Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

JOGG 2015-2019: steeds meer focus, groter bereik en steviger netwerk

25 maart 2020 | In de periode 2015-2019 heeft JOGG steeds meer focus in de manier van werken en de strategie aangebracht. Een voorbeeld ...

Twitteraars staan achter keuze UEFA om het EK voetbal uit te stellen

19 maart 2020 | De keuze van de UEFA om het EK Voetbal deze zomer niet te laten doorgaan, komt de organisatie niet op kritiek te staan. ...

Drie kwart van de sportformateurs ziet nieuwe verbindingen ontstaan door lokale sportakkoorden

12 maart 2020 | Sportformateurs die in de periode april tot en met november 2019 de eerste 39 lokale sportakkoorden hebben begeleid, zie...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: aanbieders

Nederland kent een hoge dichtheid van én een grote variëteit aan sportaanbieders. Het MI volgt de ontwikkelingen bij de sportaanbieders en onderzoekt thema’s als vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de financiële situatie van sportaanbieders.

Uitgelicht

Beleidsondersteunend onderzoek

Hoeveel sportvelden hebben we over 15 jaar nodig? Wat kunnen we doen om ouderen in beweging te krijgen en te houden? Het Mulier Instituut biedt verschillende producten en diensten die kunnen helpen om de uitgangssituatie te bepalen, te inventariseren welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zich voor kunnen doen, en te onderbouwen hoe men bepaalde beleidsdoelstellingen kan realiseren.