Actueel

11 april 2024 | Nieuwe projecten | Deelname

Onderzoek naar beweeggedrag voor gemeente Maastricht

Hoe is de sport- en beweegdeelname in Maastricht, in vergelijking met de landelijke cijfers? Die vraag gaan de onderzoekers van het Mulier Instituut voor de gemeente Maastricht beantwoorden.  

Lees verder

21 maart 2024 | Nieuwe projecten | Leren bewegen

Hoe behoud je beweegdrang bij allerkleinsten?

Jonge kinderen (0-3 jaar) hebben van nature een intrinsieke beweegdrang. Ergens in hun kindertijd neemt de ‘schermtijd’ toe en zitten ze steeds vaker stil. Hoe behoud je de beweegdrang? Het Mulier Instituut doet daar in een groot multidisciplinair consortium onder leiding van Maastricht Universiteit onderzoek naar.

Lees verder

28 februari 2024 | Nieuwe projecten | Aanbieders

Professionalisering in de sport: onderzoek naar de opbrengsten van verenigings- en sportparkmanagement

In het verlengde van het project ‘Professionalisering sportclubs en sportparken’ van het NOC*NSF, onderzoekt het Mulier Instituut de opbrengsten van betaalde krachten als verenigings- of sportparkmanagers. Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen wat die professionals opleveren voor de betrokken sportaanbieder(s). Professionalisering in de sport is van belang voor het ontwikkelen van vitalere sportverenigingen en het realiseren van de maatschappelijke doelen die aan sport verbonden zijn.

Lees verder

28 november 2023 | Nieuwe projecten | Evenementen

Onderzoeksprogramma topsportevenementen (MOVES) van start

Op Sportcentrum Papendal is vandaag het Maatschappelijke Onderzoeksprogramma Voor Evenementen in Sport (MOVES) gepresenteerd. MOVES wordt door ZonMw gefinancierd in opdracht van het ministerie van VWS. Zes onderzoekers van vier kennisinstellingen starten met het onderzoek: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit Utrecht, Haagse Hogeschool en het Mulier Instituut. Het programma loopt van 2023 tot en met 2027.

Lees verder

6 november 2023 | Nieuwe projecten | Aanbieders

MI doet onderzoek voor fitnessbranche

In de fitnessbranche bestaat een grote behoefte aan meer kennis over de wensen van de consumenten en de trends in de sector. Zo wil de branche blijven groeien en ontwikkelen. Branchevereniging NL Actief en haar kennispartners Technogym, Matrix en Life Fitness gaan structureel investeren in onderzoek naar de vraag- en aanbodzijde van de fitnessbranche in Nederland. Het Mulier Instituut en Activity Workx hebben in samenspraak met de branche een onderzoeksagenda opgesteld en gaan deze uitvoeren.

Lees verder

26 september 2023 | Nieuwe projecten | Deelname

Onderzoek naar sportdeelname in de gemeente Epe

De gemeente Epe werkt aan een gezonde samenleving en zet in op het bevorderen van sporten en bewegen in de gemeente. Het Mulier Instituut onderzoekt voor de gemeente Epe hoe het staat met de sportdeelname van de inwoners.

Lees verder

12 september 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

MI onderzoekt behoefte aan sportaccommodaties in Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer ziet breedtesport als een belangrijke basisvoorziening in de gemeente. Zij wil beschikken over inzichten in de accommodatiebehoefte van haar inwoners om zicht te houden op de ruimtelijke opgave de breedtesport te faciliteren. Het Mulier Instituut gaat dit onderzoeken.

Lees verder

15 mei 2023 | Nieuwe projecten | Diversiteit & inclusie

Onderzoek naar zwemaanbod voor kinderen met een beperking in Amsterdam

De gemeente Amsterdam zet zich, vanwege de waterrijke omgeving, in voor een zwemdiploma voor alle kinderen in de stad. Het Mulier Instituut onderzoekt in hoeverre de vraag naar en het aanbod van zwemles voor kinderen met een beperking voldoende op elkaar aansluiten.

Lees verder

14 april 2023 | Nieuwe projecten | Deelname, Voorzieningen

Onderzoek naar sport en bewegen voor mensen met een beperking in Voorne aan Zee

De nieuwe gemeente Voorne aan Zee vindt sport en bewegen belangrijk en streeft naar actieve, gezonde en sportieve inwoners. Voor alle inwoners moet sport en bewegen bereikbaar zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt in Voorne aan Zee de behoefte en het aanbod van sport en bewegen voor inwoners met een beperking.

Lees verder

27 maart 2023 | Nieuwe projecten | Aanbieders, Voorzieningen

Onderzoek naar binnensportaccommodaties in Gouda

De gemeente Gouda wil een strategisch huisvestingsplan voor haar binnensportaccommodaties opstellen. Belangrijk onderdeel hierbij is het faciliteren van het bewegingsonderwijs en de accommodaties die hiervoor nodig zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt de behoefte aan accommodaties.

Lees verder

24 februari 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Onderzoek naar sportbeleid gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven positioneert zich als sportstad. Ze wil met het sportbeleid inwoners stimuleren meer te sporten en te bewegen zodat zij zich fit en gezond voelen. De rekenkamer van de gemeente wil nu weten hoe doelmatig en doeltreffend dat sportbeleid in de afgelopen jaren is geweest. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

16 februari 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Bouwstenen voor huisvestingsplan in Veenendaal

De gemeente Veenendaal werkt aan een integraal huisvestingsplan voor sport in de gemeente. Daarbij is behoefte aan inzicht aan de behoefte aan sportvoorzieningen nu en in de toekomst. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

8 februari 2023 | Nieuwe projecten | Deelname

Provincie Limburg in beweging

De provincie Limburg heeft de ambitie om de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland te worden. Uit onderzoeken blijkt dat de inwoners van Limburg minder bewegen dan de gemiddelde Nederlander. Dat moet veranderen, vindt de provincie. Het Mulier Instituut onderzoekt hoe Limburgers gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen en wat de provincie kan doen.

Lees verder

9 januari 2023 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Sportvoorzieningen gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg worstelt met de ruimte. Zoals in zoveel gemeenten zoekt Tilburg antwoord op de vraag: wat hebben we nodig en wat doen we waar? Tilburg wil weten hoe het huidige aanbod van sportaccommodaties zich verhoudt tot de huidige en toekomstige behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

5 december 2022 | Nieuwe projecten

Hoe kunnen jonge kinderen meer bewegen in de kinderopvang?

Het is voor de ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar belangrijk dat zij voldoende en goed leren bewegen. De Gezondheidsraad bracht daarover eerder dit jaar een beweegadvies uit. Het Voedingscentrum wil graag weten hoe pedagogisch medewerkers van de Gezonde kinderopvang dit advies kunnen gebruiken in de praktijk. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

23 november 2022 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Onderzoek pedagogisch sportklimaat voetbalvereniging SML

De Arnhemse voetbalvereniging SML hecht grote waarde aan een pedagogisch sportklimaat. De club wil dat één van de speerpunten van beleid maken. Het bestuur krijgt met een onafhankelijk onderzoek graag zicht op het huidige sportklimaat en op de wensen en behoeften voor de toekomst. Het Mulier Instituut gaat dat onderzoek doen.

Lees verder

30 september 2022 | Nieuwe projecten

Evaluatie activiteiten en begroting Roden Fit & Gezond

Stichting ‘Roden Fit & Gezond’ zet zich via allerlei activiteiten en samenwerkingen in om bewegen, contacten en leefbaarheid te bevorderen in Roden. De gemeente Noordenveld heeft hier voor 2023 een subsidie aan toegekend. Zij wil nu weten welke resultaten de activiteiten van Roden Fit & Gezond opleveren en of de opgestelde begroting realistisch is. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

14 september 2022 | Nieuwe projecten

Waar hebben kitesurfers behoefte aan?

De Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) wil kitesurfers zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom wil ze weten hoeveel kitesurfers er in Nederland zijn en wat ze kan doen om die goed van dienst te zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt dit. De NKV vertegenwoordigt de stem van alle kitesurfers in Nederland. 

Lees verder

23 maart 2022 | Nieuwe projecten

Groot onderzoeksproject voor een inclusiever Europa

Het Mulier Instituut (Manou Anselma en Agnes Elling) maakt deel uit van het onderzoeksconsortium sport: Arenas of Belonging: Sport Heroes as Models of Aspiration, Inspiration, and Participation.

Lees verder

8 maart 2022 | Nieuwe projecten | Voorzieningen

Sportvoorzieningen in de provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil inzicht krijgen in het aanbod aan en de spreiding van verschillende soorten (bovenlokale) sportvoorzieningen in de provincie, nu en in de toekomst. Ook wil ze weten waar deze zich bevinden ten opzichte van de bebouwde kom, hoe gemeenten op dit gebied samenwerken en wat de provincie hierin kan betekenen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

8 maart 2022 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Grensoverschrijdend gedrag tegen sporters met een beperking voorkomen

Gehandicaptensport Nederland wil meer weten over grensoverschrijdend gedrag tegen mensen met een beperking in de sport en hoe dat kan worden voorkomen. Dit stelt sportverenigingen in staat om een veilige en zorgeloze sportomgeving voor sporters met een beperking te organiseren. Daarom heeft Gehandicaptensport Nederland de Universiteit van Utrecht en het Mulier Instituut gevraagd hier onderzoek naar te doen.

Lees verder

31 januari 2022 | Nieuwe projecten

Nadere analyse van criminele inmenging bij amateursportverenigingen

Amateursportverenigingen in Nederland kunnen kwetsbaar zijn voor criminele inmenging. De afgelopen jaren zijn hier verschillende onderzoeken naar gedaan. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid hebben het Mulier Instituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gevraagd de onderzoeksresultaten te analyseren en een vertaalslag te maken naar de praktijk om sportverenigingen weerbaarder te maken.

Lees verder

30 november 2021 | Nieuwe projecten | Sportcultuur

Ondersteuning voor sportverenigingen bij positieve sportcultuur

De gemeente Den Haag ondersteunt sportverenigingen al een aantal jaar bij het creëren van een positieve sportcultuur. Nu wil zij graag weten hoe sportverenigingen deze ondersteuning ervaren, of die heeft bijgedragen aan een positieve sportcultuur op de verenging, waarom dit bij sommige verenigingen beter loopt dan bij andere en wat zij kan doen om beter aan te sluiten bij de behoeften van verenigingen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

5 november 2021 | Nieuwe projecten | Gezondheid

Lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen wil de lokale inzet van erkende sport- en beweeginterventies verder stimuleren. Daarom wil het weten wie lokaal bepalen of zo’n interventie wordt ingezet, hoe dat beslissingsproces verloopt, welke belemmeringen en stimulansen daarbij een rol spelen en welke ondersteuning hierbij zou kunnen helpen. Het Mulier Instituut onderzoekt dit.

Lees verder

24 september 2021 | Nieuwe projecten

Waarom halen kinderen geen (volgend) zwemdiploma?

De Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) wil graag weten om welke redenen kinderen geen zwemdiploma behalen of niet doorgaan met zwemles na het behalen van hun A-diploma. Daarom doet het Mulier Instituut hier onderzoek naar.

Lees verder

9 september 2021 | Nieuwe projecten

Huurtarieven sportaccommodaties Lansingerland

De gemeente Lansingerland is bezig met een nieuwe huurtarievennota voor haar sportaccommodaties. Nu wil zij weten hoe de tarieven in Lansingerland zich verhouden tot de tarieven in andere gemeenten. Daarom stelt het Mulier Instituut een huurtarievenbenchmark op.

Lees verder

26 augustus 2021 | Nieuwe projecten

Ruimte voor sport in gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum wil inzicht krijgen in de behoefte aan sportvoorzieningen in de gemeente. Het gaat haar daarbij om zowel de huidige als de toekomstige behoefte en om binnensport, buitensport en sport in de openbare ruimte. Daarom doet het Mulier Instituut hier onderzoek naar.

Lees verder

29 juli 2021 | Nieuwe projecten

The Outdoor Generation: effect transformatie Krajicek Playgrounds

Binnen het project ‘The Outdoor Generation’ transformeert de Krajicek Foundation in 2021 en 2022 tien bestaande Krajicek Playgrounds, met als doel buitenspelen aantrekkelijk, uitdagend en interactief te maken voor iedereen in de buurt. Het Mulier Instituut onderzoekt de effecten van dit project als geheel en voor de afzonderlijke Playgrounds.

Lees verder

16 juli 2021 | Nieuwe projecten

Verenigingsmonitor Capelle aan den IJssel

In opdracht van Sportief Capelle voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de stand zaken bij sportverenigingen in Capelle aan den IJssel. De resultaten bieden mogelijk aanknopingspunten voor beleid.

Lees verder

30 juni 2021 | Nieuwe projecten

Monitoring en evaluatie Wereldmeiden

Wereldmeiden is een project van Huis voor Beweging waarbij meiden die een maatschappelijke diensttijd (MDT) doen samen sporten met meiden met een vluchtelingenachtergrond. Al sportend worden contacten gelegd en wordt samen plezier gemaakt. Het Mulier Instituut heeft hiervoor eerder een procesonderzoek uitgevoerd en onderzoekt nu in hoeverre de doelen van het programma bereikt worden.

Lees verder

25 juni 2021 | Nieuwe projecten

Maatschappelijke baten European Para Championships 2023

De eerste editie van de European Para Championships (EPC) – Europese kampioenschappen voor verschillende parasporten – moet in  Rotterdam gaan plaatsvinden. Eerder onderzoek van het Mulier Instituut heeft al uitgewezen dat het draagvlak hiervoor groot is. Op verzoek van Team TOC, het ministerie van VWS en NOC*NSF verkennen Rebel en het Mulier Instituut nu de potentiële maatschappelijke waarde van de EPC 2023.

Lees verder

28 mei 2021 | Nieuwe projecten

Monitoring bezoek aan buitenzwemwater in en om Utrecht

In opdracht van de gemeente Utrecht onderzoekt het Mulier Instituut het aanbod van en de vraag naar buitenzwemwater in en om de stad. Met de groei van de stad Utrecht en vanwege warmere zomers onder invloed van klimaatverandering neemt de druk op het buitenzwemwater toe. Het doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de drukte bij buitenzwemplekken in en om Utrecht op zomerse dagen. 

Lees verder

25 mei 2021 | Nieuwe projecten

Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 10 september 2020 de motie ‘Sport toegankelijk voor iedereen’ aangenomen. In die motie wordt gevraagd om onderzoek naar de wensen, behoeften en belemmeringen van mensen met een beperking bij het (gaan) sporten en bewegen in de gemeente Rotterdam. Aanleiding hiervoor waren signalen van inwoners over het ontbreken van voldoende sportmogelijkheden voor mensen met een beperking en problemen met de toegankelijkheid van accommodaties. De gemeente Rotterdam heeft het Mulier Instituut gevraagd dit verder te onderzoeken.

Lees verder

20 april 2021 | Nieuwe projecten

Erasmus+-project Safe Sport Allies: Beschermen van kinderen tegen grensoverschrijdend gedrag bij lokale sportverenigingen

Te veel jonge sporters ervaren seksueel, psychisch of fysiek geweld in de sport. Een belangrijke factor in hun getuigenissen over geweld is het fenomeen passief omstandergedrag of wegkijkgedrag. Dit houdt het taboe van misbruik in stand, kan ervoor zorgen dat het misbruik langer voortduurt en is altijd in het voordeel van de pleger. Om ervoor te zorgen dat omstanders wel ingrijpen wanneer dit nodig is, moet iedereen in de sportclub weten hoe zij grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen, wanneer zij moeten ingrijpen en waar en hoe zij een melding kunnen maken.

Lees verder

Kunnen we je twee korte vragen stellen?