Uw privacy nemen we serieus

 

Het Mulier Instituut is een onderzoeksinstelling die zorgvuldig met gegevens omgaat. De deelnemers aan ons onderzoek zijn voor ons heel belangrijk. Zonder respondenten zoals u kunnen we geen goed en betrouwbaar onderzoek uitvoeren. Wat betekent dit in de praktijk?

  • Antwoorden in een onderzoeksrapport zijn nooit herleidbaar tot u als persoon.
  • Uw individuele antwoorden geven we nooit zonder uw toestemming aan een opdrachtgever.
  • Soms vragen we u om in eigen woorden een antwoord te noteren. Het kan voorkomen dat we deze antwoorden als citaat in een rapport gebruiken. Dit doen we bij wijze van illustratie. Daarbij zorgen we ervoor dat u als persoon onherkenbaar voor de buitenwereld blijft. Dit heeft ook betrekking op de antwoorden die u tijdens een (groeps)interview geeft.
  • We onderschrijven de uitgangspunten van Fair data.
  • Uw antwoorden worden meestal voor één onderzoek gebruikt, maar soms doen we een vervolgonderzoek of een onderzoek met een andere vraagstelling. Ook als we uw antwoorden vaker gebruiken voor onderzoek zijn deze antwoorden nooit herleidbaar tot u als persoon.
  • Soms vragen we deelnemers aan een onderzoek of we ze opnieuw mogen benaderen voor een nieuw of herhalingsonderzoek. Ook al zegt u ja tegen zo’n vraag, u kunt altijd afzien van daadwerkelijke deelname aan het nieuwe onderzoek.