Buurtsportcoaches vinden pilot-traject EVC van toegevoegde waarde

Buurtsportcoaches en werkgevers vinden een traject voor erkenning van verworven competenties (EVC) van toegevoegde waarde. Dankzij het traject krijgen buurtsportcoaches meer inzicht in hun competenties en kunnen werkgevers de buurtsportcoaches gerichter inzetten. Het EVC pilot-traject is in 2016 aangeboden door het Kenniscentrum Sport.

Dit zijn de belangrijkste conclusies naar aanleiding van de evaluatie van het EVC pilot-traject voor buurtsportcoaches, uitgevoerd door het Mulier Instituut in samenwerking met Kenniscentrum Sport. Achttien buurtsportcoaches en negen werkgevers hebben een online vragenlijst ingevuld. Daarnaast heeft een focusgroepbijeenkomst plaatsgevonden.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Dankzij het EVC-traject vindt een objectieve beoordeling van de werkzaamheden van buurtsportcoaches plaats. Dit zorgt ook voor meer inzicht in het niveau van het beroep buurtsportcoach. Ook worden de eventuele bijscholingsbehoeften zo helder.
  • Dankzij het EVC-traject vindt professionalisering van het beroep van de buurtsportcoach plaats. De meerwaarde van het EVC-traject neemt toe wanneer er een brancheorganisatie is.
  • Oprichting van brancheorganisatie voor buurtsportcoaches kan de meerwaarde van het EVC-traject in het werkveld vergroten.

Klik hier om de resultaten van de evaluatie van de pilot EVC-traject voor buurtsportcoaches te bekijken. N.a.v. de eventueel plaatsvindende bijscholing worden de resultaten dit voorjaar aangevuld.

Neem voor meer informatie over de evaluatie contact op met Jo Lucassen.