Evenementen

Sportevenementen

Sportevenementen worden vaak bezien in het licht van de maatschappelijke en politieke doelen die ze kunnen dienen. Het opvijzelen van nationale trots, de onderlinge cohesie, het stimuleren van sportdeelname, het realiseren van economische impact en city marketing zijn voorbeelden van doelen die met het organiseren van sportevenementen worden nagestreefd. Het ministerie van VWS zet hierop in, net als provincies en gemeenten. Naast de overheid manifesteert het bedrijfsleven zich in de sportevenementenbranche. In ruil voor exposure, netwerkmogelijkheden, toegang tot doelgroepen en de associatie met sport investeren ook bedrijven sinds jaar en dag in sportevenementen.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen in de sportevenementenbranche al jarenlang, zowel nationaal als internationaal. Het instituut is met regelmaat gastheer van vergaderingen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) en ontwikkelde instrumenten om impact en effecten van sportevenementen te meten. Daarnaast heeft het Mulier Instituut veel ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de (verwachte) effecten van sportevenementen, variërend van lokale tot internationale top- en breedtesportevenementen. Het Mulier Instituut heeft ook ruime ervaring met adviesprojecten in de sportevenementenmarkt.

Ter bevordering van kennisontsluiting en –implementatie worden rapporten in de kennisbank van het instituut geplaatst, gastcolleges gegeven en presentaties tijdens (internationale) congressen verzorgd. Daarnaast is het Mulier Instituut initiatiefnemer van The Netherlands Olympic Study Network, dat beoogt de ontwikkeling en ontsluiting van wetenschappelijk ‘olympisch onderzoek’ te stimuleren.

Uitgelicht

Nederlanders positiever over Olympische Spelen dan IOC

Nederlanders staan positiever tegenover de Olympische Spelen in het algemeen (61% is positief) dan tegenover het IOC in het algemeen (19% is positief). Personen die bekend zijn met het olympisch gedachtegoed kijken positiever tegen de Olympische Spelen en het IOC aan dan personen die hier niet bekend mee zijn. Dit blijkt uit het factsheet ‘Olympisme | 2019’ van het Mulier Instituut en NOC*NSF.

Brancherapport

Sportevenementen in Nederland

In Nederland vinden jaarlijks, buiten de reguliere competities om, circa 600 sportevenementen plaats. Het bezoeken van sportevenementen is in Nederland populair. Per jaar bezoeken vier op de tien volwassen Nederlanders wel eens live een sportevenement, als deelnemer of als toeschouwer. Dat zijn 5,2 miljoen personen die samen 77 miljoen bezoeken afleggen en daarbij ongeveer 1 miljard euro uitgeven (13% van alle uitgaven aan sport).

Zoeken in Kennisbank

Schade coronacrisis voor breedtesport boven 700 miljoen euro

26 november 2020 | Het omzetverlies in de breedtesportsector (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) komt in 2020 u...

Omzetderving sportsector loopt op naar 1,5 miljard euro

24 juli 2020 | De omzetderving in de sportsector tot 1 augustus 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen wordt geschat op 1,5 miljard ...

Belangstelling voor Oranjeleeuwinnen onverminderd groot

7 juli 2020 | Bijna zes op de tien Nederlanders tussen de 16 en 80 jaar – 7,6 miljoen personen - hebben het WK vrouwenvoetbal 2019 in ...