Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Aandacht voor sociale vorming bij bewegingsonderwijs in speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs

16 december 2019 | Meer dan bij reguliere basisscholen wordt het bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs d...

Speciaal onderwijs biedt vaker schoolzwemmen aan dan regulier primair onderwijs

12 december 2019 | In het speciaal onderwijs biedt ruim de helft van de scholen (54%) schoolzwemmen aan. Dit is meer dan in het primair ond...

Economische impact WK (para)handboogschieten: 4,6 miljoen euro

3 december 2019 | De economische impact van de WK (para)handboogschieten die in 2019 in ’s-Hertogenbosch plaatsvonden wordt geschat op 4,6...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: aanbieders

Nederland kent een hoge dichtheid van én een grote variëteit aan sportaanbieders. Het MI volgt de ontwikkelingen bij de sportaanbieders en onderzoekt thema’s als vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de financiële situatie van sportaanbieders.

Uitgelicht

Beleidsondersteunend onderzoek

Hoeveel sportvelden hebben we over 15 jaar nodig? Wat kunnen we doen om ouderen in beweging te krijgen en te houden? Het Mulier Instituut biedt verschillende producten en diensten die kunnen helpen om de uitgangssituatie te bepalen, te inventariseren welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zich voor kunnen doen, en te onderbouwen hoe men bepaalde beleidsdoelstellingen kan realiseren.