14 oktober 2021 | Nieuws | Deelname

Sportdeelname stabiel, maar lidmaatschap sportvereniging neemt geleidelijk af

De sportdeelname van Nederlanders is sinds 2012 weinig veranderd. Wel is het percentage dat lid is van een sportvereniging licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
12 oktober 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag vereisen blijvende aandacht van sportverenigingen

Er is blijvende aandacht nodig voor maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
11 oktober 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname

Sportondernemers minder optimistisch over toekomst na corona dan bonden en verenigingen

Sportondernemers zagen hun toekomst in april 2021 somberder in dan sportverenigingen en sportbonden. Zij verwachtten hun onderneming minder lang overeind te kunnen houden, waren minder veerkrachtig en hadden overheidssteun harder nodig. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
30 september 2021 | Nieuws | Topsport

Sportcarrières talentvolle sporters sterk veranderd in coronatijd

Drie op de tien talentvolle sporters geven aan dat hun sportcarrière negatief is beïnvloed door de coronacrisis. Bijna de helft ervaarde zowel negatieve als positieve effecten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. 

Lees verder
20 september 2021 | Nieuws | Deelname

Een zevende deel van alle sport vindt thuis plaats

Van de totale sporttijd vindt maar liefst 14 procent plaats in eigen huis of tuin. 22 procent van de bevolking sport wel eens thuis; van de sporters is dat een derde (32%). Met name tijdens het coronajaar 2020 zijn meer mensen thuis gaan sporten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
20 september 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Slachtofferverhalen van misbruik in de sport bevorderen actief omstandersgedrag

Door misbruikervaringen te delen herkennen sporters mogelijke signalen van misbruik sneller en weten zij beter hoe ze kunnen ingrijpen wanneer dit nodig is. Dat blijkt uit een verkenning van het Mulier Instituut in het kader van het Erasmus+-project Safe Sport Allies.

Lees verder
15 september 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Sportverenigingen nemen minder maatregelen tegen criminele inmenging vanwege beleidsvervreemding

Verenigingsbestuurders zijn niet altijd toegerust om criminele inmenging tegen te gaan op de club, omdat ze zich simpelweg vervreemd voelen van het te voeren beleid of het beleidsthema. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
14 september 2021 | Nieuws

Johan Steenbergen komt het Mulier Instituut versterken als senior onderzoeker

We zijn verheugd te melden dat Johan Steenbergen op 1 september 2021 is gestart bij het Mulier Instituut. Als senior onderzoeker zal hij leiding en uitvoering geven aan de thema’s ‘pedagogisch sportklimaat’, ‘leren bewegen’ en ‘ondernemende sportaanbieders’. Daarnaast zal Johan zijn kennis en expertise inzetten om te ondersteunen bij de verdere organisatieontwikkeling van het instituut.

Lees verder
14 september 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown

Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar) in Nederland motorisch minder vaardig dan kinderen van die leeftijd vóór de lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
7 september 2021 | Nieuws | Deelname

Buurtsportcoaches zetten steeds meer in op duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur

De thema’s duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur worden sinds 2019 een steeds belangrijker onderdeel van het werk van buurtsportcoaches. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten.

Lees verder
26 augustus 2021 | Nieuws

Webinar sporten en bewegen in de openbare ruimte: 8 september om 10:00 uur.

Op 8 september 2021 presenteren we het brancherapport Sporten en bewegen in de openbare ruimte. De beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid tijdens een webinar van 10:00 tot 12:00 uur.
Tijdens de webinar nemen we u mee in de belangrijkste thema’s van het brancherapport, gaan we in op de actualiteit en is er ruimte voor vragen en discussie. Wilt u deelnemen aan de webinar? Schrijf u dan in! 

Lees verder
17 augustus 2021 | Nieuws | Deelname, Gezondheid

Coronacrisis beperkt sport- en beweegstimulering door buurtsportcoach

Buurtsportcoaches zien dat verschillende groepen mensen door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Het bleek in coronatijd lastig deze groepen te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers uit april 2021.

Lees verder
12 augustus 2021 | Nieuws | Sportcultuur

14 procent profvoetballers heeft te maken gehad met discriminatie

Vier op de tien profvoetballers in Nederland geven aan dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaald voetbal. 14 procent heeft er zelf mee te maken gehad. Onder spelers met een migratieachtergrond is dat zelfs een kwart. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder 118 mannelijke betaaldvoetbalspelers.

Lees verder
28 juli 2021 | Nieuws | Aanbieders

Stand van zaken bij sportverenigingen: vertrouwen in overleven coronacrisis

Ondanks alle beperkende maatregelen voor de verenigingssport in 2020 zijn de meeste verenigingsbestuurders blijven vertrouwen in de veerkracht van hun sportvereniging om de coronacrisis te overleven. Dat blijkt uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2020, waarin het Mulier Instituut de belangrijkste resultaten bundelt van verschillende peilingen die in 2020 bij sportverenigingen zijn uitgevoerd. 

Lees verder
19 juli 2021 | Nieuws | Aanbieders

Meer kwetsbare en minder vitale sportverenigingen dan vóór corona

Het aandeel vitale sportverenigingen in Nederland is afgenomen en het aandeel kwetsbare verenigingen is toegenomen. Met name bij binnensportverenigingen is de situatie zorgelijk. Dat blijkt uit een vergelijking van de vitaliteit van sportverenigingen tussen 2018 en 2021 door het Mulier Instituut.

Lees verder
14 juli 2021 | Nieuws | Gezondheid

Sportimpulsprojecten hebben effect, maar jonge kinderen met overgewicht onvoldoende bereikt

Betrokken professionals, deelnemers en hun ouders zijn erg positief over de Sportimpulsprojecten Jeugd in lage-inkomensbuurten (JILIB) en Kinderen sportief op gewicht (KSG). Wel is de KSG-doelgroep jonge kinderen met (risico op) overgewicht maar beperkt bereikt. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar JILIB- en KSG-Sportimpulsprojecten uit ronde 2018.

Lees verder
13 juli 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Speelplek veel meer gebruikt na transformatie naar interactieve generatietuin

Krajicek Plaza Boswinkel in Enschede wordt veel meer gebruikt sinds die in 2019 is getransformeerd naar een interactieve generatietuin in het kader van het initiatief Playground-in-one-Day van speeltoestellenfabrikant Yalp. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder
8 juli 2021 | Nieuws | Aanbieders

Bijscholing en kennisuitwisseling belangrijk voor kwaliteit kader NKBV

Kaderleden van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) moeten jaarlijks hun licentie verlengen. De bijscholing die zij daarvoor volgen en de onderlinge kennisuitwisseling daarbij leveren waardevolle kennis en vaardigheden op. Dat blijkt uit een kwalitatieve studie onder 28 kaderleden van de NKBV, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de NKBV.

Lees verder
7 juli 2021 | Nieuws | Deelname

Sociale ongelijkheid in sportdeelname toegenomen in coronatijd

De sociale ongelijkheid in sportdeelname is voor specifieke groepen licht toegenomen tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit een vergelijking van de sportdeelname van verschillende sociale groepen in 2019 en 2020 door het Mulier Instituut, in samenwerking met de Radboud Universiteit.

Lees verder
28 juni 2021 | Nieuws | Topsport

Beperkte aandacht voor talentontwikkeling in lokale sportakkoorden

In de lokale sportakkoorden, die zijn opgesteld in het verlengde van het Nationaal Sportakkoord, is maar beperkte aandacht voor het thema talentontwikkeling. Dat blijkt uit een analyse van lokale sportakkoorden door het Mulier Instituut, naar aanleiding van een inventarisatie van talentontwikkelingsinitiatieven. 

Lees verder
24 juni 2021 | Nieuws | Topsport

Topsportbegeleiders spelen belangrijke rol bij stimuleren dopingvrije sport

Coaches en medisch begeleiders denken een grote invloed te hebben op de houding en het gedrag van een topsporter ten aanzien van dopinggebruik, maar vinden dat de topsporter altijd zelf eindverantwoordelijk is voor zijn of haar gedrag. Dat blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut onder coaches, medisch begeleiders en naasten van Nederlandse topsporters, in opdracht van de Dopingautoriteit.

Lees verder
16 juni 2021 | Nieuws | Aanbieders

Sportarbeidsmarkt wordt steeds groter, arbeidssituatie voor verbetering vatbaar

De arbeidsmarkt voor sport en bewegen groeit sterk in omvang. De arbeidssituatie op deze markt, met veel tijdelijke en kleine contracten, is nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de ‘Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen’ van het Mulier Instituut, uitgevoerd voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees verder
15 juni 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

Uitvoering Nationaal Sportakkoord: op veel plekken beweging zichtbaar

Op veel plekken zit beweging in de uitvoering van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. De koplopers zijn van start, maar de grote massa moet nog volgen. Dat blijkt uit de vijfde rapportage van de Monitor Nationaal Sportakkoord, opgesteld door het Mulier Instituut. 

Lees verder
14 juni 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Evenementen, Financiën, Gezondheid, Leren bewegen, Sportcultuur, Topsport, Voorzieningen

Breedtesport lijdt in 2020 ruim 500 miljoen euro schade

Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Dat blijkt uit de derde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
9 juni 2021 | Nieuws | Diversiteit

Aandacht voor sociale ongelijkheid in sport nauwelijks toegenomen

Verschillende groepen inwoners zijn in coronatijd minder gaan sporten en bewegen, waardoor sociale verschillen in sport- en beweegdeelname lijken te zijn vergroot. Toch heeft dit nauwelijks geleid tot meer aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen gemeenten. Dat blijkt uit een online vragenlijst van het Mulier Instituut uit december 2020 onder gemeenteambtenaren sport.

Lees verder
8 juni 2021 | Nieuws | Diversiteit

Aandacht voor sporters met een beperking breed verankerd in denken en doen sportbonden

Twintig jaar nadat dit de verantwoordelijkheid van sportbonden is geworden, heeft meer dan de helft van de 77 sportbonden in Nederland aandacht voor sporters met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar inclusief sporten en bewegen voor sporters met een beperking.

Lees verder
7 juni 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Homoseksualiteit in betaald mannenvoetbal volgens profvoetballers onvoldoende geaccepteerd

Profvoetballers geven de algemene acceptatie van homoseksualiteit in het betaald voetbal een forse onvoldoende (4,6), vooral wat acceptatie door supporters betreft. Dat blijkt uit een peiling van het Mulier Instituut onder 118 mannelijke betaaldvoetbalspelers.

Lees verder
3 juni 2021 | Nieuws | Aanbieders, Deelname, Diversiteit, Gezondheid

Buurtsportcoach zorgt voor samenwerking en bereikt kwetsbare groepen

Het werk van buurtsportcoaches, waarvan er inmiddels zo’n 4.700 in zo goed als alle Nederlandse gemeenten actief zijn, is zichtbaar: zowel gemeenten als de buurtsportcoaches zelf zien dat nieuwe samenwerkingen ontstaan en kwetsbare groepen worden bereikt. Gemeenten geven de inzet van buurtsportcoaches het rapportcijfer 8,1. Dat is te lezen in een websheet van het Mulier Instituut over de inzet van buurtsportcoaches. 

Lees verder
27 mei 2021 | Nieuws | Financiën

Lidmaatschap sportvereniging opgezegd in ruim 10 procent van de huishoudens

In 2019 is een lidmaatschap van een sportvereniging opgezegd in ruim één op de tien Nederlandse huishoudens met minstens één lidmaatschap. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en de HAN naar opzeggingen van lidmaatschappen van verenigingen en fitnesscentra.

Lees verder
25 mei 2021 | Nieuws | Aanbieders

Adviseurs lokale sport: verbindende kracht tussen nationale en lokale partijen

De grootste waarde van adviseurs lokale sport, die lokale sportpartijen ondersteunen bij de uitvoering van lokale sportakkoorden, ligt in verbinding en advies. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de rol van adviseurs lokale sport, in opdracht van NOC*NSF.

Lees verder
21 mei 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Mulier Instituut adviseert gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in rekenkamerrapport een sportvisie op te stellen met lokaal sportakkoord als uitgangspunt

Het sportbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is gebaat bij een zelfstandige sportvisie, concretere beleidsdoelen en een betere samenwerking tussen de gemeente en sportverenigingen. Dat is het advies uit een rekenkameronderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht.

Lees verder
11 mei 2021 | Nieuws | Gezondheid

In gesprek gaan met ouderen is sleutel tot succes voor fietsprogramma Doortrappen

Om ouderen te laten deelnemen aan activiteiten van het programma Doortrappen, dat als doel heeft om ouderen zo lang én veilig mogelijk te laten fietsen, is het belangrijk om met hen in gesprek te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeentelijke coördinatoren en kwartiermakers.

Lees verder
10 mei 2021 | Nieuws | Gezondheid

Overgewicht bij kinderen heeft grote gevolgen voor individu en samenleving

Eén op de acht kinderen (4-18 jaar) in Nederland heeft (ernstig) overgewicht. Dit heeft grote gevolgen voor zowel het individu als de samenleving. Dat blijkt uit een literatuuronderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van JOGG-Zaanstad en GGD Zaanstreek-Waterland.

Lees verder
22 april 2021 | Nieuws | Deelname

Kinderen van ouders met lager inkomen of opleidingsniveau sporten minder

Kinderen/jongeren van ouders met een laag opleidingsniveau en met lage gezinsinkomens sporten minder. Hoe hoger het opleidingsniveau en/of inkomen, hoe hoger de wekelijkse sportdeelname. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar het verband tussen sport- en beweegdeelname en het sociaaleconomische milieu waarin kinderen opgroeien.

Lees verder
20 april 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Behoefte aan ruimte voor de zaalsport moet anders worden bepaald

De richtlijnen waarmee de behoefte aan ruimte voor de zaalsport wordt bepaald, zijn verouderd, sluiten niet (meer) aan op de praktijk en moeten worden herzien. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en in samenspraak met het werkveld (NOC*NSF, VSG, KVLO en diverse sportbonden).

Lees verder
13 april 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Twee derde verenigingsbestuurders ziet verbetermogelijkheden pedagogisch sportklimaat

Twee op de drie bestuurders van sportverenigingen zien mogelijkheden om het pedagogisch klimaat binnen de vereniging te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in het kader van het onderzoeksproject Kids First, towards a pedagogical sport climate (2018-2021) van Hogeschool Windesheim (lectoraat sportpedagogiek), in samenwerking met verschillende partijen.

Lees verder
1 april 2021 | Nieuws | Diversiteit

Regionale samenwerkingsverbanden voor inclusief sporten: samenwerking loopt goed, financiële borging kan beter

Bij de meerderheid van de regionale samenwerkingsverbanden voor inclusief sporten en bewegen loopt de samenwerking goed, maar over de financiële borging bestaan nog zorgen. Dat blijkt uit een online vragenlijst van het Mulier Instituut onder de regiocoördinatoren van deze verbanden.

Lees verder
29 maart 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Mulier Instituut adviseert gemeente Dordrecht in rekenkamerrapport om sportaccommodatiebeleid te herijken

Het sportaccommodatiebeleid van de gemeente Dordrecht is gebaat bij herijkte beleidskaders, concretere beleidsdoelen en een verbeterde monitoring. Dat is het advies uit een rekenkameronderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Dordrecht.  

Lees verder
24 maart 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Een derde van de gemeenten biedt stimulering zwemvaardigheid volwassenen

Ruim een kwart van de gemeenten in Nederland heeft een eigen regeling om de zwemvaardigheid bij volwassenen te bevorderen en 5 procent is voor deze stimulering aangesloten bij het in 2020 opgerichte Volwassenfonds Sport en Cultuur. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar het beleid waarmee gemeenten zwemmen en zwemvaardigheid proberen te stimuleren. De regelingen worden vooral ingezet om groepen die achterblijven in de zwemvaardigheid te stimuleren, zoals asielzoekers en migranten.  

Lees verder
22 maart 2021 | Nieuws | Topsport

Geen duidelijke stijging in dopinggebruik onder Nederlandse topsporters, maar gebruik van medicatie wordt meer geaccepteerd.

De schatting van het dopinggebruik onder Nederlandse topsporters ligt op 12,5 procent, met een onzekerheidsmarge van 3,0 tot 24,7 procent. Dit houdt in dat in deze steekproef een schatting van 12,5 procent is gevonden en dat het werkelijke dopinggebruik ergens ligt tussen de 3,0 en 24,7 procent.

Lees verder
18 maart 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Bijna 1.900 zwembaden in Nederland

Nederland telt in totaal ongeveer 1.900 zwembaden, die ongelijk zijn verdeeld over de provincies. Dat blijkt uit een dataverzameling van het Mulier Instituut, waarvan de gegevens zijn opgenomen in de Database SportAanbod (DSA).

Lees verder
11 maart 2021 | Nieuws | Sportcultuur

De voetbalarbitrage anno 2020: nog vaak verbale vormen van geweld én roep om aandacht voor medische veiligheid

Arbiters in het amateurvoetbal krijgen te maken met verschillende vormen van ongewenst gedrag, het gaat dan met name om wegwerpgebaren, hoofdschudden of verbale vormen zoals discussies. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en scheidsrechtersvereniging COVS Nederland naar wedstrijdgedrag, cursus- en opleidingsaanbod en randvoorwaarden van het arbitersvak.

Lees verder
10 maart 2021 | Nieuws | Gezondheid

Bijna alle onderwijsterreinen in Nederland rookvrij

In 2020 hebben bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland een rookvrij onderwijsterrein gerealiseerd (97%). Op een rookvrij onderwijsterrein mag nergens en nooit gerookt worden. In 2018 was het aandeel rookvrije onderwijsterreinen aanzienlijk lager, met name in het middelbaar beroepsonderwijs. Een rookvrij onderwijsterrein is vanaf 1 augustus 2020 een wettelijke verplichting. Vooral in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) is deze wettelijke verplichting de reden om rookvrij te zijn. In het primair en voortgezet onderwijs zijn het bieden van een gezonde leeromgeving en het geven van het goede voorbeeld de meest genoemde redenen voor een rookvrij onderwijsterrein.

Lees verder
8 maart 2021 | Nieuws | Evenementen

European Para Championships: breed draagvlak, kansen voor sport en samenleving

Gezaghebbende personen in binnen- en buitenland staan positief tegenover het plan om de European Para Championships (EPC) in 2023 in Nederland te organiseren. Dit draagvlak vormt een solide basis om de plannen verder vorm te geven. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF.

Lees verder
3 maart 2021 | Nieuws | Gezondheid

Proefschrift: beweging in de zorg voor mensen met type 2 diabetes

Hoe gaan mensen na een diagnose met type 2 diabetes om met de boodschap dat het goed voor ze is om meer te bewegen? Welke ervaringen hebben zorgverleners met het overbrengen van deze boodschap? Deze vragen komen aan bod in het proefschrift van Mirjam Stuij, waar ze maandag 8 maart op promoveert aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan de hand van documentonderzoek, diepte-interviews en observaties in de zorg biedt ze inzicht in ervaringen met ‘beweegzorg’ en gaat ze in op hoe we deze zorg kunnen verbeteren.

Lees verder
25 februari 2021 | Nieuws

4 maart: verkiezingsdebat ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’

Op donderdag 4 maart van 16.00 tot 17.30 uur organiseert NOC*NSF in samenwerking met  sportbonden en 23 partners uit de zorg-, welzijns-, onderwijs- en sport- en beweegsector een verkiezingsdebat vanuit Nieuwspoort over ‘preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen’. Het Mulier Instituut is als kennispartner bij dit debat betrokken.

Lees verder
25 februari 2021 | Nieuws | Deelname

Motivatie om te bewegen in coronatijd niet toegenomen

Ondanks de extra aandacht voor het belang van sporten en bewegen vanwege de Covid-19- pandemie is de motivatie van volwassenen om te sporten en bewegen in 2020 nauwelijks toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Mulier Instituut aan de hand van een enquête onder volwassenen in 2011, 2018 en 2020 (najaar).

Lees verder
18 februari 2021 | Nieuws

Goede trainingsbegeleiding, flexibele trainingstijden en sportmaatje belangrijkste voorwaarden lidmaatschap schaats- /skeeler- /inlineskatevereniging

Ongeorganiseerde schaatsers hebben interesse in een lidmaatschap van een vereniging als er goede begeleiding van trainers is (22%), er flexibele trainingstijden zijn (22%) en er binnen de vereniging een maatje is om mee te schaatsen (16%). Ongeorganiseerde skeeleraars/inlineskaters noemen dezelfde voorwaarden: zij hebben interesse in een lidmaatschap van een vereniging als er goede begeleiding van trainers is (16%), er flexibele trainingstijden zijn (13%) en er binnen de vereniging een maatje is om mee te skeeleren/skaten (11%).

Lees verder
16 februari 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Het middelbaar beroepsonderwijs: bewegen en sport voor bredere gezondheidsbevordering

De drijfveren voor het bieden van beweeg- en sportaanbod lijken binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) meer vanuit een bredere blik op gezondheidsbevordering dan specifiek vanuit sport- en beweegstimulering te komen. Sinds 2012 wordt binnen de beleidskaders in het mbo niet meer alleen over bewegen en sport gesproken, maar is gezonde leefstijl daar aan toegevoegd. De aandacht voor gezonde leefstijl neemt binnen mbo-instellingen sindsdien toe, blijkend uit een groeiend aantal Gezonde School-vignetten en een bundeling van organisaties en initiatieven gericht op gezondheidsthema’s in het onderwijs.  

Lees verder
11 februari 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Aanbod aan sportaccommodaties in Heerhugowaard voldoende, wel extra (ruimte in) sporthallen nodig

Over de gehele lijn heeft de gemeente Heerhugowaard het aanbod aan sportaccommodaties goed op orde. Aandachtspunten voor de komende periode liggen bij het aanbod van sporthallen (vergroten van het aanbod), verbeteren van de bezetting van de gymzalen, trainingscapaciteit bij voetbal, overschot aan tennisbanen, groei en verschuiving naar binnen van de handbalsport en de verlichting en niveauvereisten bij de honk- en softbalvelden.

Lees verder
11 februari 2021 | Nieuws | Financiën

In 2019 gaven gemeenten 65 euro per inwoner uit aan sport

De Nederlandse gemeenten hebben in 2019 1,1 miljard euro netto aan sport uitgegeven. Dit betreft 1,7 procent van alle uitgaven van de gemeenten. Per inwoner geven de gemeenten gemiddeld 65,3 euro aan sport uit. In 2018 was dat 63,6 euro. Rekening houdend met inflatie resteert geen groei van de uitgaven per inwoner (0,0%).  

Lees verder
10 februari 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Zoektocht naar passend meetinstrument in het speciaal onderwijs: de eerste veelbelovende stappen zijn gezet

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs hebben behoefte aan een meetinstrument dat de motorische vaardigheden van de leerlingen in het speciaal onderwijs in kaart brengt. Volgens hen moet het meetinstrument voldoende aandacht hebben voor de diversiteit in de motorische ontwikkeling van de doelgroep.

Lees verder
8 februari 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Voortvarende start uitvoering maatregelen tegen racisme in het voetbal in coronajaar

Veel van de geplande maatregelen uit het actieplan ‘Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we discriminatie buitenspel’ zijn in 2020 ondanks corona al uitgevoerd. Daarbij gaat het vooral om aanpassingen in protocollen en juridische regelingen, zodat racistische en andere discriminerende uitlatingen effectiever kunnen worden voorkomen, opgespoord en aangepakt. Ook is er gewerkt aan nieuwe opsporingstechnologieën (zoals een meldingsapp voor voetbal en ‘slimme’ technologie) en scholingsactiviteiten. Het draagvlak voor het totale plan is onder zowel alle betrokkenen als de totale bevolking groot.

Lees verder
4 februari 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Selectie meetinstrument voor motorische vaardigheden is de eerste stap naar motorisch vaardigere kinderen

Veel kinderen bewegen niet genoeg. De zorgen over de motorische vaardigheden van kinderen nemen toe. Scholen en gemeenten kunnen een meetinstrument voor motorische vaardigheden inzetten. Dit kan helpen om in kaart te brengen welke kinderen ondersteund moeten worden in hun motorische ontwikkeling en op welke aspecten de ondersteuning zich moet richten. De keuze voor een meetinstrument voor motorische vaardigheden is afhankelijk van het gestelde doel en de beschikbare middelen van een school of gemeente.

Lees verder
2 februari 2021 | Nieuws | Leren bewegen

Aanbod van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden bij jonge kinderen is groot, maar het ideale instrument bestaat (nog) niet

Het aanbod van meetinstrumenten om motorische vaardigheden te meten bij jonge kinderen is groot en divers. Een ideaal instrument bestaat echter niet. De selectie van een instrument is namelijk afhankelijk van wat men precies wil bereiken met de meting (bijvoorbeeld screenen of monitoren/bijhouden van ontwikkeling) en van de mate waarin het instrument aansluit bij de specifieke behoeftes van de setting waarin het instrument gebruikt gaat worden (bijvoorbeeld dat het niet teveel tijd mag kosten of dat van te voren uitgebreide training nodig is). De bestaande instrumenten voldoen in grote lijnen aan deze behoeftes maar er bestaat wel ruimte voor verbetering.

Lees verder
30 januari 2021 | Nieuws | Deelname

Gemis van samen sporten in tijden van corona onder OldStars deelnemers groot

OldStars walking football en walking hockey deelnemers hadden tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 een grote behoefte om weer samen te mogen sporten en bewegen. Ook de gezamenlijke kop koffie voor of na een training is erg gemist. Een deel van de deelnemers heeft tijdens de eerste lockdown individuele beweegalternatieven en mogelijkheden om elkaar (zowel online als fysiek) te zien en spreken gevonden. Het merendeel van de deelnemers wil graag zo lang mogelijk, met inachtneming van de coronamaatregelen, hun sport blijven beoefenen.

Lees verder
28 januari 2021 | Nieuws | Aanbieders

Drie kwart van ondervraagde zwembaden en zwemscholen wil graag met nieuwe organisaties samenwerken

Vrijwel alle ondervraagde zwemaanbieders hebben in 2019 met andere organisaties samengewerkt (98%) en drie kwart van de zwemaanbieders zou graag met nieuwe organisaties willen samenwerken. De vaakst genoemde partijen voor gewenste samenwerking zijn de na- en buitenschoolse opvang, (sport)fysiotherapeut/huisarts, JOGG (regisseur), buurt-/wijk-/welzijnsorganisaties en jeugdorganisaties. 

Lees verder
27 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Sporters met een beperking willen vaker sporten en bewegen

Sporters met een beperking willen vaker sporten en bewegen en dat doen op een manier die bij hun beperking past.  Verder zouden sommige sporters met een beperking willen sporten en/of bewegen met mensen zonder beperking. Een deel doet dit al. Sporters met een beperking sporten en/of bewegen vooral op een ongeorganiseerde manier (alleen of met vrienden/familie). Ook sport en/of beweegt een deel tijdens therapie. 

Lees verder
26 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

De Nationale Diabetes Challenge 2020: belangrijke mogelijkheid om met anderen te kunnen blijven bewegen

Veel deelnemers (80%) van de Nationale Diabetes Challenge (NDC) keken uit naar de wandeltrainingen die in september 2020 van start gingen, in een periode waarin de coronamaatregelen waren versoepeld. De motieven voor deelname waren vooral gerelateerd aan gezondheid en sociaal contact. Twee derde vond het belangrijk om tijdens het wandelen anderhalve meter afstand te houden. Betrokken professionals gaven aan dat het wel een uitdaging was om deze coronamaatregel te handhaven.  

Lees verder
22 januari 2021 | Nieuws | Voorzieningen

Bevolkingsgroei en klimaatverandering vergroten belang van voldoende buitenzwemplekken

Tekorten aan buitenzwemwater kunnen leiden tot ongewenste gevolgen, zoals mensen die gaan zwemmen op ongewenste locaties (gevaarlijke plekken of slechte waterkwaliteit), te drukke zwemplekken met bijbehorende problematiek (overlast, verkeerstopstoppingen) en gezondheidsklachten (door hittestress in de dichtbevolkte stad). Het Mulier Instituut heeft daarom in opdracht van de gemeente Utrecht geïnventariseerd wat de huidige en toekomstige vraag naar buitenzwemwater is en hoe dit aansluit op het aanbod. 

Lees verder
20 januari 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Leerproces in proeftuinenproject clubkadercoaching positief gewaardeerd

Het proeftuinenproject clubkadercoaching experimenteerde met de inzet van buurtsportcoaches als clubkadercoach bij sportverenigingen en liep van januari 2019 tot november 2020. Het project werd geleid door NOC*NSF en de KNVB en uitgevoerd met twaalf gemeenten en acht sportbonden. De projectleiding creëerde en faciliteerde een leerproces waarin het proeftuinenproject gaandeweg verder werd ingevuld. De betrokken gemeente- en bondscoördinatoren vonden het waardevol om kennis en ervaringen rondom clubkadercoaching met elkaar te delen. Ook de mogelijkheid om andere organisaties te leren kennen werd gewaardeerd. De lessen uit de gezamenlijke bijeenkomsten werden gebruikt om de uitvoering van clubkadercoaching in de praktijk verder te verbeteren. De projectleiding stond open voor het erkennen en aanpassen van zaken die niet goed werkten.  

Lees verder
20 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Pijn en vermoeidheid grootste belemmeringen bij sporten en bewegen voor volwassenen met een beperking

De meerderheid van volwassenen (74%) en kinderen (60%) met een lichamelijke beperking ervaart bij sporten en bewegen tenminste één belemmering. Vooral volwassenen met een motorische beperking die een mobiliteitshulpmiddel gebruiken ervaren vaak belemmeringen.

Lees verder
19 januari 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Minder fysiek wedstrijdgedrag en een lagere wedstrijdspanning tijdens sportwedstrijden in coronatijd

In 2020 zijn er, vergeleken met voorgaande jaren, minder fysieke gedragingen, zoals omhelzen of handgeven, geregistreerd en spreken sporters elkaar vaker aan op hun wedstrijdgedrag. Ook de wedstrijdspanning is lager dan in 2019, mede door een absentie van toeschouwers.

Lees verder
18 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Aandacht voor diversiteit en inclusie nog niet vanzelfsprekend in sportopleidingen

De meeste mbo- en hbo-sportopleidingen geven op verschillende momenten binnen de opleiding aandacht aan de thema’s sociale diversiteit en inclusie. Daarbij gaat het om aspecten als meedoen en meepraten, sociale veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen, gericht op het tegengaan van sociale ongelijkheid. Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat inclusief sporten en bewegen lang niet overal een stevig onderdeel is van de basisopleidingen. Diversiteit en inclusie zijn voor de meeste studenten van sportopleidingen geen onderdeel van de kerncompetenties, maar eerder vrije keuze-onderdelen.

Lees verder
14 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Ruim de helft van transgender personen maakt wel eens negatieve gedragingen mee in de sport

Veel transgender personen blijken zichzelf te kunnen zijn in de sport en een relatief veilige sportomgeving te hebben gevonden. Toch heeft meer dan de helft van transgender personen in de sport wel eens te maken gehad met negatieve gedragingen die samenhangen met hun transgender achtergrond. Eén op de vijf geeft aan wel eens nageroepen of uitgescholden te zijn.

Lees verder
12 januari 2021 | Nieuws | Sportcultuur

Een ruime meerderheid van ouders en verenigingsbestuurders beoordeelt de sociale veiligheid en pedagogisch klimaat op de sportvereniging als goed

Circa zes op de tien ouders beoordelen de sociale veiligheid (afwezigheid van ongewenst gedrag) tijdens wedstrijden en het pedagogisch klimaat binnen de vereniging met een rapportcijfer 8 of hoger. Bestuurders geven vaker hogere rapportcijfers dan ouders. Zo’n negen op de tien verenigingsbestuurders beoordelen de sociale veiligheid (tijdens wedstrijden) als goed en het pedagogisch sportklimaat krijgt van twee derde van de bestuurders een 8 of hoger. Om het sportklimaat plezieriger te maken en het pedagogisch handelen van trainers te verbeteren, is het belangrijk dat er een voortdurende dialoog is onder betrokkenen (kinderen, ouders, trainers, bestuurders) over voorwaarden voor en aandachtspunten van een pedagogisch sportklimaat. Sportverenigingen moeten blijvend worden gestimuleerd om op dit thema in te zetten en hierbij worden ondersteund door bonden en/of gemeenten.

Lees verder
7 januari 2021 | Nieuws | Diversiteit

Grote bereidheid onder sportverenigingen om mensen met een beperking welkom te heten

Ongeveer drie kwart van de sportverenigingen is bereid en ziet mogelijkheden om (meer) mensen met een beperking deel te laten nemen in de vereniging (74%). De bereidheid en mate waarin verenigingen de mogelijkheid zien om (meer) mensen met een beperking welkom te heten in de vereniging verschilt per specifieke beperking van 26 procent voor mensen met psychische problemen tot 56 procent voor mensen met een auditieve beperking.

Lees verder