Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Evaluatie Vlaardingse projecten sport en sociaal domein: minder gedragsproblemen en meer beweegmogelijkheden

21 januari 2019 | Deelnemers aan het basketbalproject van de YETS Foundation lieten grotendeels positieve ontwikkelingen zien die bijdroeg...

Nieuw zwembad in Apeldoorn meest wenselijke scenario

17 januari 2019 | Om in Apeldoorn aan de behoefte voor banenzwemmen en verenigingszwemmen te voldoen, is het bouwen van een nieuw zwembad ...

Meer dan de helft van de sportverenigingen heeft sporters met een beperking als lid

14 januari 2019 | Meer dan de helft van de Nederlandse sportverenigingen (55%) heeft sporters met een beperking als lid. Bij fitnesscentra...
Uitgelicht

Q en A monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoaches

Hoe kun je de inzet van buurtsportcoaches goed monitoren en evalueren? In deze Q en A staan antwoorden op 11 vragen over monitoring en evaluatie bij de inzet van buurtsportcoaches.

Producten & Diensten

Interventies

Het Mulier Instituut ondersteunt interventie-eigenaren bij de evaluatie van gezondheidsbevorderende interventies gericht op het stimuleren van sport en bewegen. Een interventie kan op twee manieren worden geëvalueerd. Ten eerste voeren we regelmatig procesevaluaties uit om meer zicht te krijgen op de resultaten bij de uitvoering van de interventie, zoals bijvoorbeeld samenwerking. Hierbij worden ook de ervaringen van deelnemers of intermediairs/professionals meegenomen. Ten tweede voert het Mulier Instituut evaluaties uit naar de effecten en opbrengsten van een interventie om aan te tonen wat de interventie bijdraagt. De resultaten van beide evaluaties dragen bij aan het verder optimaliseren van de interventie.