Sportbonden en -besturen

Ruim 24.000 sportverenigingen in Nederland zijn aangesloten bij een van de 77 sportbonden die NOC*NSF telt. Sportbonden organiseren niet alleen competitie, kampioenschappen en opleidingen maar adviseren en ondersteunen ook de verenigingen.

Het Mulier Instituut ondersteunt met of adviseert de bonden over verschillende onderzoeken ten behoeve van het beleid en de taken van de bonden.

Sportbesturen

Verenigingen hebben moeite om bestuursleden te werven. Mensen vinden niet gemakkelijk tijd in hun drukke agenda’s en zien op tegen de dagelijkse beslommeringen en verantwoordelijkheden van het besturen.

Bestuurswerk moet beter passen bij de behoefte aan flexibiliteit en verbondenheid. In de publicatie ‘Passend besturen’, is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Erasmus Universiteit (Rotterdam School of Management) en Scouting Nederland, komen vijftien verenigingen aan het woord die het vrijwilligerswerk flexibeler en leuker gemaakt hebben. De publicatie is bedoeld om bestuurders te inspireren over hun rol en werkwijze na te denken en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Vanuit de wereld van sport, cultuur en scouting is actief gezocht naar verenigingsbestuurders die manieren hebben gevonden om het besturen aantrekkelijk te maken. ‘Maak het leuk en flexibel’, is daarbij de belangrijkste conclusie.

Diversiteit sportbesturen

Hoewel de Nederlandse sportvrouwen ook tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea succesvoller waren dan hun mannelijke collega’s, blijken vrouwen in de sportbestuurskamer nog sterk ondervertegenwoordigd. Het aandeel vrouwelijke bestuurders in Nederlandse sportbonden ligt al jaren rond de 20 procent en is ook de afgelopen jaren niet gestegen. Ondanks de toegenomen (inter)nationale aandacht voor het belang van meer  ‘diversiteit’ en een meer democratische man/vrouw verdeling, steeg juist het aandeel bonden zonder enige vrouw in hun bondsbesturen: één op de drie bonden heeft een bondsbestuur met alleen mannen.

Ook in verenigingsbesturen is een oververtegenwoordiging van mannen ten opzichte van de vrouwen. Gemiddeld bestaat een verenigingsbestuur uit 71% mannen en 29% vrouwen. De gemiddelde leeftijd van een verenigingsbestuurder is 54 jaar. Het Mulier Instituut volgt de emancipatie en vergrijzing van verenigingsbesturen maar ook de ervaringen met het bestuurswerk. De helft van de bestuursleden krijgt veel energie van het bestuurswerk.

In het kader van een door VWS geformuleerde kennisvraag doet het Mulier Instituut onderzoek naar sociale diversiteit in leidinggevende posities. Klik hier voor meer informatie.

Lopend onderzoek bij sportbonden:

In samenwerking met de KNSB voert het Mulier Instituut onderzoek uit onder de schaatsverenigingen. De ambities van de clubs en de realisatie van deze ambities staan centraal in dit onderzoek. Contactpersoon voor dit onderzoek is Janine van Kalmthout.

 

Uitgelicht

Passend besturen

Verenigingen hebben moeite om bestuursleden te werven. Mensen vinden niet gemakkelijk tijd in hun drukke agenda’s en zien op tegen de dagelijkse beslommeringen en verantwoordelijkheden van het besturen. Vanuit de wereld van sport, cultuur en scouting is actief gezocht naar verenigingsbestuurders die manieren hebben gevonden om het besturen aantrekkelijk te maken. ‘Maak het leuk en flexibel’, is daarbij de belangrijkste conclusie. Bestuurswerk moet beter passen bij de behoefte aan flexibiliteit en verbondenheid.

Uitgelicht

Aandeel vrouwen in sportbondsbesturen blijft achter

Het aandeel vrouwelijke bestuurders in Nederlandse sportbonden ligt al jaren rond de 20 procent en is ook de afgelopen jaren niet gestegen. Ondanks de toegenomen (inter)nationale aandacht voor het belang van meer  ‘diversiteit’ en een meer democratische man/vrouw verdeling, steeg juist het aandeel bonden zonder enige vrouw in hun bondsbesturen: één op de drie bonden heeft een bondsbestuur met alleen mannen.