Migratieachtergrond en etniciteit

Sinds het Sportakkoord groeide de beleidsaandacht voor sportstimulering onder ‘kwetsbare’ groepen en in ‘krachtwijken’, onder meer gericht op mensen met een migratieachtergrond.

Het Mulier Instituut volgt naast ontwikkelingen in (club)sportdeelname en specifieke sportvoorkeuren ook achterliggende verschillen in motieven en ervaren belemmeringen (financieel, sociaal, cultureel) die samenhangen met de leefwereld van specifieke groepen mensen. Het onderzoek is gericht op het beter begrijpen van veelal duurzame patronen van sociale ongelijkheid in en door de sport. We willen meer zicht krijgen op (institutionele) patronen van uitsluiting en discriminatie. En op de werkzame mechanismen om specifieke groepen (o.a. migrantenvrouwen, vluchtelingen) te bereiken en hun mogelijkheden tot actieve sportbetrokkenheid te vergroten.

De meest recente publicaties over etnische diversiteit en ervaren inclusie/uitsluiting in de Nederlandse sport:

Monitoring Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal

Het Mulier Instituut verricht onder meer de monitoring van het actieplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal ‘Ons voetbal is van iedereen’ 2020-2022. Hierover verschenen drie rapportages: