Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Zorgaanbieders: verbeteringen gewenst bij interventie voor overgewicht

15 oktober 2019 | Aanbieders van de drie gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) die sinds januari 2019 worden vergoed, ervaren veel bar...

Gelders Jaar van het aangepast sporten zorgt voor draagvlak en aandacht

2 oktober 2019 | Het Gelders Jaar van het aangepast sporten, dat door de provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie in 2018 is u...

Sportverenigingen onbekend met Nationaal Preventieakkoord  

30 september 2019 | Hoewel sportverenigingen een grote rol toebedeeld krijgen om de doelen in het Nationaal Preventieakkoord te behalen, is ...
Websheet

Sportverenigingen in Nederland

Hoe hebben sportverenigingen in Nederland zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld? Welke sportbonden zijn het grootst en hebben de meeste verenigingen? Hebben sportverenigingen voldoende vrijwilligers, hoe staan zij er financieel voor en kijken zij over de grenzen van hun eigen club? In dit websheet wordt dieper ingegaan op ontwikkeling van de ruim 28.000 sportverenigingen die Nederland telt.

Uitgelicht

Monitor lokaal sportbeleid

Het Mulier Instituut heeft een breed instrumentarium aan beleidsmonitoren beschikbaar waar gemeenten gebruik van kunnen maken, onder andere voor de monitoring en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches, voor het JOGG-programma, en voor projecten in het sociaal domein.