26 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: buurtsportcoaches en sportakkoorden

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een infographic verschenen over de rol van buurtsportcoaches in lokale sportakkoorden. Onderzoekers Wikke van Stam en Eva Heijnen geven hierin weer op welke deelakkoorden buurtsportcoaches inzetten en welke rol zij hebben in de sportakkoorden.

Lees verder
23 juli 2021 | In de media

Het MI in Trouw: is de Nederlandse sport wel divers genoeg?

In het dagblad Trouw is op 23 juli 2021 een artikel verschenen over diversiteit in de Nederlandse sport. De vraag wordt gesteld of het Nederlandse team voor de Olympische Spelen niet te wit is. Onderzoekers Rens Cremers en Agnes Elling van het Mulier Instituut komen aan het woord over waarom mensen met een migratieachtergrond vaak voor bepaalde sporten kiezen. Daarbij gaan ze onder meer in op factoren als de toegankelijkheid van verschillende sporten en de ondersteuning vanuit clubs voor talenten.

Lees verder
22 juli 2021 | In de media

Het MI in CDV: de maatschappelijke waarde van sport

In het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen is een artikel verschenen over de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Onderzoeker Ine Pulles gaat in op de voordelen en de schaduwkanten van sporten. Zowel qua gezondheid als voor de sociale cohesie in de samenleving levert sport veel op, maar ook voor negatieve kanten als uitsluiting en discriminatie moet aandacht zijn.

Lees verder
21 juli 2021 | In de media

Het MI in het EJSS: de relatie tussen beleid, praktijk en onderzoek

In een speciale uitgave van het European Journal for Sport and Society over sportbeleid is een artikel verschenen over de veranderende rol van professionals als het gaat om sportbeleid. Onderzoeker Ad Hoogendam beschrijft aan de hand van het voorbeeld van buurtsportcoaches hoe complexe maatschappelijke kwesties steeds vaker op buurtniveau worden aangepakt en welke strategieën er worden gebruikt om beleid en lokale behoeften bij elkaar te brengen.

Lees verder
12 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: praktijkvoorbeeld clubkadercoaching

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een artikel verschenen over clubkadercoaching bij sportverenigingen. Hierin beschrijven onderzoekers Marieke Reitsma en Mirjam Stuij hoe het proces van clubkadercoaching bij een specifieke vereniging is verlopen. Ook geven ze enkele tips om dit proces te laten slagen. Het artikel is gebaseerd op een evaluatie van het proeftuinenproces clubkadercoaching door het Mulier Instituut.

Lees verder
10 juni 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws over buitenspelen

Op de website van RTL Nieuws is op 29 mei 2021 een artikel verschenen over huttenbouwpakketten, die bedoeld zijn om kinderen meer buiten te laten spelen en zo hun motorische vaardigheden te verbeteren. In het artikel wordt onderzoek van het Mulier Instituut aangehaald waaruit blijkt dat steeds minder kinderen minstens een uur per dag buitenspelen. Ook komt onderzoeker Jorien Slot-Heijs aan het woord over het belang van buitenspelen voor de ontwikkeling van een kind.

Lees verder
9 juni 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: naar buiten!

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in mei 2021 een column verschenen van Jorien Slot-Heijs. Ze beschrijft in haar column de verandering in het buitenspeelgedrag van kinderen. Waar het vroeger de normaalste zaak was om direct na school buiten te spelen met vriendjes, concurreert buitenspelen nu onder andere met schermtijd, sport- en muziekactiviteiten en meer gebruik van de buitenschoolse opvang. Jorien roept op om buitenspelen in de huidige samenleving meer te stimuleren. Bijvoorbeeld door games te gebruiken bij het buitenspelen en veilige beweegroutes door de wijk te maken.

Lees verder
7 mei 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: armere jeugd beweegt minder

In een online artikel van Sport & Strategie beantwoordt onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut vijf vragen over de verschillen in sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren uit verschillende sociaaleconomische milieus. Ze beschrijft en verklaart deze verschillen voor zowel sporten als bewegen en geeft aan hoe beleid kan worden ingezet om de kloof te dichten. Haar antwoorden zijn gebaseerd op een onderzoek van het Mulier Instituut uit april 2021.

Lees verder
29 april 2021 | In de media | Voorzieningen

Het MI in Sportaccom: zwemveiligheid in buitenwater

In het vaktijdschrift Sportaccom is in april 2021 een column verschenen van Remco Hoekman over de veiligheid van zwemmen in buitenwater. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat de zwemlessen in zwembaden weer (beperkt) worden hervat in coronatijd, zodat we zwemvaardig de zomer tegemoet gaan.

Lees verder
21 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: vruchtbare samenwerking bij sportakkoorden hangt af van lokale context

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in maart 2021 een artikel verschenen van Ad Hoogendam en Peter Nafzger. Ze geven aan dat een succesvolle uitvoering van het lokale sportakkoord in hoge mate afhangt van de mate waarin de lokale partijen
tot vruchtbare samenwerking weten te komen. In het artikel geven ze aan welke lokale contextfactoren daarbij een rol spelen. 

Lees verder
19 april 2021 | In de media

Het MI in een artikel op nu.nl: buitenspelen moet weer vanzelfsprekend worden

Op nu.nl is een artikel verschenen over het belang van buitenspelen. Onderzoekster Jorien Slot-Heijs geeft in dit het artikel aan dat buitenspelen tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Daarvoor is niet één oorzaak aan te wijzen, maar spelen veel factoren mee.

Lees verder
16 april 2021 | In de media

Het MI in het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine: veerkracht sportverenigingen tijdens corona

In de tweede editie van het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine is een artikel verschenen van Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Hierin bespreekt zij in hoeverre verenigingen zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat ze in op hoeveel vertrouwen verenigingen erin hebben dat zij de coronacrisis kunnen overleven, ook als er een volgende stillegging komt.

Lees verder
9 april 2021 | In de media

Het MI in de Sport & Samenleving Podcast: armoede, corona en bewegen

Onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut komt aan het woord in de Sport & Samenleving Podcast van april 2021. In deze aflevering van de maandelijkse podcast van Team Sportservice vertelt zij over het verband tussen sociaaleconomische status en sport- en beweegdeelname: mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau bewegen vaak minder. Ook beschrijft ze hoe corona deze kloof groter heeft gemaakt en wat voor onderzoek hiernaar wordt gedaan.

Lees verder
6 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over het verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname. Hierin gaat hij in op het feit dat hogeropgeleiden in Nederland meer sporten dan lageropgeleiden en dat dit verschil steeds groter wordt. Ook bespreekt hij wat er nodig zou zijn om te voorkomen dat deze kloof blijft groeien en om niet-sporters te stimuleren een sport op te pakken.

Lees verder
2 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: de uitvoering van lokale sportakkoorden

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een infographic van het Mulier Instituut verschenen over lokale sportakkoorden. Daarin is te zien wat voor organisaties deze akkoorden hebben ondertekend en welke aandachtspunten belangrijk zijn voor de uitvoering daarvan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om concrete maatregelen, beschikbaarheid van voldoende budget en een grotere rol voor de gemeente.

Lees verder
30 maart 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: het belang van oudere verenigingsbestuurders

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in maart 2021 een column verschenen van Resie Hoeijmakers, promovendus bij het Mulier Instituut. Daarin benadrukt zij de waarde van oudere verenigingsbestuurders, nu er vaak wordt gehamerd op verjonging. Gezien de invulling van bestuursfuncties en de vergrijzing van de samenleving, moeten we misschien wel heel anders aankijken tegen oudere leden in het verenigingsbestuur.

Lees verder
19 maart 2021 | In de media

Het MI in Vrijetijdstudies: de gevolgen van corona voor de sport

In het wetenschappelijke tijdschrift Vrijetijdstudies is een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over de gevolgen van corona voor de sport. Hierin gaat hij in op de gevoeligheid van de sportsector voor de coronamaatregelen, trends die daardoor worden versneld of juist vertraagd, welke sporten hierdoor meer of juist minder (zullen) worden beoefend en het belang van een nationaal vitaliteitskader. Het artikel is gebaseerd op de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder