Aanbieders

Sportaanbieders

De ruim 26.000 sportverenigingen, 1 miljoen vrijwilligers en 75 sportbonden in Nederland organiseren een groot deel van onze sport. Samen met andere aanbieders, zoals fitnesscentra, golfbanen en zwembaden, zorgen zij voor een zeer uiteenlopend sportaanbod. En daar blijven sporten en organisaties bij komen.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen en stand van zaken in de georganiseerde sport. We kijken onder meer naar de vitaliteit, maatschappelijke rol en meerwaarde van sportverenigingen, sportbonden en commerciële sportaanbieders. Ook brengen we de arbeidsmarkt op het gebied van sport en bewegen in kaart.

 

Sociale sportinitiatieven van waarde voor sociaal kwetsbare jongvolwassenen

17 mei 2023 | Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve  opbrengsten. Om ...

De zes grootste maatschappelijke uitdagingen voor sport en bewegen in beeld

9 mei 2023 | ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitd...

Zeven succesfactoren voor de verbinding tussen tweedelijnszorg- en sportprofessionals

7 april 2023 | Leefstijl, waaronder sporten en bewegen, krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Een aantal ziekenhuizen in Nederland he...
Uitgelicht

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

In de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? Het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland geeft antwoord op die vraag door de actuele situatie van de sportverenigingen in kaart te brengen: hoe staan de clubs ervoor wat betreft ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader en financiën? In hoeverre zijn de verenigingen in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein?

Product

Verenigingsmonitor laat zien hoe het met verenigingen gaat

Actuele en betrouwbare informatie over de stand van zaken van de duizenden sportverenigingen die ons land telt, is onmisbaar bij de voorbereiding en beoordeling van beleidsmaatregelen, beleidsoverwegingen en -evaluaties. Met de verenigingsmonitor van het MI wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het functioneren van de vereniging in uw gemeente of provincie.

 

 

Vind onze publicaties in de kennisbank