Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Coronamaatregelen zorgen voor structurele wijzigingen in het gemeentelijk sportbeleid

13 oktober 2020 | In juli gaven negen op de tien gemeenten aan door de coronamaatregelen problemen te verwachten in de uitvoering van het ...

Nieuw project: onderzoek naar ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19

8 oktober 2020 | Het onderzoeksproject ‘Ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19’ onder leiding van Remco Hoekman (directeur van h...

Dalende trend in motorische fitheid van basisschoolkinderen

8 oktober 2020 | In de periode van 2006 tot en met 2017 is een (licht) dalende trend in de motorische fitheid van basisschoolkinderen (10...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: voorzieningen

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeenten, de georganiseerde sport en de sporter.

Uitgelicht

Monitor Sport en corona

In de monitor Sport en corona worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag, de organisatie en de financiering van de sport in Nederland in beeld gebracht. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, ongeorganiseerde sport, topsport, sportevenementen en de ondersteuningsstructuur (sportbonden, NOC*NSF).