Buitenspelen

Belang van buitenspelen

Buitenspelen is goed is voor de fysieke, mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Toch staat buitenspelen onder druk door verschillende maatschappelijke veranderingen, zoals verstedelijking, digitalisering en een veranderd arbeidsethos. Onderzoekers van het Mulier Instituut doen onderzoek naar het buitenspeelgedrag van kinderen, hoe dit gestimuleerd kan worden, en hoe beleid gericht gemaakt kan worden om buitenspelen te stimuleren.

Buitenspeelcoalitie

Samen met de Cruyff Foundation, Krajicek Foundation, Jantje Beton en Kenniscentrum Sport & Bewegen vormt het Mulier Instituut de Buitenspeelcoalitie. Het motto van de coalitie is ‘samen maken we buitenspelen makkelijk, en zetten we ons in voor het vergroten van buiten(speel)kansen’. De Buitenspeelcoalitie wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

Voor gemeenten ligt er een totaalpakket klaar vol met begeleiding, expertise, tools en een hele mooie cofinanciering . Meer informatie over deze Buitenkans staat op de website van Jantje Beton.

Lopende projecten

  • Ontwikkeling van gestandaardiseerde vragenlijst over buitenspelen
  • Ontwikkelen van een Toolbox die gemeenten handvatten biedt voor het monitoren en evalueren van buitenspeelbeleid
  • Onderzoek naar de definitie en opbrengsten van buitenspelen aan de hand van een literatuuronderzoek en interviews.
  • Onderzoek naar hoeveel gemeenten buitenspeelbeleid hebben en wat er in dit buitenspeelbeleid opgenomen is.
  • Als onderzoekspartij betrokken bij de Buitenspeelcoalitie.

Publicaties

Neem voor meer informatie contact op met Tessa ten Tije.

 

 

Kunnen we je twee korte vragen stellen?