Monitoring landelijke beleidsprogramma's

Nationaal Sportakkoord

Het Nationaal Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' is sinds eind 2018 in uitvoering en loopt tot en met 2021. Doel van het sportakkoord is om 'de sport' als geheel weerbaar te maken om zo blijvend bij te kunnen dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. Twee keer per jaar rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord.

JOGG

De stichting JOGG wil in alle gemeenten in Nederland de leefomgeving gezonder maken door middel van een integrale aanpak en een stijging in de ontwikkeling van gezond gewicht van kinderen en jongeren realiseren. Het Mulier instituut voert voor JOGG de volgende activiteiten uit ten behoeve van monitoring en evaluatie.

Brede regeling combinatiefuncties

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk hun lokale sport- en beweegbeleid verstevigen door het aanstellen van buurtsportcoaches. Het Mulier Instituut is sinds het begin betrokken bij de monitoring (en evaluatie) van de inzet van deze sportprofessionals.

 

Overige landelijke beleidsprogramma's

Naast het Nationaal Sportakkoord, JOGG en de BRC, monitort het Mulier Instituut regelmatig andere landelijke beleidsprogramma's. Enkele voorbeelden zijn 'doortrappen' en 'NL Zwemveilig'.