Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Lokaal sportbeleid heeft recessie goed doorstaan

8 juli 2019 | Twee derde van de sportambtenaren geeft aan dat het lokale sportbeleid geen negatieve gevolgen heeft ondervonden van de ...

Verdrinkingen in Nederland: kinderen risicogroep, ongevallen vaak in en om het huis

4 juli 2019 | Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinde...

Helft van de volwassenen met laag inkomen sport nooit

3 juli 2019 | Van de mensen met een laag huishoudinkomen sport bijna de helft (44,1%) nooit. Voor mensen met een hoger huishoudinkomen...
Uitgelicht

Themadossier sportdeelname

Wie doet aan sport en wie niet? Hoe zijn verschillen in sportdeelname te verklaren? Hoe kan de deelname aan sport worden gestimuleerd? Het Mulier Instituut onderzoekt het.

Uitgelicht

Webinar sport- en cultuurcoaches

Hoe krijg je als gemeente meer inzicht in beleidsresultaten van sport- en cultuurcoaches? Wat wordt landelijk gedaan om de resultaten van beleid bij sport- en cultuurcoaches te meten? Bekijk het webinar zicht op sport-en cultuurcoaches: monitoren en evalueren, met tips, praktijkvoorbeelden en ruimte voor vragen.