Gezondheid

Sport wordt vaak als middel ingezet om gezondheid te bevorderen. Het Mulier Instituut voert op het thema Gezondheid verschillende monitorstudies uit, doet evaluerend of verdiepend onderzoek en ondersteunt gemeenten bij het vormgeven van lokaal sport- en gezondheidsbeleid.

Monitoring

Het Mulier instituut monitort jaarlijks de opbrengsten van Jongeren Op Gezond Gewicht en tot 2016 de Onderwijsagenda sport, bewegen en gezonde leefstijl. Ook monitoren we de ontwikkelingen bij sportverenigingen rondom de gezonde sportkantine, en gezonde scholen rondom beweegstimulering, zoals The Daily Mile. Ook kan het Mulier Instituut inzicht bieden in de relatie tussen sport en gezonde leefstijl op basis van data-analyse van beschikbare databestanden.

Evaluatie-onderzoek

Via evaluatieonderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen en tevredenheid met een aanpak zijn en welke (gezondheidsgerelateerde) opbrengsten worden gerealiseerd. Het Mulier Instituut heeft veel ervaringen met het uitvoeren van evaluatieonderzoek naar sport- en beweegstimulering bij jeugd (The Daily Mile, Natuursprong), (migranten)ouderen (Goldensports, LadyFit), chronisch zieken (Bewegen op recept) en werknemers (Mind5).

Daarnaast ondersteunen we interventie-eigenaren met een goede beschrijving en theoretische onderbouwing van de aanpak (Respons, Tigers op Recept).

Verdiepend onderzoek

Het Mulier instituut voert verdiepend onderzoek uit naar de relatie sport en gezondheid. In het onderzoeksprogramma Sport in Tijden van Ziekte wordt onderzoek gedaan naar welke rol sport en bewegen speelt bij mensen met diabetes, depressie, borstkanker en hiv.

Het Mulier Instituut deed een verkennend literatuuronderzoek naar de effecten van sport en bewegen op school op fitheid, motorische vaardigheden, maar ook op concentratie en leerprestaties. Het MI is betrokken bij het consortium SMART MOVES! waarbinnen het VUMC/EMGO-instituut onderzoek doet naar de relatie tussen bewegen en leerprestaties.

Verdrinkingsongevallen is een maatschappelijk beladen thema dat aan gezondheid is gerelateerd. Op dit thema voert het Mulier Instituut verdiepend onderzoek uit naar de registratie en incidentie van verdrinkingen in opdracht van NL Zwemveilig.

Zie voor meer informatie over NL Zwemveilig de themapagina leren zwemmen.

Advies lokale monitoring en evaluatie van beleid

Het MI ondersteunt gemeenten bij de lokale monitoring en evaluatie van het sport- en/of gezondheidsbeleid en van gezondheidsbevorderende aanpakken die binnen de gemeente worden ingezet. 

Uitgelicht

Bekendheid van The Daily Mile groeit in basisonderwijs

The Daily Mile wordt onder basisschooldirecteuren in Nederland steeds bekender. Bedroeg de bekendheid in 2016 63 procent, inmiddels is 71 procent van de basisscholen bekend met het beweeginitiatief. Ook de interesse in The Daily Mile is toegenomen. 8 procent van de basisscholen voert The Daily Mile uit. Dit betekent dat in Nederland tussen de 440 en 690 basisscholen aan The Daily Mile meedoen.

Product

Interventies

Het Mulier Instituut ondersteunt verschillende interventie-eigenaren binnen het Erkenningstraject Interventies bij het schrijven van een theoretische onderbouwing voor de erkenning ‘Goed Onderbouwd’. Momenteel wordt ondersteuning geboden aan de interventies Respons en Tigers op Recept van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

Zoeken in Kennisbank

 

Aantal verdrinkingen sterk afgenomen

23 maart 2018 | Uit het onderzoek ‘Meer zicht op verdrinkingen’ dat het Mulier Instituut binnen het project NL Zwemveilig heeft uitgevoe...

Aansluiten bij behoeften van deelnemers belangrijk om ouderen in beweging te krijgen

8 maart 2018 | Uit de rapportage ‘Succesvolle strategieën om de impact van beweeginterventies ter preventie van cognitieve achteruitgan...

Eén op de drie gemeenten werkt met JOGG-aanpak om een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren te creëren

5 maart 2018 | Uit de Monitor Jongeren Op Gezond Gewicht 2017 blijkt dat één op de drie gemeenten werkt met de lokale aanpak van Jonger...