Publicaties

Alle publicaties van het Mulier Instituut zijn opgenomen in de online Kennisbank Sport en Bewegen. De Kennisbank Sport en Bewegen bevat ruim 20.000 publicaties over sport en bewegen van Kenniscentrum Sport, VSG, KVLO, Nationale Raad Zwemveiligheid en het Mulier Instituut. Zet het vinkje linksonder uit als u wilt zoeken op alle publicaties in de Kennisbank. Wilt u onze bibliotheek in Utrecht bezoeken? Maak dan een afspraak.

 

Vind publicaties
Uitgebreid zoeken
tot

Er zijn 791 publicaties gevonden

Wet- en regelgeving toezichthouden bij zwemmen

een overzicht van wet- en regelgeving bij toezichthouden in badinrichtingen en bij zwemlocaties in oppervlaktewater

Als onderdeel van het project NL Zwemveilig is, door het Mulier Instituut en in opdracht van de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), onderzoek gedaan naar het toezichthouden bij het zwemmen…

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2018

Deze zesde en laatste Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) 2018 beschrijft de voortgang van het programma SBB en welke resultaten bekend zijn over de inzet van buurtsportcoaches…

Sportdeelname Almere 2018

ontwikkelingen in sport en bewegen

De gemeente Almere meet sinds 2006 elke vier jaar de sport- en beweegdeelname van haar inwoners. In opdracht van de gemeente Almere heeft het Mulier Instituut een meting onder de…

Evaluatie 'Bewegen en meedoen in Ooij'

"plezier en ontmoeten is het cement tussen onze onderdelen"

De Gelderse Sport Federatie (GSF) heeft het project ‘Bewegen en meedoen in Ooij’ opgezet binnen het programma ‘Meer veerkracht, langer thuis’ van Fonds NuthsOhra (FNO). Het project heeft als doel…

Ruimte voor binnensport in Schagen

In opdracht van de gemeente Schagen heeft het Mulier Instituut onderzoek verricht naar huidige en toekomstige (2025 en 2035) behoefte aan binnensportruimte in deze gemeente, zoals sporthallen, sportzalen en gymzalen,…

Leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

de inzet en kwaliteit van vakleerkrachten en groepsleerkrachten voor bewegingsonderwijs – secundaire analyse

In opdracht van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding heeft het Mulier Instituut een nadere anlyse verricht op de data verkregen bij de 1-meting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs in…

5 jaar Utrechtse sport in beeld 2013-2017

de mooiste foto's van 5 jaar Utrechtse fotowedstrijd

Een oproep op sociale media aan amateurfotografen om hun mooiste Utrechtse sportfoto te delen, bracht SportUtrecht (voorheen VSU) en het Mulier Instituut vijf jaar geleden bij elkaar. Dit fotoboek bevat…

Werkgevers van buurtsportcoaches

ondersteuning voor en door werkgevers, factsheet 2018/14

Met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn in 2018 een panel van buurtsportcoaches en een panel van buurtsportcoachwerkgevers opgezet. Jaarlijks nemen de buurtsportcoaches en werkgevers deel…

Het beroep van de buurtsportcoach

profiel, taken en ontwikkeling, factsheet 2018/13

Deze factsheet bevat resultaten van een peiling onder het buurtsportcoachpanel, waarin wordt ingegaan op het beroep van buurtsportcoach. Er worden resultaten gepresenteerd over profiel van deze beroepsgroep, de taken die…

Bekendheid en inzet van erkende sport- en beweeginterventies

een verdiepend onderzoek onder (potentiële) gebruikers

 Binnen het landelijk Erkenningstraject Interventies worden interventies uit verschillende werkvelden systematisch beoordeeld op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit. Uit eerdere onderzoeken onder ontwikkelaars en potentiële gebruikers van sport- en beweeginterventies blijkt…