Diversiteit & Inclusie

Diversiteit & Inclusie

Sportdeelname stimuleren onder verschillende sociale groepen en ongewenst gedrag en sociale uitsluiting tegengaan. Dat zijn belangrijke thema’s in sportbeleid en -onderzoek. Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport en zich daar ook ‘thuis’ kunnen voelen. Ongeacht geslacht, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, etniciteit, fysieke/cognitieve beperking of seksuele voorkeur.

Het Mulier Instituut onderzoekt het sport- en beweeggedrag van allerlei groepen in de samenleving, maar ook de vertegenwoordiging en ervaringen van die groepen in leiderschapsposities in de sport. En we bestuderen mechanismen van in- en uitsluiting en de beleidsaandacht voor diversiteit en specifieke groepen.

Hoe toegankelijk is sport voor mensen met een beperking?

29 februari 2024 | Ondanks toegenomen beleidsaandacht is sporten en bewegen voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend. De kloo...

Fietsprogramma Doortrappen door heel Nederland uitgevoerd, deelnemers soms lastig te bereiken

30 januari 2024 | Het fietsprogramma Doortrappen wordt in alle provincies uitgevoerd en is meestal opgenomen in provinciaal en gemeentelij...

Nieuw onderzoek naar discriminatie en racisme in sport en cultuur

15 december 2023 | Het blijkt lastig om het onderwerp discriminatie en racisme op de agenda te krijgen in de sectoren sport en cultuur. Dat...
Product

Vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport

Eén van de grootste uitdagingen in gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen de vraag naar passend sport- en beweegaanbod door mensen met een beperking en het aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroep. Het Mulier Instituut helpt gemeenten of regio’s die deze match willen verbeteren met het in kaart brengen van relevante data over de doelgroep en het aanbod. Hiervoor heeft zij de vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport ontwikkeld.

Websheet

Weinig toenemende diversiteit bondsbesturen, ondanks beleidsinzet

De helft van de sportbonden geeft aan beleid te hebben voor het vergroten en/of behouden van sociale diversiteit bij bestuurders en/of andere leidinggevende functies. Daarbij gaat het vooral om diversiteit naar geslacht en leeftijd. Tegelijkertijd kan in leidinggevende posities nauwelijks toenemende diversiteit worden vastgesteld. Het aandeel vrouwen in bondsbesturen is 18 procent en sinds 2012 nauwelijks toegenomen. Zes op de tien bondsbestuurders zijn ouder dan 50 jaar, een iets kleiner aandeel dan in 2015.

Vind onze publicaties in de kennisbank