1 oktober 2021 | In de media

Het MI bij Straatbeeld: de opkomst van urban sports

Op de website van Straatbeeld is een artikel verschenen over de ontwikkeling van urban sports. Onderzoeker Jo Lucassen van het Mulier Instituut beschrijft hierin wat urban sports zijn, hoe deze in Nederland als sport én als cultuur zijn opgekomen en wat we weten over de deelname aan deze vormen van sport in de openbare ruimte. Hij concludeert dat urban sports een plek moeten krijgen in gemeentelijk beleid. Dat zou waardevol zijn voor zowel de stad als de (vaak jonge) sporters.

Lees verder
1 oktober 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: hardloopevenementen en gezondheid

Op de website van Sport & Strategie is een artikel verschenen over waarom hardloopevenementen goed zijn voor de gezondheid. Onderzoeker Linda Ooms van het Mulier Instituut beantwoordt vijf vragen over dit onderwerp.

Lees verder
1 oktober 2021 | In de media

Het MI bij NL Actief: fitnessondernemers in coronatijd

In Ezine 24 van NL Actief is een artikel verschenen over de invloed van de coronamaatregelen op de fitnesssector. Onderzoekers Jo Lucassen en Peter van Eldert bespreken hierin de omzet- en ledenontwikkeling van fitnessondernemingen, maar ook de innovaties die fitnesscentra in deze periode hebben doorgevoerd. Fitnessondernemers blijken over veel innovatievermogen en veranderkracht te beschikken, en dat biedt hoop voor de toekomst.

Lees verder
20 september 2021 | In de media

Het MI in Uncover: coronamaatregelen en sportdeelname

In de editie van Uncover magazine uit september 2021 is een artikel verschenen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportdeelname. Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, beschrijft welke vormen van sport het hardst zijn geraakt of juist van de coronamaatregelen hebben geprofiteerd en wat er met verschillende sporttakken kan gebeuren als de maatregelen wegvallen. Ook gaat hij in op de afgenomen totale sportdeelname, de toegenomen verschillen daarin tussen bijvoorbeeld inkomensgroepen, en hoe een Sportwet onderdeel van de oplossing zou kunnen zijn.

Lees verder
9 september 2021 | In de media

Het MI in Uncover: hoe overleven sportverenigingen?

In de editie van Uncover magazine uit september 2021 is een artikel verschenen over de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. Hierin beschrijft Resie Hoeijmakers de overlevingsmechanismen van sportverenigingen die in coronatijd aan het licht zijn gekomen: maatschappelijke ruggensteun, de sociale binding met en tussen de leden, en het principe van verenigen. Het artikel is gebaseerd op de derde Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
3 september 2021 | In de media

Het MI bij Zwembadbranche: de gevolgen van corona voor zwemondernemers

Op de website van Zwembadbranche is een artikel verschenen over de gevolgen van de lockdowns voor ondernemende zwemaanbieders. Onderzoekers Peter van Eldert en Peter Nafzger beschrijven de financiële gevolgen voor de zwemondernemers, of deze ondernemers nog vertrouwen hebben in de veerkracht van hun onderneming en wat dit alles voor de toekomst kan betekenen. Het artikel is gebaseerd op de derde Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
24 augustus 2021 | In de media

Het MI bij de NOS: sport voor mensen met een beperking

In het kader van de start van de Paralympische Spelen is onderzoeker Caroline van Lindert geïnterviewd door de NOS. Zij vertelt dat mensen met een beperking minder sporten dan mensen zonder beperking. Dat heeft onder meer te maken met persoonlijke drempels en omgevingsfactoren die het voor mensen met een beperking lastig maken om te sporten. Er is binnen gemeenten wel steeds meer oog voor deze doelgroep, maar dat leidt nog niet tot meer sportdeelname.

Lees verder
19 augustus 2021 | In de media

Het MI in Stad+Groen: het belang van goede speel- en beweegplekken

In het vakblad Stad+Groen vertellen onderzoekers Jorien Slot-Heijs en Rick Prins van het Mulier Instituut over ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van speel- en beweegplekken in Nederland.

Lees verder
16 augustus 2021 | In de media

Het MI bij Waterrecreatie Nederland

Waterrecreatie Nederland heeft directeur Hugo van der Poel van het Mulier Instituut geïnterviewd over ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van waterrecreatie. “Meebewegen op wat er gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid, dat biedt echt kansen voor de watersportsector”, geeft hij aan.

Lees verder
13 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een artikel verschenen over de aandacht die gemeenten hadden voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen tijdens COVID-19. Hierin is te lezen dat gemeenteambtenaren zien dat inwoners tijdens COVID-19 minder zijn gaan sporten en bewegen. Toch leidde dit nauwelijks tot extra aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen gemeenten. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut in samenwerking met VSG.

Lees verder
11 augustus 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws: motiveert het succes op de Olympische Spelen mensen om meer te gaan sporten?

Nederland is erg succesvol geweest op de Olympische Spelen. Maar motiveert dit succes Nederlanders ook om meer te gaan sporten en bewegen? Onderzoeker Paul Hover geeft antwoord op deze vraag in een artikel op de website van RTL Nieuws. “Het is enorm spraakmakend dat we zo hoog zijn geëindigd, maar je kan niet zeggen: hoe meer medailles, hoe meer mensen gaan sporten”. Het is volgens hem nu het moment voor sportmarketeers om aan de slag te gaan met meer onbekende sporten.

Lees verder
10 augustus 2021 | In de media

Het MI in de Sport, Bestuur en Management: adviseurs lokale sport

In het tijdschrift Sport, Bestuur en Management is in juli 2021 een artikel verschenen over kansen en uitdagingen voor adviseurs lokale sport. Hierin beschrijft onderzoeker Peter Nafzger wat deze adviseurs doen, welke invloed corona op hun werkzaamheden heeft gehad en waar nog winst te behalen valt. Het artikel is gebaseerd op onderzoek van het Mulier Instituut naar de rol van adviseurs lokale sport en de (gewenste) ontwikkeling van die rol.

Lees verder
9 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld

In een column in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021 schreef Hugo van der Poel over grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. Hierin schrijft hij over een onthutsend rapport van Olfers en van Wijk over misstanden in de gymnastiekwereld. Misstanden zoals afgeplakte oefenruimtes. ‘Geen afgeplakte oefenruimtes meer […] een stap op weg naar een veiliger en plezieriger sport’, schrijft van der Poel.

Lees verder
6 augustus 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws: Olympische Spelen in Nederland?

Komen de Olympische Spelen ooit nog naar Nederland? Over die vraag is een artikel verschenen op de website van RTL Nieuws. Onderzoeker Paul Hover van het Mulier Instituut komt daarin aan het woord over de kosten die verbonden zijn aan niet alleen de organisatie van de Spelen zelf, maar ook alle benodigde infrastructuur. Ook beschrijft hij wat we kunnen leren van de Spelen in Londen en waarop we moeten letten als we de Spelen binnen willen halen.

Lees verder
5 augustus 2021 | In de media

Het MI in EditieNL: de opmars van padel

Op de website van EditieNL is een artikel verschenen over de opkomst van de sport padel, waarvan dit jaar voor het eerst een internationaal evenement plaatsvindt in Nederland. Hierin komt Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, aan het woord. Hij geeft aan dat padel in binnen- én buitenland aan een opmars bezig is en in de toekomst misschien zelfs een olympische sport zou kunnen worden.

Lees verder
5 augustus 2021 | In de media

Het MI in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen: de buurtsportcoach

Op 9 juli 2021 verscheen het artikel ‘De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden’ in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen. Hierin schrijven onderzoekers Wikke van Stam en Ine Pulles van het Mulier Instituut over de ontwikkelingen van de beroepsgroep buurtsportcoaches en de situatie op dit moment. Ze beschrijven inzichten over de doelstellingen die gemeenten nastreven met de inzet van buurtsportcoaches, over de opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches en over de beroepsgroep als geheel.

Lees verder
3 augustus 2021 | In de media

Het MI in CDV: de schaduwkanten van topsportsucces

In het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen is een artikel verschenen over hoe het Nederlandse succes in de topsport tot stand komt. Het topsportbeleid en de topsportcultuur brengen risico’s met zich mee. Onderzoekers Agnes Elling en Marit Dopheide gaan in op die risico’s en geven aan dat de sporters zelf niet de dupe mogen worden van onze jacht op medailles. Vooral voor jonge talenten is goede en moreel verantwoorde begeleiding cruciaal.

Lees verder
2 augustus 2021 | In de media

Het MI in Sportaccom: het belang van goed bewegingsonderwijs

In het vakblad Sportaccom is een column verschenen van Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut. Daarin benadrukt hij het belang van bewegingsonderwijs. Er zijn mooie initiatieven om kinderen meer te laten bewegen, maar in de praktijk bestaat het bewegingsonderwijs te vaak nog uit enkel een paar uurtjes in een kleine gymzaal. Via meer verbinding tussen onderwijs en sport, ook qua ruimtelijke voorzieningen, is veel winst te behalen.

Lees verder
30 juli 2021 | In de media

Het MI in het Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen: de buurtsportcoach als sportbeleidsinstrument

Op 9 juli 2021 verscheen in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen een artikel over het monitoren en evalueren van een complex sportbeleidsinstrument: de buurtsportcoach. In het artikel bespreken onderzoekers Ad Hoogendam en Caroline van Lindert op welke manier het model van Jolley, een model voor de planning, implementatie en evaluatie van lokale gezondheidsprogramma’s, is toegepast bij een grootschalig evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) in 2016 en 2017.

Lees verder
29 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport, Bestuur en Management: corona en sportverenigingen

In juli 2021 is in het tijdschrift Sport, Bestuur en Management een artikel verschenen over de situatie van sportverenigingen na de lockdown. Onderzoekers Janine van Kalmthout en Resie Hoeijmakers beschrijven hierin dat verenigingen zich nog altijd het meest zorgen maken over ledenverlies en financiën. De meeste verenigingen hebben wel vertrouwen in hun veerkracht en voortbestaan, maar ook op dat gebied bestaan zorgen. Dit artikel is gebaseerd op de bevindingen uit de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder
28 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: topsportbegeleiders over dopinggebruik

In een online artikel van Sport & Strategie beantwoordt onderzoeker Agnes van Suijlekom van het Mulier Instituut vijf vragen over de rol en houding van topsportbegeleiders als het gaat om dopinggebruik. Ze beschrijft de visie van coaches, medisch begeleiders en ouders/partners van topsporters op de haalbaarheid van een dopingvrije sport, de invloed en verantwoordelijkheid die deze begeleiders zichzelf hierbij toedichten en de rol die zij op dit gebied (zouden kunnen) spelen. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek van het Mulier Instituut uit juni 2021.

Lees verder
26 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: buurtsportcoaches en sportakkoorden

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een infographic verschenen over de rol van buurtsportcoaches in lokale sportakkoorden. Onderzoekers Wikke van Stam en Eva Heijnen geven hierin weer op welke deelakkoorden buurtsportcoaches inzetten en welke rol zij hebben in de sportakkoorden.

Lees verder
23 juli 2021 | In de media

Het MI in Trouw: is de Nederlandse sport wel divers genoeg?

In het dagblad Trouw is op 23 juli 2021 een artikel verschenen over diversiteit in de Nederlandse sport. De vraag wordt gesteld of het Nederlandse team voor de Olympische Spelen niet te wit is. Onderzoekers Rens Cremers en Agnes Elling van het Mulier Instituut komen aan het woord over waarom mensen met een migratieachtergrond vaak voor bepaalde sporten kiezen. Daarbij gaan ze onder meer in op factoren als de toegankelijkheid van verschillende sporten en de ondersteuning vanuit clubs voor talenten.

Lees verder
22 juli 2021 | In de media

Het MI in CDV: de maatschappelijke waarde van sport

In het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen is een artikel verschenen over de maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Onderzoeker Ine Pulles gaat in op de voordelen en de schaduwkanten van sporten. Zowel qua gezondheid als voor de sociale cohesie in de samenleving levert sport veel op, maar ook voor negatieve kanten als uitsluiting en discriminatie moet aandacht zijn.

Lees verder
21 juli 2021 | In de media

Het MI in het EJSS: de relatie tussen beleid, praktijk en onderzoek

In een speciale uitgave van het European Journal for Sport and Society over sportbeleid is een artikel verschenen over de veranderende rol van professionals als het gaat om sportbeleid. Onderzoeker Ad Hoogendam beschrijft aan de hand van het voorbeeld van buurtsportcoaches hoe complexe maatschappelijke kwesties steeds vaker op buurtniveau worden aangepakt en welke strategieën er worden gebruikt om beleid en lokale behoeften bij elkaar te brengen.

Lees verder
12 juli 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: praktijkvoorbeeld clubkadercoaching

In het tijdschrift Sport & Gemeenten is in juni 2021 een artikel verschenen over clubkadercoaching bij sportverenigingen. Hierin beschrijven onderzoekers Marieke Reitsma en Mirjam Stuij hoe het proces van clubkadercoaching bij een specifieke vereniging is verlopen. Ook geven ze enkele tips om dit proces te laten slagen. Het artikel is gebaseerd op een evaluatie van het proeftuinenproces clubkadercoaching door het Mulier Instituut.

Lees verder
10 juni 2021 | In de media

Het MI in RTL Nieuws over buitenspelen

Op de website van RTL Nieuws is op 29 mei 2021 een artikel verschenen over huttenbouwpakketten, die bedoeld zijn om kinderen meer buiten te laten spelen en zo hun motorische vaardigheden te verbeteren. In het artikel wordt onderzoek van het Mulier Instituut aangehaald waaruit blijkt dat steeds minder kinderen minstens een uur per dag buitenspelen. Ook komt onderzoeker Jorien Slot-Heijs aan het woord over het belang van buitenspelen voor de ontwikkeling van een kind.

Lees verder
9 juni 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: naar buiten!

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in mei 2021 een column verschenen van Jorien Slot-Heijs. Ze beschrijft in haar column de verandering in het buitenspeelgedrag van kinderen. Waar het vroeger de normaalste zaak was om direct na school buiten te spelen met vriendjes, concurreert buitenspelen nu onder andere met schermtijd, sport- en muziekactiviteiten en meer gebruik van de buitenschoolse opvang. Jorien roept op om buitenspelen in de huidige samenleving meer te stimuleren. Bijvoorbeeld door games te gebruiken bij het buitenspelen en veilige beweegroutes door de wijk te maken.

Lees verder
7 mei 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: armere jeugd beweegt minder

In een online artikel van Sport & Strategie beantwoordt onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut vijf vragen over de verschillen in sport- en beweeggedrag van kinderen en jongeren uit verschillende sociaaleconomische milieus. Ze beschrijft en verklaart deze verschillen voor zowel sporten als bewegen en geeft aan hoe beleid kan worden ingezet om de kloof te dichten. Haar antwoorden zijn gebaseerd op een onderzoek van het Mulier Instituut uit april 2021.

Lees verder
29 april 2021 | In de media | Voorzieningen

Het MI in Sportaccom: zwemveiligheid in buitenwater

In het vaktijdschrift Sportaccom is in april 2021 een column verschenen van Remco Hoekman over de veiligheid van zwemmen in buitenwater. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat de zwemlessen in zwembaden weer (beperkt) worden hervat in coronatijd, zodat we zwemvaardig de zomer tegemoet gaan.

Lees verder
21 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: vruchtbare samenwerking bij sportakkoorden hangt af van lokale context

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in maart 2021 een artikel verschenen van Ad Hoogendam en Peter Nafzger. Ze geven aan dat een succesvolle uitvoering van het lokale sportakkoord in hoge mate afhangt van de mate waarin de lokale partijen
tot vruchtbare samenwerking weten te komen. In het artikel geven ze aan welke lokale contextfactoren daarbij een rol spelen. 

Lees verder
19 april 2021 | In de media

Het MI in een artikel op nu.nl: buitenspelen moet weer vanzelfsprekend worden

Op nu.nl is een artikel verschenen over het belang van buitenspelen. Onderzoekster Jorien Slot-Heijs geeft in dit het artikel aan dat buitenspelen tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend is als vroeger. Daarvoor is niet één oorzaak aan te wijzen, maar spelen veel factoren mee.

Lees verder
16 april 2021 | In de media

Het MI in het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine: veerkracht sportverenigingen tijdens corona

In de tweede editie van het Nationale Sport Vakbeurs E-magazine is een artikel verschenen van Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut. Hierin bespreekt zij in hoeverre verenigingen zich zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat ze in op hoeveel vertrouwen verenigingen erin hebben dat zij de coronacrisis kunnen overleven, ook als er een volgende stillegging komt.

Lees verder
9 april 2021 | In de media

Het MI in de Sport & Samenleving Podcast: armoede, corona en bewegen

Onderzoeker Wikke van Stam van het Mulier Instituut komt aan het woord in de Sport & Samenleving Podcast van april 2021. In deze aflevering van de maandelijkse podcast van Team Sportservice vertelt zij over het verband tussen sociaaleconomische status en sport- en beweegdeelname: mensen met een lager inkomen en opleidingsniveau bewegen vaak minder. Ook beschrijft ze hoe corona deze kloof groter heeft gemaakt en wat voor onderzoek hiernaar wordt gedaan.

Lees verder
6 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over het verband tussen opleidingsniveau en sportdeelname. Hierin gaat hij in op het feit dat hogeropgeleiden in Nederland meer sporten dan lageropgeleiden en dat dit verschil steeds groter wordt. Ook bespreekt hij wat er nodig zou zijn om te voorkomen dat deze kloof blijft groeien en om niet-sporters te stimuleren een sport op te pakken.

Lees verder
2 april 2021 | In de media

Het MI in Sport & Gemeenten: de uitvoering van lokale sportakkoorden

In het vaktijdschrift Sport & Gemeenten is in maart 2021 een infographic van het Mulier Instituut verschenen over lokale sportakkoorden. Daarin is te zien wat voor organisaties deze akkoorden hebben ondertekend en welke aandachtspunten belangrijk zijn voor de uitvoering daarvan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om concrete maatregelen, beschikbaarheid van voldoende budget en een grotere rol voor de gemeente.

Lees verder
30 maart 2021 | In de media

Het MI in Sport & Strategie: het belang van oudere verenigingsbestuurders

In het vaktijdschrift Sport & Strategie is in maart 2021 een column verschenen van Resie Hoeijmakers, promovendus bij het Mulier Instituut. Daarin benadrukt zij de waarde van oudere verenigingsbestuurders, nu er vaak wordt gehamerd op verjonging. Gezien de invulling van bestuursfuncties en de vergrijzing van de samenleving, moeten we misschien wel heel anders aankijken tegen oudere leden in het verenigingsbestuur.

Lees verder
19 maart 2021 | In de media

Het MI in Vrijetijdstudies: de gevolgen van corona voor de sport

In het wetenschappelijke tijdschrift Vrijetijdstudies is een artikel van Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut, verschenen over de gevolgen van corona voor de sport. Hierin gaat hij in op de gevoeligheid van de sportsector voor de coronamaatregelen, trends die daardoor worden versneld of juist vertraagd, welke sporten hierdoor meer of juist minder (zullen) worden beoefend en het belang van een nationaal vitaliteitskader. Het artikel is gebaseerd op de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Lees verder