Leren bewegen

Leren bewegen

Sport, een actieve leefstijl en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed leren bewegen is het belangrijkste doel van bewegingsonderwijs. Maar niet alleen op school leren kinderen bewegen. Dat gebeurt ook thuis, op de kinderopvang, bij de sportvereniging en op speelplaatsen.

Het Mulier Instituut doet onderzoek naar leren bewegen in allerlei vormen en omgevingen. We bestuderen beleid, ontwikkelingen, aanbod en interventies op het gebied van bewegingsonderwijs, zwemvaardigheid en buitenspelen. Ook onderzoeken we de motorische ontwikkeling van kinderen.

De zes grootste maatschappelijke uitdagingen voor sport en bewegen in beeld

9 mei 2023 | ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitd...

Platform Bewegend Leren met tips om kinderen meer te laten bewegen op school

5 april 2023 | Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 4-12 jaar zeven uur per dag zitten, waarvan een groot deel op school. Daarnaast vo...

Schaamte weerhoudt leerlingen van het vmbo ervan om te bewegen op school

23 maart 2023 | Schaamte is een van de belangrijkste redenen dat leerlingen van het vmbo weinig bewegen op school naast de gymles. Maar ...
Uitgelicht

Beleid buitenspelen krijgt te weinig structurele aandacht

Structurele aandacht voor buitenspelen in het beleid van het Rijk en gemeenten ontbreekt. Buitenspelen staat de laatste jaren onder druk. Verkeersdrukte, verstedelijking en onvoldoende speelruimte belemmeren kinderen in hun buitenspeeldrang. Bovendien zijn ouders soms huiverig om kinderen te stimuleren om buiten te spelen vanwege de verwachte risico’s. Dit terwijl veel kinderen graag buitenspelen. Zij kunnen lekker bewegen, samen spelen en dingen ontdekken. Op die manier levert buiten spelen een bijdrage aan hun ontwikkeling. De aandacht voor het thema buitenspelen in het beleid wisselt echter voortdurend.

Uitgelicht

47% van de gemeenten en 66% van de basisscholen meet motorische vaardigheden

De helft (47%) van de gemeenten geeft aan meetinstrumenten voor het meten van motorische vaardigheden te gebruiken. Twee derde (66%) van de scholen in het primair onderwijs gebruikt een meetinstrument om de motorische vaardigheden van leerlingen te meten. Dit geldt voor een op de vijf (20%) scholen in het voortgezet onderwijs en de helft van de scholen in het speciaal (48%) en praktijk onderwijs (50%).

Vind onze publicaties in de kennisbank