Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat onder andere over seksuele intimidatie en seksueel geweld. Dit is een actueel thema in de sportwereld. Sinds het rapport van Commissie de Vries uit 2016 is er meer zicht gekomen op de aard en omvang van de problematiek in de sport. Ook zijn maatregelen voorgesteld om de alertheid en weerbaarheid en het organiserend vermogen van de sportsector te verbeteren.

Het Mulier Instituut zet zich actief in om de kennisontwikkeling binnen dit thema te vergroten en te verdiepen en (opbrengsten van) beleidsontwikkelingen te volgen door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Zie hieronder enkele recente publicaties (met medewerking) van het Mulier Instituut: