Gezondheid

Gezondheid

Sport wordt vaak ingezet als middel om gezondheid te bevorderen. Bewegen kan bijvoorbeeld helpen overgewicht te voorkomen of verhelpen. Overheden en organisaties zetten allerlei landelijke en lokale programma’s op om onze omgeving en onze leefstijl gezonder te maken.

Het Mulier Instituut monitort allerlei beleidsprogramma’s op het gebied van sport en gezondheid. Ook doen we onderzoek naar een gezonde omgeving bij bijvoorbeeld sportverenigingen en scholen, naar een gezonde leefstijl en de stimulering en effecten daarvan, en naar de relatie tussen sport en zorg.

 

Kansen voor meer en betere samenwerking tussen sport en zorg

27 september 2023 | Twee derde (69%) van de buurtsportcoaches werkt samen met één of meer zorgprofessionals. Zo begeleiden ze mensen vanuit ...

Sporten en mentale gezondheid op het netvlies bij gemeenten

24 mei 2023 | Iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zet in op sporten en bewegen vanwege de positieve invloed op de ment...

Sociale sportinitiatieven van waarde voor sociaal kwetsbare jongvolwassenen

17 mei 2023 | Deelnemers aan de sociale sportinitiatieven 2BE en De Harde Leerschool ervaren verschillende positieve  opbrengsten. Om ...
Uitgelicht

JOGG Monitor 2018

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft in 2018 potentieel meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) bereikt. Eind 2018 waren 136 gemeenten in Nederland bij JOGG aangesloten. Dit is ruim een derde van alle Nederlandse gemeenten. Om de leefomgeving van kinderen en jongeren structureel gezonder te maken is de volgende stap voor JOGG om in te zetten op de lokale implementatie en borging van de JOGG-aanpak in de aangesloten gemeenten.

Product

Interventies

Het Mulier Instituut ondersteunt verschillende interventie-eigenaren binnen het Erkenningstraject Interventies bij het schrijven van een theoretische onderbouwing voor de erkenning ‘Goed Onderbouwd’. Momenteel wordt ondersteuning geboden aan de interventies Respons en Tigers op Recept van het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

Vind onze publicaties in de kennisbank