Deelname

Sportdeelname

Wie doet aan sport en wie niet? Hoe zijn verschillen in sportdeelname te verklaren? Hoe kan de deelname aan sport worden gestimuleerd? Het Mulier Instituut onderzoekt het.

De overheid maakt zich sterk dat Nederlanders voldoende sporten en bewegen. Het Mulier Instituut brengt de ontwikkelingen van het huidig sport- en beweeggedrag in beeld én ontwikkelingen in het beleid dat zich richt op het stimuleren van dit sport- en beweeggedrag. Via ons Nationaal Sportonderzoek (NSO) belichten we daarnaast diverse aspecten van sportbeoefening van de Nederlandse bevolking.

Voor het thema deelname voert het Mulier Instituut opdrachten uit voor zowel gemeenten als sport- en beweegorganisaties. Hiervoor is niet altijd nieuw veldwerk noodzakelijk, veel informatie halen we uit onze rijke verzameling van eerder uitgevoerde enquêtes.

Zie het linkermenu voor nadere informatie over onze specifieke activiteiten.

 

Uitgelicht

Bruto Nationaal Sportgeluk

Sporters geven aan zich gelukkiger te voelen dan mensen die niet aan sport doen. Degenen die sporten, geven hun geluksgevoel een 7,5, tegen een 7,0 voor degenen die niet aan sport doen. Vergelijkbare verschillen werden gevonden tussen leden van sportverenigingen en mensen die geen lid zijn van een sportvereniging, en tussen mensen die sportvrijwilligerswerk doen en zij die dat niet doen. Deze verschillen blijken niet terug te voeren op bijvoorbeeld verschillen in leeftijd of sociale status. Dat blijkt uit het rapport Naar meer Bruto Nationaal Sportgeluk van het Mulier Instituut, een verkennende studie naar de relatie tussen sport en geluk.

Product

Sportdeelname meten

Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport. Maar wie doen er aan sport en hoe valt deelname te beïnvloeden? Het Mulier Instituut heeft een schat aan ervaring in het monitoren van de sportdeelname en in het analyseren van belemmeringen en voorkeuren.

Zoeken in Kennisbank

Steeds meer mensen sporten in hun eentje

17 april 2019 | Steeds meer volwassenen sporten en bewegen alleen. 42 procent van de sporttijd wordt zonder gezelschap gesport (in 2016;...

Ouderen blijven vaker sportief actief

7 februari 2019 | De wekelijkse sportdeelname van ouderen, zowel van 65-tot 80-jarigen als 80-plussers, steeg de afgelopen jaren sterk, va...

Meer dan de helft van de sportverenigingen heeft sporters met een beperking als lid

14 januari 2019 | Meer dan de helft van de Nederlandse sportverenigingen (55%) heeft sporters met een beperking als lid. Bij fitnesscentra...