Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Verenigingen continu op zoek naar vrijwilligers

15 augustus 2019 | 80 procent van de sportverenigingen in Nederland beschikt over voldoende vrijwilligers. Desondanks is de helft van de sp...

Lokaal sportbeleid heeft recessie goed doorstaan

8 juli 2019 | Twee derde van de sportambtenaren geeft aan dat het lokale sportbeleid geen negatieve gevolgen heeft ondervonden van de ...

Verdrinkingen in Nederland: kinderen risicogroep, ongevallen vaak in en om het huis

4 juli 2019 | Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinde...
Uitgelicht

Websheet Sportverenigingen in Nederland

Hoe hebben sportverenigingen in Nederland zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld? Welke sportbonden zijn het grootst en hebben de meeste verenigingen? Hebben sportverenigingen voldoende vrijwilligers, hoe staan zij er financieel voor en kijken zij over de grenzen van hun eigen club? In het websheet Sportverenigingen in Nederland wordt dieper ingegaan op ontwikkeling van de ruim 28.000 sportverenigingen die Nederland telt.

Uitgelicht

Beweegvriendelijke omgeving

Hoe zit het met de openbare ruimte? Welke ruimte is beschikbaar, hoe wordt deze gebruikt en waar liggen kansen om het gebruik van de sportieve openbare ruimte te verbeteren? Met de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving als startpunt wordt de aanwezige sportieve openbare ruimte per wijk in kaart gebracht en, met behulp van wijkkenmerken, vergeleken met de andere wijken in de gemeente.