Aanbieders

Sportaanbieders

De ruim 26.000 sportverenigingen, 1 miljoen vrijwilligers en 75 sportbonden in Nederland organiseren een groot deel van onze sport. Samen met andere aanbieders, zoals fitnesscentra, golfbanen en zwembaden, zorgen zij voor een zeer uiteenlopend sportaanbod. En daar blijven sporten en organisaties bij komen.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen en stand van zaken in de georganiseerde sport. We kijken onder meer naar de vitaliteit, maatschappelijke rol en meerwaarde van sportverenigingen, sportbonden en commerciële sportaanbieders. Ook brengen we de arbeidsmarkt op het gebied van sport en bewegen in kaart.

 

Nederlands sportbeleid heeft geen duidelijk doel op lange termijn

3 april 2024 | Voor het sportbeleid in Nederland ontbreekt een langetermijndoel. Het is onduidelijk op welk spoor het sportbeleid zit e...

Bijna alle sportfunctionarissen werken samen met ondernemende sportaanbieders

2 april 2024 | Negen op de tien sportfunctionarissen (bijv. buurtsportcoaches) werkten in 2023 samen met ondernemende sportaanbieders. ...

Buurtsportcoaches kennen veel maatschappelijke organisaties wel, maar werken er lang niet altijd mee samen

26 maart 2024 | De bekendheid van maatschappelijke organisaties in de sport is groot onder buurtsportcoaches. Maar lang niet met al deze...
Uitgelicht

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

In de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? Het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland geeft antwoord op die vraag door de actuele situatie van de sportverenigingen in kaart te brengen: hoe staan de clubs ervoor wat betreft ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader en financiën? In hoeverre zijn de verenigingen in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein?

Product

Verenigingsmonitor laat zien hoe het met verenigingen gaat

Actuele en betrouwbare informatie over de stand van zaken van de duizenden sportverenigingen die ons land telt, is onmisbaar bij de voorbereiding en beoordeling van beleidsmaatregelen, beleidsoverwegingen en -evaluaties. Met de verenigingsmonitor van het MI wordt een betrouwbaar beeld geschetst over het functioneren van de vereniging in uw gemeente of provincie.

 

 

Vind onze publicaties in de kennisbank