Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Erfenis programma Sport en Bewegen in de Buurt: 5.000 buurtsportcoaches en ruim 1.000 lokale sport- en beweegprojecten

13 november 2018 | Na zes jaar uitvoering van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) zijn in bijna alle Nederlandse gemeenten (97...

Sportverenigingen in Enkhuizen staan open voor nieuwe doelgroepen

22 oktober 2018 | Mensen met een verstandelijke beperking en ouderen zijn potentiële doelgroepen voor sportverenigingen in Enkhuizen. Spor...

Inzet (erkende) sport- en beweeginterventies is sterk vraaggestuurd

18 oktober 2018 | 91 procent van de gemeenteambtenaren sport zet sport- en beweeginterventies in hun gemeente in om de sport- en beweegdee...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: aanbieders

Nederland kent een hoge dichtheid van én een grote variëteit aan sportaanbieders, zoals sportverenigingen, zwembaden, fitnesscentra, maneges en evenementenorganisatoren. Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen bij de sportaanbieders en doet onderzoek naar thema's als vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de financiële situatie van sportaanbieders.

Producten & Diensten

Data-analyse

Het Mulier Instituut kan nadere analyses op de data van eerder onderzoek of van externe bestanden uitvoeren en heeft veel kennis om complexe big data-analyses te verrichten. Het Mulier Instituut ontwikkelt daarnaast apps waarmee data worden verzameld, beheerd en gecontroleerd.