Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Mentale gezondheid in gemeentelijk beleid

auteur(s):
Ooms, L., Tije, T. ten, Stam, W. van
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
11 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

Mentale gezondheid in gemeentelijk beleid: sporten en bewegen om de mentale gezondheid van inwoners te verbeteren, factsheet 2023/13

samenvatting:

Iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zet in op sporten en bewegen vanwege de positieve invloed op de mentale gezondheid. Zij hebben beleidsdoelen op dit thema of zijn bezig deze te ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren sport.

Positieve invloed lokale sport- en preventieakkoorden
Beleidsdoelstellingen over het inzetten van sporten en bewegen voor de mentale gezondheid zijn het vaakst vastgelegd in lokale sport- en preventieakkoorden. Bovendien lijkt de Brede SPUK-regeling de aandacht voor mentale gezondheid de komende jaren te vergroten. Drie kwart van de gemeenten wil deze middelen gaan gebruiken om de mentale gezondheid van inwoners te bevorderen door sporten en bewegen.

Weinig samenwerking met mentale gezondheidszorg
Sportambtenaren werken op het thema ‘mentale gezondheid’ vooral samen met andere beleidsterreinen en lokale sportorganisaties. Ze werken nog weinig samen met (zorg)organisaties en professionals die zich specifiek bezig houden met mentale gezondheid.

Landelijke en lokale afstemming nodig
Slechts één op de tien gemeenteambtenaren sport is bekend met de landelijke overheidsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Gemeenten hebben binnen deze aanpak een belangrijke rol om bewustwording over het belang van mentale gezondheid te creëren en initiatieven om de mentale gezondheid te verbeteren te faciliteren en ondersteunen. Wil de overheid dit bereiken, dan is meer landelijke en lokale afstemming nodig.

Week van de mentale gezondheid
Van 22-28 mei is de week van de mentale gezondheid. Deze week maakt deel uit van de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Maatschappelijke organisaties zoals scholen, cultuurinstanties, jeugdverenigingen, gemeenten en werkgevers organiseren in deze week activiteiten gericht op het versterken van de mentale gezondheid.

Online vragenlijst onder gemeenteambtenaren sport
In maart 2023 is een online vragenlijst uitgezet onder gemeenteambtenaren sport (n=342) via het panel van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). 115 gemeenteambtenaren sport vulden deze in (respons 34%).

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl