Evenementen

Sportevenementen

Sportevenementen worden vaak bezien in het licht van de maatschappelijke en politieke doelen die ze kunnen dienen. Het opvijzelen van nationale trots, de onderlinge cohesie, het stimuleren van sportdeelname, het realiseren van economische impact en city marketing zijn voorbeelden van doelen die met het organiseren van sportevenementen worden nagestreefd. Het ministerie van VWS zet hierop in, net als provincies en gemeenten. Naast de overheid manifesteert het bedrijfsleven zich in de sportevenementenbranche. In ruil voor exposure, netwerkmogelijkheden, toegang tot doelgroepen en de associatie met sport investeren ook bedrijven sinds jaar en dag in sportevenementen.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen in de sportevenementenbranche al jarenlang, zowel nationaal als internationaal. Het instituut is met regelmaat gastheer van vergaderingen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) en ontwikkelde instrumenten om impact en effecten van sportevenementen te meten. Daarnaast heeft het Mulier Instituut veel ervaring met het uitvoeren van onderzoek naar de (verwachte) effecten van sportevenementen, variërend van lokale tot internationale top- en breedtesportevenementen. Het Mulier Instituut heeft ook ruime ervaring met adviesprojecten in de sportevenementenmarkt.

Ter bevordering van kennisontsluiting en –implementatie worden rapporten in de kennisbank van het instituut geplaatst, gastcolleges gegeven en presentaties tijdens (internationale) congressen verzorgd. Daarnaast is het Mulier Instituut initiatiefnemer van The Netherlands Olympic Study Network, dat beoogt de ontwikkeling en ontsluiting van wetenschappelijk ‘olympisch onderzoek’ te stimuleren.

Uitgelicht

Online belangstelling en beleving van sportevenementen

De topprestaties van de Nederlandse sporters bij de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea leiden tot veel aandacht in de traditionele media. Ook op internet, zoals op sociale media, wordt in ruime mate over de Spelen bericht. Nederlandse topsporters excelleerden vorig jaar ook, in eigen land, tijdens de EK vrouwenvoetbal en de EK hockey. Samen hebben die kampioenschappen tot ruim 200.000 berichten op sociale media geleid, met een potentieel bereik van ruim 1,1 miljard contactmomenten.

Brancherapport

Sportevenementen in Nederland

In Nederland vinden jaarlijks, buiten de reguliere competities om, circa 600 sportevenementen plaats. Het bezoeken van sportevenementen is in Nederland populair. Per jaar bezoeken vier op de tien volwassen Nederlanders wel eens live een sportevenement, als deelnemer of als toeschouwer. Dat zijn 5,2 miljoen personen die samen 77 miljoen bezoeken afleggen en daarbij ongeveer 1 miljard euro uitgeven (13% van alle uitgaven aan sport).

Zoeken in Kennisbank

Nederlanders positiever over Olympische Spelen dan over IOC

15 mei 2019 | Nederlanders staan positiever tegenover de Olympische Spelen in het algemeen (61% is positief) dan tegenover het IOC in ...

MI-onderzoeker Paul Hover in beoordelingscommissie sportevenementen NLsportraad

4 februari 2019 | Paul Hover, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut, is door de NLsportraad aangesteld als commissielid voor de beoo...

Evaluatie Beleidskader sportevenementen: nood aan strategisch nationaal sportevenementenbeleid

3 oktober 2018 | Door de financiële steun van het ministerie van VWS zijn sportevenementen en side events naar een hoger plan getild. Er ...