Het MI in Sportaccom: wetgevingsoverleg sportaccommodaties