Aanbieders

Sportaanbod in Nederland

Nederland telt ongeveer 40.000 sportaanbieders en 22.000 sportaccommodaties. De ruim 28.000 sportverenigingen, één miljoen vrijwilligers en 75 sportbonden organiseren een belangrijk deel van de sport in Nederland. Samen met andere aanbieders, zoals fitness- en beweegcentra en honderden anderen ondernemingen zoals golfbanen, zwembaden, klimhallen en bootcamporganisaties staan zij garant voor een zeer uiteenlopend sportaanbod in Nederland. Een aanbod dat zich uitbreidt met nieuwe sporten en organisaties.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen en actualiteit van de georganiseerde sport. Daarbij komen onder meer de vitaliteit, de maatschappelijke rol en de meerwaarde van sportverenigingen en andere typen sportaanbieders zoals fitnesscentra, maneges en zwembedrijven aan bod.

Sinds 2000 wordt jaarlijks door middel van de Verenigingsmonitor en diverse themametingen bij het Verenigingspanel de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen gemeten. Niet alleen landelijk, maar ook binnen gemeentes, provincies en bij sportbonden worden de ontwikkelingen in de sportverenigingen en ander sportorganisaties gevolgd. Zo worden met AccommodatieMonitor Sport (AMS) de ontwikkelingen in de sportvoorzieningen in beeld gebracht.

 

 

Uitgelicht

Onderzoek nieuwe sporten

Padel gaat de komende jaren naar verwachting in versneld tempo doorgroeien. Beachvolleybal heeft de grootste groei gehad en boulderen bevindt zich in een kritische fase voor de ontwikkeling van de sport. Deze voorspelling doet het Mulier Instituut op basis van een nieuwe gehanteerde methode waarmee de groei van een sport wordt voorspeld aan de hand van het jaarlijks aantal nieuw aangelegde sportaccommodaties in Nederland.

Product

Verenigingsmonitor

Actuele en betrouwbare informatie over de stand van zaken van de duizenden sportverenigingen die ons land telt, is onmisbaar bij de voorbereiding en beoordeling van beleidsmaatregelen, beleidsoverwegingen en -evaluaties. Met de verenigingsmonitor van het MI wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het functioneren van de vereniging in uw gemeente of provincie.

Zoeken in Kennisbank

Sportverenigingen in Enkhuizen staan open voor nieuwe doelgroepen

22 oktober 2018 | Mensen met een verstandelijke beperking en ouderen zijn potentiële doelgroepen voor sportverenigingen in Enkhuizen. Spor...

Sportverenigingen in Nederland: inkomsten vooral uit contributie

25 mei 2018 | Bijna twee derde (62%) van de inkomsten van verenigingen komt uit contributies. Bij verenigingen zonder eigen accommodat...

Sportparticipatie en bondslidmaatschap daalt in krimpregio’s

3 mei 2018 | In krimp- en anticipeerregio’s is de sportparticipatie tussen 2012 en 2016 en het bondslidmaatschap tussen 2014 en 2016 ...