Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Erasmus+-project Safe Sport Allies: Beschermen van kinderen tegen grensoverschrijdend gedrag bij lokale sportverenigingen

20 april 2021 | Te veel jonge sporters ervaren seksueel, psychisch of fysiek geweld in de sport. Een belangrijke factor in hun getuigeni...

Behoefte aan ruimte voor de zaalsport moet anders worden bepaald

20 april 2021 | De richtlijnen waarmee de behoefte aan ruimte voor de zaalsport wordt bepaald, zijn verouderd, sluiten niet (meer) aan o...

Twee derde verenigingsbestuurders ziet verbetermogelijkheden pedagogisch sportklimaat

13 april 2021 | Twee op de drie bestuurders van sportverenigingen zien mogelijkheden om het pedagogisch klimaat binnen de vereniging te ...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: voorzieningen

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeenten, de georganiseerde sport en de sporter.

Uitgelicht

Monitor Sport en corona

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF).