Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Procesbegeleiding waardevol bij het ondersteunen van sportverenigingen met problemen

12 februari 2019 | Procesbegeleiding, Coach-de Coach en Lang leve de sportouder zijn waardevolle producten bij de ondersteuning van sportve...

Factsheet: belangrijkste resultaten over lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

11 februari 2019 | Het Mulier Instituut heeft een factsheet opgesteld met de belangrijkste resultaten uit de 1-meting lichamelijke opvoedin...

Ouderen blijven vaker sportief actief

7 februari 2019 | De wekelijkse sportdeelname van ouderen, zowel van 65-tot 80-jarigen als 80-plussers, steeg de afgelopen jaren sterk, va...
Uitgelicht

Monitoring lokaal sportbeleid

Het Mulier Instituut heeft een breed instrumentarium aan beleidsmonitoren beschikbaar waar gemeenten gebruik van kunnen maken, onder andere voor de monitoring en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches, voor het JOGG-programma, en voor projecten in het sociaal domein.

Brancherapport sportverenigingen

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

In de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? Het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland geeft antwoord op die vraag door de actuele situatie van de sportverenigingen in kaart te brengen: hoe staan de clubs ervoor wat betreft ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader en financiën? In hoeverre zijn de verenigingen in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein?