Financiën

Financiën

In de sportsector gaan jaarlijks grote geldbedragen om. Er is steeds meer behoefte aan kennis over de financiële aspecten van sport. Daarbij gaat het om overheden, verenigingen, consumenten, evenementen, voorzieningen en meer.

Het Mulier Instituut volgt de uitgaven van overheden en consumenten aan sport. We onderzoeken contributiehoogtes,  huurtarieven voor sportaccommodaties en de financiële situatie bij sportaanbieders. En we volgen financiële ontwikkelingen in de sportwereld en de gevolgen daarvan voor de betaalbaarheid van sport voor burgers.

Ook kunnen we de financiële haalbaarheid van sportevenementen en -accommodaties onderzoeken en tarievenvergelijkingen uitvoeren voor gemeenten. Zo bieden we zicht op de prijsstelling en kostendekkendheid van sportaccommodaties.

Meer gemeentelijke aandacht voor financiële regelingen zodat mensen met een laag inkomen kunnen sporten

14 september 2023 | Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag i...

Contributies sportverenigingen stijgen, maar minder dan inflatie

17 juli 2023 | De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in tien sporttakken loopt achter op de inflatie. Dit ...

Huurtarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties stijgen met 3 procent

28 juni 2023 | Tussen 2021 en 2022 stegen de gemiddelde huurtarieven voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen met ongevee...
Product

Tarief- en exploitatievergelijkingen sportaccommodaties

Het overgrote deel van het gemeentelijk budget gaat op aan het bouwen en exploiteren van sportaccommodaties. Maar ook voor de gebruiker van de sportaccommodaties is een belangrijk deel van de uitgaven gerelateerd aan het huren van deze sportaccommodaties. De kosten van de sportaccommodatie worden dus verdeeld over de gemeente en de gebruiker. Deze verdeling van kosten is alleen allesbehalve uniform. De verdeling van de lasten verschilt per gemeente, per (type) accommodatie en per huurder. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de sportaccommodaties in gemeenten geëxploiteerd worden, voert het Mulier Instituut exploitatievergelijkingen uit.

Uitgelicht

Tarievenvergelijking Brabantse gemeenten

Wat kost sport in de vijf grootste Brabantse gemeenten? Het Mulier Instituut bood een intergemeentelijke vergelijking van tarieven van sportaccommodaties en sportbegrotingen in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg.

Vind onze publicaties in de kennisbank