Deelname

Sportdeelname

Meer dan de helft van de Nederlanders sport wekelijks. Toch zijn duidelijke verschillen te zien, bijvoorbeeld naar leeftijd, tak van sport en opleiding. Zo sporten hoogopgeleiden meer dan laagopgeleiden, sporten steeds meer ouderen regelmatig en blijft de sportdeelname van mensen met een beperking nog altijd achter.

Het Mulier Instituut onderzoekt wie aan sport doen, hoe verschillen in sportdeelname te verklaren zijn en hoe sportdeelname kan worden gestimuleerd. Ook monitoren we landelijk en gemeentelijk sportstimuleringsbeleid. We brengen voor overheden en sport- en beweegorganisaties de sportdeelname in kaart, ook binnen specifieke regio’s, groepen of sporttakken. Daarnaast doen we onderzoek naar belemmeringen en motieven om te sporten.

 

Onderzoek naar beweeggedrag voor gemeente Maastricht

11 april 2024 | Hoe is de sport- en beweegdeelname in Maastricht, in vergelijking met de landelijke cijfers? Die vraag gaan de onderzoek...

Vrijheid en laagdrempeligheid maken urban sports aantrekkelijk voor jonge beoefenaars

10 april 2024 | Het vrije en laagdrempelige karakter van urban sports motiveert jonge beoefenaars om te blijven sporten. Dat blijkt uit ...

Nederlands sportbeleid heeft geen duidelijk doel op lange termijn

3 april 2024 | Voor het sportbeleid in Nederland ontbreekt een langetermijndoel. Het is onduidelijk op welk spoor het sportbeleid zit e...
Uitgelicht

Steeds meer mensen sporten in hun eentje

Steeds meer volwassenen sporten en bewegen alleen. 42 procent van de sporttijd wordt zonder gezelschap gesport (in 2016; in 2011: 38%). Ook recreatief wandelen en fietsen wordt door volwassenen vaker zonder anderen gedaan (33%). Dit blijkt uit een analyse door het Mulier Instituut van het Tijdsbestedingsonderzoek 2011 en 2016 van het CBS en SCP. Een vijfde van de sporters beoefent uitsluitend alleen een sport (21%), tegenover een derde die uitsluitend samen met anderen sport (34%).

Product

Sportdeelname meten en analyseren om te beïnvloeden

Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport. Maar wie doen er aan sport en hoe valt deelname te beïnvloeden? Het Mulier Instituut heeft een schat aan ervaring in het monitoren van de sportdeelname en in het analyseren van belemmeringen en voorkeuren.

Vind onze publicaties in de kennisbank