5 december 2022 | Nieuwe projecten

Hoe kunnen jonge kinderen meer bewegen in de kinderopvang?

Het is voor de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar belangrijk dat zij voldoende en goed leren bewegen. De Gezondheidsraad bracht daarover eerder dit jaar een beweegadvies uit. Het Voedingscentrum wil graag weten hoe pedagogisch medewerkers van de Gezonde kinderopvang dit advies kunnen gebruiken in de praktijk. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder
23 november 2022 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Onderzoek pedagogisch sportklimaat voetbalvereniging SML

De Arnhemse voetbalvereniging SML hecht grote waarde aan een pedagogisch sportklimaat. De club wil dat één van de speerpunten van beleid maken. Het bestuur krijgt met een onafhankelijk onderzoek graag zicht op het huidige sportklimaat en op de wensen en behoeften voor de toekomst. Het Mulier Instituut gaat dat onderzoek doen.

Lees verder
30 september 2022 | Nieuwe projecten

Evaluatie activiteiten en begroting Roden Fit & Gezond

Stichting ‘Roden Fit & Gezond’ zet zich via allerlei activiteiten en samenwerkingen in om bewegen, contacten en leefbaarheid te bevorderen in Roden. De gemeente Noordenveld heeft hier voor 2023 een subsidie aan toegekend. Zij wil nu weten welke resultaten de activiteiten van Roden Fit & Gezond opleveren en of de opgestelde begroting realistisch is. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder
14 september 2022 | Nieuwe projecten

Waar hebben kitesurfers behoefte aan?

De Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) wil kitesurfers zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom wil ze weten hoeveel kitesurfers er in Nederland zijn en wat ze kan doen om die goed van dienst te zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt dit. De NKV vertegenwoordigt de stem van alle kitesurfers in Nederland. 

Lees verder
23 maart 2022 | Nieuwe projecten

Groot onderzoeksproject voor een inclusiever Europa

Het Mulier Instituut (Manou Anselma en Agnes Elling) maakt deel uit van het onderzoeksconsortium sport: Arenas of Belonging: Sport Heroes as Models of Aspiration, Inspiration, and Participation.

Lees verder
8 maart 2022 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Sportvoorzieningen in de provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil inzicht krijgen in het aanbod aan en de spreiding van verschillende soorten (bovenlokale) sportvoorzieningen in de provincie, nu en in de toekomst. Ook wil ze weten waar deze zich bevinden ten opzichte van de bebouwde kom, hoe gemeenten op dit gebied samenwerken en wat de provincie hierin kan betekenen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder
8 maart 2022 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Grensoverschrijdend gedrag tegen sporters met een beperking voorkomen

Gehandicaptensport Nederland wil meer weten over grensoverschrijdend gedrag tegen mensen met een beperking in de sport en hoe dat kan worden voorkomen. Dit stelt sportverenigingen in staat om een veilige en zorgeloze sportomgeving voor sporters met een beperking te organiseren. Daarom heeft Gehandicaptensport Nederland de Universiteit van Utrecht en het Mulier Instituut gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Lees verder
31 januari 2022 | Nieuwe projecten

Nadere analyse van criminele inmenging bij amateursportverenigingen

Amateursportverenigingen in Nederland kunnen kwetsbaar zijn voor criminele inmenging. De afgelopen jaren zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid hebben het Mulier Instituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gevraagd de onderzoeksresultaten te analyseren en een vertaalslag te maken naar de praktijk om sportverenigingen weerbaarder te maken.

Lees verder
30 november 2021 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Ondersteuning voor sportverenigingen bij positieve sportcultuur

De gemeente Den Haag ondersteunt sportverenigingen al een aantal jaar bij het creëren van een positieve sportcultuur. Nu wil zij graag weten hoe sportverenigingen deze ondersteuning ervaren, of die heeft bijgedragen aan een positieve sportcultuur op de verenging, waarom dit bij sommige verenigingen beter loopt dan bij andere en wat zij kan doen om beter aan te sluiten bij de behoeften van verenigingen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder
5 november 2021 | Nieuwe projecten | Gezondheid

Lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen wil de lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies verder stimuleren. Daarom wil het weten wie lokaal bepalen of zo’n interventie wordt ingezet, hoe dat beslissingsproces verloopt, welke belemmeringen en stimulansen daarbij een rol spelen en welke ondersteuning hierbij zou kunnen helpen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder
24 september 2021 | Nieuwe projecten

Waarom halen kinderen geen (volgend) zwemdiploma?

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) wil graag weten om welke redenen kinderen geen zwemdiploma behalen of niet doorgaan met zwemles na het behalen van hun A-diploma. Daarom doet het Mulier Instituut hier onderzoek naar.

Lees verder
9 september 2021 | Nieuwe projecten

Huurtarieven sportaccommodaties Lansingerland

De gemeente Lansingerland is bezig met een nieuwe huurtarievennota voor haar sportaccommodaties. Nu wil zij weten hoe de tarieven in Lansingerland zich verhouden tot de tarieven in andere gemeenten. Daarom stelt het Mulier Instituut een huurtarievenbenchmark op.

Lees verder
26 augustus 2021 | Nieuwe projecten

Ruimte voor sport in gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum wil inzicht krijgen in de behoefte aan sportvoorzieningen in de gemeente. Het gaat haar daarbij om zowel de huidige als de toekomstige behoefte en om binnensport, buitensport en sport in de openbare ruimte. Daarom doet het Mulier Instituut hier onderzoek naar.

Lees verder
29 juli 2021 | Nieuwe projecten

The Outdoor Generation: effect transformatie Krajicek Playgrounds

Binnen het project ‘The Outdoor Generation’ transformeert de Krajicek Foundation in 2021 en 2022 tien bestaande Krajicek Playgrounds, met als doel buitenspelen aantrekkelijk, uitdagend en interactief te maken voor iedereen in de buurt. Het Mulier Instituut onderzoekt de effecten van dit project als geheel en voor de afzonderlijke Playgrounds.

Lees verder
16 juli 2021 | Nieuwe projecten

Verenigingsmonitor Capelle aan den IJssel

In opdracht van Sportief Capelle voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de stand zaken bij sportverenigingen in Capelle aan den IJssel. De resultaten bieden mogelijk aanknopingspunten voor beleid.

Lees verder
30 juni 2021 | Nieuwe projecten

Monitoring en evaluatie Wereldmeiden

Wereldmeiden is een project van Huis voor Beweging waarbij meiden die een maatschappelijke diensttijd (MDT) doen samen sporten met meiden met een vluchtelingenachtergrond. Al sportend worden contacten gelegd en wordt samen plezier gemaakt. Het Mulier Instituut heeft hiervoor eerder een procesonderzoek uitgevoerd en onderzoekt nu in hoeverre de doelen van het programma bereikt worden.

Lees verder
25 juni 2021 | Nieuwe projecten

Maatschappelijke baten European Para Championships 2023

De eerste editie van de European Para Championships (EPC) – Europese kampioenschappen voor verschillende parasporten – moet in  Rotterdam gaan plaatsvinden. Eerder onderzoek van het Mulier Instituut heeft al uitgewezen dat het draagvlak hiervoor groot is. Op verzoek van Team TOC, het ministerie van VWS en NOC*NSF verkennen Rebel en het Mulier Instituut nu de potentiële maatschappelijke waarde van de EPC 2023.

Lees verder
28 mei 2021 | Nieuwe projecten

Monitoring bezoek aan buitenzwemwater in en om Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht onderzoekt het Mulier Instituut het aanbod van en de vraag naar buitenzwemwater in en om de stad. Met de groei van de stad Utrecht en vanwege warmere zomers onder invloed van klimaatverandering neemt de druk op het buitenzwemwater toe. Het doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de drukte bij buitenzwemplekken in en om Utrecht op zomerse dagen. 

Lees verder
25 mei 2021 | Nieuwe projecten

Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 10 september 2020 de motie ‘Sport toegankelijk voor iedereen’ aangenomen. In die motie wordt gevraagd om onderzoek naar de wensen, behoeften en belemmeringen van mensen met een beperking bij het (gaan) sporten en bewegen in de gemeente Rotterdam. Aanleiding hiervoor waren signalen van inwoners over het ontbreken van voldoende sportmogelijkheden voor mensen met een beperking en problemen met de toegankelijkheid van accommodaties. De gemeente Rotterdam heeft het Mulier Instituut gevraagd dit verder te onderzoeken.

Lees verder
20 april 2021 | Nieuwe projecten

Erasmus+-project Safe Sport Allies: Beschermen van kinderen tegen grensoverschrijdend gedrag bij lokale sportverenigingen

Te veel jonge sporters ervaren seksueel, psychisch of fysiek geweld in de sport. Een belangrijke factor in hun getuigenissen over geweld is het fenomeen passief omstandergedrag of wegkijkgedrag. Dit houdt het taboe van misbruik in stand, kan ervoor zorgen dat het misbruik langer voortduurt en is altijd in het voordeel van de pleger. Om ervoor te zorgen dat omstanders wel ingrijpen wanneer dit nodig is, moet iedereen in de sportclub weten hoe zij grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen, wanneer zij moeten ingrijpen en waar en hoe zij een melding kunnen maken.

Lees verder