Het MI in S&G: sport en bewegen voor vluchtelingen