Aanbieders

Sportaanbod in Nederland

Nederland telt ongeveer 40.000 sportaanbieders en 22.000 sportaccommodaties. De ruim 26.000 sportverenigingen, één miljoen vrijwilligers en 75 sportbonden organiseren een belangrijk deel van de sport in Nederland. Samen met andere aanbieders, zoals fitness- en beweegcentra en honderden anderen ondernemingen zoals golfbanen, zwembaden, klimhallen en bootcamporganisaties staan zij garant voor een zeer uiteenlopend sportaanbod in Nederland. Een aanbod dat zich uitbreidt met nieuwe sporten en organisaties.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen en actualiteit van de georganiseerde sport. Daarbij komen onder meer de vitaliteit, de maatschappelijke rol en de meerwaarde van sportverenigingen en andere typen sportaanbieders zoals fitnesscentra, maneges en zwembedrijven aan bod.

Sinds 2000 wordt jaarlijks door middel van de Verenigingsmonitor en diverse themametingen bij het Verenigingspanel de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen gemeten. Niet alleen landelijk, maar ook binnen gemeentes, provincies en bij sportbonden worden de ontwikkelingen in de sportverenigingen en andere sportorganisaties zoals zwembaden, fitnesscentra en maneges gevolgd. Zo worden met de AccommodatieMonitor Sport (AMS) de ontwikkelingen in de sportvoorzieningen in beeld gebracht.

Versnippering en verkokering frustreren goed functionerende arbeidsmarkt sport en bewegen

De arbeidsmarkt voor sport en bewegen is sterk in omvang gegroeid en de verwachting is dat die groei ook de komende jaren doorzet. Er is veel belangstelling voor het werken in de sport en een ruim en gevarieerd aanbod aan opleidingen voor professionals sport en bewegen.

Maar afgestudeerden komen niet in een gespreid bedje terecht. Het goed functioneren van de arbeidsmarkt sport en bewegen wordt gehinderd door versnippering en verkokering binnen de sector. Daardoor werken veel professionals op kleine en tijdelijke contracten. Ook blijven de arbeidsvoorwaarden achter bij andere werkenden en is het loopbaanperspectief beperkt. Dat blijkt uit de ‘Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen’ van het Mulier Instituut, uitgevoerd voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uitgelicht

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

In de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? Het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland geeft antwoord op die vraag door de actuele situatie van de sportverenigingen in kaart te brengen: hoe staan de clubs ervoor wat betreft ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader en financiën? In hoeverre zijn de verenigingen in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein?

Product

Verenigingsmonitor

Actuele en betrouwbare informatie over de stand van zaken van de duizenden sportverenigingen die ons land telt, is onmisbaar bij de voorbereiding en beoordeling van beleidsmaatregelen, beleidsoverwegingen en -evaluaties. Met de verenigingsmonitor van het MI wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het functioneren van de vereniging in uw gemeente of provincie.

Zoeken in Kennisbank

Lokale sportakkoorden stimuleren betere samenwerking sport- en beweegorganisaties

29 november 2021 | Vrijwel alle trekkers (‘kerngroepen’) van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat bli...

De sportsector halverwege 2021: veerkracht en uitdagingen

26 november 2021 | Sportverenigingen en sportondernemers blijken veerkrachtig in de coronacrisis. Tegelijk hebben ze nog steeds te maken me...

Sportondernemers minder optimistisch over toekomst na corona dan bonden en verenigingen

11 oktober 2021 | Sportondernemers zagen hun toekomst in april 2021 somberder in dan sportverenigingen en sportbonden. Zij verwachtten hun...