Sportonderzoek voor beleid en samenleving

NieuwsContact 

Vind onze publicaties in de kennisbank

Met BinK meet je hoeveel kinderen buitenspelen in de gemeente en kun je wél vergelijken

6 juni 2024 | Spelen kinderen in jouw gemeente minder buiten dan kinderen in andere gemeenten? Zijn er verschillen in buitenspeelgedra...

Met meer kennis beter voorbereid op een pandemie

4 juni 2024 | Hoe is Nederland bij een eventuele, onverhoopte nieuwe pandemie beter voorbereid? Het Mulier Instituut maakt sinds kort ...

Motorische vaardigheden meten: zinvol, onder de juiste voorwaarden

28 mei 2024 | Als het onderdeel is van een integrale aanpak, kunnen gemeenten het meten van motorische vaardigheden als basis gebruike...
Uitgelicht

Bewegen verdient meer aandacht in kinderopvang

Bewegen moet meer aandacht krijgen bij kinderdagverblijven (KDV’s) en op de buitenschoolse opvang (BSO). Bijvoorbeeld in beleid, via scholing voor medewerkers of door samen te werken met andere organisaties. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder medewerkers van KDV’s en BSO’s.

Uitgelicht

Monitoring Sportakkoord

Het Mulier Instituut monitort de voortgang van het Nationaal Sportakkoord. Twee keer per jaar verschijnt een voortgangsrapportage. Daarin gaat de ene keer de aandacht uit naar de cijfermatige voortgang en de andere keer naar de lokale sportakkoorden en de processen op lokaal niveau.