Betaalbaarheid van sport

In het sportbeleid wordt veel waarde gehecht aan de betaalbaarheid van sport. Dit is ook één van de redenen voor de overheidsbemoeienis bij sport. De inschatting is dat wanneer het alleen aan de markt zou worden overgelaten, er groepen in de samenleving zijn die mede door de prijs geen toegang hebben tot het sportaanbod. Door overheidsbijdragen aan sport en armoederegelingen wordt geprobeerd om sport voor iedereen betaalbaar te houden. Maar lukt dat ook? Om grip te houden op de betaalbaarheid van sport monitort het Mulier Instituut de ontwikkelingen in de kosten van sportbeoefening en de consumentenuitgaven aan sport en heeft het Mulier Instituut tevens aandacht voor het gebruik van armoederegelingen.

Verder voert het Mulier Instituut diverse bevolkingsbevragingen uit om inzicht te krijgen in de ervaren betaalbaarheid van en betalingsbereidheid voor sportbeoefening.

Uitgelicht

Meerwaarde financiële acties verenigingen

Hoe gaan verenigingen om met geldwervingsacties? Wat is de meerwaarde van financiële wervingsacties voor verenigingen? De Grote Clubactie wil haar dienstverlening zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen en behoeften van verenigingen. Daarvoor is behoefte aan informatie en kennis over het functioneren van verenigingen, onder andere over de financiën van de verenigingen en de rol van geldwervingsacties binnen clubs.

Uitgelicht

Consumentenuitgaven aan sport

Het beschikbare budget voor sport is mede bepalend voor de tak van sport die wordt beoefend: 21 procent van de sportende Nederlanders zou een andere sport beoefenen als de financiële situatie dat toeliet. Dat geldt vaker voor huishoudens met een beneden modaal inkomen (25%) dan voor huishoudens met een boven modaal inkomen (18%). Dit blijkt uit het factsheet ‘Consumentenuitgaven aan sport | 2018’ van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.