Deelname

Sportdeelname

Meer dan de helft van de Nederlanders sport wekelijks. Toch zijn duidelijke verschillen te zien, bijvoorbeeld naar leeftijd, tak van sport en opleiding. Zo sporten hoogopgeleiden meer dan laagopgeleiden, sporten steeds meer ouderen regelmatig en blijft de sportdeelname van mensen met een beperking nog altijd achter.

Het Mulier Instituut onderzoekt wie aan sport doen, hoe verschillen in sportdeelname te verklaren zijn en hoe sportdeelname kan worden gestimuleerd. Ook monitoren we landelijk en gemeentelijk sportstimuleringsbeleid. We brengen voor overheden en sport- en beweegorganisaties de sportdeelname in kaart, ook binnen specifieke regio’s, groepen of sporttakken. Daarnaast doen we onderzoek naar belemmeringen en motieven om te sporten.

 

Fietsprogramma Doortrappen door heel Nederland uitgevoerd, deelnemers soms lastig te bereiken

30 januari 2024 | Het fietsprogramma Doortrappen wordt in alle provincies uitgevoerd en is meestal opgenomen in provinciaal en gemeentelij...

Vooral jongvolwassen verenigingssporters gokken online op sport

18 januari 2024 | Een kwart van de sportverenigingsleden en 16-23-jarigen neemt wel eens deel aan online sportweddenschappen. Onder voetba...

Vissende jongeren hebben behoefte aan gezamenlijke activiteiten

14 december 2023 | Jongeren die regelmatig vissen willen graag deelnemen aan visactiviteiten. Het liefst doen zij dit samen met anderen. Da...
Uitgelicht

Steeds meer mensen sporten in hun eentje

Steeds meer volwassenen sporten en bewegen alleen. 42 procent van de sporttijd wordt zonder gezelschap gesport (in 2016; in 2011: 38%). Ook recreatief wandelen en fietsen wordt door volwassenen vaker zonder anderen gedaan (33%). Dit blijkt uit een analyse door het Mulier Instituut van het Tijdsbestedingsonderzoek 2011 en 2016 van het CBS en SCP. Een vijfde van de sporters beoefent uitsluitend alleen een sport (21%), tegenover een derde die uitsluitend samen met anderen sport (34%).

Product

Sportdeelname meten en analyseren om te beïnvloeden

Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport. Maar wie doen er aan sport en hoe valt deelname te beïnvloeden? Het Mulier Instituut heeft een schat aan ervaring in het monitoren van de sportdeelname en in het analyseren van belemmeringen en voorkeuren.

Vind onze publicaties in de kennisbank