Gezondheid

Sport wordt vaak als middel ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut voert op het thema Gezondheid verschillende monitorstudies uit, doet evaluerend of verdiepend onderzoek en ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van lokaal sport- en gezondheidsbeleid.

Monitoring

Het Mulier instituut monitort jaarlijks de opbrengsten van Jongeren Op Gezond Gewicht en tot 2016 de Onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl. Ook monitoren we de ontwikkelingen bij sportverenigingen rondom de gezonde sportkantine, en gezonde scholen rondom beweegstimulering, zoals The Daily Mile. Ook kan het Mulier Instituut inzicht bieden in de relatie tussen sport en gezonde leefstijl op basis van data-analyse van beschikbare databestanden.

Evaluatie-onderzoek

Via evaluatieonderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen en tevredenheid met een aanpak zijn en welke (gezondheidsgerelateerde) opbrengsten worden gerealiseerd. Het Mulier Instituut heeft veel ervaringen met het uitvoeren van evaluatieonderzoek naar sport- en beweegstimulering bij jeugd (The Daily Mile, Natuursprong), (migranten)ouderen (Goldensports, LadyFit), chronisch zieken (Bewegen op recept) en werknemers (Mind5).

Daarnaast ondersteunen we interventie-eigenaren met een goede beschrijving en theoretische onderbouwing van de aanpak (Respons, Tigers op Recept).

Verdiepend onderzoek

Het Mulier instituut voert verdiepend onderzoek uit naar de relatie sport en gezondheid. In het onderzoeksprogramma Sport in Tijden van Ziekte wordt onderzoek gedaan naar welke rol sport en bewegen speelt bij mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv. In het vervolgtraject Beweging in de diabeteszorg worden inzichten uit dit project met en voor de praktijk vertaald in een werkboek en een methodiek voor zorgverleners.

Het Mulier Instituut deed een verkennend literatuuronderzoek naar de effecten van sport en bewegen op school op fitheid, motorische vaardigheden, maar ook op concentratie en leerprestaties. Het MI is betrokken bij het consortium SMART MOVES! waarbinnen het VUMC/EMGO-instituut onderzoek doet naar de relatie tussen bewegen en leerprestaties.

Verdrinkingsongevallen is een maatschappelijk beladen thema dat aan gezondheid is gerelateerd. Op dit thema voert het Mulier Instituut verdiepend onderzoek uit naar de registratie en incidentie van verdrinkingen in opdracht van NL Zwemveilig.

Zie voor meer informatie over NL Zwemveilig de themapagina leren zwemmen.

Advies lokale monitoring en evaluatie van beleid

Het MI ondersteunt gemeenten bij de lokale monitoring en evaluatie van het sport- en/of gezondheidsbeleid en van gezondheidsbevorderende aanpakken die binnen de gemeente worden ingezet. 

Uitgelicht

JOGG Monitor 2018

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft in 2018 potentieel meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) bereikt. Eind 2018 waren 136 gemeenten in Nederland bij JOGG aangesloten. Dit is ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten. Om de leefomgeving van kinderen en jongeren structureel gezonder te maken is de volgende stap voor JOGG om in te zetten op de lokale implementatie en borging van de JOGG-aanpak in de aangesloten gemeenten.

Product

Interventies

Het Mulier Instituut ondersteunt verschillende interventie-eigenaren binnen het Erkenningstraject Interventies bij het schrijven van een theoretische onderbouwing voor de erkenning ‘Goed Onderbouwd’. Momenteel wordt ondersteuning geboden aan de interventies Respons en Tigers op Recept van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

Zoeken in Kennisbank

 

Driekwart van de verenigingsbestuurders vindt dat sportvereniging rookvrij moet zijn

10 februari 2020 | Bij de meeste sportverenigingen met een eigen kantine geldt een rookverbod binnen (77%). Daarnaast geeft 17 procent van ...

Verhouding gezond/minder gezond aanbod in sportkantines in de afgelopen jaren ongewijzigd

24 januari 2020 | Ruim twee derde van verenigingsbestuurders geeft aan dat hun eigen kantine (69%) of horeca bij de sportaccommodatie (65%...

Steeds meer gebruik apps en devices bij sporten en bewegen

22 januari 2020 | Twee vijfde van de Nederlanders (44%) van 16 tot 80 jaar gebruikte in 2019 één of meer elektronische hulpmiddelen om te ...