Aanbieders

Sportaanbieders

De ruim 26.000 sportverenigingen, 1 miljoen vrijwilligers en 75 sportbonden in Nederland organiseren een groot deel van onze sport. Samen met andere aanbieders, zoals fitnesscentra, golfbanen en zwembaden, zorgen zij voor een zeer uiteenlopend sportaanbod. En daar blijven sporten en organisaties bij komen.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen en stand van zaken in de georganiseerde sport. We kijken onder meer naar de vitaliteit, maatschappelijke rol en meerwaarde van sportverenigingen, sportbonden en commerciële sportaanbieders. Ook brengen we de arbeidsmarkt op het gebied van sport en bewegen in kaart.

 

Alcoholvrije drank in opkomst in sportkantine, maar verkoop alcohol blijft onmisbaar

27 februari 2024 | Bij de helft van de sportverenigingen is de verkoop van alcoholvrije drank in de kantine de afgelopen jaren toegenomen. ...

Meer aandacht voor sociaal veilige sport in lokale sportakkoorden

7 februari 2024 | Bij de herijking van de lokale sportakkoorden is de aandacht voor sociale veiligheid sterk toegenomen. In zes op de tien...

Sportverenigingen willen hulp om leden betrokken te houden

6 februari 2024 | Bestuurders van de meeste sportverenigingen hebben behoefte aan ondersteuning. Vooral bij het vergroten van de betrokken...
Uitgelicht

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

In de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? Het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland geeft antwoord op die vraag door de actuele situatie van de sportverenigingen in kaart te brengen: hoe staan de clubs ervoor wat betreft ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader en financiën? In hoeverre zijn de verenigingen in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein?

Product

Verenigingsmonitor laat zien hoe het met verenigingen gaat

Actuele en betrouwbare informatie over de stand van zaken van de duizenden sportverenigingen die ons land telt, is onmisbaar bij de voorbereiding en beoordeling van beleidsmaatregelen, beleidsoverwegingen en -evaluaties. Met de verenigingsmonitor van het MI wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het functioneren van de vereniging in uw gemeente of provincie.

 

 

Vind onze publicaties in de kennisbank