Agnes Elling

Agnes Elling (PhD in 2002) is stafmedewerker wetenschapsontwikkeling en vanaf de oprichting in 2002 als senior onderzoeker verbonden aan het Mulier Instituut.

Zij is een internationaal gerespecteerd onderzoeker op het gebied van sociale ongelijkheid in en door sport, vooral ten aanzien van sekse, etniciteit en seksuele voorkeur en de onderlinge intersecties. Agnes deed tevens veel verdiepend onderzoek naar (top)sportloopbanen, media-aandacht, betekenisgeving en sociale binding en welzijn, onder andere vanuit door het ministerie van VWS en NWO gesubsidieerde studies.

 

Naast tal van Nederlandstalige publicaties (artikelen, boeken, rapporten, factsheets) en mediabijdragen (dagbladen, radio, televisie), is Agnes (co-)auteur van meer dan 30 internationale publicaties, waaronder veel artikelen in peer reviewed journals. Agnes maakt deel uit van het editorial board van de International Review for the Sociology of Sport (IRSS) van de International Sociology of Sport Association (ISSA), is bestuurslid van  IHLIA, lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Vechtport en Maatschappij (NIVM) en van een adviescommissie van de bridgebond.

 

In haar eigen sportloopbaan was zij onder meer een verdienstelijk 400 meter hordenloopster en was ze mede-oprichter van Dutch Gay & Lesbian Athletics.

Publicaties

Meer publicaties