Wetenschappelijke integriteit

 

De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit definieert vijf principes van wetenschappelijke integriteit, 61 normen voor een goede onderzoekspraktijk en de zorgplicht voor de instellingen die de code onderschrijven. Het Mulier Instituut onderschrijft net als de universiteiten en hogescholen in Nederland deze code.

De belangrijkste principes van de code zijn:
• Eerlijkheid
• Zorgvuldigheid
• Transparantie
• Onafhankelijkheid
• Verantwoordelijkheid

De 61 normen bepalen waaraan een onderzoeker zich in zijn of haar onderzoek moet houden. Ze zijn geformuleerd voor onderzoeksfases ontwerp, uitvoering, verslaglegging, beoordeling, communicatie.

De instelling zorgt voor een werkomgeving waarbinnen goede onderzoekspraktijken worden bevorderd en gewaarborgd. De instelling zorgt ervoor dat onderzoekers kunnen werken in een veilige, inclusieve en open omgeving, waarin zij zich verantwoordelijk en aanspreekbaar voelen, dilemma’s kunnen delen en gemaakte fouten kunnen bespreken zonder bang te hoeven zijn voor de consequenties (‘blame-free reporting’). De zorgplichten hebben betrekking op training en supervisie, onderzoekscultuur, databeheer, openbaarmaking en verspreiding en ethische normstelling en procedures.

Bekijk hier de volledige versie van de gedragscode.

Kunnen we je twee korte vragen stellen?