Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Verbinden staat centraal in het beroep buurtsportcoach

16 oktober 2018 | Buurtsportcoaches vinden dat zij als beroepsgroep vooral verbindende (62%) en assertieve (56%) eigenschappen gemeenschap...

Maak jij de mooiste sportfoto van 2018?

15 oktober 2018 | Heb jij dit jaar in de gemeente Utrecht een mooie sportfoto gemaakt? Of sta jij dit jaar met je camera nog langs de lijn...

Sportomgeving zorgt voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking

11 oktober 2018 | Sport- en beweegactiviteiten kunnen leiden tot ontmoetingen tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Sl...
Uitgelicht

Promotie Remco Hoekman: sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname

Sportbeleid doet ertoe, maar sociale factoren zijn belangrijker bij het verklaren van verschillen in sportdeelname. Dat concludeerde dr. Remco Hoekman in zijn proefschrift dat hij verdedigde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hoekman stelt vast dat hogere sportuitgaven van gemeenten samenhangen met kleinere participatieverschillen tussen hoge en lage statusgroepen. Verder bleek dat een grotere diversiteit aan sportaccommodaties de kans op maandelijkse sportdeelname vergroot. Hoewel lokaal sportbeleid op onderdelen van betekenis is, bleken de sociale omgeving en sociaaleconomische achtergrondkenmerken van grotere betekenis bij het verklaren van verschillen in sportdeelname.

Producten & Diensten

Toolbox behoefteonderzoek gehandicaptensport

Het Mulier Instituut heeft een toolbox ontwikkeld zodat professionals of ambtenaren die lokaal of regionaal vraag en aanbod afstemmen op het gebied van gehandicaptensport een behoeftenonderzoek kunnen uitvoeren. Met de toolbox krijgen zij handvatten om zelf onderzoek te doen naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking. In de toolbox staat een stappenplan, inclusief geteste vragenlijst, waarmee het onderzoek kan worden uitgevoerd. Kennis van onderzoek is niet vereist.