Leren bewegen

Leren bewegen

Sport, een actieve leefstijl en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed leren bewegen is het belangrijkste doel van bewegingsonderwijs. Maar niet alleen op school leren kinderen bewegen. Dat gebeurt ook thuis, op de kinderopvang, bij de sportvereniging en op speelplaatsen.

Het Mulier Instituut doet onderzoek naar leren bewegen in allerlei vormen en omgevingen. We bestuderen beleid, ontwikkelingen, aanbod en interventies op het gebied van bewegingsonderwijs, zwemvaardigheid en buitenspelen. Ook onderzoeken we de motorische ontwikkeling en de zwemvaardigheid van kinderen.

Met BinK meet je hoeveel kinderen buitenspelen in de gemeente en kun je wél vergelijken

6 juni 2024 | Spelen kinderen in jouw gemeente minder buiten dan kinderen in andere gemeenten? Zijn er verschillen in buitenspeelgedra...

Motorische vaardigheden meten: zinvol, onder de juiste voorwaarden

28 mei 2024 | Als het onderdeel is van een integrale aanpak, kunnen gemeenten het meten van motorische vaardigheden als basis gebruike...

Veel gemeenten hebben beleid over buitenspelen, maar doelen kunnen vaak concreter

26 april 2024 | Twee derde van de ondervraagde Nederlandse gemeenten beschikt in 2023 over buitenspeelbeleid. Maar dit beleid laat nog w...
Uitgelicht

Beleid buitenspelen krijgt te weinig structurele aandacht

Structurele aandacht voor buitenspelen in het beleid van het Rijk en gemeenten ontbreekt. Buitenspelen staat de laatste jaren onder druk. Verkeersdrukte, verstedelijking en onvoldoende speelruimte belemmeren kinderen in hun buitenspeeldrang. Bovendien zijn ouders soms huiverig om kinderen te stimuleren om buiten te spelen vanwege de verwachte risico’s. Dit terwijl veel kinderen graag buitenspelen. Zij kunnen lekker bewegen, samen spelen en dingen ontdekken. Op die manier levert buiten spelen een bijdrage aan hun ontwikkeling. De aandacht voor het thema buitenspelen in het beleid wisselt echter voortdurend.

Uitgelicht

47% van de gemeenten en 66% van de basisscholen meet motorische vaardigheden

De helft (47%) van de gemeenten geeft aan meetinstrumenten voor het meten van motorische vaardigheden te gebruiken. Twee derde (66%) van de scholen in het primair onderwijs gebruikt een meetinstrument om de motorische vaardigheden van leerlingen te meten. Dit geldt voor een op de vijf (20%) scholen in het voortgezet onderwijs en de helft van de scholen in het speciaal (48%) en praktijk onderwijs (50%).

Vind onze publicaties in de kennisbank