Topsport

Topsporters zijn inspirerend voor de samenleving, maar kiezen voor een topsportloopbaan houdt ook een beroepsprofiel in dat met bijzondere voorwaarden en spanningsvelden te maken heeft. De ontwikkeling van talent naar topsporter, de consequenties van een topsportloopbaan, het topsportklimaat en de waarde van topsport voor de maatschappij zijn thema’s die binnen het Mulier Instituut worden onderzocht.

Het Mulier Instituut heeft de afgelopen jaren onder meer onderzoek verricht voor het ministerie van VWS (dopingprevalentiemetingen, maatschappelijke betekenis topsport, transitie volgende carrière, pedagogisch klimaat binnen talentontwikkeling), NOC*NSF/VWS (topsportklimaatmeting in samenwerking met Universiteit Utrecht), de Nederlandse Dopingautoriteit (visie van topsportbegeleiders op doping in de topsport), het ministerie van OCW (evaluatie beleidsregel Topsport Talentscholen), het Platform Sport Bewegen en Onderwijs (effectiviteit Topsport Talentscholen) en voor diverse gemeenten (o.a. topsportklimaat, haalbaarheidsstudie Regionaal Talent Centrum).

Zoeken in Kennisbank

Gevolgen coronacrisis nog steeds voelbaar in hele sportsector

22 november 2022 | Alle deelsectoren van de sportsector merken nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. De sportsector toont zich veerkr...

Coronaperiode zette talentvolle sporters aan tot nadenken over hun sportcarrière

26 oktober 2022 | De coronaperiode lijkt voor veel talentvolle sporters te hebben gezorgd voor een moment van reflectie. Ze kwamen namelij...

Vier jaar Nationaal Sportakkoord leidt tot meer samenwerking in sport- en beweegsector

27 juni 2022 | 2022 is het laatste jaar van het in 2018 ondertekende Nationaal Sportakkoord. Dit akkoord is een vorm van samenwerkend b...
Uitgelicht

Topsportklimaatmeting

Het topsportklimaat is de afgelopen vier jaar in vrijwel alle opzichten verbeterd, al gaat het soms om kleine stapjes. Dat zijn de voornaamste conclusies uit de vijfde Topsportklimaatmeting. Het Mulier Instituut verrichtte voor deze meting de kwantitatieve dataverzameling en analyse onder vijf onderzoeksgroepen (talenten, topsporters, oud-topsporters, topcoaches en technisch directeuren), en leverde bouwstenen aan voor de factsheets over talenten en oud-topsporters.

Uitgelicht

Een kwetsbare balans

Binnen de topsport is het accent op presteren de laatste jaren veel sterker geworden, evenals een hoge trainingsintensiteit op jonge leeftijd en een gevraagde 'alles voor de sport'-inzet van sporttalenten en hun omgeving. In dit onderzoek is meer zicht verkregen op de voorwaarden en grenzen van een verantwoord pedagogisch ontwikkelingsklimaat van jonge sporttalenten op een CTO.