Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Bevolkingssamenstelling verklaart meer verschillen in sportdeelname dan sportbeleid

17 september 2018 | In de meeste Nederlandse gemeenten sport iets meer dan de helft van de inwoners elke week, maar bij sommige gemeenten is...

Gendergelijkheid in sportbesturen: Nederland internationaal in middenmoot

12 september 2018 | In Gender Diversity in European Sport Governance analyseren onderzoekers uit diverse Europese landen de vertegenwoordigi...

Verbeteringen mogelijk in veiligheid tijdens bewegingsonderwijs

30 augustus 2018 | 11 procent van de sportblessures die in 2016 bij de Spoedeisende Hulp werden behandeld, ontstond tijdens bewegingsonderw...
Uitgelicht

Websheet: ontwikkeling sport voor mensen met een beperking

Het Mulier Instituut heeft in een interactieve rapportage de ontwikkeling van sport voor mensen met een lichamelijke beperking in beeld heeft gebracht. De sportdeelname van volwassenen met een matige/ernstige lichamelijke beperking blijft een stuk lager dan van volwassenen zonder beperking. Waar voor mensen zonder beperking de sportdeelname de laatste jaren toeneemt, blijft de sportdeelname voor mensen met een beperking stabiel.

 

 

Producten & Diensten

Beleidsondersteunend onderzoek

Hoeveel sportvelden hebben we over 15 jaar nodig? Wat kunnen we doen om ouderen in beweging te krijgen en te houden? Het Mulier Instituut biedt verschillende producten en diensten die kunnen helpen om de uitgangssituatie te bepalen, te inventariseren welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zich voor kunnen doen, en te onderbouwen hoe men bepaalde beleidsdoelstellingen kan realiseren.