Kids First

dr. Agnes Elling

Senior onderzoeker/stafmedewerker wetenschapsontwikkeling

a.elling@mulierinstituut.nl 030-7210222

 

Kids first

Het Mulier Instituut maakt deel uit van het onderzoeksconsortium van Kids First: towards a pedagogical sport climate, van projectleider Nicolette Schipper-Van Veldhoven (Christelijke Hogeschool Windesheim). Het is een tweejarig onderzoek in het kader van het programma Sport & Bewegen 2017 van ZonMw. Binnen Kids First gaan de betrokken partijen onderzoek doen naar het pedagogisch sportklimaat onder 12-15-jarigen in acht hockey- en voetbalverenigingen. Kindgerichtheid, sportplezier, veiligheid zijn belangrijke voorwaarden voor een positieve psychosociale ontwikkeling van kinderen in en door sport. De centraal onderzoeksvraag is wat de belangrijkste indicatoren zijn voor een pedagogisch sportklimaat op verenigingsniveau en hoe dit – met diverse (big) data – in kaart worden gebracht en gevolgd. Het Mulier Instituut zal vanuit haar expertise vanuit het programma Veilig Sport Klimaat onder meer bijdragen aan dataverzameling door middel van de SportklimaatApp en diverse landelijke benchmarks onder bestuurders van hockey- en voetbalverenigingen en de trainers en ouders van 12-15-jarige hockeyers en voetballers.