Voorzieningen

Sportvoorzieningen

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimte, maken sporten mogelijk. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, sportorganisaties en gemeentelijk beleid. Van de overheidsmiddelen voor sport gaat verreweg het grootste deel naar sportaccommodaties, die daarmee het belangrijkste sport beleidsinstrument vormen.

Het Mulier Instituut doet onderzoek naar de vraag naar en het aanbod aan sportvoorzieningen, nu en in de toekomst. Zo bepalen we welke sportruimte er nodig is. Ook onderzoeken we verschillende aspecten van exploitatie en beheer van sportaccommodaties. En we doen onderzoek naar voorzieningen voor sporten en bewegen in de openbare ruimte.

 

 

 

 

 

 

Huurtarieven gemeentelijke binnensportaccommodaties stijgen met 4 procent

24 juni 2024 | Tussen 2022 en 2023 stegen de gemiddelde huurtarieven voor gemeentelijke sporthallen, sportzalen en gymzalen met 4,1 tot...

Met meer kennis beter voorbereid op een pandemie

4 juni 2024 | Hoe is Nederland bij een eventuele, onverhoopte nieuwe pandemie beter voorbereid? Het Mulier Instituut maakt sinds kort ...

Nederlands sportbeleid heeft geen duidelijk doel op lange termijn

3 april 2024 | Voor het sportbeleid in Nederland ontbreekt een langetermijndoel. Het is onduidelijk op welk spoor het sportbeleid zit e...
Brancherapport

Sportaccommodaties in Nederland

Negen van de tien Nederlanders kunnen binnen een straal van 3 kilometer voetballen, tennissen, fitnessen en/of een zaalsport beoefenen. Drie kwart van de Nederlanders vindt binnen die straal een zwembad. Gemiddeld ligt de dichtstbijzijnde sportaccommodatie op minder dan 800 meter van de eigen woning. Dit blijkt uit het brancherapport Sportaccommodaties in Nederland dat zicht biedt op het landschap van de sportaccommodaties in Nederland.

Product

Ruimte-instrument

Hebben we als gemeente voldoende accommodaties? Gegeven demografische veranderingen, waar gaan zich tekorten voordoen? Biedt kunstgras (voldoende) soelaas? Voor een snel en adequaat inzicht in de (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties heeft het MI een ruimte-instrument ontwikkeld.

Proefschrift

Verschillen in sportdeelname: de invloed van sociale factoren en lokaal sportbeleid

Sportbeleid doet ertoe, maar sociale factoren zijn belangrijker bij het verklaren van verschillen in sportdeelname. Dat concludeert Remco Hoekman in zijn proefschrift dat hij op 4 oktober verdedigde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoekman stelt vast dat hogere sportuitgaven van gemeenten samenhangen met kleinere participatieverschillen tussen hoge en lage statusgroepen. Verder bleek dat een grotere diversiteit aan sportaccommodaties de kans op maandelijkse sportdeelname vergroot. Hoewel lokaal sportbeleid op onderdelen van betekenis is, bleken de sociale omgeving en sociaaleconomische achtergrondkenmerken van grotere betekenis bij het verklaren van verschillen in sportdeelname.

Product

Tarief- en exploitatievergelijkingen sportaccommodaties

Het overgrote deel van het gemeentelijk budget gaat op aan het bouwen en exploiteren van sportaccommodaties. Maar ook voor de gebruiker van de sportaccommodaties is een belangrijk deel van de uitgaven gerelateerd aan het huren van deze sportaccommodaties. De kosten van de sportaccommodatie worden dus verdeeld over de gemeente en de gebruiker. Deze verdeling van kosten is alleen allesbehalve uniform. De verdeling van de lasten verschilt per gemeente, per (type) accommodatie en per huurder. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de sportaccommodaties in gemeenten geëxploiteerd worden, voert het Mulier Instituut exploitatievergelijkingen uit.

Vind onze publicaties in de kennisbank