Financiën

Financiën

In de sportsector gaan jaarlijks grote geldbedragen om. Er is steeds meer behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport. Daarbij gaat het om overheden, verenigingen, consumenten, evenementen, voorzieningen en meer.

Het Mulier Instituut volgt de uitgaven van overheden en consumenten aan sport. We onderzoeken contributiehoogtes,  huurtarieven voor sportaccommodaties en de financiële situatie bij sportaanbieders. En we volgen financiële ontwikkelingen in de sportwereld en de gevolgen daarvan voor de betaalbaarheid van sport voor burgers.

Ook kunnen we de financiële haalbaarheid van sportevenementen en -accommodaties onderzoeken en tarievenvergelijkingen uitvoeren voor gemeenten. Zo bieden we zicht op de prijsstelling en kostendekkendheid van sportaccommodaties.

De zes grootste maatschappelijke uitdagingen voor sport en bewegen in beeld

9 mei 2023 | ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitd...

Na corona nieuwe uitdagingen voor sportevenementensector

26 april 2023 | Na corona heeft de sportevenementensector nu nieuwe uitdagingen, zoals het tekort aan gekwalificeerd personeel. Tegelijk...

Gemeentelijke inkomsten vanuit de sport stijgen in 2021 sterker dan de uitgaven

31 januari 2023 | Tussen 2020 en 2021 stegen voor gemeenten zowel de inkomsten vanuit sport als de uitgaven aan sport, maar de inkomsten s...
Product

Tarief- en exploitatievergelijkingen sportaccommodaties

Het overgrote deel van het gemeentelijk budget gaat op aan het bouwen en exploiteren van sportaccommodaties. Maar ook voor de gebruiker van de sportaccommodaties is een belangrijk deel van de uitgaven gerelateerd aan het huren van deze sportaccommodaties. De kosten van de sportaccommodatie worden dus verdeeld over de gemeente en de gebruiker. Deze verdeling van kosten is alleen allesbehalve uniform. De verdeling van de lasten verschilt per gemeente, per (type) accommodatie en per huurder. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de sportaccommodaties in gemeenten geëxploiteerd worden, voert het Mulier Instituut exploitatievergelijkingen uit.

Uitgelicht

Tarievenvergelijking Brabantse gemeenten

Wat kost sport in de vijf grootste Brabantse gemeenten? Het Mulier Instituut bood een intergemeentelijke vergelijking van tarieven van sportaccommodaties en sportbegrotingen in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Vind onze publicaties in de kennisbank