Onze organisatie

Het Mulier Instituut is in 2002 ontstaan als een bundeling van het sociaalwetenschappelijk sportonderzoek van het onderzoeksbureau Diopter-Janssens & Van Bottenburg bv, de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. De ontwikkeling van de laatste jaren komt vooral door de groei van het (wetenschappelijk verantwoord) beleidsondersteunend onderzoek.

Het Mulier Instituut is nu een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het instituut werkt op project- en programmabasis intensief samen met universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen als RIVM, SCP en CBS, koepelorganisaties zoals VSG en NOC*NSF, en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Indeling in clusters

Onze onderzoeken gaan over verschillende thema’s, die zijn ingedeeld in drie clusters:

  • Cluster 1: Deelname, Inclusie & Gezondheid
  • Cluster 2: Organisatie, Educatie & Topsport
  • Cluster 3: Voorzieningen, Financiën & Evenementen

De leiding van de clusters berust bij een lid van het Management Team (MT). Daarnaast is er een Kwaliteitscentrum en zijn er de afdelingen Bedrijfsvoering en Communicatie.

Het MT bestaat uit:

De leiding van het instituut berust bij de Raad van Bestuur, die bestaat uit Remco Hoekman en Hugo van der Poel. Daarnaast kennen wij een Raad van Toezicht.