Het MI in de Groene Amsterdammer over voetbal en inclusiviteit