Beschikbare data en dataverzameling

Open data

Het Mulier instituut verzamelt zelf gegevens, maar kan ook over relevante databestanden van andere partijen beschikken en weet wat daarvan de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Dit betreft zowel statistisch als geografisch onderzoek. 

Data-analyse

Het Mulier Instituut kan nadere analyses op de data van eerder onderzoek of van externe bestanden uitvoeren en heeft veel kennis om complexe big data-analyses te verrichten. Het Mulier Instituut ontwikkelt daarnaast apps waarmee data worden verzameld, beheerd en gecontroleerd.

Kwalitatief onderzoek

Het Mulier Instituut maakt veelvuldig gebruik van kwalitatieve methoden om onderzoeksvragen te beantwoorden. Het gaat hierbij om verschillende vormen van kwalitatief onderzoek, waarin het Mulier Instituut veel expertise heeft opgebouwd.

Database SportAanbod

Het Databestand SportAanbod (DSA) is een landelijk databestand met gegevens over ongeveer 22.000 sportaccommodaties in Nederland. Het DSA bevat van alle sportaccommodaties adresgegevens, x- en y-coördinaten, type sport/accommodatie en het onderscheid in indoor- en/of outdooraccommodatie.

Nationaal sportonderzoek

Het Nationaal sportonderzoek van het Mulier Instituut brengt diverse aspecten van sportbeoefening en -betrokkenheid van de Nederlandse bevolking in beeld.

Onderzoekspanels

Het Mulier Instituut beheert onderzoekspanels van verenigingen, gemeenten, buurtsportcoaches en werkgevers van buurtsportcoaches.