Gezondheid

Sport wordt vaak als middel ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut doet verschillende onderzoeken binnen het thema sport, sportief bewegen en gezondheid. Naast het monitoren en evalueren van interventies op programma’s ondersteunen we gemeenten met advies. Daarnaast voeren we verdiepend onderzoek uit naar de relatie sport, bewegen en gezondheid.

Monitoren gezondheidsbevorderende aanpakken

Daarnaast monitort het MI jaarlijks in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht de opbrengsten van de JOGG-organisatie. Ook worden sportverenigingen in het kader van Team:Fit gemonitord om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom een gezonde sportkantine.

Evaluatie sport- en beweeginterventies

Het MI voert effect- en procesevaluaties uit voor sport- en beweeginterventies en begeleidt interventies bij het theoretisch onderbouwen van de aanpak, zoals The Daily Mile, Bewegen op recept en Natuursprong.

Advies monitoring en evaluatie lokaal beleid

Het MI ondersteunt gemeenten bij de lokale monitoring en evaluatie van het sport- en/of gezondheidsbeleid en van gezondheidsbevorderende aanpakken die binnen de gemeente worden ingezet.

Verdiepend onderzoek: Sport in tijden van ziekte

Het MI doet onderzoek naar de rol van sport in tijden van ziekte. Hierbij wordt onderzocht welke rol sport en bewegen speelt bij mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv.

Belangrijke gezondheidsthema’s:

Het MI heeft hiernaast expertise op de volgende onderwerpen:
– relatie tussen bewegen en leerprestaties
– beweegstimulering bij (migranten) ouderen
– motorische ontwikkeling en buitenspelen jeugd en
zwemvaardigheid en verdrinkingsongevallen.

 

Uitgelicht

Bekendheid van The Daily Mile groeit in basisonderwijs

The Daily Mile wordt onder basisschooldirecteuren in Nederland steeds bekender. Bedroeg de bekendheid in 2016 63 procent, inmiddels is 71 procent van de basisscholen bekend met het beweeginitiatief. Ook de interesse in The Daily Mile is toegenomen. 8 procent van de basisscholen voert The Daily Mile uit. Dit betekent dat in Nederland tussen de 440 en 690 basisscholen aan The Daily Mile meedoen.

Product

Interventies

Het Mulier Instituut ondersteunt verschillende interventie-eigenaren binnen het Erkenningstraject Interventies bij het schrijven van een theoretische onderbouwing voor de erkenning ‘Goed Onderbouwd’. Momenteel wordt ondersteuning geboden aan de interventies Respons en Tigers op Recept van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

Zoeken in Kennisbank

 

Aantal verdrinkingen sterk afgenomen

23 maart 2018 | Uit het onderzoek ‘Meer zicht op verdrinkingen’ dat het Mulier Instituut binnen het project NL Zwemveilig heeft uitgevoe...

Aansluiten bij behoeften van deelnemers belangrijk om ouderen in beweging te krijgen

8 maart 2018 | Uit de rapportage ‘Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgan...

Eén op de drie gemeenten werkt met JOGG-aanpak om een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren te creëren

5 maart 2018 | Uit de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 blijkt dat één op de drie gemeenten werkt met de lokale aanpak van Jonger...