Goed sportbestuur

Binnen de kennislijn ‘good governance’ staat in 2021 een tweetal onderwerpen centraal bij het Mulier Instituut: criminele inmenging in de sport en kansspelen bij amateursportverenigingen.

Criminele inmenging  

Ondermijnende (georganiseerde) misdaad en een veilige sportwereld passen op geen enkele manier bij elkaar. In 2020 heeft het Mulier Instituut, samen met Bureau Bruinsma en de Universiteit van Tilburg, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek gedaan naar de aard en omvang van criminele inmenging bij amateursportverenigingen en naar de weerbaarheid van verenigingen. Hieruit kwam naar voren dat één op de acht sportverenigingen in elf vooraf geselecteerde sportbonden de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging. Momenteel is het hulpaanbod vanuit sportbonden en  gemeenten erg beperkt. Daarom onderzoekt het Mulier Instituut in 2021 hoe sportverenigingen, gemeenten, politie, OM, belastingdienst, sportbonden, NOC*NSF en andere (lokale) partners beter kunnen samenwerken om ondermijning in de sport tegen te gaan. 

Kansspelen op sportverenigingen 

Sportverenigingen organiseren met enige regelmaat pokeravonden voor hun leden. Het organiseren van kansspelen zoals pokeravonden op sportverenigingen is volgens de Wet op kansspelen (Wok) alleen toegestaan als je daar een vergunning voor hebt. Het Mulier Instituut onderzoekt, in samenwerking met de Universiteit van Gent, hoe verenigingsbestuurders zelf vinden hoe kansspelactiviteiten zoals pokeravonden op verenigingen gereguleerd moeten worden. Om dit te bepalen interviewen we verenigingsbestuurders. Daarbij maken we gebruik van de Q-sort-methodologie en een speciale software die het Mulier Instituut hiervoor heeft ontwikkeld. Uit dit onderzoek volgen verschillende visies op regulering en opvattingen over het toestaan van pokeravonden op verenigingen.

Meer weten over lopende onderzoeken binnen dit thema? Neem contact op met Vidar Stevens. 

Publicaties
Lopend onderzoek
  • Handelingsperspectieven bij criminele inmenging in de amateursport.
  • Kansspelen op sportverenigingen. 

Vind onze publicaties in de kennisbank