Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Nederland één van de beweegkoplopers in Europa

16 juli 2018 | Vier op de vijf Nederlanders (80%) bewegen wekelijks recreatief (niet sportgerelateerd). Nederland is daarmee één van de...

Factsheet: belangrijkste inzichten evaluatieonderzoek buurtsportcoaches  

2 juli 2018 | Het Mulier Instituut heeft de belangrijkste inzichten uit het evaluatieonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches han...

Rapporten Mulier Instituut in Algemeen Overleg Sportbeleid

26 juni 2018 | In de Tweede Kamer vindt op donderdag 28 juni het algemeen overleg sportbeleid met de minister van Sport plaats. In het ...
Infographic

Sporten en bewegen in de openbare ruimte

Gezond en sportief bezig zijn is voor de hardloper en de wielrenner/fietser de belangrijkste beweegreden om in de openbare ruimte te sporten. Het in de buitenlucht zijn is voor de recreatieve wandelaar en recreatieve fietser de belangrijkste beweegreden om te bewegen.

Producten & Diensten

Beleidsondersteunend onderzoek

Hoeveel sportvelden hebben we over 15 jaar nodig? Wat kunnen we doen om ouderen in beweging te krijgen en te houden? Het Mulier Instituut biedt verschillende producten en diensten die kunnen helpen om de uitgangssituatie te bepalen, te inventariseren welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zich voor kunnen doen, en te onderbouwen hoe men bepaalde beleidsdoelstellingen kan realiseren.