Migratieachtergrond en etniciteit

Sinds het Sportakkoord groeide de beleidsaandacht voor sportstimulering onder ‘kwetsbare’ groepen en in ‘krachtwijken’, onder meer gericht op mensen met een migratieachtergrond.

Het Mulier Instituut volgt naast ontwikkelingen in (club)sportdeelname en specifieke sportvoorkeuren ook achterliggende verschillen in motieven en ervaren belemmeringen (financieel, sociaal, cultureel) die samenhangen met de leefwereld van specifieke groepen mensen. Het onderzoek is gericht op het beter begrijpen van veelal duurzame patronen van sociale ongelijkheid in en door de sport. We willen meer zicht krijgen op (institutionele) patronen van uitsluiting en discriminatie. En op de werkzame mechanismen om specifieke groepen (o.a. migrantenvrouwen, vluchtelingen) te bereiken en hun mogelijkheden tot actieve sportbetrokkenheid te vergroten.

Onze meest recente publicaties over etnische diversiteit en ervaren inclusie/uitsluiting in de Nederlandse sport (zie ook de pagina Sociale uitsluiting en discriminatie):

Monitoring acties tegen racisme en discriminatie in de sport

Het Mulier Instituut verricht de monitoring van het in 2020 gestarte actieplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal ‘Ons voetbal is van iedereen’ (OVIVI). Ook volgen wij de uitrol van een deel van de maatregelen in andere sporten vanuit het in 2023 gestarte programma ‘Onze club is van iedereen’ (OCIVI).

Over de eerste periode OVIVI 2020-2022 verschenen drie rapportages:

Het Mulier Instituut monitort en evalueert de maatschappelijke diensttijd (MDT-)project Wereldmeiden (en Wereldgozers) van Huis voor Beweging. Hierbinnen sporten jongeren die al langer in Nederland wonen (buddy’s) met vluchtelingenjongeren met een verblijfsstatus (deelnemers). Wij volgen de ervaringen, opbrengsten, succesfactoren en verbeterpunten van de jongeren en professionals binnen het project. Dit doen we onder meer aan de hand van vragenlijsten (0- en 1-meting) en gesprekken.

Er zijn drie rapportages over Wereldmeiden gepubliceerd:

Monitoring Wereldmeiden en Wereldgozers

Het Mulier Instituut monitort en evalueert de maatschappelijke diensttijd (MDT-)project Wereldmeiden (en Wereldgozers) van Huis voor Beweging. Hierbinnen sporten jongeren die al langer in Nederland wonen (buddy’s) met vluchtelingenjongeren met een verblijfsstatus (deelnemers). Wij volgen de ervaringen, opbrengsten, succesfactoren en verbeterpunten van de jongeren en professionals binnen het project. Dit doen we onder meer aan de hand van vragenlijsten (0- en 1-meting) en gesprekken.

Er zijn drie rapportages over Wereldmeiden gepubliceerd:

Kunnen we je twee korte vragen stellen?