19 april 2021 | In de media

Het MI in een artikel op nu.nl: buitenspelen moet weer vanzelfsprekend worden

Op nu.nl is een artikel verschenen over het belang van buitenspelen. Onderzoekster Jorien Slot-Heijs geeft in dit het artikel aan dat buitenspelen tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Daarvoor is niet één oorzaak aan te wijzen, maar spelen veel factoren mee.

Lees verder
16 april 2021 | In de media

Het MI in het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine: veerkracht sportverenigingen tijdens corona

In de tweede editie van het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine is een artikel verschenen van Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Hierin bespreekt zij in hoeverre verenigingen zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat ze in op hoeveel vertrouwen verenigingen erin hebben dat zij de coronacrisis kunnen overleven, ook als er een volgende stillegging komt.

Lees verder
9 april 2021 | In de media

Het MI in de Sport & Samenleving Podcast: armoede, corona en bewegen

Onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut komt aan het woord in de Sport & Samenleving Podcast van april 2021. In deze aflevering van de maandelijkse podcast van Team Sportservice vertelt zij over het verband tussen sociaaleconomische status en sport- en beweegdeelname: mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau bewegen vaak minder. Ook beschrijft ze hoe corona deze kloof groter heeft gemaakt en wat voor onderzoek hiernaar wordt gedaan.

Lees verder
6 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over het verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname. Hierin gaat hij in op het feit dat hogeropgeleiden in Nederland meer sporten dan lageropgeleiden en dat dit verschil steeds groter wordt. Ook bespreekt hij wat er nodig zou zijn om te voorkomen dat deze kloof blijft groeien en om niet-sporters te stimuleren een sport op te pakken.

Lees verder
2 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: de uitvoering van lokale sportakkoorden

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een infographic van het Mulier Instituut verschenen over lokale sportakkoorden. Daarin is te zien wat voor organisaties deze akkoorden hebben ondertekend en welke aandachtspunten belangrijk zijn voor de uitvoering daarvan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om concrete maatregelen, beschikbaarheid van voldoende budget en een grotere rol voor de gemeente.

Lees verder
30 maart 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: het belang van oudere verenigingsbestuurders

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in maart 2021 een column verschenen van Resie Hoeijmakers, promovendus bij het Mulier Instituut. Daarin benadrukt zij de waarde van oudere verenigingsbestuurders, nu er vaak wordt gehamerd op verjonging. Gezien de invulling van bestuursfuncties en de vergrijzing van de samenleving, moeten we misschien wel heel anders aankijken tegen oudere leden in het verenigingsbestuur.

Lees verder
19 maart 2021 | In de media

Het MI in Vrijetijdstudies: de gevolgen van corona voor de sport

In het wetenschappelijke tijdschrift Vrijetijdstudies is een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over de gevolgen van corona voor de sport. Hierin gaat hij in op de gevoeligheid van de sportsector voor de coronamaatregelen, trends die daardoor worden versneld of juist vertraagd, welke sporten hierdoor meer of juist minder (zullen) worden beoefend en het belang van een nationaal vitaliteitskader. Het artikel is gebaseerd op de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder