Mentale gezondheid

Mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een belangrijk onderdeel van iemands algehele gezondheid en welzijn. Een goede mentale gezondheid zorgt er bijvoorbeeld voor dat je positiever in het leven staat, beter functioneert, met tegenslagen kunt omgaan en je verbonden voelt met anderen.

Sporten en bewegen kan als middel worden ingezet om mentaal gezond te worden en blijven. Het kan bijvoorbeeld bijdragen aan meer zelfvertrouwen en zorgen voor minder stress of depressieve gevoelens. Sporten en bewegen met anderen kan bovendien bijdragen aan sociaal gedrag en het gevoel ergens bij te horen. Maar er kan ook een keerzijde aan zitten: een onveilige sportomgeving (met bijvoorbeeld een focus op presteren, discriminatie of pesten) kan een negatieve uitwerking hebben op de mentale gezondheid.

Het Mulier Instituut doet verschillende onderzoeken op het gebied van sporten, bewegen en mentale gezondheid:

  • We onderzoeken hoe sporten en bewegen succesvol kan worden ingezet om de mentale gezondheid te verbeteren en wat de invloed van de omgeving is.
  • Daarnaast kijken we wat verschillende lokale partijen op dit thema doen en welke (ondersteunings)behoeften zij hierbij hebben. Bijvoorbeeld gemeenten, buurtsportcoaches en sportverenigingen.
  • Verder geven we inzicht in cijfers rondom verschillende doelgroepen, hun sport- en beweeggedrag en hun mentale gezondheid.
  • Ook voeren we (systematisch) literatuuronderzoek uit op dit thema en vertalen we wetenschappelijke kennis naar praktische inzichten voor beleidsmakers, sport- en beweegaanbieders en andere partijen.

Neem voor meer informatie contact op met Linda Ooms of Wikke van Stam.