Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

NWO-subsidie voor onderzoek naar actieve levensstijl

12 juni 2019 | NWO heeft vanuit de Nationale Wetenschapsagenda het subsidievoorstel TRansition Into Active Living (TRIAL) gehonoreerd m...

12 juni: rapportages Mulier Instituut in Tweede Kamer besproken bij algemeen overleg sportbeleid

11 juni 2019 | In de Tweede Kamer vindt op woensdag 12 juni het algemeen overleg sportbeleid van het ministerie van VWS plaats. Op de a...

Meer dan 5 uur per week sporten belangrijk voor identiteit veelsporter

6 juni 2019 | Het aantal mensen dat meer dan 5 uur per week sport groeit (2001: 23,3%. 2017: 30,3%). Ondanks dat vele uren sporten op ...
Uitgelicht

Themadossier voorzieningen

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeenten, de georganiseerde sport en de sporter.

Product

Monitor lokaal sportbeleid

Het Mulier Instituut heeft een breed instrumentarium aan beleidsmonitoren beschikbaar waar gemeenten gebruik van kunnen maken, onder andere voor de monitoring en evaluatie van de inzet van buurtsportcoaches, voor het JOGG-programma, en voor projecten in het sociaal domein.