Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Verhouding gezond/minder gezond aanbod in sportkantines in de afgelopen jaren ongewijzigd

24 januari 2020 | Ruim twee derde van verenigingsbestuurders geeft aan dat hun eigen kantine (69%) of horeca bij de sportaccommodatie (65%...

Contributiestijging sportverenigingen in de pas met inflatie

23 januari 2020 | De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij atletiek-, handbal-, hockey-, voetbal- en volleybalverenigingen ...

Steeds meer gebruik apps en devices bij sporten en bewegen

22 januari 2020 | Twee vijfde van de Nederlanders (44%) van 16 tot 80 jaar gebruikte in 2019 één of meer elektronische hulpmiddelen om te ...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: aanbieders

Nederland kent een hoge dichtheid van én een grote variëteit aan sportaanbieders. Het MI volgt de ontwikkelingen bij de sportaanbieders en onderzoekt thema’s als vitaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en de financiële situatie van sportaanbieders.

Uitgelicht

Beleidsondersteunend onderzoek

Hoeveel sportvelden hebben we over 15 jaar nodig? Wat kunnen we doen om ouderen in beweging te krijgen en te houden? Het Mulier Instituut biedt verschillende producten en diensten die kunnen helpen om de uitgangssituatie te bepalen, te inventariseren welke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen zich voor kunnen doen, en te onderbouwen hoe men bepaalde beleidsdoelstellingen kan realiseren.