Topsport

Topsporters zijn inspirerend voor de samenleving, maar kiezen voor een topsportloopbaan houdt ook een beroepsprofiel in dat met bijzondere voorwaarden en spanningsvelden te maken heeft. De ontwikkeling van talent naar topsporter, de consequenties van een topsportloopbaan, het topsportklimaat en de waarde van topsport voor de maatschappij zijn thema’s die binnen het Mulier Instituut worden onderzocht.

Het Mulier Instituut heeft de afgelopen jaren onder meer onderzoek verricht voor het ministerie van VWS (dopingprevalentiemetingen, maatschappelijke betekenis topsport, transitie volgende carrière, pedagogisch klimaat binnen talentontwikkeling), NOC*NSF/VWS (topsportklimaatmeting in samenwerking met Universiteit Utrecht), de Nederlandse Dopingautoriteit (visie van topsportbegeleiders op doping in de topsport), het ministerie van OCW (evaluatie beleidsregel Topsport Talentscholen), het Platform Sport Bewegen en Onderwijs (effectiviteit Topsport Talentscholen) en voor diverse gemeenten (o.a. topsportklimaat, haalbaarheidsstudie Regionaal Talent Centrum).

Zoeken in Kennisbank

Lokale sportakkoorden stimuleren betere samenwerking sport- en beweegorganisaties

29 november 2021 | Vrijwel alle trekkers (‘kerngroepen’) van lokale sportakkoorden zien dat hun akkoord eerste resultaten oplevert. Dat bli...

De sportsector halverwege 2021: veerkracht en uitdagingen

26 november 2021 | Sportverenigingen en sportondernemers blijken veerkrachtig in de coronacrisis. Tegelijk hebben ze nog steeds te maken me...

Sportcarrières talentvolle sporters sterk veranderd in coronatijd

30 september 2021 | Drie op de tien talentvolle sporters geven aan dat hun sportcarrière negatief is beïnvloed door de coronacrisis. Bijna d...
Uitgelicht

Topsportklimaatmeting

Het topsportklimaat is de afgelopen vier jaar in vrijwel alle opzichten verbeterd, al gaat het soms om kleine stapjes. Dat zijn de voornaamste conclusies uit de vijfde Topsportklimaatmeting. Het Mulier Instituut verrichtte voor deze meting de kwantitatieve dataverzameling en analyse onder vijf onderzoeksgroepen (talenten, topsporters, oud-topsporters, topcoaches en technisch directeuren), en leverde bouwstenen aan voor de factsheets over talenten en oud-topsporters.

Uitgelicht

Een kwetsbare balans

Binnen de topsport is het accent op presteren de laatste jaren veel sterker geworden, evenals een hoge trainingsintensiteit op jonge leeftijd en een gevraagde 'alles voor de sport'-inzet van sporttalenten en hun omgeving. In dit onderzoek is meer zicht verkregen op de voorwaarden en grenzen van een verantwoord pedagogisch ontwikkelingsklimaat van jonge sporttalenten op een CTO.