Sportonderzoek voor beleid en samenleving

NieuwsContact 

Vind onze publicaties in de kennisbank

Motorische vaardigheden meten: zinvol, onder de juiste voorwaarden

28 mei 2024 | Als het onderdeel is van een integrale aanpak, kunnen gemeenten het meten van motorische vaardigheden als basis gebruike...

In kleine stappen naar een gezondere leefomgeving met de JOGG-aanpak

7 mei 2024 | De JOGG-aanpak draagt bij aan een gezondere leefomgeving van kinderen en jongeren. Maar dat lukt nog niet op alle plekke...

Voor meer gelijkwaardigheid moet de paralympische topsport aantrekkelijker en zichtbaarder worden

2 mei 2024 | Om de paralympische topsport gelijkwaardiger te maken aan de valide topsport moet deze volgens paralympische topsporters...
Uitgelicht

Bewegen verdient meer aandacht in kinderopvang

Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder medewerkers van KDV’s en BSO’s.

Uitgelicht

Monitoring Sportakkoord

Het Mulier Instituut monitort de voortgang van het Nationaal Sportakkoord. Twee keer per jaar verschijnt een voortgangsrapportage. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de cijfermatige voortgang en de andere keer naar de lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.