Agnes Elling

Agnes Elling (PhD in 2002) is stafmedewerker wetenschapsontwikkeling en vanaf de oprichting in 2002 als senior onderzoeker verbonden aan het Mulier Instituut.

Zij is een internationaal gerespecteerd onderzoeker op het gebied van sociale ongelijkheid in en door sport, vooral ten aanzien van sekse, etniciteit en seksuele voorkeur en de onderlinge intersecties. Agnes heeft tevens interesse en ervaring in onderzoek naar (top)sportloopbanen en -cultuur, media-aandacht en betekenisgeving en naar sociale binding en welzijn. Zij benadert deze thema’s grotendeels vanuit een interdisciplinair, sociaal kritisch perspectief en maakt bij voorkeur gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden (mixed methods). Als projectleider is Agnes betrokken bij grootschalige, meerjarige wetenschappelijk verdiepende studies, onder meer gefinancierd door ZonMw en NWO, als diverse vormen van monitoring en evaluatieonderzoek voor overheden en sportorganisaties. 

 

Naast tal van Nederlandstalige publicaties (artikelen, boeken, rapporten, factsheets) en mediabijdragen (dagbladen, radio, televisie), is Agnes (co-)auteur van meer dan 30 internationale publicaties, waaronder veel artikelen in peer reviewed journals.

 

In haar eigen sportloopbaan was zij onder meer een verdienstelijk 400 meter hordenloopster en was ze mede-oprichter van Dutch Gay & Lesbian Athletics, inmiddels hernoemd tot Rainbow Athletics Amsterdam.

Publicaties

Meer publicaties