Evaluatie- en effectonderzoek

Rekenkameronderzoek

Rekenkamers hebben als opdracht om het gevoerde beleid scherp onder de loep te nemen. De schat aan data waar het Mulier Instituut over beschikt en de jarenlange ervaring in sportonderzoek, maken van het Mulier Instituut een geschikte partner voor Rekenkameronderzoek.

Impact evenementen

Overheden en bedrijven investeren in sportevenementen om de sport naar een hoger plan te tillen en gelijktijdig om het realiseren van de eigen maatschappelijke en economische doelen te bevorderen. Welke effecten zijn op voorhand te verwachten? Hoe kunnen positieve effecten worden bevorderd en welke effecten hebben plaatsgevonden?