Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Meer bewegen tijdens de schooldag

auteur(s):
Westerbroek, M, Vrieswijk, S., Rauws, R., Singh, A.S.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2024
collatie:
52 p. fig. Met lit. opg.
documenten:

Meer bewegen tijdens de schooldag: vier casussen van basisscholen over de aandacht voor bewegen

samenvatting:

De schooldag biedt veel mogelijkheden om kinderen te stimuleren om meer te bewegen. Bijvoorbeeld tijdens de pauze of in de klas. Maar hoe doe je dat als school? En welke elementen zijn belangrijk om dat structureel te maken? Dat onderzocht het Mulier Instituut door vier basisscholen te bezoeken die hier actief mee bezig zijn.

Gekeken is naar vier onderdelen:

  • de verschillende actieve elementen/beweegmomenten op een dag;
  • het beleid van de school;
  • de sociale en fysieke omgeving;
  • de betrokken personen en organisaties.

Veel verschillende beweegmomenten tijdens de schooldag
De scholen zorgen voor veel verschillende beweegmomenten tijdens en tussen de lessen. Bijvoorbeeld:

  • in de klas, met bewegend leren of energizers;
  • bewegingsonderwijs, door minstens het verplichte aantal uren te geven én extra in te zetten op de motorische ontwikkeling van kinderen uit de onderbouw;
  • in de pauze, door buitenspelen te organiseren met activiteiten, speelpleinbegeleiders en juniorcoaches;
  • na school, door alle leerlingen de mogelijkheid te geven om na schooltijd deel te nemen aan sportactiviteiten.

Bewegen opnemen in schoolbeleid
Om de verschillende beweegmomenten tijdens de schooldag te implementeren is het van belang dat bewegen onderdeel is van het schoolbeleid. Op drie van de vier scholen is dat zo. Op twee scholen staat in het beleid dat kinderen elke 30 minuten een beweegmoment krijgen.

Draagvlak onder medewerkers is cruciaal
Drie van de vier scholen hebben geïnvesteerd in draagvlak onder het schoolteam voor het stimuleren van bewegen. Dit begon bij één kartrekker, die steun kreeg van een kernteam (vaak een beweegteam genoemd). Dit draagvlak is volgens de scholen onmisbaar.

Casestudies op vier basisscholen
Voor dit onderzoek zijn vier casestudies uitgevoerd op basisscholen. De onderzoekers  spraken daar met de directeur, een vakleerkracht en minimaal één groepsleerkracht. Per school is in kaart gebracht hoe zij meer bewegen integreren tijdens de schooldag en wat andere scholen daarvan kunnen leren.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
BIEB-1038
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl