Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Hogere contributies in gemeenten met hoger gemiddeld maandinkomen

14 maart 2019 | De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij voetbal-, korfbal-, rugby-, tennis- en basketbalverenigingen is ...

Alle schoolterreinen geheel rookvrij in 2020 nog niet in zicht

13 maart 2019 | Op dit moment heeft het merendeel van de scholen in het primair onderwijs (80%), meer dan de helft van de scholen in het...

Aantal gemeenten, partners en potentieel bereik van JOGG blijft groeien; borging belangrijk aandachtspunt

12 maart 2019 | Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft in 2018 potentieel meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren (tot en met 19 jaar) ...
Uitgelicht

Boymansprijs: inzenden tot 1 april 2019

Met de jaarlijkse toekenning van de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs stimuleert het Boymansfonds wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. Kans maken op de Boymansprijs of Aanmoedigingsprijs? Stuur uw dissertatie of scriptie in voor 1 april 2019.

Brancherapport sportverenigingen

Sportverenigingen in Nederland: nieuw elan voor verenigingssport

In de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? Het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland geeft antwoord op die vraag door de actuele situatie van de sportverenigingen in kaart te brengen: hoe staan de clubs ervoor wat betreft ledenontwikkeling, bestuur, accommodatie, kader en financiën? In hoeverre zijn de verenigingen in staat in te spelen op maatschappelijke ambities om toegankelijk te zijn voor iedereen en een bijdrage te leveren aan beleid op andere gebieden, zoals in het sociaal domein?