Rekenkameronderzoek

Een lokale rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en transparantie van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. Het sportbeleid valt hier ook onder. Zo kan in rekenkameronderzoek gekeken worden naar de effectiviteit van buurtsportcoaches, de doelmatigheid en rechtmatigheid van het subsidie- en tarievensysteem, de doeltreffendheid van het bevorderen van een positieve sportcultuur op verenigingen of het gevoerde sportaccommodatiebeleid. Om een goede duiding te geven van het gevoerde sportbeleid en deze op waarde te kunnen schatten, is specialistische kennis van sportbeleid, sportorganisaties, financiering  van sport, en trends en ontwikkeling in en rondom de sport nodig.

Het Mulier Instituut (MI) kan lokale rekenkamers hierin helpen. Het MI verricht sportonderzoek voor beleid en samenleving en is als geen ander thuis in de verschillende aspecten van lokaal sportbeleid. We beschikken over een schat aan lokale, regionale en landelijke data en jarenlange ervaring in sportonderzoek voor gemeenten, sportbonden, rekenkamers en de nationale overheid.

Wilt u als rekenkamer het Mulier Instituut inschakelen voor het uitvoeren van rekenkameronderzoek naar sport- en sportaccommodatiebeleid of heeft u vragen over mogelijke rekenkameronderzoeken naar sportbeleid, neem dan contact op met Remco Hoekman.

Uitgelicht

Rekenkameronderzoek Dordrecht

Het sportaccommodatiebeleid vade gemeente Dordrecht is gebaat bij herijkte beleidskaders, concretere beleidsdoelen en een verbeterde monitoring. Dat is het advies uit een rekenkameronderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de Rekenkamercommissie Dordrecht.  

 

Uitgelicht

Rekenkameronderzoek Eindhoven

In opdracht van de Rekenkamer Eindhoven heeft het Mulier Instituut in de periode maart tot september 2023 onderzoek gedaan naar het sportbeleid van de gemeente Eindhoven tijdens de afgelopen collegeperiode.

Daarnaast is er tijdens het onderzoek gekeken naar de toekomst van het Eindhovens sportbeleid. Voor het onderzoek hebben de onderzoekers beleidsdocumenten geanalyseerd, negen interviews/ focusgroepen gehouden en data geanalyseerd over onder andere nettolasten aan sport, (behoefte aan) accommodaties en sport- en beweegdeelname.

 

 

 

 

Kunnen we je twee korte vragen stellen?