Mensen met een beperking en/of chronische aandoening

Sport en bewegen voor mensen met een beperking staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van de landelijke, provinciale en lokale overheid en van het bredere publiek. Successen op de Paralympische Spelen dragen daaraan bij, maar ook de ondertekening van het VN-Verdrag Handicap in 2016 en de daardoor toegenomen aandacht voor gelijke kansen voor mensen met een beperking om deel te nemen aan de samenleving,

Onderzoek laat zien dat deelnemen aan sport en bewegen voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet vanzelfsprekend is en extra stimulans en ondersteuning behoeft. Overheden en maatschappelijke organisaties nemen daarom maatregelen om sport en bewegen toegankelijk te maken voor iedereen. Dit krijgt onder andere vorm in het Nationaal Sportakkoord, via het thema Inclusie en Diversiteit. Daarin wordt gewerkt aan het wegnemen van sociale, financiële en praktische belemmeringen en actieve toeleiding om kansengelijkheid in sport en bewegen, ook voor mensen met een beperking, te bevorderen.

Het Mulier Instituut volgt ontwikkelingen in:

  • (georganiseerde) sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking en/of chronische aandoening;
  • verschillen in voorkeuren, motieven, wensen en behoeften op het gebied van sporten en bewegen;
  • verschillen in persoonlijke en/of omgevingsbelemmeringen die mensen met een beperking ervaren bij het (gaan) sporten en bewegen;
  • ontwikkelingen in het beleids- en organisatielandschap van sporten en bewegen van mensen met een beperking.

Ook voeren we verdiepende analyses uit om zicht te krijgen op de ervaringen van mensen met een beperking en/of chronische aandoening met in- en uitsluiting in sport en bewegen. We streven naar betrokkenheid van personen met een lichamelijke beperking (horen, zien, bewegen), verstandelijke beperking, chronische aandoening, gedrags- en/of psychische aandoening in verschillende stadia van het onderzoek.

Tot en met 2030 verzorgen we de monitoring van de Missie Sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend in 2030.

Recente publicaties zijn:

 

Kunnen we je twee korte vragen stellen?