Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1514 publicaties gevonden

Het sportende individu

over wat de geïndividualiseerde samenleving doet met sport

We leven in een individualiserende samenleving. De vraag in deze verkennende studie is wat dat betekent voor de sport. Bewegen en sporten zijn steeds minder traditioneel georganiseerd. De keuzemogelijkheden zijn…

Belangstelling voor sportzomer 2024

bekendheid en volgintentie internationale topsportevenementen, factsheet 2024/39

Een kwart van de volwassen Nederlanders is van plan om de Olympische en Paralympische Spelen, het Europees kampioenschap voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Tour de France Femmes…

Werken aan het fundament

monitor Sportakkoord II: voortgangsrapportage juni 2024.

Sportakkoord II is nu een jaar onderweg. In 2024 is de uitvoering gestart, zijn netwerken verder uitgebouwd, wordt de clubondersteuning verbeterd en zijn veel gemeenten aan de slag gegaan met…

Toegangsprijsmonitor 2023/2024.

toegangsprijzen Nederlandse sportaccommodaties

De toegangsprijzen van zwembaden, ijsbanen en klim- en boulderhallen stijgen meer dan de inflatie. Dit blijkt uit de Toegangsprijsmonitor 2023/2024 van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen…

Verenigingsmonitor Enschede 2024

De verenigingsmonitor geeft inzicht in het functioneren van sportverenigingen in de gemeente Enschede, de maatschappelijke rol die zij (willen) vervullen en eventuele bedreigingen in de toekomst. De resultaten van dit…

Monitor OVIVI 2023 - aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal

De aandacht voor het tegengaan van racisme en discriminatie in het amateurvoetbal groeit gestaag. Meer clubs hebben in 2023 gebruik gemaakt van de trainingsprogramma’s tegen racisme en discriminatie. Daarnaast wordt…

Contributiemonitor 2023/2024

contributies en bondsafdrachten Nederlandse sportverenigingen

De ontwikkeling van de contributies van verenigingen in acht sporttakken loopt achter op de inflatie. De contributies van voetbalverenigingen stegen meer dan de inflatie. Dit blijkt uit de Contributiemonitor 2023/2024…

Vrijwilligerswerk in de gemeente Edam-Volendam

Dit rapport geeft inzicht in de mate waarin de inwoners van de gemeente Edam-Volendam deelnemen aan vrijwilligerswerk, de tevredenheid over en waardering van het vrijwilligerswerk en motieven en belemmeringen om…

Verenigingsmonitor Edam-Volendam

Dit rapport brengt het functioneren van vrijwilligersorganisaties in de gemeente Edam-Volendam in kaart. Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Edam-Volendam. In dit rapport…

Behoefte sportaccommodaties gemeente Haarlemmermeer (intern rapport)

inzichten in de ruimtelijke opgave voor de breedtesport en het bewegingsonderwijs

Dit onderzoek geeft inzicht in hoe het huidig aanbod (2023) van binnen-, buitensportaccommodaties en overdekte zwembaden zich verhoudt tot de toekomstige (2030, 2040 en 2050) behoefte aan deze voorzieningen in…