Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Meerderheid topsporters voelt zich veilig in de topsportomgeving, maar ervaringen met grensoverschrijdend gedrag zijn wijdverspreid

30 juni 2022 | Het merendeel van (oud-)topsporters voelt zich veilig in de eigen topsportomgeving. Toch heeft een aanzienlijk deel van ...

Wat bepaalt hoeveel kinderen buitenspelen?

29 juni 2022 | Of en hoeveel kinderen buitenspelen hangt af van veel verschillende factoren. Als we buitenspelen willen stimuleren, moe...

De Nederlandse fitnessbranche: sterk gegroeid, kansen voor de toekomst

28 juni 2022 | Tussen 2001 en 2020 heeft er in de Nederlandse fitnessbranche een dubbele groei plaatsgevonden. Zowel het aantal wekelij...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: sportcultuur

De sportomgeving moet voor kinderen en volwassenen een veilige en prettige omgeving zijn waar ze met plezier kunnen sporten en bewegen. Het Mulier Instituut monitort beleidsprogramma’s op dit gebied en doet onderzoek naar het sportklimaat en vormen van (on)gewenst gedrag.

Uitgelicht

Monitor Sportakkoord

In de Monitor Sportakkoord rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de zes deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord. De andere keer wordt gekeken naar de vorming, inhoud en uitvoering van lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.