Topsport

Topsporters zijn inspirerend voor de samenleving, maar kiezen voor een topsportloopbaan houdt ook een beroepsprofiel in dat met bijzondere voorwaarden en spanningsvelden te maken heeft. De ontwikkeling van talent naar topsporter, de consequenties van een topsportloopbaan, het topsportklimaat en de waarde van topsport voor de maatschappij zijn thema’s die binnen het Mulier Instituut worden onderzocht.

Het Mulier Instituut heeft de afgelopen jaren onder meer onderzoek verricht voor het ministerie van VWS (dopingprevalentiemetingen, maatschappelijke betekenis topsport, transitie volgende carrière, pedagogisch klimaat binnen talentontwikkeling), NOC*NSF/VWS (topsportklimaatmeting in samenwerking met Universiteit Utrecht), de Nederlandse Dopingautoriteit (visie van topsportbegeleiders op doping in de topsport), het ministerie van OCW (evaluatie beleidsregel Topsport Talentscholen), het Platform Sport Bewegen en Onderwijs (effectiviteit Topsport Talentscholen) en voor diverse gemeenten (o.a. topsportklimaat, haalbaarheidsstudie Regionaal Talent Centrum).

Zoeken in Kennisbank

Beperkte aandacht voor talentontwikkeling in lokale sportakkoorden

28 juni 2021 | In de lokale sportakkoorden, die zijn opgesteld in het verlengde van het Nationaal Sportakkoord, is maar beperkte aandac...

Topsportbegeleiders spelen belangrijke rol bij stimuleren dopingvrije sport

24 juni 2021 | Coaches en medisch begeleiders denken een grote invloed te hebben op de houding en het gedrag van een topsporter ten aan...

Uitvoering Nationaal Sportakkoord: op veel plekken beweging zichtbaar

15 juni 2021 | Op veel plekken zit beweging in de uitvoering van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. De koplopers zijn van star...
Uitgelicht

Topsportklimaatmeting

Het topsportklimaat is de afgelopen vier jaar in vrijwel alle opzichten verbeterd, al gaat het soms om kleine stapjes. Dat zijn de voornaamste conclusies uit de vijfde Topsportklimaatmeting. Het Mulier Instituut verrichtte voor deze meting de kwantitatieve dataverzameling en analyse onder vijf onderzoeksgroepen (talenten, topsporters, oud-topsporters, topcoaches en technisch directeuren), en leverde bouwstenen aan voor de factsheets over talenten en oud-topsporters.

Uitgelicht

Een kwetsbare balans

Binnen de topsport is het accent op presteren de laatste jaren veel sterker geworden, evenals een hoge trainingsintensiteit op jonge leeftijd en een gevraagde 'alles voor de sport'-inzet van sporttalenten en hun omgeving. In dit onderzoek is meer zicht verkregen op de voorwaarden en grenzen van een verantwoord pedagogisch ontwikkelingsklimaat van jonge sporttalenten op een CTO.