Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Door Sportimpuls structureel sportaanbod gerealiseerd, maar bereiken JILIB- en KSG-doelgroep blijft lastig

12 februari 2020 | Twee vijfde van de sport- en beweegaanbieders die in de periode 2015-2017 activiteiten in het kader van de Sportimpuls h...

Nieuwe impuls voor provinciaal sportbeleid

11 februari 2020 | In tegenstelling tot de vorige bestuursperiode, hebben alle twaalf provincies aandacht voor sport in hun coalitieakkoord...

Driekwart van de verenigingsbestuurders vindt dat sportvereniging rookvrij moet zijn

10 februari 2020 | Bij de meeste sportverenigingen met een eigen kantine geldt een rookverbod binnen (77%). Daarnaast geeft 17 procent van ...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: aanbieders

Nederland kent een hoge dichtheid van én een grote variëteit aan sportaanbieders. Het MI volgt de ontwikkelingen bij de sportaanbieders en onderzoekt thema’s als vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de financiële situatie van sportaanbieders.

Uitgelicht

Beleidsondersteunend onderzoek

Hoeveel sportvelden hebben we over 15 jaar nodig? Wat kunnen we doen om ouderen in beweging te krijgen en te houden? Het Mulier Instituut biedt verschillende producten en diensten die kunnen helpen om de uitgangssituatie te bepalen, te inventariseren welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zich voor kunnen doen, en te onderbouwen hoe men bepaalde beleidsdoelstellingen kan realiseren.