Sportcultuur

Sportcultuur

In de sportomgeving moeten zowel kinderen als volwassenen veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten. Helaas vindt ook in de sport soms ook ongewenst gedrag plaats. Bijvoorbeeld pesten, discriminatie, agressie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is belangrijk om dit gedrag tegen te gaan en positief gedrag te stimuleren.

Het Mulier Instituut monitort beleidsprogramma’s voor bewustwording, preventie en bestrijding van ongewenst gedrag op en rond het veld en het versterken van een positieve sportcultuur. We onderzoeken allerlei vormen van gewenst en ongewenst gedrag in de sport. Bijvoorbeeld:

  • Pedagogisch handelen
  • (On)sportief wedstrijdgedrag
  • Criminele inmenging bij verenigingen
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Sociale uitsluiting en discriminatie

Vooral jongvolwassen verenigingssporters gokken online op sport

18 januari 2024 | Een kwart van de sportverenigingsleden en 16-23-jarigen neemt wel eens deel aan online sportweddenschappen. Onder voetba...

Wangedrag in de sport beter te volgen door nieuwe vraagstelling

28 september 2023 | Met de kernindicator ‘wangedrag meemaken in de sport’ volgen we de mate waarin onder meer sporters en wedstrijdbezoekers...

Hoe pak je grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport aan?

18 september 2023 | Het Mulier Instituut heeft een handreiking gemaakt voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag bij sportvereniging...
Uitgelicht

Monitor aanvalsplan racisme

De KNVB en partners hebben de afgelopen drie jaar veel gedaan om discriminatie in het voetbal tegen te gaan. Toch zijn de uitdagingen nog onverminderd groot. Inzet op antidiscriminatie in het voetbal op de langere termijn is nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de opbrengsten van het in 2020 gelanceerde actieplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal: ‘Ons voetbal is van iedereen’ (OVIVI).

Uitgelicht

Criminele inmenging

Eén op de acht amateursportverenigingen heeft in de afgelopen twee jaar te maken gehad met serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging. Amateursportverenigingen zijn zich nauwelijks bewust van de gevaren van criminele inmenging en wapenen zich er in een beperkte mate tegen. Wanneer verenigingen wél een hulpvraag hebben, weten zij amper bij wie ze terecht kunnen. Hierdoor blijven meldingen die sportbonden ontvangen achter bij de realiteit waar verenigingsbestuurders mee te maken hebben.

Vind onze publicaties in de kennisbank