Gezondheid

Sport wordt vaak als middel ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut voert op het thema Gezondheid verschillende monitorstudies uit, doet evaluerend of verdiepend onderzoek en ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van lokaal sport- en gezondheidsbeleid.

Monitoring

Het Mulier instituut monitort jaarlijks de opbrengsten van Jongeren Op Gezond Gewicht en tot 2016 de Onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl. Ook monitoren we de ontwikkelingen bij sportverenigingen rondom de gezonde sportkantine, en gezonde scholen rondom beweegstimulering, zoals The Daily Mile. Ook kan het Mulier Instituut inzicht bieden in de relatie tussen sport en gezonde leefstijl op basis van data-analyse van beschikbare databestanden.

Evaluatie-onderzoek

Via evaluatieonderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen en tevredenheid met een aanpak zijn en welke (gezondheidsgerelateerde) opbrengsten worden gerealiseerd. Het Mulier Instituut heeft veel ervaringen met het uitvoeren van evaluatieonderzoek naar sport- en beweegstimulering bij jeugd (The Daily Mile, Natuursprong), (migranten)ouderen (Goldensports, LadyFit), chronisch zieken (Bewegen op recept) en werknemers (Mind5).

Daarnaast ondersteunen we interventie-eigenaren met een goede beschrijving en theoretische onderbouwing van de aanpak (Respons, Tigers op Recept).

Verdiepend onderzoek

Het Mulier Instituut voert verdiepend onderzoek uit naar de (ervaren) relatie tussen sport en gezondheid. Van 2013 tot 2018 liep Sport in Tijden van Ziekte, een grootschalig onderzoeksprogramma naar betekenissen van sport en bewegen (in de zorg) voor mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv. In het vervolgtraject Beweging in de diabeteszorg zijn inzichten uit die studie samen met en voor zorgverleners vertaald in een werkboek en methodiek voor zorgverleners.

Het Mulier Instituut deed een verkennend literatuuronderzoek naar de effecten van sport en bewegen op school op fitheid, motorische vaardigheden, maar ook op concentratie en leerprestaties. Het MI is betrokken bij het consortium SMART MOVES! waarbinnen het VUMC/EMGO-instituut onderzoek doet naar de relatie tussen bewegen en leerprestaties.

Verdrinkingsongevallen is een maatschappelijk beladen thema dat aan gezondheid is gerelateerd. Op dit thema voert het Mulier Instituut verdiepend onderzoek uit naar de registratie en incidentie van verdrinkingen in opdracht van NL Zwemveilig.

Zie voor meer informatie over NL Zwemveilig de themapagina leren zwemmen.

Advies lokale monitoring en evaluatie van beleid

Het MI ondersteunt gemeenten bij de lokale monitoring en evaluatie van het sport- en/of gezondheidsbeleid en van gezondheidsbevorderende aanpakken die binnen de gemeente worden ingezet. 

Uitgelicht

JOGG Monitor 2018

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft in 2018 potentieel meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) bereikt. Eind 2018 waren 136 gemeenten in Nederland bij JOGG aangesloten. Dit is ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten. Om de leefomgeving van kinderen en jongeren structureel gezonder te maken is de volgende stap voor JOGG om in te zetten op de lokale implementatie en borging van de JOGG-aanpak in de aangesloten gemeenten.

Product

Interventies

Het Mulier Instituut ondersteunt verschillende interventie-eigenaren binnen het Erkenningstraject Interventies bij het schrijven van een theoretische onderbouwing voor de erkenning ‘Goed Onderbouwd’. Momenteel wordt ondersteuning geboden aan de interventies Respons en Tigers op Recept van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

Zoeken in Kennisbank

 

Bijna kwart krachtsporters en helft vechtsporters gebruikt doping

28 maart 2023 | Naar schatting gebruikt 24 procent van de regelmatige krachtsporters enige vorm van doping. Onder krachtsport valt onder...

Veel sportverenigingen hebben een AED, maar die is vaak niet 24/7 bereikbaar

6 februari 2023 | Op ongeveer twee derde van de sportverenigingen is een AED beschikbaar. Dat is een apparaat dat het hartritme kan herste...

Meerderheid Nederlanders vindt dopinggebruik in de recreatieve sport niet acceptabel

29 november 2022 | Drie kwart van de Nederlanders vindt het gebruik van doping om de prestatie te verbeteren of om er beter uit te zien nie...