Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Barrières voor vrouwen in Europese steden om in de openbare ruimte te sporten

9 augustus 2018 | Vrouwen in Europese steden die meer willen bewegen en sporten in de openbare ruimte, hebben vaak met verschillende dremp...

Twee derde deelnemers sportevenementen gestimuleerd om meer te sporten

19 juli 2018 | Deelname aan hardloop-, wieler- en wandelsportevenementen stimuleert circa twee op de drie deelnemers om (meer) te sport...

Nederland één van de beweegkoplopers in Europa

16 juli 2018 | Vier op de vijf Nederlanders (80%) bewegen wekelijks recreatief (niet sportgerelateerd). Nederland is daarmee één van de...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: aanbieders

Nederland kent een hoge dichtheid van én een grote variëteit aan sportaanbieders, zoals sportverenigingen, zwembaden, fitnesscentra, maneges en evenementenorganisatoren. Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen bij de sportaanbieders en doet onderzoek naar thema’s als vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de financiële situatie van sportaanbieders.

Producten & Diensten

Interventies

Het Mulier Instituut ondersteunt interventie-eigenaren bij de evaluatie van een sport- en beweeginterventie. Het MI voert regelmatig procesevaluaties uit om meer zicht te krijgen op de resultaten bij de uitvoering van de interventie, zoals bijvoorbeeld samenwerking. Daarnaast voert het Mulier Instituut evaluaties uit naar de effecten en opbrengsten van een interventie.