Het MI in SBM: gezamenlijk inkopen door sportverenigingen