Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Gemeentelijke zwembaden in Nederland in kaart gebracht

9 augustus 2022 | Het Mulier Instituut heeft data verzameld over een groot deel van de Nederlandse overdekte en combizwembaden. Het gaat o...

Contributies sportverenigingen stijgen iets minder dan inflatie

27 juli 2022 | De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in vijf sporttakken loopt iets achter op de inflatie....

Vier op de tien professionals uit sportevenementensector dragen bij aan Nationale Topsportevenementen Strategie

26 juli 2022 | Bijna vier op de tien professionals die werken in de Nederlandse sportevenementensector dragen bij aan het realiseren va...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: sportcultuur

De sportomgeving moet voor kinderen en volwassenen een veilige en prettige omgeving zijn waar ze met plezier kunnen sporten en bewegen. Het Mulier Instituut monitort beleidsprogramma’s op dit gebied en doet onderzoek naar het sportklimaat en vormen van (on)gewenst gedrag.

Uitgelicht

Monitor Sportakkoord

In de Monitor Sportakkoord rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de zes deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord. De andere keer wordt gekeken naar de vorming, inhoud en uitvoering van lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.