Aanbieders

Sportaanbod in Nederland

Nederland telt ongeveer 40.000 sportaanbieders en 22.000 sportaccommodaties. De ruim 28.000 sportverenigingen, één miljoen vrijwilligers en 75 sportbonden organiseren een belangrijk deel van de sport in Nederland. Samen met andere aanbieders, zoals fitness- en beweegcentra en honderden anderen ondernemingen zoals golfbanen, zwembaden, klimhallen en bootcamporganisaties staan zij garant voor een zeer uiteenlopend sportaanbod in Nederland. Een aanbod dat zich uitbreidt met nieuwe sporten en organisaties.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen en actualiteit van de georganiseerde sport. Daarbij komen onder meer de vitaliteit, de maatschappelijke rol en de meerwaarde van sportverenigingen en andere typen sportaanbieders zoals fitnesscentra, maneges en zwembedrijven aan bod.

Sinds 2000 wordt jaarlijks door middel van de Verenigingsmonitor en diverse themametingen bij het Verenigingspanel de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen gemeten. Niet alleen landelijk, maar ook binnen gemeentes, provincies en bij sportbonden worden de ontwikkelingen in de sportverenigingen en ander sportorganisaties gevolgd. Zo worden met AccommodatieMonitor Sport (AMS) de ontwikkelingen in de sportvoorzieningen in beeld gebracht.

Uitgelicht

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

In de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? Het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland geeft antwoord op die vraag door de actuele situatie van de sportverenigingen in kaart te brengen: hoe staan de clubs ervoor wat betreft ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader en financiën? In hoeverre zijn de verenigingen in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein?

Product

Verenigingsmonitor

Actuele en betrouwbare informatie over de stand van zaken van de duizenden sportverenigingen die ons land telt, is onmisbaar bij de voorbereiding en beoordeling van beleidsmaatregelen, beleidsoverwegingen en -evaluaties. Met de verenigingsmonitor van het MI wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het functioneren van de vereniging in uw gemeente of provincie.

Zoeken in Kennisbank

Weinig toenemende diversiteit bondsbesturen, ondanks beleidsinzet

25 februari 2019 | De helft van de sportbonden geeft aan beleid te hebben voor het vergroten en/of behouden van sociale diversiteit bij bes...

Procesbegeleiding waardevol bij het ondersteunen van sportverenigingen met problemen

12 februari 2019 | Procesbegeleiding, Coach-de Coach en Lang leve de sportouder zijn waardevolle producten bij de ondersteuning van sportve...

Voetbalverenigingen belangrijk voor de leefbaarheid op Goeree-Overflakkee

6 februari 2019 | De voetbalverenigingen op Goeree-Overflakkee geven aan een sterk belang te ervaren voor de leefbaarheid van hun kern/dor...