Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Uitgaven van Nederlanders aan sport blijven in coronatijd op peil

18 mei 2022 | In 2021 bleven de uitgaven van consumenten aan actieve sportbeoefening ten opzichte van 2019 op peil. Ze gaven minder ui...

Diversiteit in kaderfuncties in de sport nog altijd beperkt

17 mei 2022 | Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking zijn beperkt vertegenwoordigd in hogere kaderfun...

Ouderen maken inhaalslag in deelname aan sport en bewegen

16 mei 2022 | Ouderen voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen dan andere volwassenen, maar in de periode 2001-2020 is dit versch...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: sportcultuur

De sportomgeving moet voor kinderen en volwassenen een veilige en prettige omgeving zijn waar ze met plezier kunnen sporten en bewegen. Het Mulier Instituut monitort beleidsprogramma’s op dit gebied en doet onderzoek naar het sportklimaat en vormen van (on)gewenst gedrag.

Uitgelicht

Monitor Sportakkoord

In de Monitor Sportakkoord rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de zes deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord. De andere keer wordt gekeken naar de vorming, inhoud en uitvoering van lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.