Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Sportverenigingen nemen minder maatregelen tegen criminele inmenging vanwege beleidsvervreemding

15 september 2021 | Verenigingsbestuurders zijn niet altijd toegerust om criminele inmenging tegen te gaan op de club, omdat ze zich simpelw...

Johan Steenbergen komt het Mulier Instituut versterken als senior onderzoeker

14 september 2021 | We zijn verheugd te melden dat Johan Steenbergen op 1 september 2021 is gestart bij het Mulier Instituut. Als senior ond...

Meer basisschoolkinderen met slechtere motorische vaardigheden na coronalockdown

14 september 2021 | Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel van de basisschoolkinderen (4-12 jaar)...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: sportcultuur

De sportomgeving moet voor kinderen en volwassenen een veilige en prettige omgeving zijn waar ze met plezier kunnen sporten en bewegen. Het Mulier Instituut monitort beleidsprogramma’s op dit gebied en doet onderzoek naar het sportklimaat en vormen van (on)gewenst gedrag.

Uitgelicht

Monitor Sportakkoord

In de Monitor Sportakkoord rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de zes deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord. De andere keer wordt gekeken naar de vorming, inhoud en uitvoering van lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.