Actueel

21 mei 2024 | In de media | Leren bewegen

Het MI in S&S: schoolzwemmen is niet dé oplossing

Zwemveiligheid en zwemdiploma’s zijn heel belangrijk. Maar verplicht schoolzwemmen op alle basisscholen is niet de manier om voor elkaar te krijgen dat ieder kind een zwemdiploma haalt. Daarvoor zijn contextafhankelijk beleid en maatwerk nodig. Dat stelt onze directeur Remco Hoekman in een column in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

28 februari 2024 | In de media | Diversiteit & inclusie, Voorzieningen

Het MI in Sportaccom: toegankelijkheid is meer dan fysieke toegang

Toegankelijkheid gaat niet alleen om een gebouw in kunnen. Het gaat ook om mee kunnen doen aan wat er in dat gebouw gebeurt. Daar gaan we vaak aan voorbij als het gaat over de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Als we die toegankelijkheid echt willen verbeteren, hebben we nog veel werk te verzetten. Dat schrijft onze directeur Remco Hoekman in zijn column in vaktijdschrift Sportaccom.

Lees verder

2 februari 2024 | In de media | Voorzieningen

Het MI in S&S: multifunctionele accommodaties

In landelijk gebied daalt de sportdeelname. In stedelijk gebied stijgt die, maar is vaak te weinig ruimte en geld voor nieuwe sportaccommodaties. In een column in Sport & Strategie pleit Hugo van der Poel daarom voor multifunctionele ontmoetingscentra. Voor sport, bewegen en nog veel meer.

Lees verder

16 januari 2024 | In de media | Deelname

Het MI in S&S: hoe bereik je mensen die niet sporten?

Hoe bereik je niet-sporters? Daarover schreef onderzoeker Remko van den Dool in de tweede helft van 2023 een serie van drie artikelen in vaktijdschrift Sport & Strategie. De centrale vraag is of deze groep is te bereiken en hoe dat dan zou kunnen.

Lees verder

5 december 2023 | In de media | Deelname, Diversiteit & inclusie, Financiën

Het MI in S&S: zwemles niet voor alle ouders betaalbaar

Niet alle kinderen in Nederland halen een zwemdiploma. Dat was ook te lezen in ons onderzoek naar zwemdiplomabezit dat deze week verscheen. Voor een deel komt dat doordat niet alle ouders zwemles kunnen betalen. Over die financiële belemmeringen schrijft onderzoeker Mirjam Stuij in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

24 november 2023 | In de media | Gezondheid

Het MI in S&S: is integraal werken echt de oplossing?

Steeds vaker komt de term ‘integraal werken’ voorbij. Maar is dat nou echt de oplossing voor allerlei complexe problemen? Of is het eigenlijk alleen een mooie, maar vage term? Daarover schrijft onderzoeker Irma Huiberts van het Mulier Instituut in een column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

13 oktober 2023 | In de media | Aanbieders, Diversiteit & inclusie

Het MI in S&G: sport en bewegen voor vluchtelingen

Het aantal vluchtelingen in Nederland is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Tegelijkertijd zijn meer gemeenten sportfunctionarissen – vaak buurtsportcoaches genoemd – in gaan zetten om sport en bewegen voor vluchtelingen te stimuleren: het aandeel dat dit doet is in één jaar gestegen van 37 naar 50 procent. Waarom is dat? En hoe gaan de sportfunctionarissen te werk? Daarover schrijven Angelina Gómez Berns en Walter Baggen in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

10 oktober 2023 | In de media | Financiën, Voorzieningen

Het MI in S&G: huurtarieven voor de binnensport

Welke tarieven huurders betalen voor sporthallen, sportzalen en gymzalen verschilt sterk. Tussen gemeenten, maar zelfs binnen een gemeente zijn er vaak verschillende tarieven.  Dat laat onderzoeker Peter van Eldert van het Mulier Instituut zien in een infographic in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

3 oktober 2023 | In de media | Voorzieningen

Het MI in S&G: sport en bewegen in omgevingsvisies

Per 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Hierin is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor een gezonde leefomgeving. Dit biedt voor gemeenten kansen om sporten en bewegen een plek te geven in hun omgevingsbeleid. Maar in hoeverre grijpen ze die kansen? Daarover schrijven onderzoekers Robin Rauws en Mark Noordzij in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

3 oktober 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI in S&S: meer banen in de sport nodig

Lang niet alle afgestudeerde sportkundigen gaan aan het werk in de sport. En niet omdat ze dat niet willen, maar omdat er niet genoeg banen zijn. Als we onze beweegambities willen halen, moeten er meer sportbanen komen. Dat schrijft onderzoeker Arnold Bronkhorst in zijn column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

5 september 2023 | In de media | Leren bewegen

Het MI in S&S: hoeveel moeten kinderen bewegen?

Hoeveel moeten (jonge) kinderen bewegen? Die vraag beantwoord onderzoeker Sanne Veldman van het Mulier Instituut in haar column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

5 juli 2023 | In de media | Aanbieders, Gezondheid

Het MI in S&S: wat kan de buurtsportcoach doen voor de mentale gezondheid?

Buurtsportcoaches zijn professionals die zijn aangesteld door de overheid en lokale organisaties om mensen aan het sporten/bewegen te krijgen en houden. Wat doen zij om de mentale gezondheid van mensen te stimuleren en wat hebben zij nodig? Daarover schrijven onderzoekers Wikke van Stam en Linda Ooms van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

21 juni 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI bij S&S: terugblik op vier jaar Brede Regeling Combinatiefuncties

Wat is er sinds de start van de BRC in 2019 veranderd aan het werk van sportfunctionarissen (vaker bekend als buurtsportcoaches)? En wat gaat er gebeuren nu de regeling is afgelopen en een nieuwe regeling is ingegaan? Daarover beantwoorden onderzoekers Angelina Gómez Berns en Eva Heijnen van het Mulier Instituut vijf vragen bij Sport & Strategie.

Lees verder

23 mei 2023 | In de media | Gezondheid

Het MI in S&S: afvallen met onkruidbestrijders?

Opvallend veel mensen gebruiken vetverbranders met de stof DNP erin – een stof die eerder in onkruidbestrijders en explosieven zat. De risico’s daarvan zijn groot, zo schrijft onderzoeker Mark Melman in een column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

10 mei 2023 | In de media | Aanbieders, Deelname, Diversiteit & inclusie

Het MI in S&G: ongelijkheid in sport en bewegen

De afgelopen twee jaar hebben de Radboud Universiteit, het Mulier Instituut en de Erasmus Universiteit onderzocht in hoeverre de ongelijkheid in sport en bewegen toe- of afneemt door corona. Ook keken we naar de rol van bijvoorbeeld gemeenten en lokale sportaanbieders daarbij. In vaktijdschrift Sport & Gemeenten maken de onderzoekers de balans op.

Lees verder

3 mei 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI in S&G: succesfactoren van lokale sportakkoorden

Het Mulier Instituut heeft de uitvoering van het eerste sportakkoord gemonitord: zowel de voortgang van de zes deelakkoorden als de uitvoering van de lokale sportakkoorden. Welke lessen kunnen lokale partijen hieruit trekken voor het vervolg op hun lokale sportakkoord? Daarover schrijft onze onderzoeker Ad Hoogendam in vaktijdschrift Sport & Gemeenten.

Lees verder

3 maart 2023 | In de media

Het MI in TSG: doelgroep betrekken bij evaluatie van programma’s

Als je programma’s voor gezondheidsbevordering evalueert, is het belangrijk de doelgroep daarbij te betrekken. Maar daarvoor is niet alleen een geschikt evaluatie-instrument nodig: ook aan de kant van de betrokken professionals liggen uitdagingen. Dat schrijven onderzoekers Irma Huiberts, Dorine Collard en Amika Singh en collega’s van de Hogeschool van Amsterdam in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

Lees verder

17 februari 2023 | In de media | Evenementen

Het MI bij SportKnowhowXL: onderzoek naar het WK dameshockey

Het Mulier Instituut en de Hogeschool van Amsterdam onderzochten afgelopen jaar de economische impact van het WK dameshockey en de beleving van bezoekers. Onderzoeker Eva Heijnen vertelt bij SportKnowhowXL meer over de opzet van het onderzoek en de resultaten.

Lees verder

31 januari 2023 | In de media

Het MI in S&S: fitnessers aan de doping

Dat veel jonge fitnessers ervoor kiezen doping te gebruiken, is in de huidige situatie helemaal niet zo gek. Dat schrijft onderzoeker Agnes van Suijlekom in een column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

16 januari 2023 | In de media | Diversiteit & inclusie

Het MI in de Groene Amsterdammer over voetbal en inclusiviteit

Het is voor homomannen heel lastig om in het profvoetbal open te zijn over hun seksuele voorkeur. Toch ziet onderzoeker Rens Cremers van het Mulier Instituut heel langzaam verbetering optreden door het aanvalsplan tegen discriminatie van de KNVB en het kabinet. Hij vertelt hierover in de Groene Amsterdammer.

Lees verder

11 januari 2023 | In de media | Leren bewegen

Het MI in de podcast Van groei naar bloei: bewegen voor kinderen van 0-5 jaar

Voldoende bewegen is heel belangrijk, ook voor de allerjongste kinderen. Toch bewegen kinderen vaak te weinig. Hoe kan dat en wat kunnen ouders en professionals bij de kinderopvang daaraan doen? Daarover vertelt onderzoeker Sanne Veldman van het Mulier Instituut bij de podcast ‘Van groei naar bloei’ van Humankind.

Lees verder

6 januari 2023 | In de media | Aanbieders

Het MI in S&S: lessen uit vijftien jaar buurtsportcoach

Wat heeft vijftien jaar aan inzet van buurtsportcoaches opgeleverd? En welke lessen kunnen we daaruit halen voor een nieuwe landelijke regeling? Daarover schrijft onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

2 december 2022 | In de media

Het MI in S&S: sportbeleid en de kracht van sportverenigingen

De afgelopen decennia worden sportverenigingen vanuit sportbeleid gestimuleerd om hun diensten te verbreden, bij te dragen aan de realisatie van het overheidsbeleid en te professionaliseren. Dat zou hun overlevingskansen vergroten. Maar worden ze er nou ook echt sterker van? Dat bespreekt onderzoeker Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

23 november 2022 | In de media

Het MI in S&S: samenwerking zorg en sport

Als we willen dat meer mensen aan de beweegrichtlijnen voldoen, moeten we de samenwerking tussen de zorg- en beweegsector verbeteren. Dat stelt onderzoeker Dorine Collard van het Mulier Instituut in haar column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

21 november 2022 | In de media

Het MI in de documentaire Allemaal Gelijk?

De documentaire ‘Allemaal gelijk?’ gaat over racisme en discriminatie in het Nederlands voetbal. Humberto Tan spreekt verschillende mensen die persoonlijke verhalen delen over hun ervaringen. Tan praat met slachtoffers, maar ook met een ‘die-hard’ voetbalsupporter die zich in het verleden schuldig maakte aan discriminatie. Onze onderzoeker Agnes Elling is één van de experts die in de film aan het woord komt.

Lees verder

21 november 2022 | In de media

Het MI in het NOS Jeugdjournaal

Onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut legt in het Jeugdjournaal uit dat ouders van vluchtelingenkinderen meer hulp nodig hebben om te zorgen dat hun kinderen zwemles krijgen. Het Jeugdjournaal maakte een item over zwemles voor vluchtelingenkinderen naar aanleiding van een onderzoek van het Mulier Instituut.

Lees verder

14 oktober 2022 | In de media

Het MI in S&S: wet van verminderde meeropbrengst

Hoe meer en langer je ergens voor traint, hoe lastiger het wordt om nog vooruitgang te boeken: de wet van de verminderde meeropbrengst. Dat geldt ook voor sporttalenten. Vroeg specialiseren levert daarom niet per definitie betere topsportresultaten op. Dat schrijft onderzoeker Lisanne Balk van het Mulier Instituut in haar column in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

12 oktober 2022 | In de media

Het MI in SBM: gezamenlijk inkopen door sportverenigingen

Welke voor- en nadelen heeft gezamenlijk inkopen voor sportverenigingen en hoe kunnen ze hiermee beginnen? Dat bespreken onderzoekers Rutger de Kwaasteniet en Nathan Geurink van het Mulier Instituut in vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

7 oktober 2022 | In de media

Het MI in SBM: scholing voor kaderleden van sportverenigingen

Hoe en in hoeverre proberen sportverenigingen de deskundigheid van hun kader te bevorderen? En welke wensen hebben clubs nog op dat gebied? Dat bespreken onderzoekers Marieke Reitsma en Janine van Kalmthout in vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

5 oktober 2022 | In de media

Het MI in Beweegvriendelijke Omgeving magazine: beweegvriendelijke omgeving in de Omgevingsvisie

Hoe kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat inwoners verleid worden om meer te lopen, fietsen, spelen en sporten? En hoe geeft je dat als gemeente een goede plek in je Omgevingsvisie? Daarover vertelt onderzoeker Mark Noordzij van het Mulier Instituut in het magazine Beweegvriendelijke Omgeving.

Lees verder

27 september 2022 | In de media

Het MI in Uncover magazine: sporten in de openbare ruimte

De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt om te sporten en bewegen, maar niet door iedereen even veel. Mensen met een beperking, vrouwen en lageropgeleiden doen dit bijvoorbeeld minder. Hoe kunnen we de openbare ruimte ook voor die groepen aantrekkelijker maken? Die vraag bespreken onderzoekers Mark Noordzij en Laura van der Meijde van het Mulier Instituut in Uncover.

Lees verder

16 september 2022 | In de media

Het MI in Uncover magazine: sportief zijn met beperking, de normaalste zaak voor het gemeentelijk sportbeleid!?

Mensen met een beperking sporten minder. Bewust of onbewust, worden mensen met een beperking uitgesloten van deelname aan het sociale leven en hebben zij minder (makkelijk) toegang tot voorzieningen die voor mensen zonder beperking vanzelfsprekend zijn, waaronder sport en recreatief bewegen. Dat schrijven onderzoekers Caroline van Lindert en Maxine de Jonge in Uncover magazine waar zij de rol van landelijke en lokale partijen en de gemeenten bespreken.

Lees verder

7 september 2022 | In de media | Diversiteit & inclusie

Het MI in S&S: ervaringsdeskundigheid voor inclusie in de sport

In het gesprek over de ‘inclusie’ van mensen met een beperking in de sport wordt de ervaringsdeskundigheid van de sporter met de beperking niet altijd ingezet. Dat is jammer, want ervaringsdeskundigen hebben belangrijke kennis in handen voor sportbeleid en sportonderzoek. Dat schrijven Marit Hiemstra, Maxine de Jonge en Caroline van Lindert in vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

19 augustus 2022 | In de media

Het MI in IJERPH: verband tussen thuiswerken en sportdeelname

Thuiswerken in coronatijd hangt positief samen met verhoogde sportdeelname. Dat toont directeur Remco Hoekman samen met collega’s van de Radboud Universiteit aan in een wetenschappelijk artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Lees verder

19 augustus 2022 | In de media

Het MI bij Onderwijskennis: bewegen en leren in het primair onderwijs

Bewegen is gezond, leuk en gaat niet ten koste van leerprestaties. Als je de vorm van bewegen afstemt op het beoogde effect, is het makkelijker om meer bewegen in te zetten en vol te houden. Dat schrijven onderzoekers Amika Singh en Jorien Slot-Heijs van het Mulier Instituut in een artikel op Onderwijskennis.nl.

Lees verder

17 augustus 2022 | In de media

Het MI bij Sociale Vraagstukken: bewegen en sociale ongelijkheid

Hoeveel mensen bewegen hangt samen met sociaaleconomische verschillen. Mensen met gezondheidsproblemen en mensen met een migratieachtergrond bewegen bijvoorbeeld minder. Deze ongelijkheden moeten meer worden erkend. Dat schrijft onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut in een artikel bij Sociale Vraagstukken.

Lees verder

10 augustus 2022 | In de media

Het MI in Sportaccom: bewegingsonderwijs: waar, wie en hoe?

Vanaf schooljaar 2023/2024 moeten basisscholen twee lesuren bewegingsonderwijs per week aanbieden. De discussies gaan daarbij vaak over of daar wel genoeg ruimte voor is. Maar misschien is het wel een veel groter probleem wie dat onderwijs moet gaan geven en hoe het praktisch moet worden geregeld. Dat stelt directeur Remco Hoekman van het Mulier Instituut in zijn column in vaktijdschrift Sportaccom.

Lees verder

19 juli 2022 | In de media | Evenementen

Het MI bij NOS: de aantrekkingskracht van de Nijmeegse Vierdaagse

Wat maakt de Nijmeegse Vierdaagse zo bijzonder en succesvol? Over die vraag komt onderzoeker Paul Hover van het Mulier Instituut aan het woord in een artikel van de NOS.

Lees verder

5 juli 2022 | In de media

Het MI in S&S: verenigingsondersteuning door de clubkadercoach

Welke uitdagingen spelen er in Nederland op het gebied van verenigingsondersteuning? En welke rol speelt de clubkadercoach daarbij? Die vragen beantwoorden onderzoekers Johan Steenbergen en Marieke Reitsma van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

28 juni 2022 | In de media, Nieuws | Aanbieders, Financiën, Voorzieningen

De Nederlandse fitnessbranche: sterk gegroeid, kansen voor de toekomst

Tussen 2001 en 2020 heeft er in de Nederlandse fitnessbranche een dubbele groei plaatsgevonden. Zowel het aantal wekelijkse fitnessers (+145%) als het aandeel fitnessers dat meer dan twee dagen per week aan fitness deed (+82%) nam toe. De totale wekelijkse sportdeelname kon die van fitness niet bijbenen (+8%), waardoor het marktaandeel van fitness is gegroeid. Er gloren voor de branche kansen voor de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en Blackbox Research.

Lees verder

15 juni 2022 | In de media

Het MI in S&S: samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals

Onderzoekers zijn vaak denkers, praktijkprofessionals juist doeners. Waar verschillen die twee van elkaar en wat kunnen ze van elkaar leren? Daarover schrijft onderzoeker Kirsten Gutter van het Mulier Instituut in haar column voor vaktijdschrift Sport & Strategie.

Lees verder

13 juni 2022 | In de media | Deelname, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Het MI bij ZonMw: hoe maken we sport inclusief?

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat sport ook toegankelijk is voor mensen met een beperking? Over die vraag hebben onderzoeker Caroline van Lindert van het Mulier Instituut en voormalig toptennisser Esther Vergeer het in een interview van ZonMw.

Lees verder

3 juni 2022 | In de media

Het MI in de Volkskrant: het belang van buitenspelen

Kinderen spelen steeds minder buiten. Hoe kunnen we buitenspelen stimuleren? Die vraag staat centraal in een artikel in de Volkskrant van 2 juni 2022. Onderzoeker Jorien Slot-Heijs van het Mulier Instituut vertelt in dit artikel wat we hierover uit onderzoek weten.

Lees verder

1 juni 2022 | In de media

Het MI in Trouw: waarom kinderen van arme ouders minder sporten

Kinderen van ouders met een lager inkomen sporten vaak minder. Hier is dus sprake van kansenongelijkheid. Dat is te lezen in een artikel in dagblad Trouw. Dit artikel is gebaseerd op portretten van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Lees verder

25 mei 2022 | In de media

Het MI bij de Bas van de Goor Foundation: diabetes en leefstijl

Bewegen en gezond leven is belangrijk voor mensen met diabetes type 2. Waarom blijkt het in de praktijk voor mensen lastig om een gezondere leefstijl aan te nemen? Daarover spreekt Bas van de Goor met Leonie Tromp, Sasja Huisman en onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut.

Lees verder

25 mei 2022 | In de media

Het MI in SBM: sportiviteit op de Nederlandse velden

Hoe sportief is de Nederlandse teamsport? Die vraag beantwoordt onderzoeker Eva Heijnen van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

25 mei 2022 | In de media

Het MI in SBM: contributies van sportverenigingen

De contributies van sportverenigingen volgen over het algemeen de inflatie. Dat schrijven onderzoekers Janine van Kalmthout en Arjen Davids van het Mulier Instituut in het vaktijdschrift Sport Bestuur en Management.

Lees verder

24 mei 2022 | In de media

Het MI bij S&S: bewegen inzetten voor mentale gezondheid

Bewegen kan helpen om mentaal gezonder te worden en te blijven. Maar hoe kunnen we sport en bewegen nou inzetten om de mentale gezondheid van Nederlanders te bevorderen? Daarover beantwoordt onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut vijf vragen bij Sport & Strategie.

Lees verder

18 mei 2022 | In de media

Het MI bij Radio 1: Nederlanders bewegen te weinig

Minder dan de helft van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen. Hoe erg is dat en wat kunnen we eraan doen? Daarover gaan onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut en Erik Scherder in gesprek bij Dit is de dag op NPO Radio 1.

Lees verder

13 mei 2022 | In de media

Het MI bij Happy Trending: waarom zijn nieuwe sporten zo populair?

Waarom beoefenen mensen zo graag nieuwe sporten als padel, boulderen en rocycle? Dat onderzoeken Emma Wortelboer en Defano Holwijn in het BNN-programma Happy Trending. Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut vertelt wat we daar uit onderzoek over weten.

Lees verder

12 mei 2022 | In de media | Deelname, Diversiteit & inclusie, Gezondheid

Het MI bij S&S: beweegzorg voor mensen met diabetes type 2

Onderzoeker Mirjam Stuij van het Mulier Instituut heeft de Boymansprijs 2021 ontvangen voor haar proefschrift over bewegen in de zorg voor mensen met diabetes type 2. Daarvoor ging ze in gesprek met zorgverleners en mensen met diabetes type 2 en liep ze mee met wandelgroepen. Bij Sport & Strategie beantwoordt ze vijf vragen over haar onderzoek.

Lees verder

4 mei 2022 | In de media

Het MI bij EenVandaag: vrijspraak turncoach Wevers

De tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak heeft turncoach Wevers vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Onderzoeker Vidar Stevens van het Mulier Instituut reageert bij EenVandaag op die uitspraak.

Lees verder

20 april 2022 | In de media

Het MI in SBM: hoe ga je criminele inmenging tegen?

Wat is criminele inmenging en wat kunnen bestuurders van amateursportverenigingen ertegen doen? Die vragen bespreken Vidar Stevens van het Mulier Instituut en Ronald Nijboer van DSP-groep in het vaktijdschrift Sport, bestuur en management.

Lees verder

20 april 2022 | In de media

Het MI in IJBNPA: hoe evalueer je integrale aanpakken zoals JOGG?

Voor gezondheidsbevordering worden steeds vaker integrale aanpakken gebruikt: aanpakken die worden uitgevoerd samen met mensen uit de gemeenschap. Maar hoe evalueer je zo’n aanpak? Daarover schrijven onder andere onderzoekers Irma Huiberts, Amika Singh en Dorine Collard van het Mulier Instituut in het International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Lees verder

13 april 2022 | In de media

Het MI in SBM: hoe sterk zijn Nederlandse sportverenigingen?

Ten opzichte van tien jaar geleden zien iets minder sportverenigingen zichzelf als een sterke vereniging. In het vaktijdschrift Sport, bestuur en management beschrijven onderzoekers Janine van Kalmthout en Resie Hoeijmakers van het Mulier Instituut wat een sterke vereniging is en waar de uitdagingen liggen.

Lees verder

8 april 2022 | In de media

Het MI bij Gezonde School, de podcast: leerlingen in beweging krijgen

Hoe zorg je er als onderwijsprofessional voor dat kinderen meer gaan bewegen? Daarover gaat Maarten Dallinga in de podcast van Gezonde School in gesprek met onderzoeker Amika Singh van het Mulier Instituut.

Lees verder

11 maart 2022 | In de media

Het MI bij Alles over sport: flexibele tarieven voor sportvelden?

Een uurtarief voor buitensportvelden zou flexibeler zijn en gebruik door meer partijen stimuleren. Maar werkt dat in de praktijk ook zo? Dat bespreken onderzoekers Björn Schadenberg en Merle Schots bespreken bij Alles over Sport.

Lees verder

9 maart 2022 | In de media

Het MI bij Alles over sport: hoe bereikt de sportclub kinderen in armoede?

De afgelopen tien jaar zijn er veel initiatieven geweest om kinderen uit lage-inkomensgezinnen bij de sport te betrekken. Toch blijft het voor verenigingen lastig deze jeugd te bereiken. Onderzoeker Linda Ooms gaat bij Alles over sport in op hoe een club daarmee om kan gaan.

Lees verder

7 maart 2022 | In de media

Het MI bij Sport Knowhow XL: onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport

Hoe zou een breed onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de sport eruit moeten zien en zou er in de sportwereld een ethische commissie moeten worden gevormd? Op die vraag van Joris Hermans (Radboud Universiteit) geeft onderzoeker Johan Steenbergen antwoord bij Sport Knowhow XL.

Lees verder

3 maart 2022 | In de media

Het MI in S&S: gevolgen stijgende energieprijzen voor sportaccommodaties

Door de stijgende energieprijzen worden energiebesparende maatregelen bij sportaccommodaties steeds belangrijker om de kosten te drukken. In het vakblad Sport & Strategie schrijven Merle Schots en Remco Hoekman onder meer over het besparingspotentieel, de ondersteuning voor sportverenigingen en het benodigde maatwerk voor iedere accommodatie.

Lees verder

24 februari 2022 | In de media

Het MI in de Volkskrant: de relatie tussen voetbalclubs en gemeenten

De banden tussen profvoetbalclubs en gemeenten staan onder druk. Het kost gemeenten vaak heel veel geld om club en stadion overeind te houden. Dat is te lezen in een artikel in de Volkskrant van 18 februari 2022.

Lees verder

17 februari 2022 | In de media

Het MI in Sportaccom: gebruik van sportaccommodaties tijdens corona

In het vaktijdschrift Sportaccom is een artikel verschenen over veranderingen in sportaccommodatiegebruik tijdens corona. Malou Grubben en Remco Hoekman vergelijken dit gebruik vóór en tijdens de pandemie voor verschillende soorten accommodaties, zowel vanuit de accommodaties als vanuit de sporters. Ook gaan ze in op redenen om over te stappen op andere sportvormen en het verband met opleidingsniveau.

Lees verder

15 februari 2022 | In de media

Het MI in S&S: breed onderzoek naar misstanden in de sport

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is een column van onderzoeker Johan Steenbergen verschenen over het brede onderzoek naar misstanden in de topsportwereld. Hij pleit voor een onderzoek dat niet alleen breed is qua aantal sporten, maar juist ook qua onderzoekskader. Dat zou een veranderaanpak ten goede komen.

Lees verder

10 februari 2022 | In de media

Het MI in SBM: diversiteit in verenigingsbesturen

In het tijdschrift Sport, Bestuur en Management schrijft onderzoeker Janine van Kalmthout over hoe divers besturen van sportverenigingen zijn. In die besturen zitten veel 50-plussers en steeds meer 65-plussers. Ook zijn vrouwen nog altijd minder goed vertegenwoordigd dan mannen.

Lees verder

9 februari 2022 | In de media

Het MI in De Gezonde Generatie Podcast: beweeggedrag van kinderen

In De Gezonde Generatie Podcast gaat Marco Neuvel in gesprek met onderzoeker Amika Singh. Zij vertelt over wat de lockdown voor het beweeggedrag en de motorische vaardigheden van kinderen heeft betekend. Ook gaat ze in op manieren om kinderen op en rond school, maar ook in andere settings in beweging te houden.

Lees verder

7 februari 2022 | In de media

Het MI in Sportaccom: wetgevingsoverleg sportaccommodaties

In het vaktijdschrift Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman. Hij schrijft dat lokale en nationale (top)sportaccommodaties uitgebreid zijn besproken in het wetgevingsoverleg van afgelopen december. Toch zijn er nog vragen. Is de kwaliteit van de lokale sportinfrastructuur wel in gevaar? Waarom zijn de beschikbare subsidies niet volledig benut? En wat is de rol van het Rijk hierbij?

Lees verder

1 februari 2022 | In de media

Het MI bij RTV Utrecht: sportdeelname van mensen met een beperking

In een artikel van RTV Utrecht vertelt onderzoeker Remko van den Dool over de sportdeelname van mensen met een beperking. Die blijft namelijk nog altijd achter. Hij gaat in op verschillen in sportdeelname, op het verband met opleidingsniveau en andere factoren, en op belemmeringen voor mensen met een beperking om te gaan sporten.

Lees verder

27 januari 2022 | In de media

Het MI in het Jeugdjournaal: inzicht in buitenspelen

In het Jeugdjournaal van 20 januari 2022 zat een item over buitenspelen. Hierin komt onderzoeker Amika Singh van het Mulier Instituut aan het woord. Zij legt uit waarom kinderen in stedelijke gebieden vaak minder buitenspelen dan andere kinderen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om veiligheid van de buurt en het type speelplek.

Lees verder

18 januari 2022 | In de media

Het MI bij het ED: verenigingen in coronatijd

Op de website van het ED is een artikel verschenen over de ontwikkeling van het aantal leden en vrijwilligers van sportverenigingen in coronatijd. Onderzoeker Janine van Kalmthout van het Mulier Instituut licht hierin toe dat vooral kleine binnensportverenigingen veel leden hebben verloren. Ook hebben meer verenigingen een tekort aan vrijwilligers. Daarnaast vertelt Resie Hoeijmakers, promovendus bij het Mulier Instituut, over de toekomstbestendigheid van verenigingen, met verbinding als voornaamste kracht om te overleven.

Lees verder

13 januari 2022 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: een beweegvriendelijke omgeving

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in november 2021 een artikel verschenen over wat een beweegvriendelijke omgeving inhoudt. Onderzoeker Mark Noordzij van het Mulier Instituut gaat in op hoe de openbare ruimte sport en bewegen kan faciliteren en stimuleren en op hoe we die ruimte zo beweegvriendelijk mogelijk kunnen inrichten. Daarbij gaat het niet alleen om voldoende speelplekken, maar om bijvoorbeeld georganiseerd aanbod en aansluiting bij demografische ontwikkelingen.

Lees verder

9 december 2021 | In de media

Het MI bij NL Actief: redenen en gevolgen opzeggen fitnessabonnementen

In het Ezine van NL Actief is een artikel verschenen over de fitnessbranche. Daarin beschrijven onderzoekers Paul Hover en Eva Heijnen van het Mulier Instituut de belangrijkste redenen dat mensen hun abonnement bij een fitnesscentrum opzeggen. Ook gaan ze in op de gevolgen van die opzeggingen voor de sportdeelname en op wat fitnesscentra kunnen doen om de kans te vergroten dat leden lid blijven.

Lees verder

7 december 2021 | In de media | Leren bewegen

Het MI bij S&S: hoe staat het bewegingsonderwijs ervoor?

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over de stand van zaken in het Nederlandse bewegingsonderwijs. Onderzoeker Sofie Vrieswijk van het Mulier Instituut beantwoordt daar vijf vragen over. Ze gaat in op de nieuwe wettelijke norm, het aantal vakleerkrachten, aandacht voor motorische vaardigheden en de verantwoordelijkheid van scholen. Ook beschrijft ze hoe scholen daarbij via beleid kunnen worden ondersteund.

Lees verder

2 december 2021 | In de media

Het MI in TvS&R: criminele inmenging bij amateursportverenigingen

In het Tijdschrift voor Sport en Recht is een artikel verschenen over criminele inmenging bij amateursportverenigingen. De auteurs, onder wie Vidar Stevens en Rens Cremers van het Mulier Instituut, beschrijven hoe deze inmenging eruit kan zien. Ook gaan ze in op wat verenigingen ertegen kunnen doen, bij wie ze voor hulp terecht kunnen en hoe de lokale sportakkoorden hierbij een rol kunnen spelen.

Lees verder

23 november 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: sport voor mensen met een beperking

In een column in het vaktijdschrift Sport & Strategie schrijft onderzoeker Caroline van Lindert van het Mulier Instituut over de sportdeelname van mensen met een beperking. Die blijft nog altijd achter, ondanks beleid. Ze gaat in op het mogelijke effect van beleid en roept op te focussen op succesverhalen.

Lees verder

18 november 2021 | In de media

Het MI in Sportaccom: het belang van sportaanbieders

In het vaktijdschrift Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Hij gaat in op het belang van de diversiteit aan sportaanbieders in het Nederlandse sportaanbod en roept op om, juist in deze coronaperiode, te blijven inzetten op versterking van deze aanbieders.

Lees verder

12 november 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: corona en ongelijkheid in sportdeelname

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in september 2021 een artikel verschenen over de verschillen in sportdeelname naar opleidingsniveau. Hierin beschrijven Remco Hoekman en Malou Grubben deze verschillen en laten ze zien hoe deze in coronatijd zijn toegenomen. Met name laagopgeleiden zijn namelijk minder gaan sporten. De auteurs pleiten voor meer aandacht voor sport in het onderwijs en meer aandacht voor deze ongelijkheden in sportstimuleringsbeleid.

Lees verder

9 november 2021 | In de media

Het MI in TSG: integrale aanpak van overgewicht

In het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen is een artikel verschenen over werkzame elementen bij een integrale aanpak van overgewicht. Hierbij zoomen de onderzoekers, onder wie Vicky Dellas en Dorine Collard van het Mulier Instituut, in op twee kwetsbare groepen: mensen met een lage sociaaleconomische status en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Lees verder

2 november 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: doelen van lokaal sportbeleid

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in september 2021 een infographic verschenen over de doelstellingen van het lokale sportbeleid. Hierin laat onderzoeker Ad Hoogendam van het Mulier Instituut zien wat gemeenten met hun sportbeleid willen bereiken. Voor de sport en voor de maatschappij. Ook laat hij zien op welke van die twee aspecten het zwaartepunt van het beleid ligt.

Lees verder

28 oktober 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: institutioneel gewring

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in september 2021 een column verschenen van Hugo van der Poel. Hierin gaat hij in op de worsteling die vaak ontstaat als innovatieve ideeën een plek moeten krijgen in het bestaande sportlandschap. Er wordt veel ingezet op sport als middel, maar wat betekent dat voor bestaande structuren als de sportvereniging?

Lees verder

26 oktober 2021 | In de media

Het MI bij Nieuwsuur: motorische fitheid van kinderen en topsport

Bij Nieuwsuur is een artikel verschenen over de motorische fitheid van kinderen. Deze gaat steeds verder achteruit, en dat heeft ook gevolgen voor de topsport. Het duurt bijvoorbeeld langer voor kinderen fit genoeg zijn en ze raken vaker geblesseerd.

Lees verder

1 oktober 2021 | In de media

Het MI bij Straatbeeld: de opkomst van urban sports

Op de website van Straatbeeld is een artikel verschenen over de ontwikkeling van urban sports. Onderzoeker Jo Lucassen van het Mulier Instituut beschrijft hierin wat urban sports zijn, hoe deze in Nederland als sport én als cultuur zijn opgekomen en wat we weten over de deelname aan deze vormen van sport in de openbare ruimte. Hij concludeert dat urban sports een plek moeten krijgen in gemeentelijk beleid. Dat zou waardevol zijn voor zowel de stad als de (vaak jonge) sporters.

Lees verder

1 oktober 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: hardloopevenementen en gezondheid

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over waarom hardloopevenementen goed zijn voor de gezondheid. Onderzoeker Linda Ooms van het Mulier Instituut beantwoordt vijf vragen over dit onderwerp.

Lees verder

1 oktober 2021 | In de media

Het MI bij NL Actief: fitnessondernemers in coronatijd

In Ezine 24 van NL Actief is een artikel verschenen over de invloed van de coronamaatregelen op de fitnesssector. Onderzoekers Jo Lucassen en Peter van Eldert bespreken hierin de omzet- en ledenontwikkeling van fitnessondernemingen, maar ook de innovaties die fitnesscentra in deze periode hebben doorgevoerd. Fitnessondernemers blijken over veel innovatievermogen en veranderkracht te beschikken, en dat biedt hoop voor de toekomst.

Lees verder

20 september 2021 | In de media

Het MI in Uncover: coronamaatregelen en sportdeelname

In de editie van Uncover magazine uit september 2021 is een artikel verschenen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportdeelname. Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, beschrijft welke vormen van sport het hardst zijn geraakt of juist van de coronamaatregelen hebben geprofiteerd en wat er met verschillende sporttakken kan gebeuren als de maatregelen wegvallen. Ook gaat hij in op de afgenomen totale sportdeelname, de toegenomen verschillen daarin tussen bijvoorbeeld inkomensgroepen, en hoe een Sportwet onderdeel van de oplossing zou kunnen zijn.

Lees verder

9 september 2021 | In de media

Het MI in Uncover: hoe overleven sportverenigingen?

In de editie van Uncover magazine uit september 2021 is een artikel verschenen over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. Hierin beschrijft Resie Hoeijmakers de overlevingsmechanismen van sportverenigingen die in coronatijd aan het licht zijn gekomen: maatschappelijke ruggensteun, de sociale binding met en tussen de leden, en het principe van verenigen. Het artikel is gebaseerd op de derde Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder

3 september 2021 | In de media

Het MI bij Zwembadbranche: de gevolgen van corona voor zwemondernemers

Op de website van Zwembadbranche is een artikel verschenen over de gevolgen van de lockdowns voor ondernemende zwemaanbieders. Onderzoekers Peter van Eldert en Peter Nafzger beschrijven de financiële gevolgen voor de zwemondernemers, of deze ondernemers nog vertrouwen hebben in de veerkracht van hun onderneming en wat dit alles voor de toekomst kan betekenen. Het artikel is gebaseerd op de derde Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder

24 augustus 2021 | In de media

Het MI bij de NOS: sport voor mensen met een beperking

In het kader van de start van de Paralympische Spelen is onderzoeker Caroline van Lindert geïnterviewd door de NOS. Zij vertelt dat mensen met een beperking minder sporten dan mensen zonder beperking. Dat heeft onder meer te maken met persoonlijke drempels en omgevingsfactoren die het voor mensen met een beperking lastig maken om te sporten. Er is binnen gemeenten wel steeds meer oog voor deze doelgroep, maar dat leidt nog niet tot meer sportdeelname.

Lees verder

19 augustus 2021 | In de media

Het MI in Stad+Groen: het belang van goede speel- en beweegplekken

In het vakblad Stad+Groen vertellen onderzoekers Jorien Slot-Heijs en Rick Prins van het Mulier Instituut over ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van speel- en beweegplekken in Nederland.

Lees verder

16 augustus 2021 | In de media

Het MI bij Waterrecreatie Nederland

Waterrecreatie Nederland heeft directeur Hugo van der Poel van het Mulier Instituut geïnterviewd over ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van waterrecreatie. “Meebewegen op wat er gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid, dat biedt echt kansen voor de watersportsector”, geeft hij aan.

Lees verder

13 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een artikel verschenen over de aandacht die gemeenten hadden voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen tijdens COVID-19. Hierin is te lezen dat gemeenteambtenaren zien dat inwoners tijdens COVID-19 minder zijn gaan sporten en bewegen. Toch leidde dit nauwelijks tot extra aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen gemeenten. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met VSG.

Lees verder

11 augustus 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws: motiveert het succes op de Olympische Spelen mensen om meer te gaan sporten?

Nederland is erg succesvol geweest op de Olympische Spelen. Maar motiveert dit succes Nederlanders ook om meer te gaan sporten en bewegen? Onderzoeker Paul Hover geeft antwoord op deze vraag in een artikel op de website van RTL Nieuws. “Het is enorm spraakmakend dat we zo hoog zijn geëindigd, maar je kan niet zeggen: hoe meer medailles, hoe meer mensen gaan sporten”. Het is volgens hem nu het moment voor sportmarketeers om aan de slag te gaan met meer onbekende sporten.

Lees verder

10 augustus 2021 | In de media

Het MI in de Sport, Bestuur en Management: adviseurs lokale sport

In het tijdschrift Sport, Bestuur en Management is in juli 2021 een artikel verschenen over kansen en uitdagingen voor adviseurs lokale sport. Hierin beschrijft onderzoeker Peter Nafzger wat deze adviseurs doen, welke invloed corona op hun werkzaamheden heeft gehad en waar nog winst te behalen valt. Het artikel is gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut naar de rol van adviseurs lokale sport en de (gewenste) ontwikkeling van die rol.

Lees verder

9 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld

In een column in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021 schreef Hugo van der Poel over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. Hierin schrijft hij over een onthutsend rapport van Olfers en van Wijk over misstanden in de gymnastiekwereld. Misstanden zoals afgeplakte oefenruimtes. ‘Geen afgeplakte oefenruimtes meer […] een stap op weg naar een veiliger en plezieriger sport’, schrijft van der Poel.

Lees verder

6 augustus 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws: Olympische Spelen in Nederland?

Komen de Olympische Spelen ooit nog naar Nederland? Over die vraag is een artikel verschenen op de website van RTL Nieuws. Onderzoeker Paul Hover van het Mulier Instituut komt daarin aan het woord over de kosten die verbonden zijn aan niet alleen de organisatie van de Spelen zelf, maar ook alle benodigde infrastructuur. Ook beschrijft hij wat we kunnen leren van de Spelen in Londen en waarop we moeten letten als we de Spelen binnen willen halen.

Lees verder

5 augustus 2021 | In de media

Het MI in EditieNL: de opmars van padel

Op de website van EditieNL is een artikel verschenen over de opkomst van de sport padel, waarvan dit jaar voor het eerst een internationaal evenement plaatsvindt in Nederland. Hierin komt Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, aan het woord. Hij geeft aan dat padel in binnen- én buitenland aan een opmars bezig is en in de toekomst misschien zelfs een olympische sport zou kunnen worden.

Lees verder

5 augustus 2021 | In de media

Het MI in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen: de buurtsportcoach

Op 9 juli 2021 verscheen het artikel ‘De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden’ in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. Hierin schrijven onderzoekers Wikke van Stam en Ine Pulles van het Mulier Instituut over de ontwikkelingen van de beroepsgroep buurtsportcoaches en de situatie op dit moment. Ze beschrijven inzichten over de doelstellingen die gemeenten nastreven met de inzet van buurtsportcoaches, over de opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches en over de beroepsgroep als geheel.

Lees verder

3 augustus 2021 | In de media

Het MI in CDV: de schaduwkanten van topsportsucces

In het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen is een artikel verschenen over hoe het Nederlandse succes in de topsport tot stand komt. Het topsportbeleid en de topsportcultuur brengen risico’s met zich mee. Onderzoekers Agnes Elling en Marit Dopheide gaan in op die risico’s en geven aan dat de sporters zelf niet de dupe mogen worden van onze jacht op medailles. Vooral voor jonge talenten is goede en moreel verantwoorde begeleiding cruciaal.

Lees verder

2 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sportaccom: het belang van goed bewegingsonderwijs

In het vakblad Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Daarin benadrukt hij het belang van bewegingsonderwijs. Er zijn mooie initiatieven om kinderen meer te laten bewegen, maar in de praktijk bestaat het bewegingsonderwijs te vaak nog uit enkel een paar uurtjes in een kleine gymzaal. Via meer verbinding tussen onderwijs en sport, ook qua ruimtelijke voorzieningen, is veel winst te behalen.

Lees verder

30 juli 2021 | In de media

Het MI in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen: de buurtsportcoach als sportbeleidsinstrument

Op 9 juli 2021 verscheen in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen een artikel over het monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach. In het artikel bespreken onderzoekers Ad Hoogendam en Caroline van Lindert op welke manier het model van Jolley, een model voor de planning, implementatie en evaluatie van lokale gezondheidsprogramma’s, is toegepast bij een grootschalig evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) in 2016 en 2017.

Lees verder

29 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport, Bestuur en Management: corona en sportverenigingen

In juli 2021 is in het tijdschrift Sport, Bestuur en Management een artikel verschenen over de situatie van sportverenigingen na de lockdown. Onderzoekers Janine van Kalmthout en Resie Hoeijmakers beschrijven hierin dat verenigingen zich nog altijd het meest zorgen maken over ledenverlies en financiën. De meeste verenigingen hebben wel vertrouwen in hun veerkracht en voortbestaan, maar ook op dat gebied bestaan zorgen. Dit artikel is gebaseerd op de bevindingen uit de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder

28 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: topsportbegeleiders over dopinggebruik

In een online artikel van Sport & Strategie beantwoordt onderzoeker Agnes van Suijlekom van het Mulier Instituut vijf vragen over de rol en houding van topsportbegeleiders als het gaat om dopinggebruik. Ze beschrijft de visie van coaches, medisch begeleiders en ouders/partners van topsporters op de haalbaarheid van een dopingvrije sport, de invloed en verantwoordelijkheid die deze begeleiders zichzelf hierbij toedichten en de rol die zij op dit gebied (zouden kunnen) spelen. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek van het Mulier Instituut uit juni 2021.

Lees verder

26 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: buurtsportcoaches en sportakkoorden

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een infographic verschenen over de rol van buurtsportcoaches in lokale sportakkoorden. Onderzoekers Wikke van Stam en Eva Heijnen geven hierin weer op welke deelakkoorden buurtsportcoaches inzetten en welke rol zij hebben in de sportakkoorden.

Lees verder

23 juli 2021 | In de media

Het MI in Trouw: is de Nederlandse sport wel divers genoeg?

In het dagblad Trouw is op 23 juli 2021 een artikel verschenen over diversiteit in de Nederlandse sport. De vraag wordt gesteld of het Nederlandse team voor de Olympische Spelen niet te wit is. Onderzoekers Rens Cremers en Agnes Elling van het Mulier Instituut komen aan het woord over waarom mensen met een migratieachtergrond vaak voor bepaalde sporten kiezen. Daarbij gaan ze onder meer in op factoren als de toegankelijkheid van verschillende sporten en de ondersteuning vanuit clubs voor talenten.

Lees verder

22 juli 2021 | In de media

Het MI in CDV: de maatschappelijke waarde van sport

In het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen is een artikel verschenen over de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Onderzoeker Ine Pulles gaat in op de voordelen en de schaduwkanten van sporten. Zowel qua gezondheid als voor de sociale cohesie in de samenleving levert sport veel op, maar ook voor negatieve kanten als uitsluiting en discriminatie moet aandacht zijn.

Lees verder

21 juli 2021 | In de media

Het MI in het EJSS: de relatie tussen beleid, praktijk en onderzoek

In een speciale uitgave van het European Journal for Sport and Society over sportbeleid is een artikel verschenen over de veranderende rol van professionals als het gaat om sportbeleid. Onderzoeker Ad Hoogendam beschrijft aan de hand van het voorbeeld van buurtsportcoaches hoe complexe maatschappelijke kwesties steeds vaker op buurtniveau worden aangepakt en welke strategieën er worden gebruikt om beleid en lokale behoeften bij elkaar te brengen.

Lees verder

12 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: praktijkvoorbeeld clubkadercoaching

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een artikel verschenen over clubkadercoaching bij sportverenigingen. Hierin beschrijven onderzoekers Marieke Reitsma en Mirjam Stuij hoe het proces van clubkadercoaching bij een specifieke vereniging is verlopen. Ook geven ze enkele tips om dit proces te laten slagen. Het artikel is gebaseerd op een evaluatie van het proeftuinenproces clubkadercoaching door het Mulier Instituut.

Lees verder

10 juni 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws over buitenspelen

Op de website van RTL Nieuws is op 29 mei 2021 een artikel verschenen over huttenbouwpakketten, die bedoeld zijn om kinderen meer buiten te laten spelen en zo hun motorische vaardigheden te verbeteren. In het artikel wordt onderzoek van het Mulier Instituut aangehaald waaruit blijkt dat steeds minder kinderen minstens een uur per dag buitenspelen. Ook komt onderzoeker Jorien Slot-Heijs aan het woord over het belang van buitenspelen voor de ontwikkeling van een kind.

Lees verder

9 juni 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: naar buiten!

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in mei 2021 een column verschenen van Jorien Slot-Heijs. Ze beschrijft in haar column de verandering in het buitenspeelgedrag van kinderen. Waar het vroeger de normaalste zaak was om direct na school buiten te spelen met vriendjes, concurreert buitenspelen nu onder andere met schermtijd, sport- en muziekactiviteiten en meer gebruik van de buitenschoolse opvang. Jorien roept op om buitenspelen in de huidige samenleving meer te stimuleren. Bijvoorbeeld door games te gebruiken bij het buitenspelen en veilige beweegroutes door de wijk te maken.

Lees verder

7 mei 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: armere jeugd beweegt minder

In een online artikel van Sport & Strategie beantwoordt onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut vijf vragen over de verschillen in sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren uit verschillende sociaaleconomische milieus. Ze beschrijft en verklaart deze verschillen voor zowel sporten als bewegen en geeft aan hoe beleid kan worden ingezet om de kloof te dichten. Haar antwoorden zijn gebaseerd op een onderzoek van het Mulier Instituut uit april 2021.

Lees verder

29 april 2021 | In de media | Voorzieningen

Het MI in Sportaccom: zwemveiligheid in buitenwater

In het vaktijdschrift Sportaccom is in april 2021 een column verschenen van Remco Hoekman over de veiligheid van zwemmen in buitenwater. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat de zwemlessen in zwembaden weer (beperkt) worden hervat in coronatijd, zodat we zwemvaardig de zomer tegemoet gaan.

Lees verder

21 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: vruchtbare samenwerking bij sportakkoorden hangt af van lokale context

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in maart 2021 een artikel verschenen van Ad Hoogendam en Peter Nafzger. Ze geven aan dat een succesvolle uitvoering van het lokale sportakkoord in hoge mate afhangt van de mate waarin de lokale partijen
tot vruchtbare samenwerking weten te komen. In het artikel geven ze aan welke lokale contextfactoren daarbij een rol spelen. 

Lees verder

19 april 2021 | In de media

Het MI in een artikel op nu.nl: buitenspelen moet weer vanzelfsprekend worden

Op nu.nl is een artikel verschenen over het belang van buitenspelen. Onderzoekster Jorien Slot-Heijs geeft in dit het artikel aan dat buitenspelen tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Daarvoor is niet één oorzaak aan te wijzen, maar spelen veel factoren mee.

Lees verder

16 april 2021 | In de media

Het MI in het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine: veerkracht sportverenigingen tijdens corona

In de tweede editie van het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine is een artikel verschenen van Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Hierin bespreekt zij in hoeverre verenigingen zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat ze in op hoeveel vertrouwen verenigingen erin hebben dat zij de coronacrisis kunnen overleven, ook als er een volgende stillegging komt.

Lees verder

9 april 2021 | In de media

Het MI in de Sport & Samenleving Podcast: armoede, corona en bewegen

Onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut komt aan het woord in de Sport & Samenleving Podcast van april 2021. In deze aflevering van de maandelijkse podcast van Team Sportservice vertelt zij over het verband tussen sociaaleconomische status en sport- en beweegdeelname: mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau bewegen vaak minder. Ook beschrijft ze hoe corona deze kloof groter heeft gemaakt en wat voor onderzoek hiernaar wordt gedaan.

Lees verder

6 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over het verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname. Hierin gaat hij in op het feit dat hogeropgeleiden in Nederland meer sporten dan lageropgeleiden en dat dit verschil steeds groter wordt. Ook bespreekt hij wat er nodig zou zijn om te voorkomen dat deze kloof blijft groeien en om niet-sporters te stimuleren een sport op te pakken.

Lees verder

2 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: de uitvoering van lokale sportakkoorden

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een infographic van het Mulier Instituut verschenen over lokale sportakkoorden. Daarin is te zien wat voor organisaties deze akkoorden hebben ondertekend en welke aandachtspunten belangrijk zijn voor de uitvoering daarvan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om concrete maatregelen, beschikbaarheid van voldoende budget en een grotere rol voor de gemeente.

Lees verder

30 maart 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: het belang van oudere verenigingsbestuurders

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in maart 2021 een column verschenen van Resie Hoeijmakers, promovendus bij het Mulier Instituut. Daarin benadrukt zij de waarde van oudere verenigingsbestuurders, nu er vaak wordt gehamerd op verjonging. Gezien de invulling van bestuursfuncties en de vergrijzing van de samenleving, moeten we misschien wel heel anders aankijken tegen oudere leden in het verenigingsbestuur.

Lees verder

19 maart 2021 | In de media

Het MI in Vrijetijdstudies: de gevolgen van corona voor de sport

In het wetenschappelijke tijdschrift Vrijetijdstudies is een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over de gevolgen van corona voor de sport. Hierin gaat hij in op de gevoeligheid van de sportsector voor de coronamaatregelen, trends die daardoor worden versneld of juist vertraagd, welke sporten hierdoor meer of juist minder (zullen) worden beoefend en het belang van een nationaal vitaliteitskader. Het artikel is gebaseerd op de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder