Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Omzetderving sportsector loopt op naar 1,5 miljard euro

2 juli 2020 | De omzetderving in de sportsector tot 1 augustus 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen wordt geschat op 1,5 miljard ...

Wat betekenen de coronamaatregelen voor sport en bewegen?

1 juli 2020 | Het Mulier Instituut is gestart met onderzoek om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector in kaart te br...

Het Nationaal Sportakkoord heeft verbindende kracht

1 juli 2020 | Van het Nationaal Sportakkoord gaat een verbindende kracht uit: niet eerder waren landelijk, lokaal en het beleid van de...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: voorzieningen

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeenten, de georganiseerde sport en de sporter.

Uitgelicht

Evaluatie- en effectonderzoek

Wat is de impact van een evenement? Hebben we onze beleidsdoelstellingen gerealiseerd? Het Mulier Instituut is een geschikte partner voor evaluatie-en effectonderzoek, bijvoorbeeld om (een bepaald onderdeel van) het lokale sportbeleid te evalueren met een rekenkameronderzoek. Of om bij interventies te bepalen wat hierbij succes- en faalfactoren zijn.