Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Overgewicht bij kinderen heeft grote gevolgen voor individu en samenleving

10 mei 2021 | Eén op de acht kinderen (4-18 jaar) in Nederland heeft (ernstig) overgewicht. Dit heeft grote gevolgen voor zowel het in...

Kinderen van ouders met lager inkomen of opleidingsniveau sporten minder

22 april 2021 | Kinderen/jongeren van ouders met een laag opleidingsniveau en met lage gezinsinkomens sporten minder. Hoe hoger het ople...

Erasmus+-project Safe Sport Allies: Beschermen van kinderen tegen grensoverschrijdend gedrag bij lokale sportverenigingen

20 april 2021 | Te veel jonge sporters ervaren seksueel, psychisch of fysiek geweld in de sport. Een belangrijke factor in hun getuigeni...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: voorzieningen

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeenten, de georganiseerde sport en de sporter.

Uitgelicht

Monitor Sport en corona

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF).