Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Omzetderving sportsector loopt op naar 1,5 miljard euro

24 juli 2020 | De omzetderving in de sportsector tot 1 augustus 2020 ten gevolge van de coronamaatregelen wordt geschat op 1,5 miljard ...

Zwembaden Goeree-Overflakkee bieden weinig mogelijkheden tot verscheidenheid van het aanbod

24 juli 2020 | In de gemeente Goeree-Overflakkee zijn drie gemeentelijke overdekte zwembaden gevestigd met een indeling die niet aanslu...

Een kwart van de Nederlandse topsporters onderkent onveilige of oneerlijke situaties in eigen topsportomgeving

24 juli 2020 | Hoewel nagenoeg alle (oud-)topsporters zich veilig voelen in de omgeving waarin zij topsport bedrijven, heeft ruim een k...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: voorzieningen

Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk. Het Mulier Instituut onderzoekt de betekenis van sportvoorzieningen voor de sportdeelname, bezien vanuit het perspectief van gemeenten, de georganiseerde sport en de sporter.

Uitgelicht

Evaluatie- en effectonderzoek

Wat is de impact van een evenement? Hebben we onze beleidsdoelstellingen gerealiseerd? Het Mulier Instituut is een geschikte partner voor evaluatie-en effectonderzoek, bijvoorbeeld om (een bepaald onderdeel van) het lokale sportbeleid te evalueren met een rekenkameronderzoek. Of om bij interventies te bepalen wat hierbij succes- en faalfactoren zijn.