Beleid

Het onderzoek van het Mulier Instituut is direct of indirect gericht op de vergroting van de effectiviteit en doelmatigheid van sportbeleid en versterking van de sportsector.

Het Mulier Instituut kan beleidsontwikkeling en -evaluatie ondersteunen met dataverzameling, monitoring, diverse vormen van beleidsondersteunend onderzoek en evaluatie- en impactstudies.

Inhoudelijk kan sportbeleid betrekking hebben op één of meer thema’s, zoals deelname, diversiteit, evenementen of voorzieningen.

Recent was het Mulier Instituut penvoerder van de VSG werkgroep Visiedocument Sport stimuleert! waarmee de Vereniging Sport & Gemeenten haar leden wil inspireren bij de ontwikkeling van het gemeentelijk sportbeleid in de nieuwe collegeperiode.

Het Mulier Instituut ondersteunt Sportcampagneteam NL, dat zich voor en na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 inzet voor een sterke positie van het sportbeleid in de nieuwe coalitieakkoorden. Het Mulier Instituut voert verschillende onderzoeken uit en levert diverse kennisproducten ten behoeve van deze campagne.

 

Uitgelicht

Sport Stimuleert!

Op de Kennisdag Sport en Gemeenten 2018 in Almere heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ gepresenteerd. Hierin schetst VSG een samenhangende visie op het lokale sport- en beweegbeleid in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het Mulier Instituut participeerde en deed de penvoering in de werkgroep die het visiedocument heeft opgesteld.

Product

Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist

De gemeente Zeist heeft, op basis van hun sport- en beweegvisie voor 2015-2020, een uitvoeringsprogramma voor het schooljaar 2017/2018 geschreven. Om de uitvoering van het sport- en beweegbeleid te evalueren heeft gemeente Zeist het Mulier Instituut gevraagd om twee monitoren uit te zetten.

Zoeken in Kennisbank

Rapportage sport 2018: stabiliteit en verandering in de ontwikkeling van sport  

12 december 2018 | De cijfers over de ontwikkeling van de sport in Nederland laten overwegend stabiliteit zien. De wekelijkse sportdeelname...

De buurtsportcoach bestaat niet: verschil in typen, taken en aanpak

6 december 2018 | De kans dat een buurtsportcoach precies hetzelfde werk doet als een collega buurtsportcoach is klein. Gemeenten mogen bi...

Bijna helft gemeenten wil in de toekomst meer fte buurtsportcoaches inzetten

5 december 2018 | Bijna de helft van de gemeenten (43%) wil in de toekomst meer fte buurtsportcoaches inzetten. De belangrijkste reden daa...