Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Nederlanders terughoudend bij bezoek sportevenementen als corona weer oplaait

23 september 2022 | Bijna zeven op de tien Nederlanders steunen thuisblijven bij coronaklachten op dag van het sportevenement als maatregel ...

Monitoren en evalueren verankerd in het werk van buurtsportcoaches

21 september 2022 | Monitoren en evalueren is een vast onderdeel geworden van de taken van buurtsportcoaches. Werkgevers en buurtsportcoache...

Waar hebben kitesurfers behoefte aan?

14 september 2022 | De Nederlandse Kitesurfvereniging (NKV) wil kitesurfers zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daarom wil ze weten hoeveel ...
Uitgelicht

Samen werken aan een positieve sportcultuur

Onder het containerbegrip ‘positieve sportcultuur’ zijn verschillende onderwerpen te plaatsen die in het boek met de titel ‘Samenwerking, dialoog en zelforganisatie als kiemen van een positieve sportcultuur’ nader zijn onderzocht.

Uitgelicht

Monitor Sportakkoord

In de Monitor Sportakkoord rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de zes deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord. De andere keer wordt gekeken naar de vorming, inhoud en uitvoering van lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.