Deelname

Sportdeelname

Meer dan de helft van de Nederlanders sport wekelijks. Toch zijn duidelijke verschillen te zien, bijvoorbeeld naar leeftijd, tak van sport en opleiding. Zo sporten hoogopgeleiden meer dan laagopgeleiden, sporten steeds meer ouderen regelmatig en blijft de sportdeelname van mensen met een beperking nog altijd achter.

Het Mulier Instituut onderzoekt wie aan sport doen, hoe verschillen in sportdeelname te verklaren zijn en hoe sportdeelname kan worden gestimuleerd. Ook monitoren we landelijk en gemeentelijk sportstimuleringsbeleid. We brengen voor overheden en sport- en beweegorganisaties de sportdeelname in kaart, ook binnen specifieke regio’s, groepen of sporttakken. Daarnaast doen we onderzoek naar belemmeringen en motieven om te sporten.

 

Meer gemeentelijke aandacht voor financiële regelingen zodat mensen met een laag inkomen kunnen sporten

14 september 2023 | Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag i...

Mensen met lage sociaaleconomische status te weinig betrokken bij sport en bewegen

29 augustus 2023 | Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hoger...

Kwetsbaarste groepen bewegen het minst

6 juli 2023 | Vier groepen mensen bewegen minder dan de gemiddelde Nederlander: mensen met een lage sociaaleconomische status, 65-plus...
Uitgelicht

Steeds meer mensen sporten in hun eentje

Steeds meer volwassenen sporten en bewegen alleen. 42 procent van de sporttijd wordt zonder gezelschap gesport (in 2016; in 2011: 38%). Ook recreatief wandelen en fietsen wordt door volwassenen vaker zonder anderen gedaan (33%). Dit blijkt uit een analyse door het Mulier Instituut van het Tijdsbestedingsonderzoek 2011 en 2016 van het CBS en SCP. Een vijfde van de sporters beoefent uitsluitend alleen een sport (21%), tegenover een derde die uitsluitend samen met anderen sport (34%).

Product

Sportdeelname meten en analyseren om te beïnvloeden

Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport. Maar wie doen er aan sport en hoe valt deelname te beïnvloeden? Het Mulier Instituut heeft een schat aan ervaring in het monitoren van de sportdeelname en in het analyseren van belemmeringen en voorkeuren.

Vind onze publicaties in de kennisbank