Gemeenten en sportclubs hebben hulp nodig bij vergroten lhbti+-acceptatie in de sport