Rekenkameronderzoek

Rekenkamers hebben als opdracht om het gevoerde beleid scherp onder de loep te nemen. De schat aan data waar het Mulier Instituut over beschikt en de jarenlange ervaring in sportonderzoek, maken van het Mulier Instituut een geschikte partner voor Rekenkameronderzoek.

Recent was het MI betrokken bij het Rekenkameronderzoek van de gemeenten Gennep, Nijmegen, Leiden, Zoetermeer en Albrandswaard