Goed sportbestuur

Onfatsoenlijk bestuur komt helaas voor in de sportsector. Bestuurders handelden in het verleden onder meer onethisch en dus niet integer bij gebeurtenissen met betrekking tot criminele inmenging, doping en matchfixing. 

Van goed sportbestuur zijn legio definities in omloop. Een belangrijke gemene deler daarin is dat het te zien is als een concept om onfatsoenlijk bestuur te verminderen en, idealiter, te voorkomen. Hoe meer en beter er goed wordt bestuurd in de sport, hoe minder onfatsoenlijk bestuur voorkomt, hoe sterker de sportsector in zijn geheel wordt. 

Onderzoek naar kennisbehoeften

In 2024 onderzoeken we de kennisbehoeften van enkele relevante sportbestuurders en – beleidsmakers met betrekking tot goed sportbestuur. Vanaf 2025 spitsen we onze onderzoekslijn ‘Goed sportbestuur’ daarop toe.

Geen lopend onderzoek

Verder ‘loopt’ er vanuit het Mulier Instituut op dit moment geen onderzoek naar goed sportbestuur. In voorgaande jaren was dat wel het geval. In 2020 namen we, in samenwerking met Bureau Bruinsma en de Universiteit van Tilburg, de aard en omvang van criminele inmenging bij amateursportverenigingen onder de loep (zie hier). Alsook de weerbaarheid van die verenigingen tegen criminele inmenging (idem).  

In 2023 onderzochten we kansspelen op sportverenigingen. In samenwerking met de Universiteit Gent keken we naar hoe bestuurders vinden dat kansspelactiviteiten, zoals pokeravonden, op verenigingen zouden moeten worden gereguleerd (zie hier). Tot slot voerden we in 2023 onderzoek uit naar hoe ‘de ondernemende sport’ vanuit beleid bezig is met het verminderen en tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. De focus lag daarin op de zwem- en fitnessector (publicatie nog te verschijnen). 

Meer weten over ons onderzoek naar goed sportbestuur? Neem contact op met  Rutger de Kwaasteniet. 

Publicaties
Lopend onderzoek
  • Handelingsperspectieven bij criminele inmenging in de amateursport.
  • Kansspelen op sportverenigingen. 

Vind onze publicaties in de kennisbank