Deelname

Sportdeelname

Meer dan de helft van de Nederlanders sport wekelijks. Toch zijn duidelijke verschillen te zien, bijvoorbeeld naar leeftijd, tak van sport en opleiding. Zo sporten hoogopgeleiden meer dan laagopgeleiden, sporten steeds meer ouderen regelmatig en blijft de sportdeelname van mensen met een beperking nog altijd achter.

Het Mulier Instituut onderzoekt wie aan sport doen, hoe verschillen in sportdeelname te verklaren zijn en hoe sportdeelname kan worden gestimuleerd. Ook monitoren we landelijk en gemeentelijk sportstimuleringsbeleid. We brengen voor overheden en sport- en beweegorganisaties de sportdeelname in kaart, ook binnen specifieke regio’s, groepen of sporttakken. Daarnaast doen we onderzoek naar belemmeringen en motieven om te sporten.

 

Kwart Nederlanders begon recent met een nieuwe sportieve activiteit

25 mei 2023 | Van de volwassen Nederlanders is 28 procent in de periode van mei 2021 tot mei 2022 een sportieve activiteit gestart. He...

De zes grootste maatschappelijke uitdagingen voor sport en bewegen in beeld

9 mei 2023 | ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitd...

Kinderen van migranten sporten en bewegen vaker dan hun ouders

1 mei 2023 | Volwassen kinderen van migranten lijken in hun sportgedrag meer op mensen zonder migratieachtergrond dan op hun ouders. ...
Uitgelicht

Steeds meer mensen sporten in hun eentje

Steeds meer volwassenen sporten en bewegen alleen. 42 procent van de sporttijd wordt zonder gezelschap gesport (in 2016; in 2011: 38%). Ook recreatief wandelen en fietsen wordt door volwassenen vaker zonder anderen gedaan (33%). Dit blijkt uit een analyse door het Mulier Instituut van het Tijdsbestedingsonderzoek 2011 en 2016 van het CBS en SCP. Een vijfde van de sporters beoefent uitsluitend alleen een sport (21%), tegenover een derde die uitsluitend samen met anderen sport (34%).

Product

Sportdeelname meten en analyseren om te beïnvloeden

Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport. Maar wie doen er aan sport en hoe valt deelname te beïnvloeden? Het Mulier Instituut heeft een schat aan ervaring in het monitoren van de sportdeelname en in het analyseren van belemmeringen en voorkeuren.

Vind onze publicaties in de kennisbank