Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Meer kwetsbare en minder vitale sportverenigingen dan vóór corona

19 juli 2021 | Het aandeel vitale sportverenigingen in Nederland is afgenomen en het aandeel kwetsbare verenigingen is toegenomen. Met ...

Verenigingsmonitor Capelle aan den IJssel

16 juli 2021 | In opdracht van Sportief Capelle voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de stand zaken bij sportverenigingen ...

Sportimpulsprojecten hebben effect, maar jonge kinderen met overgewicht onvoldoende bereikt

14 juli 2021 | Betrokken professionals, deelnemers en hun ouders zijn erg positief over de Sportimpulsprojecten Jeugd in lage-inkomensb...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: sportcultuur

De sportomgeving moet voor kinderen en volwassenen een veilige en prettige omgeving zijn waar ze met plezier kunnen sporten en bewegen. Het Mulier Instituut monitort beleidsprogramma’s op dit gebied en doet onderzoek naar het sportklimaat en vormen van (on)gewenst gedrag.

Uitgelicht

Monitor Sportakkoord

In de Monitor Sportakkoord rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de zes deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord. De andere keer wordt gekeken naar de vorming, inhoud en uitvoering van lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.