Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Weinig voortuitgang in sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking

25 januari 2022 | Mensen met een beperking voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijnen. Ook sporten, fietsen en wandelen ze minder vaak i...

Nederlanders missen sportevenementen – sector balanceert tussen overleven en ondernemen

24 januari 2022 | Miljoenen Nederlanders missen de sportevenementen die vanwege de coronacrisis niet plaats kunnen vinden. Organisatoren e...

Jongens spelen vaker veel buiten dan meisjes

20 januari 2022 | Geslacht, leeftijd en etniciteit hangen samen met veel buitenspelen: jongens, jonge kinderen (4-6 jaar) en kinderen zond...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: sportcultuur

De sportomgeving moet voor kinderen en volwassenen een veilige en prettige omgeving zijn waar ze met plezier kunnen sporten en bewegen. Het Mulier Instituut monitort beleidsprogramma’s op dit gebied en doet onderzoek naar het sportklimaat en vormen van (on)gewenst gedrag.

Uitgelicht

Monitor Sportakkoord

In de Monitor Sportakkoord rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de zes deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord. De andere keer wordt gekeken naar de vorming, inhoud en uitvoering van lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.