Leren bewegen

Sport, een actieve leefstijl en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Mulier instituut volgt de ontwikkelingen rond sport en bewegen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs al vanaf de oprichting. De omvang, de kwaliteit en de effecten van het bewegingsonderwijs en sport op scholen zijn onderwerp van de periodieke monitoring door het instituut. Naar zwemonderwijs en zwemveiligheid wordt onderzoek gedaan in het kader van Nederland Zwemveilig. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met beleidsinstanties zoals verschillende ministeries, KVLO, NOC*NSF en de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Het Mulier Instituut publiceert brede analyses op dit thema in de Rapportage Sport. In internationaal verband wordt samengewerkt met de EUPEA aan een Europees Physical Education Observatory. Andere onderwerpen waaraan meer specifiek aandacht wordt besteed betreffen Physical Literacy, lange termijn effecten van bewegingsonderwijs, inzet van vakleerkrachten, sport en bewegen in de gezonde school, passend onderwijs en blessurepreventiebeleid.

Uitgelicht

Basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig

Met de rapportage Peil.Bewegingsonderwijs heeft de Onderwijsinspectie de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in beeld is gebracht. De belangrijkste conclusie: basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig dan tien jaar geleden. De conclusies in het rapport van de Onderwijsinspectie zijn in lijn met recente rapportages van het Mulier Instituut over het bewegingsonderwijs

Uitgelicht

Helmond enthousiast over inzet vakleerkrachten

Directieleden, groepsleerkrachten en vakleerkrachten op vier basisscholen in Helmond zijn enthousiast over de inzet van vakleerkrachten voor beweeglessen. Geïnterviewden geven aan dat de lessen intensiever en kwalitatief van hoger niveau zijn, dat leerlingen meer worden uitgedaagd en dat hun motorische ontwikkeling sneller vooruit gaat. Bovendien wordt door registratie in het leerlingvolgsysteem achterstand in de motorische ontwikkeling beter opgemerkt. Daarbij ervaren groepsleerkrachten minder werkdruk en stress doordat zij de beweeglessen niet meer geven

Zoeken in Kennisbank

 

Basisschoolleerlingen zijn minder bewegingsvaardig dan tien jaar geleden

20 april 2018 | Met de rapportage Peil.Bewegingsonderwijs heeft de Onderwijsinspectie de stand van zaken van het bewegingsonderwijs in b...

Zwemlesaanbieders bezorgd over zwemniveau na behalen diploma

23 maart 2018 | Zwemlesaanbieders zijn bezorgd dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma te weinig oefenen en te weinig zwemmen. 7...

Aantal verdrinkingen sterk afgenomen

23 maart 2018 | Uit het onderzoek ‘Meer zicht op verdrinkingen’ dat het Mulier Instituut binnen het project NL Zwemveilig heeft uitgevoe...