Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Buitenspelen in perspectief

auteur(s):
Willeboordse, M., Slot-Heijs, J.J., Noordzij, J.M., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2022
collatie:
44 p. tab. met lit. opg. fig.
documenten:

Buitenspelen in perspectief: inzicht in de complexiteit van buitenspeelgedrag van Nederlandse kinderen

samenvatting:

Of en hoeveel kinderen buitenspelen hangt af van veel verschillende factoren. Als we buitenspelen willen stimuleren, moeten we met al die factoren rekening houden. Het Mulier Instituut brengt deze factoren in kaart.  

Tot nu toe wordt bij het stimuleren van buitenspelen vaak op één of een paar factoren ingezet. Bijvoorbeeld een aanpassing in de fysieke omgeving of via ouders. Maar losse factoren kunnen buitenspeelgedrag niet volledig verklaren. Daarom is een volledig overzicht van factoren nodig en van hoe die onderling met elkaar samenhangen. 

60 factoren geïdentificeerd 
Het Mulier Instituut komt tot een lijst van 60 factoren die invloed hebben op buitenspeelgedrag, ingedeeld in dertien thema’s, zoals:  

  • individuele kenmerken, zoals leeftijd;
  • buurtkenmerken, zoals stedelijkheid;
  • sociale omgeving, zoals aanwezigheid van andere kinderen;
  • kenmerken van speelplekken, zoals kwaliteit van speeltoestellen; 
  • perceptie van ouders over veiligheid.  

Factoren beïnvloeden elkaar 
De factoren hangen niet alleen samen met buitenspeelgedrag, maar beïnvloeden ook elkaar. Bovendien kan per context, bijvoorbeeld per wijk, verschillen welke factoren belangrijk zijn. Om buitenspelen te stimuleren is het dus belangrijk om vanuit verschillende domeinen samen te werken en contextgericht te werken. 

Literatuuronderzoek naar factoren buitenspelen 
Via literatuuronderzoek zijn factoren in kaart gebracht die mogelijk verband houden met het buitenspeelgedrag van kinderen van 4-12 jaar. Die worden in deze rapportage beschreven. Ook wordt beschreven hoe in vervolgonderzoek de onderlinge samenhang van de factoren verder inzichtelijk kan worden gemaakt met een systeembenadering. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-877
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl