Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Sportverenigingen in Nederland: inkomsten vooral uit contributie

25 mei 2018 | Bijna twee derde (62%) van de inkomsten van verenigingen komt uit contributies. Bij verenigingen zonder eigen accommodat...

Aandacht voor homo-acceptatie in de sport op de juiste plek

17 mei 2018 | Het gebruik van ‘homo’ als scheldwoord of minachting is in de sport niet ongebruikelijk, zeker niet onder mannelijke tea...

Sportparticipatie en bondslidmaatschap daalt in krimpregio’s

3 mei 2018 | In krimp- en anticipeerregio’s is de sportparticipatie tussen 2012 en 2016 en het bondslidmaatschap tussen 2014 en 2016 ...
Uitgelicht

Congres Sports & Nation

Op het congres Sports & Nation op 14 juni staan discussies rondom nationaliteitsveranderingen van topsporters en de rol van staten en instituties bij het werven van buitenlandse sporttalenten centraal. Klik verder voor meer informatie en om u aan te melden.

Producten & Diensten

Vraag-aanbodscan gehandicaptensport

Eén van de grootste uitdagingen in gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen de vraag naar passend sport- en beweegaanbod door mensen met een beperking en het aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroep. Het Mulier Instituut helpt gemeenten of regio’s die deze match willen verbeteren met het in kaart brengen van relevante data over de doelgroep en het aanbod. Hiervoor heeft zij de vraag-aanbodscan gehandicaptensport ontwikkeld.