Disclaimer

 

De informatie op de website van het Mulier Instituut wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Als dit het geval zou zijn, stelt de redactie het op prijs hierop geattendeerd te worden via redactie@mulierinstituut.nl.

Het Mulier Instituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op de website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens, zoals die op de website van het Mulier Instituut worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van het Mulier Instituut bevinden zich links naar externe websites. Het Mulier Instituut is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website van het Mulier Instituut

Linken naar pagina’s van het Mulier Instituut is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van het instituut niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Mulier Instituut toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.mulierinstituut.nl met als officiële beschrijving Mulier Instituut. De officiële Engelse benaming is Mulier Institute; de juiste link naar de Engelse website is https://www.mulierinstituut.nl/english-about-us-mi/.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van het Mulier Instituut en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de stichting. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, tenzij dit specifiek is vrijgegeven op onze website. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Mulier Instituut.

©2022 – Mulier Instituut