Sportonderzoek voor beleid en samenleving

NieuwsContact 

Vind onze publicaties in de kennisbank

Hoe pak je grensoverschrijdend gedrag in de jeugdsport aan?

18 september 2023 | Het Mulier Instituut heeft een handreiking gemaakt voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag bij sportvereniging...

Meer gemeentelijke aandacht voor financiële regelingen zodat mensen met een laag inkomen kunnen sporten

14 september 2023 | Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag i...

Basisscholen kunnen meer doen om kinderen te laten bewegen tijdens de schooldag

6 september 2023 | Het merendeel van de basisschooldirecteuren is bekend met het concept ‘de actieve schooldag’. Toch ondersteunt slechts é...
Uitgelicht

Samen werken aan een positieve sportcultuur

Onder het containerbegrip ‘positieve sportcultuur’ zijn verschillende onderwerpen te plaatsen die in het boek met de titel ‘Samenwerking, dialoog en zelforganisatie als kiemen van een positieve sportcultuur’ nader zijn onderzocht.

Uitgelicht

Monitoring Sportakkoord

Het Mulier Instituut monitort de voortgang van het Nationaal Sportakkoord. Twee keer per jaar verschijnt een voortgangsrapportage. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de cijfermatige voortgang en de andere keer naar de lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.