Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2018

auteur(s):
Romijn, D., Floor, C., Prins, R.G.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2018
collatie:
32 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Monitor sportief wedstrijdgedrag 2018. Registratie sportief en onsportief gedrag in de Nederlandse sport met de SportklimaatApp

samenvatting:

Hoe sportief verloopt de gemiddelde sportwedstrijd in Nederland en hoeveel excessen vinden jaarlijks in de amateursport plaats? De rapportage ‘Monitor Sportief wedstrijdgedrag 2018’ geeft een beeld van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat plaatsvindt tijdens diverse sportwedstrijden.

Gekozen is om een SportklimaatApp te ontwikkelen voor de smartphone, die te gebruiken is voor meerdere sporten. Op deze manier kunnen sporten met elkaar worden vergeleken en is de app voor de observant gemakkelijk in gebruik.

Met behulp van deze SportklimaatApp zijn ruim 100.000 gedragingen in 875 wedstrijden uit negen verschillende teamsporten geobserveerd. Het onderzoek is onderdeel van de monitoring van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) en dient als een nulmeting van het aantal sportieve en onsportieve gedragingen in de Nederlandse amateursport.

De belangrijkste bevindingen zijn: het gedrag van teamsporters in de Nederlandse amateursport is gemiddeld genomen positief tot zeer positief. Vooral vrouwen, kinderen en volleyballers laten veel positief gedrag zien. Een op de tien gedragingen was negatief (8%) of excessief (2%). Bij 41 procent van de wedstrijden viel minimaal één excessieve gedraging te noteren; slechts 4 procent van de wedstrijden werd als onsportief beoordeeld.

Gedurende een wedstrijd stijgt de wedstrijdspanning en worden meer negatieve en excessieve gedragingen genoteerd. De wedstrijdspanning verschilt ook tussen teams. Thuisspelende teams hebben gedurende de wedstrijd een lagere wedstrijdspanning dan uitspelende teams. Bij verliezende teams stijgt tegen het einde van de wedstrijd de wedstrijdspanning sterk; bij winnende teams is de wedstrijdspanning gedurende de hele wedstrijd hetzelfde. Pauzemomenten kunnen - vooral bij de minst sportieve wedstrijden - bijdragen aan een (tijdelijke) daling van de wedstrijdspanning;

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl