Privacyverklaring

Het Mulier Instituut neemt uw privacy serieus. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens van personen die niet werkzaam zijn bij het Mulier Instituut.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het Mulier Instituut met betrekking tot onderzoek, sollicitaties en bezoekers van de website. Het Mulier Instituut respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt.

Met deze privacyverklaring informeert het Mulier Instituut u aan de hand van uw relatie met het Mulier Instituut welke persoonsgegevens er door het Mulier Instituut worden verzameld en voor welke doeleinden en op welke grondslagen dat gebeurt, hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke rechten u heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt en waar u met vragen of verzoeken over uw privacy terecht kunt. In de cookieverklaring informeren wij hoe wordt omgegaan met de gegevens van websitebezoekers.

Verwerken van persoonsgegevens bij deelname aan onderzoek

Bij het Mulier Instituut doen we onderzoek op het gebied van sport en bewegen. Voor de uitvoering van dit onderzoek verzamelen we persoonsgegevens. We hechten daarbij grote waarde aan uw privacy. Wij zorgen er voor dat verwerking, beheer en beveiliging van de persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook onderschrijven we de gedragscode voor statistisch onderzoek 2023.

In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij binnen het Mulier Instituut omgaan met persoonsgegevens van deelnemers aan onze onderzoeken. We beschrijven welke rechten u heeft en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie.

Welke persoonsgegevens verwerkt het Mulier Instituut voor onderzoek en op welke grond?

Wanneer u meedoet aan een onderzoek verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag of -vragen. Welke gegevens we precies verwerken verschilt per onderzoek. U wordt hier voorafgaand aan het onderzoek door de onderzoeker over geïnformeerd. We verwerken persoonsgegevens enkel wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven.

De onderzoeksgegevens worden na verzameling zo snel mogelijk geanonimiseerd. Dit houdt in dat de antwoorden die u geeft in een vragenlijst of interview nooit herleidbaar zijn tot u als persoon.

Uw persoonsgegevens of individuele antwoorden delen we nooit met derden zonder uw toestemming. Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het onderzoek, worden deze binnen zes maanden na afronding van het onderzoek vernietigd/verwijderd.

Hoe beveiligt het Mulier Instituut uw persoonsgegevens?

We hebben verschillende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer we persoonsgegevens verzamelen, slaan we deze zo snel mogelijk apart op van de onderzoeksgegevens. We slaan de gegevens versleuteld en beveiligd op. De toegang tot persoonsgegevens is altijd beperkt tot personen die direct betrokken zijn bij het betreffende onderzoek en waarvan het noodzakelijk is dat zij toegang nodig hebben tot de persoonsgegevens voor de uitvoering van het onderzoek.

Wat zijn uw rechten als deelnemer aan ons onderzoek?

U heeft recht op intrekking toestemming

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

U heeft recht op inzage en aanpassing

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij precies van u verwerken en/of deze aan te passen.

Contact

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met uw privacy, dan kunt u contact opnemen met Lisanne Balk (hoofd kwaliteitscentrum, via privacy@mulierinstituut.nl).

Persoonsgegevens van sollicitanten

Sollicitatieprocedure

Als u solliciteert op een vacature, doorloopt u een sollicitatieprocedure. Hieronder leest u hoe we omgaan met uw gegevens bij vacatures.

Privacy

We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig:

  • De gegevens en documenten die u verstrekt, gebruiken we uitsluitend voor de sollicitatieprocedure en zijn niet inzichtelijk voor derden.
  • Binnen 4 weken na de afronding van de sollicitatieprocedure verwijderen we al uw gegevens en andere documenten uit ons werving- en selectiesysteem, tenzij anders met u overeengekomen.
  • Als u bent aangenomen, nemen we uw gegevens op in uw personeelsdossier.

Open sollicitatie

Het Mulier Instituut is geregeld op zoek naar gemotiveerde en getalenteerde medewerkers om onze organisatie te versterken. Hiervoor bestaat de mogelijkheid online het sollicitatieformulier in te vullen. Het Mulier Instituut probeert binnen 4 weken een reactie te sturen. Alleen open sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en een actueel cv worden in behandeling genomen. Als we concluderen dat er geen passende functie is op dat moment, communiceren we dit naar de sollicitant en verwijderen we de gegevens en andere documenten uit ons werving- en selectiesysteem, tenzij anders met de sollicitant is overeengekomen.

Stageverzoek

Elk half jaar (september en januari/februari) heeft het Mulier Instituut plaats voor enkele stagiairs. Aanmelden verloopt via een online stageformulier. Alleen (open) sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en een actueel cv worden in behandeling genomen. Als we concluderen dat er geen passende functie is op dat moment, communiceren we dit naar de sollicitant en verwijderen we de gegevens en andere documenten uit ons werving- en selectiesysteem, tenzij anders met de sollicitant is overeengekomen.

Meer weten?

Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met de gegevens van sollicitanten, dan kunt u contact opnemen met Saskia de Groot (hoofd bedrijfsvoering, via privacy@mulierinstituut.nl).

Websitegebruik en cookies

Het Mulier Instituut maakt voor deze website (www.mulierinstituut.nl) gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina’s wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én uw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Hieronder leest u meer over de cookies die worden geplaatst door webpagina’s op het domein mulierinstituut.nl

Functionele cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de voorkeuren van gebruikers van de website vast te leggen, zodat hier niet steeds naar hoeft te worden gevraagd. Dee cookies zijn nodig om de website te laten functioneren.

Sociale media

Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name LinkedIn, X en whatsapp. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn.

We wijzen je erop dat het Mulier Instituut hierop geen invloed kan uitoefenen. We raden je aan om regelmatig de privacyverklaring en de disclaimer van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) te raadplegen en te lezen wat deze sociale netwerken doen met de (persoons)gegevens die zij via deze cookies verkrijgen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, met als doel de website te verbeteren.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Vragen of opmerkingen?

Het Mulier Instituut heeft geen functionaris gegevensbescherming (FG). Wel heeft het Mulier Instituut interne verantwoordelijken die toezien op een juiste naleving van de privacywetgeving.

Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of ons privacy beleid, kunt u per e-mail contact opnemen via privacy@mulierinstituut.nl.