Financiën

Financiën

In de sportsector gaan jaarlijks grote geldbedragen om. Er is steeds meer behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport. Daarbij gaat het om overheden, verenigingen, consumenten, evenementen, voorzieningen en meer.

Het Mulier Instituut volgt de uitgaven van overheden en consumenten aan sport. We onderzoeken contributiehoogtes,  huurtarieven voor sportaccommodaties en de financiële situatie bij sportaanbieders. En we volgen financiële ontwikkelingen in de sportwereld en de gevolgen daarvan voor de betaalbaarheid van sport voor burgers.

Ook kunnen we de financiële haalbaarheid van sportevenementen en -accommodaties onderzoeken en tarievenvergelijkingen uitvoeren voor gemeenten. Zo bieden we zicht op de prijsstelling en kostendekkendheid van sportaccommodaties.

Toegangsprijzen zwembaden, ijsbanen en klim- en boulderhallen stijgen meer dan inflatie

11 juli 2024 | De toegangsprijzen van zwembaden, ijsbanen en klim- en boulderhallen stijgen meer dan de inflatie. Dit blijkt uit de Toe...

Contributies sportverenigingen stijgen, maar minder dan inflatie

4 juli 2024 | De ontwikkeling van de contributies van verenigingen in acht sporttakken loopt achter op de inflatie. De contributies va...

Sportkosten bezwaarlijk voor 4 op de 10 Nederlanders

23 januari 2024 | In 2023 vond 38 procent van de volwassen Nederlanders de kosten verbonden aan sporten bezwaarlijk. Dit is meer dan in 20...
Product

Tarief- en exploitatievergelijkingen sportaccommodaties

Het overgrote deel van het gemeentelijk budget gaat op aan het bouwen en exploiteren van sportaccommodaties. Maar ook voor de gebruiker van de sportaccommodaties is een belangrijk deel van de uitgaven gerelateerd aan het huren van deze sportaccommodaties. De kosten van de sportaccommodatie worden dus verdeeld over de gemeente en de gebruiker. Deze verdeling van kosten is alleen allesbehalve uniform. De verdeling van de lasten verschilt per gemeente, per (type) accommodatie en per huurder. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de sportaccommodaties in gemeenten geëxploiteerd worden, voert het Mulier Instituut exploitatievergelijkingen uit.

Uitgelicht

Tarievenvergelijking Brabantse gemeenten

Wat kost sport in de vijf grootste Brabantse gemeenten? Het Mulier Instituut bood een intergemeentelijke vergelijking van tarieven van sportaccommodaties en sportbegrotingen in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Vind onze publicaties in de kennisbank