Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Zoeken in Kennisbank

Informatie over toegankelijkheid sportaccommodaties moet verbeteren

3 december 2021 | Op vrijdag 3 december, internationale dag van mensen met een beperking, tekenen Nike Boor (Fonds Gehandicaptensport), Hu...

Zoektocht naar passende zwemles voor kinderen met beperking uitdaging voor ouders

2 december 2021 | Ouders moeten de nodige hobbels nemen om passende zwemles te vinden voor hun kinderen met een beperking. Dat blijkt uit ...

Aantal buurtsportcoaches en cultuurcoaches groeit tot ruim 6.100

1 december 2021 | In 2021 nemen 348 gemeenten (99%) deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), van waaruit buurtsportcoaches en ...
Uitgelicht

Onderzoeksthema: sportcultuur

De sportomgeving moet voor kinderen en volwassenen een veilige en prettige omgeving zijn waar ze met plezier kunnen sporten en bewegen. Het Mulier Instituut monitort beleidsprogramma’s op dit gebied en doet onderzoek naar het sportklimaat en vormen van (on)gewenst gedrag.

Uitgelicht

Monitor Sportakkoord

In de Monitor Sportakkoord rapporteert het Mulier Instituut over de voortgang van het sportakkoord. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de zes deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord. De andere keer wordt gekeken naar de vorming, inhoud en uitvoering van lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.