Het MI in Trouw: is de Nederlandse sport wel divers genoeg?