Het MI in SBM: sportiviteit op de Nederlandse velden