Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Wilt u onze bibliotheek in Utrecht bezoeken? Maak dan een afspraak.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 742 publicaties gevonden

Jaarverslag 2017

In dit jaarverslag worden de activiteiten van het Mulier Instituut in het jaar 2017 beschreven.

Sport en bewegen in de openbare ruimte

het gebruik van de openbare ruimte voor beweegactiviteiten, factsheet 2018/9

Sporten en bewegen in de openbare ruimte wint aan populariteit. Dit factsheet geeft een beeld van de populariteit van de voornaamste beweegactiviteiten in de openbare ruimte en de beweegredenen om…

Verenigingsmonitor

jaarbericht 2017

Het Jaarbericht 2017 is een tweede rapportage in een reeks van jaaroverzichten waarin de belangrijkste uitkomsten van de Verenigingsmonitor kort, bondig en overzichtelijk worden gepresenteerd. Op deze manier worden de…

LHBTI in de breedtesport

factsheet 2018/8, de acceptatie van seksuele diversiteit in de sportvereniging

Sinds 2008 voert de Gay-Straight Alliantie Gelijkspelen in opdracht van de ministeries van OCW en VWS een beleidsprogramma uit gericht op acceptatie van homoseksualiteit in de wereld van de (georganiseerde…

Team:Fit beleidsmonitor 2017 (intern rapport)

Team:Fit is een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht, gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via Team:Fit werken sportverenigingen aan een gezonder aanbod in sportkantines. In totaal…

Betaalbaarheid en betalingsbereidheid

de betekenis van de prijs bij sportbeoefening, factsheet 2018/8

Om te bezien hoe het gesteld is met de betaalbaarheid van sport, heeft het Mulier Instituut in 2016, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Fontys…

Sport in transitieregio’s

ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen

Dit is het eindrapport van een effectmeting naar het project ‘Pilots Transitieatlas en open club 2015’ dat door NOC*NSF in samenwerking met Public Result en in afstemming met Kenniscentrum Sport,…

Sportdeelname & leefstijl

factsheet 2018/7

Factsheet van het Mulier Instituut over sportdeelname & leefstijl. ‘Sporten is gezond’. Dat is een veelgehoorde uitspraak. Maar leven sporters ook gezonder dan niet-sporters? Dat staat centraal in deze factsheet.…

Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2017

De resultaten van de verenigingsmonitor 2017 geven de gemeente Schiedam inzicht in de vitaliteit van haar sportverenigingen. De resultaten van dit onderzoek geven richting aan het ondersteuningsbeleid van de gemeente.…

Ruimte voor binnensport in Teylingen

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Teylingen en richt zich op een vergelijking met de situatie in andere gemeenten en een discussie met…