Sportcultuur

dr. Agnes Elling

Senior onderzoeker/stafmedewerker wetenschapsontwikkeling

a.elling@mulierinstituut.nl 030-7210222

Met het doel om iedereen met plezier te laten sporten richt de overheid zich op bewustwording, preventie en het tegengaan van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Het Mulier Instituut monitort de programma’s die hiervoor zijn opgezet. In het verleden rapporteerde het MI onder andere over de voortgang van het programma Sportiviteit en Respect (SRR) en Masterplan Arbitrage. Op dit moment onderzoekt het MI het sportklimaat in Nederland in de jaarlijkse VSK Monitor (2013 – 2018) die het huidige beleidsprogramma Naar een Veiliger Sportklimaat volgt. De ontwikkelingen op dit thema zullen ook voorbij 2018 door het MI nauwlettend worden gevolgd.

Naar een veiliger sportklimaat

Het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” (VSK) is eind 2011, op initiatief van VWS, van start gegaan en loopt tot en met 2018. Het doel van het actieplan is het tegengaan van geweld en intimidatie op en rond de sportvelden en het creëren van een veilig sportklimaat waarin iedereen met plezier kan sporten.

Het actieplan wordt uitgevoerd door NOC*NSF in samenwerking met de KNVB, de KNHB en de overige sportbonden, de VNG en de MO-groep en de betrokken ministeries. Het actieplan bestaat op hoofdlijnen uit maatregelen gericht op:

  • excessen;
  • lokaal veiligheidsbeleid;
  • tuchtrecht;
  • gedragsregels;
  • spelregels;
  • vrijwilligers (scheidsrechters, sportbestuurders, trainers en coaches).

Het Mulier Instituut rapporteert jaarlijks over de voortgang van het VSK-programma.
Doel van de ‘VSK-monitor’ is om vast te stellen:

  • welke voortgang met het VSK-programma wordt geboekt (lopen de onderdelen op koers, waar moet eventueel worden bijgestuurd);
  • hoeveel en welke groepen en organisaties met het programma worden bereikt, met welke programma-onderdelen;
  • wat daarvan de betekenis is in termen van gewenst en ongewenst gedrag en de veiligheid binnen het Nederlandse sportklimaat.

Om de betekenis van het programma vast te stellen, wordt gekeken naar ontwikkelingen in de bevolking in het algemeen, en bij specifieke doelgroepen (scheidsrechters, sportbestuurders, trainers en coaches) en organisaties die wel en die niet bij het programma zijn betrokken.

Klik hier voor de VSK Monitor 2018. Voortgangsrapportage Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (pdf).

 

 

Infographic

VSK Monitor 2018

Steeds minder mensen maken ongewenst gedrag mee in de sport en het veiligheidsgevoel in de sport is hoger dan elders in de maatschappij. Veilig Sportklimaat (VSK) ligt beklonken in beleidsplannen van sportbonden en steeds meer verenigingen hebben clubregels, vertrouwenspersonen en protocollen voor omgang met excessen. Het belang van Veilig Sportklimaat is diep in de Nederlandse sport doorgedrongen. Tegelijk stellen betrokkenen vast dat ‘VSK’ nooit af is en vinden kaderleden het noodzakelijker dan ooit dat aandacht besteed wordt aan een veilig sportklimaat.

Uitgelicht

Vijf jaar VSK

Met het laatste programmajaar van VSK in zicht, wordt in Sport & Strategie teruggeblikt op vijf jaar Veilig sportklimaat. Op basis van vijf edities van de VSK Monitor (2013 tot en met 2017) beschrijven we vijftien opvallende veranderingen in deze periode. En vijf keer niet.