Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, KVLO en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Het is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus momenteel niet mogelijk om onze bibliotheek in Utrecht bezoeken. We hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 1120 publicaties gevonden

Toekomstverkenning arbeidsmarkt sport en bewegen

trendanalyse en beredeneerde vooruitblik

De arbeidsmarkt voor sport en bewegen groeit sterk in omvang. De arbeidssituatie op deze markt, met veel tijdelijke en kleine contracten, is nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de…

Monitor Sport en corona III

de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector

Vanwege de coronamaatregelen heeft de breedtesport (sportverenigingen, sportondernemers, gemeenten en sportbonden) in 2020 onder aan de streep te maken gehad met een schade van ruim 500 miljoen euro. Dat blijkt…

Corona en sporten en bewegen

aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname in gemeenten tijdens de coronacrisis, factsheet 2021/10

Verschillende groepen inwoners zijn in coronatijd minder gaan sporten en bewegen, waardoor sociale verschillen in sport- en beweegdeelname lijken te zijn vergroot. Toch heeft dit nauwelijks geleid tot meer aandacht…

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking: aandacht van sportbonden voor inclusief sporten en bewegen

In 2018 werd het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Een van de pijlers van dit akkoord is Inclusief sporten en bewegen. Doelstelling van deze pijler is dat iedere Nederlander een leven lang…

Homo-acceptatie in het betaald mannenvoetbal

een onderzoek in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen 4.0

De Alliantie Gelijkspelen - een netwerkorganisatie van verschillende partijen, waaronder NOC*NSF en de John Blankenstein Foundation (JBF) - voert sinds 2008 beleidsprogramma’s uit in opdracht van de ministeries van Onderwijs,…

Beknopte versie

een selectie uit de rapportage ‘Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild - voortgangsrapportage juni 2021’

Dit is een beknopte versie van de Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland' - de zes pijlers gepeild. Voortgangsrapportage juni 2021. 

Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De zes pijlers gepeild

voortgangsrapportage juni 2021

Op veel plekken zit beweging in de uitvoering van de ambities van het Nationaal Sportakkoord. De koplopers zijn van start, maar de grote massa moet nog volgen. Dat blijkt uit de vijfde rapportage van de…

Buurtsportcoaches

de stand van zaken bij de inzet van buurtsportcoaches

In 2020 zijn er in totaal zo’n 4.700 buurtsportcoaches actief in bijna alle Nederlandse gemeenten (78% van de in totaal 6.012 buurtsport- en cultuurcoaches), die deelname aan sport/bewegen stimuleren en…

Meervoudig gebruik sportparken

een evaluatiestudie naar de maatschappelijk meerwaarde van Fysio PP op sportpark Molenvliet

De tijdelijke vestiging van fysiopraktijk PP (Fysio PP) bij GVV Unitas valt nu buiten het bestemmingsplan. Bij wijze van een pilot is twee jaar terug voor een periode van vijf…

Advies sportvoorzieningen Meestooflaan Hoeksche Waard (intern rapport)

Het doel van dit onderzoek uitgevoerd door het Mulier Instituut en Rebel in opdracht van de gemeente Hoeksche Waard, is het verzamelen van informatie waarmee de gemeente wordt ondersteund bij…