Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Sport- en beweeggedrag naar migratieachtergrond

auteur(s):
Elling, A., Dool, R. van den
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2023
collatie:
5 p.
documenten:

Sport- en beweeggedrag naar migratieachtergrond, factsheet 2023/8

samenvatting:

Volwassen kinderen van migranten lijken in hun sportgedrag meer op mensen zonder migratieachtergrond dan op hun ouders. Dat is de conclusie van dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut. De resultaten komen uit data over sport- en beweegdeelname in Nederland over de periode 2001-2020. 

Beweeggedrag verschilt naar herkomstland migranten
Deze conclusie geldt voor in Nederland geboren volwassenen van wie een of beide ouders afkomstig zijn uit de vijf traditionele migratielanden (Indonesië, Suriname, Turkije, Marokko, voormalige Nederlandse Antillen), uit Europa én uit overige landen.

Wel verschilt het sport- en beweeggedrag van migranten tussen herkomstlanden en -gebieden. Migranten uit de traditionele migratielanden sporten het minst vaak wekelijks en voldoen het minst vaak aan de beweegrichtlijnen.

Relaties met leeftijd, opleiding en geslacht
Het opleidingsniveau en de leeftijd van mensen zijn sterk van invloed op hun sport- en beweeggedrag. Ook geslacht kan een rol spelen: vooral onder (kinderen van) migranten uit niet-Europese landen sporten en bewegen vrouwen minder dan mannen.

Sporter met migratieachtergrond vaker naar sportschool
Sportende (kinderen van) migranten hebben vaker een abonnement bij een sportaanbieder dan sporters zonder migratieachtergrond. Bijvoorbeeld van een sportschool. Ze zijn juist minder vaak lid van een sportvereniging.

Naast fitness zijn onder meer voetbal, vechtsport en yoga relatief populaire sporten onder (kinderen van) migranten.

Achtergrond en data
De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van de Gezondheidsenquête van het CBS (18+). Dit zijn de data voor de officiële cijfers voor sport- en beweegdeelname in Nederland. Voor de analyse sluiten de onderzoekers aan bij veranderde richtlijnen in (overheids)onderzoek naar mensen met een migratieachtergrond.

Op basis van een enigszins vergelijkbare sportinfrastructuur/-deelname en de generatie onderscheiden zij zeven groepen:

  • Nederlands;
  • geboren in Europa;
  • kind van ouder(s) geboren in Europa;
  • geboren in een ‘traditioneel’ migratieland (Suriname, Turkije, Marokko, voormalige Nederlandse Antillen en Indonesië);
  • kind van ouder(s) geboren in deze landen;
  • geboren in een ander land;
  • kind van ouder(s) geboren in een ander land.

Het factsheet kwam tot stand met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van de monitoring van het deelakkoord Inclusief sporten en bewegen van het Nationaal Sportakkoord.

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl

Kunnen we je twee korte vragen stellen?