen om de kans te vergroten dat leden lid blijven.

Lees verder

7 december 2021 | In de media | Leren bewegen

Het MI bij S&S: hoe staat het bewegingsonderwijs ervoor?

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over de stand van zaken in het Nederlandse bewegingsonderwijs. Onderzoeker Sofie Vrieswijk van het Mulier Instituut beantwoordt daar vijf vragen over. Ze gaat in op de nieuwe wettelijke norm, het aantal vakleerkrachten, aandacht voor motorische vaardigheden en de verantwoordelijkheid van scholen. Ook beschrijft ze hoe scholen daarbij via beleid kunnen worden ondersteund.

Lees verder

3 december 2021 | Nieuws

Informatie over toegankelijkheid sportaccommodaties moet verbeteren

Op vrijdag 3 december, internationale dag van mensen met een beperking, tekenen Nike Boor (Fonds Gehandicaptensport), Hugo van der Poel (Mulier Instituut) en Gerard de Nooij (Ongehinderd) een intentieverklaring om samen de informatievoorziening omtrent toegankelijkheid van sportaccommodaties voor mensen met een beperking aan te pakken. Iedereen met een beperking moet namelijk de weg naar een toegankelijke sportclub of – vereniging weten te vinden.

Lees verder

2 december 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Zoektocht naar passende zwemles voor kinderen met beperking uitdaging voor ouders

Ouders moeten de nodige hobbels nemen om passende zwemles te vinden voor hun kinderen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier instituut.  

Lees verder

2 december 2021 | In de media

Het MI in TvS&R: criminele inmenging bij amateursportverenigingen

In het Tijdschrift voor Sport en Recht is een artikel verschenen over criminele inmenging bij amateursportverenigingen. De auteurs, onder wie Vidar Stevens en Rens Cremers van het Mulier Instituut, beschrijven hoe deze inmenging eruit kan zien. Ook gaan ze in op wat verenigingen ertegen kunnen doen, bij wie ze voor hulp terecht kunnen en hoe de lokale sportakkoorden hierbij een rol kunnen spelen.

Lees verder

1 december 2021 | Nieuws | Deelname

Aantal buurtsportcoaches en cultuurcoaches groeit tot ruim 6.100

In 2021 nemen 348 gemeenten (99%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), van waaruit buurtsportcoaches en cultuurcoaches worden aangesteld. Er zijn inmiddels 6.169 coaches, goed voor 3.532 fte. Dat blijkt uit de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021.

Lees verder

30 november 2021 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Ondersteuning voor sportverenigingen bij positieve sportcultuur

De gemeente Den Haag ondersteunt sportverenigingen al een aantal jaar bij het creëren van een positieve sportcultuur. Nu wil zij graag weten hoe sportverenigingen deze ondersteuning ervaren, of die heeft bijgedragen aan een positieve sportcultuur op de verenging, waarom dit bij sommige verenigingen beter loopt dan bij andere en wat zij kan doen om beter aan te sluiten bij de behoeften van verenigingen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

30 november 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Gemeenten en sportverenigingen blijven ondanks corona investeren in duurzaamheid sportaccommodaties

Ook in coronatijd hebben gemeenten en sportverenigingen geïnvesteerd in maatregelen om sportaccommodaties duurzamer te maken. Dat blijkt uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021’ van het Mulier Instituut.

Lees verder

29 november 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

Lokale sportakkoorden stimuleren betere samenwerking sport- en beweegorganisaties

Vrijwel alle trekkers (‘kerngroepen’) van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de uitvoering van de lokale sportakkoorden.

Lees verder

26 november 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

De sportsector halverwege 2021: veerkracht en uitdagingen

Sportverenigingen en sportondernemers blijken veerkrachtig in de coronacrisis. Tegelijk hebben ze nog steeds te maken met grote uitdagingen. Dat blijkt uit de vierde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder

23 november 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: sport voor mensen met een beperking

In een column in het vaktijdschrift Sport & Strategie schrijft onderzoeker Caroline van Lindert van het Mulier Instituut over de sportdeelname van mensen met een beperking. Die blijft nog altijd achter, ondanks beleid. Ze gaat in op het mogelijke effect van beleid en roept op te focussen op succesverhalen.

Lees verder

22 november 2021 | Nieuws | Leren bewegen, Voorzieningen

Zwembadmedewerkers hebben behoefte aan kennis en innovatie in de zwembranche

Zwembadmedewerkers willen graag meer kennis over en innovatie voor het verbeteren van de zwemveiligheid, de zwemles en het activiteitenaanbod bij zwembaden. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder leidinggevenden, toezichthouders en zwemonderwijzers in de zwembranche.

Lees verder

18 november 2021 | In de media

Het MI in Sportaccom: het belang van sportaanbieders

In het vaktijdschrift Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Hij gaat in op het belang van de diversiteit aan sportaanbieders in het Nederlandse sportaanbod en roept op om, juist in deze coronaperiode, te blijven inzetten op versterking van deze aanbieders.

Lees verder

16 november 2021 | Nieuws | Deelname, Financiën, Voorzieningen

Sport- en beweegbeleid heeft stevige positie binnen gemeenten

De beleidsaandacht voor sport en bewegen is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Sport staat ook vaker op de politieke agenda van het college van B&W en de gemeenteraad. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren sport.

Lees verder

15 november 2021 | Nieuws

Nederland scoort goed op sportinnovatie

Nederlandse sportorganisaties zijn innovatiever dan de gemiddelde Nederlandse organisatie. En sportorganisaties die goed scoren op sportinnovatie, leveren ook hogere prestaties. Zowel op sportief, economisch als maatschappelijk gebied.

Lees verder

12 november 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: corona en ongelijkheid in sportdeelname

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in september 2021 een artikel verschenen over de verschillen in sportdeelname naar opleidingsniveau. Hierin beschrijven Remco Hoekman en Malou Grubben deze verschillen en laten ze zien hoe deze in coronatijd zijn toegenomen. Met name laagopgeleiden zijn namelijk minder gaan sporten. De auteurs pleiten voor meer aandacht voor sport in het onderwijs en meer aandacht voor deze ongelijkheden in sportstimuleringsbeleid.

Lees verder

9 november 2021 | In de media

Het MI in TSG: integrale aanpak van overgewicht

In het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen is een artikel verschenen over werkzame elementen bij een integrale aanpak van overgewicht. Hierbij zoomen de onderzoekers, onder wie Vicky Dellas en Dorine Collard van het Mulier Instituut, in op twee kwetsbare groepen: mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Lees verder

5 november 2021 | Nieuwe projecten | Gezondheid

Lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen wil de lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies verder stimuleren. Daarom wil het weten wie lokaal bepalen of zo’n interventie wordt ingezet, hoe dat beslissingsproces verloopt, welke belemmeringen en stimulansen daarbij een rol spelen en welke ondersteuning hierbij zou kunnen helpen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

4 november 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Steeds meer basisscholen met vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs

Op steeds meer basisscholen in Nederland wordt het bewegingsonderwijs (deels) gegeven door een vakleerkracht. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs.

Lees verder

2 november 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: doelen van lokaal sportbeleid

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in september 2021 een infographic verschenen over de doelstellingen van het lokale sportbeleid. Hierin laat onderzoeker Ad Hoogendam van het Mulier Instituut zien wat gemeenten met hun sportbeleid willen bereiken. Voor de sport en voor de maatschappij. Ook laat hij zien op welke van die twee aspecten het zwaartepunt van het beleid ligt.

Lees verder

1 november 2021 | Nieuws | Diversiteit & inclusie

Ontwikkeling en betekenis lhbt+-sportclubs in Nederland in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft de ontwikkelingen van sportdeelname in ‘eigen kring’ door homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vanaf 1980 in kaart gebracht in het boek ‘Homosportclubs in Nederland 1980-2020’.

Lees verder

29 oktober 2021 | Nieuws | Evenementen

Sport in coronatijd vooral via media gevolgd: bezoek sportevenementen gehalveerd

Nederlanders volgden sport in 2020 vooral via media. Het aantal Nederlanders dat sportwedstrijden of ‑evenementen bezocht is sterk teruggelopen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

28 oktober 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: institutioneel gewring

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in september 2021 een column verschenen van Hugo van der Poel. Hierin gaat hij in op de worsteling die vaak ontstaat als innovatieve ideeën een plek moeten krijgen in het bestaande sportlandschap. Er wordt veel ingezet op sport als middel, maar wat betekent dat voor bestaande structuren als de sportvereniging?

Lees verder

27 oktober 2021 | Nieuws | Gezondheid

Buurtsportcoach kan grotere rol spelen bij doorgeleiding (ex-)kankerpatiënten naar sport

Doorgeleiding van mensen die kanker hebben (gehad) vanuit oncologische fysiotherapie naar sport en bewegen buiten de zorg krijgt nog te weinig tijd en aandacht. Fysiotherapeuten werken hierbij nog nauwelijks samen met buurtsportcoaches, terwijl dit wel van meerwaarde kan zijn. Dat blijkt uit afstudeeronderzoek begeleid door het Mulier Instituut.  

Lees verder

26 oktober 2021 | In de media

Het MI bij Nieuwsuur: motorische fitheid van kinderen en topsport

Bij Nieuwsuur is een artikel verschenen over de motorische fitheid van kinderen. Deze gaat steeds verder achteruit, en dat heeft ook gevolgen voor de topsport. Het duurt bijvoorbeeld langer voor kinderen fit genoeg zijn en ze raken vaker geblesseerd.

Lees verder

19 oktober 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Beweegvriendelijkheid van Nederland in kaart gebracht

Het Mulier Instituut heeft het brancherapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’ uitgebracht. Daarin brengen we de verschillende aspecten van de beweegvriendelijke omgeving in kaart.

Lees verder

14 oktober 2021 | Nieuws | Deelname

Sportdeelname stabiel, maar lidmaatschap sportvereniging neemt geleidelijk af

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 weinig veranderd. Wel is het percentage dat lid is van een sportvereniging licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

12 oktober 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag vereisen blijvende aandacht van sportverenigingen

Er is blijvende aandacht nodig voor maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

11 oktober 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname

Sportondernemers minder optimistisch over toekomst na corona dan bonden en verenigingen

Sportondernemers zagen hun toekomst in april 2021 somberder in dan sportverenigingen en sportbonden. Zij verwachtten hun onderneming minder lang overeind te kunnen houden, waren minder veerkrachtig en hadden overheidssteun harder nodig. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

1 oktober 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: hardloopevenementen en gezondheid

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over waarom hardloopevenementen goed zijn voor de gezondheid. Onderzoeker Linda Ooms van het Mulier Instituut beantwoordt vijf vragen over dit onderwerp.

Lees verder

1 oktober 2021 | In de media

Het MI bij Straatbeeld: de opkomst van urban sports

Op de website van Straatbeeld is een artikel verschenen over de ontwikkeling van urban sports. Onderzoeker Jo Lucassen van het Mulier Instituut beschrijft hierin wat urban sports zijn, hoe deze in Nederland als sport én als cultuur zijn opgekomen en wat we weten over de deelname aan deze vormen van sport in de openbare ruimte. Hij concludeert dat urban sports een plek moeten krijgen in gemeentelijk beleid. Dat zou waardevol zijn voor zowel de stad als de (vaak jonge) sporters.

Lees verder

1 oktober 2021 | In de media

Het MI bij NL Actief: fitnessondernemers in coronatijd

In Ezine 24 van NL Actief is een artikel verschenen over de invloed van de coronamaatregelen op de fitnesssector. Onderzoekers Jo Lucassen en Peter van Eldert bespreken hierin de omzet- en ledenontwikkeling van fitnessondernemingen, maar ook de innovaties die fitnesscentra in deze periode hebben doorgevoerd. Fitnessondernemers blijken over veel innovatievermogen en veranderkracht te beschikken, en dat biedt hoop voor de toekomst.

Lees verder

30 september 2021 | Nieuws | Topsport

Sportcarrières talentvolle sporters sterk veranderd in coronatijd

Drie op de tien talentvolle sporters geven aan dat hun sportcarrière negatief is beïnvloed door de coronacrisis. Bijna de helft ervaarde zowel negatieve als positieve effecten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder

24 september 2021 | Nieuwe projecten

Waarom halen kinderen geen (volgend) zwemdiploma?

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) wil graag weten om welke redenen kinderen geen zwemdiploma behalen of niet doorgaan met zwemles na het behalen van hun A-diploma. Daarom doet het Mulier Instituut hier onderzoek naar.

Lees verder

20 september 2021 | Nieuws | Deelname

Een zevende deel van alle sport vindt thuis plaats

Van de totale sporttijd vindt maar liefst 14 procent plaats in eigen huis of tuin. 22 procent van de bevolking sport wel eens thuis; van de sporters is dat een derde (32%). Met name tijdens het coronajaar 2020 zijn meer mensen thuis gaan sporten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

20 september 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Slachtofferverhalen van misbruik in de sport bevorderen actief omstandersgedrag

Door misbruikervaringen te delen herkennen sporters mogelijke signalen van misbruik sneller en weten zij beter hoe ze kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is. Dat blijkt uit een verkenning van het Mulier Instituut in het kader van het Erasmus+-project Safe Sport Allies.

Lees verder

20 september 2021 | In de media

Het MI in Uncover: coronamaatregelen en sportdeelname

In de editie van Uncover magazine uit september 2021 is een artikel verschenen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportdeelname. Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, beschrijft welke vormen van sport het hardst zijn geraakt of juist van de coronamaatregelen hebben geprofiteerd en wat er met verschillende sporttakken kan gebeuren als de maatregelen wegvallen. Ook gaat hij in op de afgenomen totale sportdeelname, de toegenomen verschillen daarin tussen bijvoorbeeld inkomensgroepen, en hoe een Sportwet onderdeel van de oplossing zou kunnen zijn.

Lees verder

15 september 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Sportverenigingen nemen minder maatregelen tegen criminele inmenging vanwege beleidsvervreemding

Verenigingsbestuurders zijn niet altijd toegerust om criminele inmenging tegen te gaan op de club, omdat ze zich simpelweg vervreemd voelen van het te voeren beleid of het beleidsthema. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

14 september 2021 | Nieuws

Johan Steenbergen komt het Mulier Instituut versterken als senior onderzoeker

We zijn verheugd te melden dat Johan Steenbergen op 1 september 2021 is gestart bij het Mulier Instituut. Als senior onderzoeker zal hij leiding en uitvoering geven aan de thema’s ‘pedagogisch sportklimaat’, ‘leren bewegen’ en ‘ondernemende sportaanbieders’. Daarnaast zal Johan zijn kennis en expertise inzetten om te ondersteunen bij de verdere organisatieontwikkeling van het instituut.

Lees verder

14 september 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

9 september 2021 | Nieuwe projecten

Huurtarieven sportaccommodaties Lansingerland

De gemeente Lansingerland is bezig met een nieuwe huurtarievennota voor haar sportaccommodaties. Nu wil zij weten hoe de tarieven in Lansingerland zich verhouden tot de tarieven in andere gemeenten. Daarom stelt het Mulier Instituut een huurtarievenbenchmark op.

Lees verder

9 september 2021 | In de media

Het MI in Uncover: hoe overleven sportverenigingen?

In de editie van Uncover magazine uit september 2021 is een artikel verschenen over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. Hierin beschrijft Resie Hoeijmakers de overlevingsmechanismen van sportverenigingen die in coronatijd aan het licht zijn gekomen: maatschappelijke ruggensteun, de sociale binding met en tussen de leden, en het principe van verenigen. Het artikel is gebaseerd op de derde Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder

7 september 2021 | Nieuws | Deelname

Buurtsportcoaches zetten steeds meer in op duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur

De thema’s duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur worden sinds 2019 een steeds belangrijker onderdeel van het werk van buurtsportcoaches. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten.

Lees verder

3 september 2021 | In de media

Het MI bij Zwembadbranche: de gevolgen van corona voor zwemondernemers

Op de website van Zwembadbranche is een artikel verschenen over de gevolgen van de lockdowns voor ondernemende zwemaanbieders. Onderzoekers Peter van Eldert en Peter Nafzger beschrijven de financiële gevolgen voor de zwemondernemers, of deze ondernemers nog vertrouwen hebben in de veerkracht van hun onderneming en wat dit alles voor de toekomst kan betekenen. Het artikel is gebaseerd op de derde Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder

26 augustus 2021 | Nieuws

Webinar sporten en bewegen in de openbare ruimte: 8 september om 10:00 uur.

Op 8 september 2021 presenteren we het brancherapport Sporten en bewegen in de openbare ruimte. De beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid tijdens een webinar van 10:00 tot 12:00 uur.
Tijdens de webinar nemen we u mee in de belangrijkste thema’s van het brancherapport, gaan we in op de actualiteit en is er ruimte voor vragen en discussie. Wilt u deelnemen aan de webinar? Schrijf u dan in! 

Lees verder

26 augustus 2021 | Nieuwe projecten

Ruimte voor sport in gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum wil inzicht krijgen in de behoefte aan sportvoorzieningen in de gemeente. Het gaat haar daarbij om zowel de huidige als de toekomstige behoefte en om binnensport, buitensport en sport in de openbare ruimte. Daarom doet het Mulier Instituut hier onderzoek naar.

Lees verder

24 augustus 2021 | In de media

Het MI bij de NOS: sport voor mensen met een beperking

In het kader van de start van de Paralympische Spelen is onderzoeker Caroline van Lindert geïnterviewd door de NOS. Zij vertelt dat mensen met een beperking minder sporten dan mensen zonder beperking. Dat heeft onder meer te maken met persoonlijke drempels en omgevingsfactoren die het voor mensen met een beperking lastig maken om te sporten. Er is binnen gemeenten wel steeds meer oog voor deze doelgroep, maar dat leidt nog niet tot meer sportdeelname.

Lees verder

19 augustus 2021 | In de media

Het MI in Stad+Groen: het belang van goede speel- en beweegplekken

In het vakblad Stad+Groen vertellen onderzoekers Jorien Slot-Heijs en Rick Prins van het Mulier Instituut over ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van speel- en beweegplekken in Nederland.

Lees verder

17 augustus 2021 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Coronacrisis beperkt sport- en beweegstimulering door buurtsportcoach

Buurtsportcoaches zien dat verschillende groepen mensen door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Het bleek in coronatijd lastig deze groepen te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers uit april 2021.

Lees verder

16 augustus 2021 | In de media

Het MI bij Waterrecreatie Nederland

Waterrecreatie Nederland heeft directeur Hugo van der Poel van het Mulier Instituut geïnterviewd over ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van waterrecreatie. “Meebewegen op wat er gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid, dat biedt echt kansen voor de watersportsector”, geeft hij aan.

Lees verder

13 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een artikel verschenen over de aandacht die gemeenten hadden voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen tijdens COVID-19. Hierin is te lezen dat gemeenteambtenaren zien dat inwoners tijdens COVID-19 minder zijn gaan sporten en bewegen. Toch leidde dit nauwelijks tot extra aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen gemeenten. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met VSG.

Lees verder

12 augustus 2021 | Nieuws | Sportcultuur

14 procent profvoetballers heeft te maken gehad met discriminatie

Vier op de tien profvoetballers in Nederland geven aan dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaald voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken gehad. Onder spelers met een migratieachtergrond is dat zelfs een kwart. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder 118 mannelijke betaaldvoetbalspelers.

Lees verder

11 augustus 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws: motiveert het succes op de Olympische Spelen mensen om meer te gaan sporten?

Nederland is erg succesvol geweest op de Olympische Spelen. Maar motiveert dit succes Nederlanders ook om meer te gaan sporten en bewegen? Onderzoeker Paul Hover geeft antwoord op deze vraag in een artikel op de website van RTL Nieuws. “Het is enorm spraakmakend dat we zo hoog zijn geëindigd, maar je kan niet zeggen: hoe meer medailles, hoe meer mensen gaan sporten”. Het is volgens hem nu het moment voor sportmarketeers om aan de slag te gaan met meer onbekende sporten.

Lees verder

10 augustus 2021 | In de media

Het MI in de Sport, Bestuur en Management: adviseurs lokale sport

In het tijdschrift Sport, Bestuur en Management is in juli 2021 een artikel verschenen over kansen en uitdagingen voor adviseurs lokale sport. Hierin beschrijft onderzoeker Peter Nafzger wat deze adviseurs doen, welke invloed corona op hun werkzaamheden heeft gehad en waar nog winst te behalen valt. Het artikel is gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut naar de rol van adviseurs lokale sport en de (gewenste) ontwikkeling van die rol.

Lees verder

9 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld

In een column in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021 schreef Hugo van der Poel over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. Hierin schrijft hij over een onthutsend rapport van Olfers en van Wijk over misstanden in de gymnastiekwereld. Misstanden zoals afgeplakte oefenruimtes. ‘Geen afgeplakte oefenruimtes meer […] een stap op weg naar een veiliger en plezieriger sport’, schrijft van der Poel.

Lees verder

6 augustus 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws: Olympische Spelen in Nederland?

Komen de Olympische Spelen ooit nog naar Nederland? Over die vraag is een artikel verschenen op de website van RTL Nieuws. Onderzoeker Paul Hover van het Mulier Instituut komt daarin aan het woord over de kosten die verbonden zijn aan niet alleen de organisatie van de Spelen zelf, maar ook alle benodigde infrastructuur. Ook beschrijft hij wat we kunnen leren van de Spelen in Londen en waarop we moeten letten als we de Spelen binnen willen halen.

Lees verder

5 augustus 2021 | In de media

Het MI in EditieNL: de opmars van padel

Op de website van EditieNL is een artikel verschenen over de opkomst van de sport padel, waarvan dit jaar voor het eerst een internationaal evenement plaatsvindt in Nederland. Hierin komt Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, aan het woord. Hij geeft aan dat padel in binnen- én buitenland aan een opmars bezig is en in de toekomst misschien zelfs een olympische sport zou kunnen worden.

Lees verder

5 augustus 2021 | In de media

Het MI in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen: de buurtsportcoach

Op 9 juli 2021 verscheen het artikel ‘De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden’ in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. Hierin schrijven onderzoekers Wikke van Stam en Ine Pulles van het Mulier Instituut over de ontwikkelingen van de beroepsgroep buurtsportcoaches en de situatie op dit moment. Ze beschrijven inzichten over de doelstellingen die gemeenten nastreven met de inzet van buurtsportcoaches, over de opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches en over de beroepsgroep als geheel.

Lees verder

3 augustus 2021 | In de media

Het MI in CDV: de schaduwkanten van topsportsucces

In het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen is een artikel verschenen over hoe het Nederlandse succes in de topsport tot stand komt. Het topsportbeleid en de topsportcultuur brengen risico’s met zich mee. Onderzoekers Agnes Elling en Marit Dopheide gaan in op die risico’s en geven aan dat de sporters zelf niet de dupe mogen worden van onze jacht op medailles. Vooral voor jonge talenten is goede en moreel verantwoorde begeleiding cruciaal.

Lees verder

2 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sportaccom: het belang van goed bewegingsonderwijs

In het vakblad Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Daarin benadrukt hij het belang van bewegingsonderwijs. Er zijn mooie initiatieven om kinderen meer te laten bewegen, maar in de praktijk bestaat het bewegingsonderwijs te vaak nog uit enkel een paar uurtjes in een kleine gymzaal. Via meer verbinding tussen onderwijs en sport, ook qua ruimtelijke voorzieningen, is veel winst te behalen.

Lees verder

30 juli 2021 | In de media

Het MI in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen: de buurtsportcoach als sportbeleidsinstrument

Op 9 juli 2021 verscheen in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen een artikel over het monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach. In het artikel bespreken onderzoekers Ad Hoogendam en Caroline van Lindert op welke manier het model van Jolley, een model voor de planning, implementatie en evaluatie van lokale gezondheidsprogramma’s, is toegepast bij een grootschalig evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) in 2016 en 2017.

Lees verder

29 juli 2021 | Nieuwe projecten

The Outdoor Generation: effect transformatie Krajicek Playgrounds

Binnen het project ‘The Outdoor Generation’ transformeert de Krajicek Foundation in 2021 en 2022 tien bestaande Krajicek Playgrounds, met als doel buitenspelen aantrekkelijk, uitdagend en interactief te maken voor iedereen in de buurt. Het Mulier Instituut onderzoekt de effecten van dit project als geheel en voor de afzonderlijke Playgrounds.

Lees verder

29 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport, Bestuur en Management: corona en sportverenigingen

In juli 2021 is in het tijdschrift Sport, Bestuur en Management een artikel verschenen over de situatie van sportverenigingen na de lockdown. Onderzoekers Janine van Kalmthout en Resie Hoeijmakers beschrijven hierin dat verenigingen zich nog altijd het meest zorgen maken over ledenverlies en financiën. De meeste verenigingen hebben wel vertrouwen in hun veerkracht en voortbestaan, maar ook op dat gebied bestaan zorgen. Dit artikel is gebaseerd op de bevindingen uit de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder

28 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: topsportbegeleiders over dopinggebruik

In een online artikel van Sport & Strategie beantwoordt onderzoeker Agnes van Suijlekom van het Mulier Instituut vijf vragen over de rol en houding van topsportbegeleiders als het gaat om dopinggebruik. Ze beschrijft de visie van coaches, medisch begeleiders en ouders/partners van topsporters op de haalbaarheid van een dopingvrije sport, de invloed en verantwoordelijkheid die deze begeleiders zichzelf hierbij toedichten en de rol die zij op dit gebied (zouden kunnen) spelen. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek van het Mulier Instituut uit juni 2021.

Lees verder

28 juli 2021 | Nieuws | Aanbieders

Stand van zaken bij sportverenigingen: vertrouwen in overleven coronacrisis

Ondanks alle beperkende maatregelen voor de verenigingssport in 2020 zijn de meeste verenigingsbestuurders blijven vertrouwen in de veerkracht van hun sportvereniging om de coronacrisis te overleven. Dat blijkt uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2020, waarin het Mulier Instituut de belangrijkste resultaten bundelt van verschillende peilingen die in 2020 bij sportverenigingen zijn uitgevoerd. 

Lees verder