Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Recreatief wandelen en fietsen populairste beweegactiviteiten in de openbare ruimte

14 juni 2018 | Recreatief wandelen en recreatief fietsen zijn de populairste beweegactiviteiten in de openbare ruimte, gevolgd door har...

Vidi-beurs voor onderzoek naar raciale stereotypen in voetbaljournalistiek

4 juni 2018 | Dr. Jacco van Sterkenburg, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gastonderzoeker van het Mulier Instituut, ...

Sportverenigingen in Nederland: inkomsten vooral uit contributie

25 mei 2018 | Bijna twee derde (62%) van de inkomsten van verenigingen komt uit contributies. Bij verenigingen zonder eigen accommodat...
Uitgelicht

Van goede bedoelingen naar goed gedrag

Wat kan een trainer op het sportveld leren van een reclasseringsambtenaar en wat kan een sportbestuurder opsteken van een relatietherapeut? Deze vraag staat centraal in de rapportage Van goede bedoelingen naar goed gedrag. In deze rapportage verkennen de auteurs de mechanismen achter gedragsverandering en vertalen dit naar concrete voorbeelden in de sport. Het resultaat: tien oplossingen voor alledaagse sociale sportproblemen.

Producten & Diensten

Haalbaarheidsstudie

Wanneer er de ambitie is om een sportevenement te organiseren, is het zaak zicht te krijgen op de haalbaarheid, de te verwachten effecten en de condities waaronder wenselijke effecten gestalte kunnen krijgen. Plannen voor een nieuwe sportaccommodatie zijn niet compleet zonder een onafhankelijk oordeel ten aanzien van de haalbaarheid, grip op het marktgebied en ontwikkelingen in de sector.