(Sportief) wedstrijdgedrag

SportklimaatApp 

Met de SportklimaatApp kan het Mulier Instituut op eenvoudige wijze een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd vastleggen. Het Mulier Instituut heeft deze applicatie zelf ontwikkeld, coördineert de dataverzameling en beheert en controleert de verzamelde data.

Na drie pilots is de SportklimaatApp sinds 2017 officieel in gebruik. In de rapportage over 2023 wordt een beeld gegeven van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat plaatsvindt tijdens voetbal- en hockeywedstrijden in Nederland. Daarbij is ook oog voor de invloeden van trainers, coaches, scheidsrechters en publiek. Ook de komende jaren voeren we een monitoringsrapportage uit.

De SportklimaatApp wordt ook gebruikt door andere partijen, zoals verenigingen, gemeenten en (afstudeer)studenten. Zij kunnen met de SportklimaatApp zelf data verzamelen en vervolgens analyseren. Het Mulier Instituut begeleidt hen desgewenst bij het uitvoeren van een betrouwbare analyse.

Meer weten of de mogelijkheden om gebruik te maken van de SportklimaatApp verkennen? Neem contact op met Arnold Bronkhorst. 

Vind onze publicaties in de kennisbank