Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Wilt u onze bibliotheek in Utrecht bezoeken? Maak dan een afspraak.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 916 publicaties gevonden

De gezondere sportkantine in 2019

resultaten onderzoek onder sportverenigingen

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van JOGG (initiatiefnemer Team:Fit) de stand van zaken in beeld gebracht met betrekking tot het aanbod in sportkantines onder sportverenigingen. Met de resultaten kan…

Contributiemonitor 2018/2019

contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport

De Contributiemonitor 2018/2019 van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) geeft inzicht in de contributies van 1.784 verenigingen in acht verschillende sporten (atletiek, handbal, hockey,…

Effectonderzoek bij 30 vrijwilligers GoldenSports (20 respondenten)

door Mulier Instituut, januari 2020, factsheet

Om gezond oud te worden zijn twee zaken belangrijk: sociale contacten en fysieke fitheid. GoldenSports draagt hieraan bij door wekelijks groepstrainingen in de buurt voor 65+ te organiseren. Vrijwilligers spelen…

Effectonderzoek bij GoldenSports deelnemers

door Mulier Instituut, januari 2020, factsheet

Om gezond oud te worden zijn twee zaken belangrijk: sociale contacten en fysieke fitheid. GoldenSports draagt hieraan bij door wekelijks groepstrainingen in de buurt voor 65+ te organiseren. Deze factsheet,…

Gemeente Neder-Betuwe: monitoring- en evaluatieresultaten 2015 - 2019 (intern rapport)

pilot Bewegingsonderwijs, (ge)Zin in Fit en Vitaliteitsdagen senioren

De gemeente Neder-Betuwe doet mee aan verschillende landelijke regelingen/interventies om een gezonde en actieve leefstijl bij haar inwoners te promoten. De gemeente Neder-Betuwe heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te…

Prognose economische impact Grand Départ 2023 (intern rapport)

De gemeente Rotterdam heeft behoefte aan meer kennis over de Grand Départ van de Tour. Rotterdam Topsport heeft het Mulier Instituut verzocht om onderzoek te doen naar de verwachte economische…

Beweging in de type 2-diabeteszorg

ervaringsverhalen en praktische reflectieoefeningen voor zorgverleners

Zorgverleners ervaren dat bewegen in de zorg voor mensen met type 2 diabetes een belangrijk, maar ‘heikel’ onderwerp is. Verhalen van patiënten illustreren dat zij op onbegrip stuiten en dat…

Ruimte voor voetbal en korfbal in Kesteren

De gemeente Kesteren en de plaatselijke voetbal- en korfbalvereniging hebben door nieuwbouwontwikkeling het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar de toekomstige (tot aan 2035) ruimtebehoefte van voetbal en korfbal.…

Ruimte voor sport in Gouda

een vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties (2019 - 2035)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Gouda de beschikbare ruimte voor de georganiseerde binnen- en buitensport in de gemeente onderzocht. In het onderzoek is gebruikgemaakt van verschillende…

Exploitatie van sportaccommodaties

een verkennende studie

In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut een verkennende studie uitgevoerd naar (veranderingen in) de exploitatie van sportaccommodaties vanuit de invalshoek van gemeenten. Op basis van…